SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam. có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN CHO CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Bộ luật Dân sự số: 91/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015;

2. Luật Kiểm toán độc lập số: 67/2011/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2011;

3. Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

4. Nghị định số: 17/2012/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 13 tháng 3 năm 2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập;

5. Thông tư số: 203/2012/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 19 tháng 11 năm 2012 Về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;

6. Các văn bản pháp luật hướng dẫn khác có liên quan.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Doanh nghiệp kiểm toán có thể mở rộng hoạt động của mình bằng cách thành lập thêm chi nhánh. Tuy nhiên, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán không mặc nhiên được phép kinh doanh dịch vụ kiểm toán mà phải đăng ký và được Bộ Tài chính chấp thuận. Vậy Quý Khách hàng đã hiểu rõ về thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán chưa? Và Quý khách có bao giờ nhầm lẫn với thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam? 

Những câu hỏi trên của Quý Khách hàng đều sẽ được giải đáp khi Quý Khách liên hệ với Công ty Luật TNHH TLK. Chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán cho Quý Khách hàng qua bài viết dưới đây:

thu-tuc-dang-ky-kinh-doanh-dich-vu-kiem-toan-cho-chi-nhanh-doanh-nghiep-kiem-toan

Ảnh 1. Thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán_Hotline: 097 211 8764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN CHO CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN

1. Các bước thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán

Bước 1: Doanh nghiệp kiểm toán chuẩn bị và nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền; 

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ;

Bước 3: Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ hoặc chưa rõ ràng, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp giải trình và bổ sung hồ sơ;

Bước 4: Nộp phí thẩm định;

Bước 5: Tiếp nhận kết quả. 

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán

A. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ đăng ký kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán gồm một số tài liệu như sau:

1. Đơn đăng ký kinh doanh dịch vụ kiểm toán đối với chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán;

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh do cơ quan đăng ký kinh doanh cấp;

3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán của các kiểm toán viên hành nghề làm việc tại chi nhánh;

4. Quyết định bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh;

5. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

6. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

7. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

B. Cơ quan giải quyết

Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính.

C. Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính; hoặc,

- Nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính tới Bộ Tài chính.

D. Kết quả thực hiện

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Bộ Tài chính nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, chủ thể nộp hồ sơ sẽ nhận được:

- Văn bản trả lời về việc chấp thuận cho từng chi nhánh; hoặc,

- Văn bản từ chối của Bộ Tài chính kèm lý do từ chối.

3. Nội dung Đơn đăng ký kinh doanh dịch vụ kiểm toán đối với chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán

1. Tên doanh nghiệp, quốc hiệu, tiêu ngữ;

2. Ngày, tháng, năm nộp đơn;

3. Tên Đơn đăng ký kinh doanh dịch vụ kiểm toán đối với chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán;

4. Thông tin về doanh nghiệp và chi nhánh;

5. Nội dung đề nghị và hồ sơ kèm theo;

6. Cam kết của doanh nghiệp;

7. Người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu.

=> Xem thêm: Trường hợp không được đăng ký hành nghề kiểm toán

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN CHO CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN

1. Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán là gì?

Chi nhánh doanh nghiệp nói chung là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo đó, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp kiểm toán, có nhiệm vụ và chức năng giống một phần hoặc toàn bộ với doanh nghiệp. Doanh nghiệp kiểm toán có đủ điều kiện để kinh doanh dịch vụ kiểm toán và được phép mở chi nhánh đồng thời đăng ký kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho chi nhánh. Lúc này, chi nhánh được phép thực hiện các hoạt động về kinh doanh dịch vụ kiểm toán như doanh nghiệp kiểm toán.

Lưu ý: Chi nhánh doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân.

2. Điều kiện để đăng ký kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán

Điều kiện để chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán được kinh doanh dịch vụ kiểm toán bao gồm:

Thứ nhất, doanh nghiệp kiểm toán có đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán, tùy vào từng loại hình doanh nghiệp sẽ có điều kiện tương ứng. Cụ thể:

2.1. Điều kiện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán phải có đủ các điều kiện sau đây:

1. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

2. Có ít nhất 5 (năm) kiểm toán viên hành nghề, trong đó tối thiểu phải có hai thành viên góp vốn, mức vốn góp của các kiểm toán viên hành nghề phải chiếm trên 50% vốn điều lệ của công ty theo quy định tại Nghị định 17/2012/NĐ-CP;

Lưu ý: Kiểm toán viên hành nghề không được đồng thời là thành viên góp vốn của hai doanh nghiệp kiểm toán trở lên.

3. Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của Công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kiểm toán viên hành nghề;

4. Bảo đảm vốn pháp định theo quy định của Chính phủ tại Nghị định 17/2012/NĐ-CP, cụ thể:

- Vốn pháp định đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn là 3 (ba) tỷ đồng Việt Nam; từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, vốn pháp định là 5 (năm) tỷ đồng Việt Nam.

- Trong quá trình hoạt động, công ty trách nhiệm hữu hạn phải luôn duy trì vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán không thấp hơn mức vốn pháp định quy định tại Khoản 1 Điều này. Doanh nghiệp kiểm toán phải bổ sung vốn nếu vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định tại Khoản 1 Điều này trong thời gian 03 (ba) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính;

5. Phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá mức do Chính phủ quy định. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là kiểm toán viên hành nghề. Phần vốn góp và yêu cầu đối với kiểm toán viên tuân thủ theo quy định tại Nghị định 17/2012/NĐ-CP, cụ thể:

- Thành viên là tổ chức được góp tối đa 35% vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán hai thành viên trở lên. Trường hợp có nhiều tổ chức góp vốn thì tổng số vốn góp của các tổ chức tối đa bằng 35% vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán hai thành viên trở lên;

- Kiểm toán viên hành nghề là người đại diện của thành viên là tổ chức không được tham gia góp vốn vào doanh nghiệp kiểm toán đó với tư cách cá nhân.

2.2. Điều kiện đối với công ty hợp danh

Công ty hợp danh khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán phải có đủ các điều kiện sau đây:

1. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

2. Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó tối thiểu phải có hai thành viên hợp danh;

3. Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty hợp danh phải là kiểm toán viên hành nghề;

2.3. Điều kiện đối với doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán phải có đủ các điều kiện sau đây:

1. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

2. Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó có chủ doanh nghiệp tư nhân;

3. Chủ doanh nghiệp tư nhân đồng thời là Giám đốc.

Thứ hai, chi nhánh có ít nhất 02 (hai) kiểm toán viên hành nghề, trong đó có Giám đốc chi nhánh. Hai kiểm toán viên hành nghề không được đồng thời là kiểm toán viên đăng ký hành nghề tại trụ sở chính hoặc chi nhánh khác của doanh nghiệp kiểm toán.

Thứ ba, được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính.

3. Một số lưu ý trong hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm toán của chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán

- Chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán không bảo đảm điều kiện để được kinh doanh dịch vụ kiểm toán sau 03 tháng liên tục thì bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán;

- Doanh nghiệp kiểm toán tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kiểm toán thì các chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán đó cũng phải tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kiểm toán;

- Trường hợp doanh nghiệp kiểm toán bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán thì các chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán đó cũng bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán;

- Chi nhánh bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán phải chấm dứt việc kinh doanh dịch vụ kiểm toán kể từ ngày có quyết định đình chỉ.

Từ các lưu ý trên, có thể thấy, dù chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán có khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của doanh nghiệp một cách độc lập, nhưng về mặt pháp lý, vì bản chất là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp nên nếu doanh nghiệp kiểm toán bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán, thì hoạt động kinh doanh của chi nhánh cũng bị đỉnh chỉ. Bên cạnh đó, tự thân chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán phải luôn đảm bảo các điều kiện để được kinh doanh dịch vụ kiểm toán phải được duy trì.

Do đó, nhằm tránh bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán phải đảm bảo đạt đủ điều kiện kinh doanh. Trường hợp một hoặc các điều kiện không được bảo đảm thì phải khắc phục ngay, tránh để kéo dài 03 tháng liên tục.

thu-tuc-dang-ky-kinh-doanh-dich-vu-kiem-toan-cho-chi-nhanh-doanh-nghiep-kiem-toan

Ảnh 2. Thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán_Hotline: 097 211 8764

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán đối với doanh nghiệp kiểm toán

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu.

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

thu-tuc-dang-ky-kinh-doanh-dich-vu-kiem-toan-cho-chi-nhanh-doanh-nghiep-kiem-toan

Ảnh 3. Thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán_Hotline: 097 211 8764

=> Xem thêm: Các loại doanh nghiệp kiểm toán và chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam?

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN CHO CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN

Câu hỏi 1: Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán có bị chấm dứt hoạt động không?

Trả lời:

Câu trả lời là . Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập 2011, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán sẽ bị chấm dứt hoạt động trong một số trường hợp như sau:

- Theo quyết định của doanh nghiệp kiểm toán đã thành lập chi nhánh;

- Doanh nghiệp kiểm toán đã thành lập chi nhánh chấm dứt hoạt động;

- Trường hợp khác theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Câu hỏi 2: Những thông tin thay đổi của chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán có cần thông báo cho Bộ Tài chính không?

Trả lời:

Câu trả lời là . Nghĩa vụ thông báo thông tin thay đổi là bắt buộc đối với doanh nghiệp kiểm toán. Bộ Tài chính phải được thông báo bằng văn bản về các thông tin này trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có những thay đổi. Trong đó, nội dung thay đổi là thành lập, chấm dứt hoạt động hoặc thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở chi nhánh kinh doanh dịch vụ kiểm toán cũng phải được thông báo cho Bộ Tài chính.

Câu hỏi 3: Quyền và nghĩa vụ của chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán được giải quyết như thế nào trong trường hợp chấm dứt hoạt động?

Trả lời:

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, do đó, khi chi nhánh chấm dứt hoạt động thì doanh nghiệp kiểm toán đương nhiên có các quyền và nghĩa vụ cũng như giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.

=> Xem thêm: Phạm vi hoạt động của doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. Với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số Hotline: 097 211 8764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục - Hành chính – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

30 ngày, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                              Hotline: 097 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                         Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI THEO HỢP ĐỒNG HỢP NHẤT, SÁP NHẬP

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI THEO HỢP ĐỒNG HỢP NHẤT, SÁP NHẬP

Thị trường chứng khoán ngày càng sôi động, thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư. Để đảm bảo hoạt động của thị trường chứng khoán thì pháp luật Việt Nam đã có những quy định chặt chẽ điều chỉnh hành vi của các chủ thể khi...

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 8.551.256
Xem trong ngày: 1.541
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo