SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục đề nghị cấp giấy phép phân phối rượu một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI RƯỢU

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

2. Nghị định số: 01/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 01 năm 2021 quy định về Đăng ký doanh nghiệp;

3. Nghị định số: 105/2017/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 9 năm 2017 về kinh doanh rượu;

4. Nghị định số: 17/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 05 tháng 02 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công thương;

5. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.         

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Trong xu thế hội nhập và phát triển toàn cầu, nhiều lĩnh vực kinh doanh đang có xu hướng phát triển và chiếm lĩnh thị trường. Kinh doanh và phân phối rượu cũng đang chứng tỏ mình là một lĩnh vực giúp thu lợi nhuận lớn và không thua kém bất kỳ lĩnh vực nào. Do vậy, ngày càng có nhiều doanh nghiệp chuyển hướng và mở rộng sang lĩnh vực phân phối rượu. Tuy nhiên, đây lại là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và việc này khiến Quý Khách đang cảm thấy có rất nhiều vướng mắc liên quan đến điều kiện phân phối rượu cũng như việc thực hiện các thủ tục liên quan để được cấp Giấy phép phân phối rượu?

Nếu đúng như vậy thì Quý Khách hàng tìm tới Công ty Luật TNHH TLK là rất chính xác, bởi chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu tới Quý khách qua bài viết dưới đây.

thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-phan-phoi-ruou

Ảnh 1. Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu_Hotline: +(84) 97 211 8764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI RƯỢU 

1. Các bước thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu như sau:

Bước 1: Tư vấn và hỗ trợ khách hàng đáp ứng đủ điều kiện thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu;

Bước 2: Chuẩn bị các tài liệu có liên quan;

Bước 3: Soạn thảo hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu;

Bước 4: Đại diện khách hàng nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

Bước 5: Tiếp nhận và bàn giao lại kết quả cuối cùng cho khách hàng.

=> Xem thêm: Thủ tục báo cáo tình hình sử dụng tem rượu, quyết toán tem rượu (cấp cục thuế)

2. Thành phần hồ sơ và quy trình thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu như sau

A. Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu (01 bộ) bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu;

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

3. Tài liệu về hệ thống phân phối rượu gồm một trong hai loại sau:

+) Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống phân phối rượu kèm bản sao Giấy phép bán buôn rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống phân phối rượu; hoặc,

+) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để kinh doanh rượu.

4. Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:

+) Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của các nhà cung cấp rượu;

+) Trường hợp nhà cung cấp rượu là thương nhân trong nước cần có bản sao Giấy phép sản xuất rượu hoặc Giấy phép phân phối rượu.

5. Các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

B. Cơ quan giải quyết:

Bộ Công thương.

C. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Bộ Công thương; hoặc nộp qua mạng điện tử theo quy định pháp luật (nếu được áp dụng).

D. Kết quả thực hiện:

Quý Khách hàng sẽ được cấp Giấy phép phân phối rượu.

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI THỦ XIN GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI RƯỢU

1. Phân phối rượu là gì?

Phân phối rượu được hiểu đơn giản là hoạt động phân phối rượu cho các thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp Giấy phép.

2. Điều kiện phân phối rượu

Doanh nghiệp muốn phân phối rượu thì phải đáp ứng những điều kiện sau đây:

- Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

- Có hệ thống phân phối rượu trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên (đã bao gồm địa bàn doanh nghiệp đặt trụ sở chính); tại mỗi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có ít nhất 01 thương nhân bán buôn rượu. Trường hợp doanh nghiệp có thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính để kinh doanh rượu thì không cần có xác nhận của thương nhân bán buôn rượu;

- Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài.

3. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân phân phối rượu

3.1. Quyền và nghĩa vụ chung:

Quyền và nghĩa vụ chung mà thương nhân phân phối rượu cần đáp ứng bao gồm:

- Mua, bán rượu có nguồn gốc hợp pháp;

- Niêm yết bản sao hợp lệ giấy phép đã được cơ quan có thẩm quyền cấp tại các địa điểm bán rượu của thương nhân và chỉ được mua, bán rượu theo nội dung ghi trong giấy phép đã được cấp, trừ trường hợp đối với thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ;

- Thực hiện chế độ báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định.

3.2. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân phân phối rượu:

Ngoài những nghĩa vụ chung, thương nhân phân phối rượu sẽ phải đáp ứng những nghĩa vụ vụ thể sau đây:

- Nhập khẩu rượu, mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước và thương nhân phân phối rượu khác theo nội dung ghi trong giấy phép;

- Bán rượu cho các thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp Giấy phép;

- Bán rượu cho thương nhân mua rượu để xuất khẩu;

- Trực tiếp bán lẻ rượu tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp Giấy phép.

=> Xem thêm: Quy trình báo cáo tình hình sử dụng tem rượu, quyết toán tem rượu và báo cáo mất tem rượu

thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-phan-phoi-ruou

Ảnh 2. Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu_Hotline: +(84) 97 211 8764

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,...

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THỦ XIN GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI RƯỢU

Câu 1. Thời hạn của Giấy phép phân phối rượu là bao lâu?

Theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP, thời hạn của Giấy phép phân phối rượu là 05 năm. Sau khi hết thời hạn của Giấy phép, doanh nghiệp có thể gia hạn giấy phép bằng việc thực hiện thủ tục đề nghị gia hạn Giấy phép phân phối rượu.

Câu 2. Doanh nghiệp, thương nhân có phải báo cáo hàng năm về việc phân phối rượu không?

Câu trả lời là có. Doanh nghiệp, thương nhân có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình phân phối rượu năm trước của đơn vị mình về Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (theo Mẫu số 08,09 Nghị định 105/2017/NĐ-CP) trước ngày 20 tháng 01 hàng năm.

Câu 3. Sau khi được cấp Giấy phép phân phối rượu thì cần lưu ý những gì?

Sau khi được cấp Giấy phép phân phối rượu cần lưu ý:

Theo Nghị định 38/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 29 tháng 3 năm 2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo: Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh liên quan đến rượu cần phải lưu ý trong hoạt động quảng cáo rượu, cụ thể đối với hành vi quảng cáo rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng.

=> Xem thêm: Đề nghị hướng dẫn thủ tục nhập khẩu rượu mẫu

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi đề nghị dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: +(84) 97 211 8764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục hành chính – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

15 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                    Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ ĐƯỢC DÙNG ĐỀ HỢP TÁC KINH DOANH KHÔNG? ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC NHƯ THẾ NÀO?

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ ĐƯỢC DÙNG ĐỀ HỢP TÁC KINH DOANH KHÔNG? ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC NHƯ THẾ NÀO?

Việc nhà đầu tư sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh thông qua phương thức góp vốn sẽ có thể dẫn đến những thay đổi khiến nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục...

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 3.024.058
Xem trong ngày: 1.228
Đang xem: 112
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo