SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CHỈ ĐỊNH CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Thông tư liên tịch số: 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Công Thương - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 1 tháng 8 năm 2013 quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước;

2. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.         

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước là một thủ tục quan trọng và ngày càng cần thiết. Tuy nhiên trên thực tế việc thực hiện thủ tục đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm còn gặp phải nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Vậy thủ tục đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước được thực hiện như thế nào?

Với mong muốn muốn được đồng hành và giải đáp mọi thắc mắc của Quý khách, Công ty Luật TNHH TLK chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới thủ tục đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước cho Quý khách qua bài viết dưới đây.

thu-tuc-dang-ky-chi-dinh-co-so-kiem-nghiem-thuc-pham-phuc-vu-quan-ly-nha-nuoc

Ảnh 1. Thủ tục đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước_Hotline: 0972118764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CHỈ ĐỊNH CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

1. Các bước thực hiện thủ tục đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước

Bước 1: Cơ sở kiểm nghiệm nộp hồ sơ đăng ký chỉ định về Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương;

Bước 2: Vụ Khoa học và Công nghệ tiến hành thẩm định hồ sơ;

Bước 3: Thành lập đoàn đánh giá cơ sở kiểm nghiệm;

Bước 4: Nhận kết quả.

=> Xem thêm: Thủ tục đề nghị công bố đủ điều kiện kiểm nghiệm chế phẩm

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước

A. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước bao gồm một số tài liệu sau đây:

1. Đơn đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm;

2. Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực);

3. Tài liệu, hồ sơ kỹ thuật và các quy trình liên quan đến chỉ tiêu/phép thử đăng ký chỉ định;

4. Hồ sơ năng lực;

5. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

6. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

7. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

B. Cơ quan giải quyết

Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công thương.

C. Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp đến Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương; hoặc,

- Nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính đến Vụ khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương.

D. Kết quả thực hiện

Quyết định về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

3. Nội dung của Đơn đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm

Đơn đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tên cơ sở kiểm nghiệm;

2. Họ, tên, chức danh người phụ trách cơ sở kiểm nghiệm;

3. Hình thức đề nghị chỉ định;

4. Phạm vi đề nghị chỉ định;

5. Thời gian đề nghị bắt đầu đánh giá;

6. Cam kết.

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

thu-tuc-dang-ky-chi-dinh-co-so-kiem-nghiem-thuc-pham-phuc-vu-quan-ly-nha-nuoc

Ảnh 2. Thủ tục đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước_Hotline: 0972118764

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CHỈ ĐỊNH CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

1. Điều kiện chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước được quy định như thế nào?

Theo Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT quy định: Cơ sở kiểm nghiệm là tổ chức có tư cách pháp nhân thực hiện kiểm nghiệm các chỉ tiêu về chất lượng, an toàn thực phẩm.

Tại Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT cũng quy định về điều kiện đối với cơ sở kiểm nghị như sau:

Thứ nhất, yêu cầu về pháp nhân: Được thành lập theo quy định của pháp luật; có chức năng kiểm nghiệm thực phẩm hoặc Quyết định giao nhiệm vụ của các cơ quan có thẩm quyền;

Thứ hai, yêu cầu về năng lực, năng lực của cơ sở kiểm nghiệm đối với các chỉ tiêu đăng ký chỉ định phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025: 2007 hoặc Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005;

- Có đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất phù hợp với yêu cầu kiểm nghiệm và lĩnh vực đăng ký chỉ định;

- Có ít nhất hai (02) kiểm nghiệm viên là cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học phù hợp với lĩnh vực đăng ký chỉ định được đào tạo và có kinh nghiệm thực tế về kiểm nghiệm trong cùng lĩnh vực từ 3 năm trở lên;

- Các phương pháp thử được cập nhật và xác nhận giá trị sử dụng, năng lực phân tích/kiểm nghiệm các chỉ tiêu/phép thử đăng ký chỉ định đáp ứng quy định hoặc quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và các yêu cầu khác có liên quan theo quy định của Bộ quản lý ngành;

- Kết quả thử nghiệm thành thạo hoặc so sánh liên phòng đạt yêu cầu đối với ít nhất một chỉ tiêu/phép thử đăng ký chỉ định.

2. Cơ sở kiểm nghiệm được đánh giá như thế nào? Quy định về việc cấp mã cơ sở kiểm nghiệm?

2.1. Đánh giá cơ sở kiểm nghiệm

Theo Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT thì đoàn đánh giá do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thành lập tiến hành đánh giá tại cơ sở kiểm nghiệm. Các bước tiến hành đánh giá như sau:

Bước 1: Đánh giá sự tuân thủ, phù hợp của cơ sở kiểm nghiệm đối với yêu cầu về năng lực ;

Bước 2: Lập Báo cáo đánh giá cơ sở kiểm nghiệm theo mẫu;

Bước 3:  Kết luận của đoàn đánh giá theo mẫu. Trên cơ sở báo cáo khắc phục của cơ sở kiểm nghiệm, nếu cần thiết, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiến hành xem xét đánh giá tại cơ sở kiểm nghiệm.

2.2. Cấp mã số cơ sở kiểm nghiệm

Theo Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT quy định thì cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm cấp và quản lý mã số cho các cơ sở kiểm nghiệm được chỉ định. Mã số cơ sở kiểm nghiệm được ký hiệu như sau: (số thứ tự)/(năm cấp)/BYT-KNTP (BCT-KNTP/BNN-KNTP).

Cách ghi mã số cơ sở kiểm nghiệm được thực hiện như sau: 

- Mã số cơ sở kiểm nghiệm được trình bày bằng chữ in hoa, phông chữ Times New Roman cỡ chữ 16, kiểu chữ đứng, đậm. Trong đó, số thứ tự của mã số cơ sở kiểm nghiệm gồm ba (03) chữ số;

- Mã số cơ sở kiểm nghiệm được in ở góc trên bên trái phiếu kết quả kiểm nghiệm. Trên phiếu kết quả kiểm nghiệm cần ghi rõ các chỉ tiêu đã được chỉ định của cơ sở kiểm nghiệm.

3.  Kiểm tra, giám sát hoạt động cơ sở kiểm nghiệm được quy định như thế nào?

Theo Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT quy định việc kiểm tra, giám sát hoạt động áp dụng cho các cơ sở kiểm nghiệm được chỉ định với tần suất 1 lần/ 1 năm, bao gồm các hình thức sau:

Thứ nhất, đánh giá sơ bộ qua báo cáo hoạt động do cơ sở kiểm nghiệm gửi về theo quy định (6 tháng và hàng năm);

Thứ hai, kiểm tra giám sát hoạt động tại cơ sở: Cơ sở kiểm nghiệm được kiểm tra sẽ được thông báo trước khi thực hiện giám sát 15 ngày. Đoàn kiểm tra do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập theo quyết định có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Đánh giá việc duy trì sự tuân thủ và phù hợp của hệ thống quản lý và năng lực của cơ sở kiểm nghiệm theo Thông tư liên tịch này;

- Kiểm tra quy trình thực hiện các phép thử được chỉ định theo phương pháp đã đăng ký. Phương pháp phải đáp ứng yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc quy định hiện hành;

- Kiểm tra việc tuân thủ hệ thống tài liệu, quy trình, quy định trong kiểm nghiệm;

- Kiểm tra hồ sơ của quá trình kiểm nghiệm;

- Báo cáo kết quả giám sát theo mẫu;

- Đoàn giám sát thẩm định kết quả khắc phục, báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Căn cứ báo cáo kết quả khắc phục, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở kiểm nghiệm nếu cần thiết.

=> Xem thêm: Xin xác nhận kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm như thế nào?

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT? 

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CHỈ ĐỊNH CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Câu hỏi 1: Quyết định chỉ định cơ sở kiểm định có hiệu lực trong thời hạn bao lâu?

Trả lời:

Theo Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT quy định: “Thời hạn hiệu lực của Quyết định chỉ định: Quyết định chỉ định có hiệu lực 3 năm kể từ ngày ký ban hành.”

Như vậy, theo quy định trên thì Quyết định chỉ định cơ sở kiểm định có hiệu lực trong thời hạn 03 năm kể từ ngày ký ban hành.

Câu hỏi 2: Khi nào thì tôi cần gia hạn chỉ định cơ sở kiểm nghiệm?

Trả lời:

Theo Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT quy định:Trước khi Quyết định chỉ định hết hiệu lực chín mươi (90) ngày, cơ sở kiểm nghiệm gửi một (01) bộ hồ sơ gia hạn chỉ định cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.”

Như vậy, theo quy định trên thì trước 90 ngày kể từ khi Quyết định chỉ định cơ sở kiểm nghiệm hết hiệu lực thì Quý khách phải gửi 01 bộ hồ sơ gia hạn chỉ định cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để gia hạn chỉ định.

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm tươi sống

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục Hành chính – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

15 ngày làm việc, kể từ khi nhận được kết luận của đoàn đánh giá, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét và chỉ định đơn vị kiểm nghiệm nếu đạt yêu cầu.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                 Website: tlklawfirm.v

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

CẤP GIẤY PHÉP QUÁ CẢNH HÀNG HÓA CỦA CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM

CẤP GIẤY PHÉP QUÁ CẢNH HÀNG HÓA CỦA CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM

Việt Nam và Lào là hai quốc gia láng giềng thân thiết, có tình hữu nghị được xây dựng từ lâu đời, việc giúp đỡ lẫn nhau về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội là điều cần thiết và luôn được nhà nước quan tâm.

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 8.551.256
Xem trong ngày: 1.541
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo