SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục đăng ký giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIẢI THỂ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

2. Nghị định số: 01/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 01 năm 2021 quy định về Đăng ký doanh nghiệp;

3. Thông tư số: 01/2021/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 16 tháng 3 năm 2021 quy định về việc hướng dẫn Đăng ký doanh nghiệp;

4. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.         

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Trong thời buổi kinh tế cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt trong thời gian dịch bệnh diễn ra phức tạp, nhiều doanh nghiệp lao đao, thậm chí phải giải thể doanh nghiệp. Quý khách hàng là doanh nghiệp đang muốn Đăng ký giải thể công ty TNHH MTV? Quý khách đang cảm thấy có rất nhiều vướng mắc liên quan tới Công ty TNHH MTV từ quy trình đăng ký giải thể đến các nghĩa vụ sau khi đăng ký giải thể xong công ty? Và Quý khách đang rất cần một tổ chức pháp lý uy tín và chuyên nghiệp để tư vấn?

Nếu đúng như vậy thì Quý khách tìm tới Công ty Luật TNHH TLK là rất chính xác, bởi chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới việc đăng ký giải thể công ty TNHH MTV tới Quý khách qua bài viết dưới đây.

thu-tuc-dang-ky-giai-the-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien

Ảnh 1. Thủ tục đăng ký giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên _ Hotline: 0972 118 764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIẢI THỂ CÔNG TY TNHH MTV

1. Các bước thực hiện thủ tục đăng ký giải thể công ty TNHH MTV

Bước 1: Tư vấn và hỗ trợ khách hàng đáp ứng đủ điều kiện thực hiện thủ tục đăng ký giải thể công ty TNHH MTV;

Bước 2: Chuẩn bị các tài liệu có liên quan;

Bước 3: Soạn thảo hồ sơ đăng ký giải thể công ty TNHH MTV;

Bước 4: Đại diện khách hàng nộp hồ sơ, thực hiện thủ tục đăng ký giải thể công ty TNHH MTV tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

Bước 5: Tiếp nhận và bàn giao lại kết quả cuối cùng cho khách hàng.

=> Xem thêm: Giải thể doanh nghiệp

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục đăng ký giải thể công ty TNHH MTV

2.1. Trường hợp doanh nghiệp tự giải thể:

A. Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo về giải thể doanh nghiệp (theo mẫu quy định của cơ quan nhà nước);

2. Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;

3. Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH MTV về việc giải thể doanh nghiệp;

4. Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

6. Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có) hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu (Trường hợp dấu do cơ quan công an cấp);

7. Các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

B. Cơ quan giải quyết:

Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

C. Cách thức thực hiện:

Nộp Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính tới Phòng đăng ký kinh doạnh của Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hoặc nộp hồ sơ qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia.

D. Kết quả thực hiện:

Sau khi hồ sơ đăng ký giải thể công ty TNHH MTV được chấp thuận, Sở Kế hoạch và Đầu tư ra quyết định giải thể doanh nghiệp và Cơ quan Đăng ký kinh doanh xoá tên Doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.

2.2. Trường hợp doanh nghiệp phải giải thể do bị thu hồi Giấy chứng nhận nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

A. Thành phần hồ sơ:

Sau khi thanh toán hết các khoản nợ, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký giải thể tới Phòng đăng ký kinh doanh, thành phần hồ sơ như trường hợp doanh nghiệp giải thể.

B. Cơ quan giải quyết:

Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

C. Cách thức thực hiện:

Phòng đăng ký kinh doanh ra quyết định hoặc Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền gửi văn bản tới Phòng đăng ký kinh doanh về việc doanh nghiệp bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu giải thể doanh nghiệp.

D. Kết quả thực hiện:

Sau khi ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc nhận được quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải quyết định và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chuyển tình trạng của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin về việc giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan thuế.

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIẢI THỂ CÔNG TY TNHH MTV

1. Giải thể là gì?

Giải thể được hiểu là sự chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp dựa trên ý của chính doanh nghiệp đó hoặc do yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2. Các trường hợp giải thể công ty TNHH MTV

- Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

- Theo nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty;

- Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

3. Điều kiện giải thể công ty TNHH MTV

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. 

Lưu ý: Trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người quản lý có liên quan và doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

4. Nội dung liên quan tới đăng ký giải thể công ty TNHH MTV

Thông qua nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp. Nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

+) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

+) Lý do giải thể;

+) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;

+) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

+) Họ, tên, chữ ký của chủ sở hữu công ty.

Lưu ý: Nội dung này không áp dụng trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

=> Xem thêm: Các nghĩa vụ mà doanh nghiệp phải hoàn thành trước khi giải thể

thu-tuc-dang-ky-giai-the-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien

Ảnh 2. Thủ tục đăng ký giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên _ Hotline: 0972 118 764

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT? 

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu…….vv.

=> Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Thủ tục giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI ĐĂNG KÝ GIẢI THỂ CÔNG TY TNHH MTV

Câu 1. Công ty chúng tôi là công ty TNHH MTV chuẩn bị đăng ký giải thể. Vậy sau khi đưa ra quyết định giải thể thì có được cơ quan chấp có thẩm quyền chấp thuận luôn không?

Theo Luật Doanh nghiệp 2020Nghị định 01/2021/NĐ-CP:

- Trước tiên doanh nghiệp phải có buổi thông qua nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp, đảm bảo nội dung và điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;

-  Chủ sở hữu công ty TNHH MTV trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp;

- Trong thời hạn 07 ngày từ ngày thông qua nghị quyết, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp;

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về việc giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh phải đăng tải các giấy và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế. Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với Cơ quan thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế;

- Công ty TNHH MTV thanh toán các chi phí giải thể doanh nghiệp và các khoản nợ;

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp;

- Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết, quyết định giải thể mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Câu 2. Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký giải thể công ty TNHH MTV và được Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, công ty chúng tôi có cần lưu ý gì không?

Kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp bị nghiêm cấm thực hiện các hoạt động sau đây:

+) Cất giấu, tẩu tán tài sản;

+) Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;

+) Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp;

+) Ký kết hợp đồng mới, trừ trường hợp để thực hiện giải thể doanh nghiệp;

+) Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản;

+) Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực;

+) Huy động vốn dưới mọi hình thức.

Câu 3. Xử phạt hành chính liên quan đến các vi phạm về hoạt động giải thể của công ty TNHH MTV?

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

+) Không tiến hành thủ tục giải thể đối với doanh nghiệp thuộc các trường hợp bắt buộc giải thể;

+) Không gửi hoặc gửi không đúng thời hạn quyết định giải thể và biên bản họp tới cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và người lao động.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động khi đã kết thúc thời hạn ghi trong Điều lệ mà không được gia hạn. Buộc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty hoặc đăng ký giải thể đối với hành vi vi phạm.

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972 118 764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ Công ty Luật TNHH TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

05 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý khách hàng.

Kính chúc Quý khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                   Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo