SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục đề nghị sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số: 66/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;

2. Luật Sửa đổi một số điều của luật hàng không dân dụng Việt Nam số: 61/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2014;

3. Nghị định số: 05/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 25 tháng 01 năm 2021 về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;

4. Nghị định số: 64/2022/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 9 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng;

5. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.    

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Cảng hàng không, sân bay để được đi vào hoạt động cần đáp ứng các điều kiện như về kết cấu hạ tầng phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận, có giấy tờ chứng minh sự tạo lập hợp pháp cảng hàng không, sân bay,...Khi đó, chủ sở hữu hoặc tổ chức được giao quản lý cảng hàng không, sân bay gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay gửi đến Bộ Giao thông vận tải. 

Bạn là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý cảng hàng không, sân bay. Doanh nghiệp của bạnBạn đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay. Tuy nhiên, bạn có một số nội dung muốn thay đổi như về tên cảng hàng không, sân bay; mục đích khai thác, năng lực khai thác tương ứng với loại tàu bay lớn nhất được phép khai thác tại cảng hàng không, sân bay,...? Và bạn đang rất cần một tổ chức pháp lý uy tín và chuyên nghiệp để tư vấn?

Nếu đúng như vậy thì bạn tìm tới Công ty Luật TNHH TLK là rất chính xác, bởi chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới Thủ tục đề nghị sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay cho bạn qua bài viết dưới đây.

thu-tuc-de-nghi-sua-doi-noi-dung-giay-chung-nhan-dang-ky-cang-hang-khong-san-bay

Ảnh 1. Thủ tục đề nghị sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay_Hotline: 0972118764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY 

1. Các bước thực hiện thủ tục đề nghị sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay 

Bước 1: Người được cấp Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay gửi hồ sơ theo quy định đến Cục Hàng không Việt Nam;

Bước 2: Cục Hàng không Việt Nam không xem xét hồ sơ và yêu cầu bổ sung (nếu có);

Bước 3: Cục Hàng không Việt Nam thẩm định nội dung Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay;

Bước 4: Cục Hàng không Việt Nam cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay.

=> Xem thêm: Đóng cảng hàng không, sân bay 

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục đề nghị sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay

A. Thành phần hồ sơ

1. Đơn đề nghị sửa đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay theo quy định;

2. Bản sao tài liệu chứng minh về các thay đổi được đề nghị sửa đổi;

3. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

4. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

5. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 1 bộ

B. Cơ quan giải quyết

Cục Hàng không Việt Nam.

C. Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Hàng không Việt Nam;

- Nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính tới Cục Hàng không Việt Nam.

D. Kết quả thực hiện

Cục Hàng không Việt Nam cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay.

3. Nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay 

Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân, cá nhân (kể cả tên viết tắt và tên giao dịch quốc tế;

2. Địa chỉ trụ sở chính;

3. Địa chỉ liên lạc: (tên người có trách nhiệm, địa chỉ thư tín, địa chỉ điện tử, điện thoại, fax;

4. Họ và tên người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức;

5. Thông tin của người đại diện theo pháp luật (họ và tên, giới tính, dân tộc, số chứng minh thư nhân dân, nơi cấp, ngày cấp;

6. Loại hình doanh nghiệp;

7. Nội dung đề nghị. 

=> Xem thêm: Thủ tục xin giao đất tại cảng hàng không, sân bay 

thu-tuc-de-nghi-sua-doi-noi-dung-giay-chung-nhan-dang-ky-cang-hang-khong-san-bay

Ảnh 2. Thủ tục đề nghị sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay_Hotline: 0972118764 

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

1. Cảng hàng không, sân bay là gì?

Cảng hàng không theo quy định Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2006 là khu vực xác định, bao gồm sân bay, nhà ga và trang bị, thiết bị, công trình cần thiết khác được sử dụng cho tàu bay đi, đến và thực hiện vận chuyển hàng không. Trong đó, cảng hàng không được phân thành:

(1) Cảng hàng không quốc tế là cảng hàng không phục vụ cho vận chuyển quốc tế và vận chuyển nội địa;

(2) Cảng hàng không nội địa là cảng hàng không phục vụ cho vận chuyển nội địa.

Sân bay là khu vực xác định được xây dựng để bảo đảm cho tàu bay cất cánh, hạ cánh và di chuyển. Sân bay chỉ phục vụ mục đích khai thác hàng không chung hoặc mục đích vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện, thư mà không phải vận chuyển công cộng là sân bay chuyên dùng.

2. Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay

Doanh nghiệp để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay cần đáp ứng các điều kiện cơ bản sau:

(1) Có giấy tờ chứng minh sự tạo lập hợp pháp cảng hàng không, sân bay;

(2) Phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay đã được phê duyệt;

(3) Có kết cấu hạ tầng phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định hoặc công nhận.

Như vậy, sau khi cảng hàng không, sân bay được đăng ký theo quy định Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2006, người khai thác cảng hàng không, sân bay được cấp Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay nếu hội tụ đủ các điều kiện trên. Cảng hàng không, sân bay chỉ được khai thác sau khi Bộ Giao thông vận tải cấp Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay.

3. Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay được sửa đổi khi nào? 

Người được cấp giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay phải cập nhật thông tin về những thay đổi của cảng hàng không, sân bay và đề nghị sửa đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay khi có sự thay đổi về:

1. Tên, địa chỉ của chủ sở hữu hoặc Người khai thác cảng hàng không, sân bay;

2. Tên cảng hàng không, sân bay;

3. Vị trí, tọa độ điểm quy chiếu cảng hàng không, sân bay;

4. Cấp sân bay;

5. Mục đích khai thác;

6. Năng lực khai thác tương ứng với loại tàu bay lớn nhất được phép khai thác tại cảng hàng không, sân bay.

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay 

thu-tuc-de-nghi-sua-doi-noi-dung-giay-chung-nhan-dang-ky-cang-hang-khong-san-bay

Ảnh 3. Thủ tục đề nghị sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay_Hotline: 0972118764

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT? 

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp lại Giấy phép khai thác hệ thống kỹ thuật, thiết bị bảo đảm hoạt động bay 

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

Câu hỏi 1: Điều kiện để đăng ký cảng hàng không, sân bay đang xây dựng?

Trả lời:

Theo quy định Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2006 cảng hàng không, sân bay đang xây dựng được đăng ký tạm thời vào Sổ đăng bạ cảng hàng không, sân bay kể từ thời điểm khởi công xây dựng. Doanh nghiệp muốn đăng ký cảng hàng không, sân bay đang xây dựng cần đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất và việc xây dựng cảng hàng không, sân bay;

2. Phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay đã được phê duyệt;

3. Có phương án xây dựng kết cấu hạ tầng phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định hoặc công nhận.

Câu hỏi 2: Khi khai thác cảng hàng không, sân bay cần đáp ứng những tài liệu gì?

Trả lời:

Tài liệu khai thác cảng hàng không, sân bay:

1. Cảng hàng không, sân bay phải có tài liệu khai thác cảng hàng không, sân bay.

2. Tài liệu khai thác cảng hàng không, sân bay bao gồm:

- Tài liệu khai thác sân bay;

- Tài liệu khai thác công trình thuộc kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay hoặc tài liệu hướng dẫn khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay.

Câu hỏi 3: Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay có được cấp lại hay không?

Trả lời:

Câu trả lời là.

Tại Nghị định 64/2022/NĐ-CP thì Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay bị mất, hỏng được đề nghị cấp lại. Người được cấp giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay gửi đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc bằng các hình thức khác theo mẫu đến Cục Hàng không Việt Nam.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn đề nghị theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam xem xét quyết định cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay và gửi kết quả trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc bằng các hình thức khác đến người đề nghị. Trường hợp từ chối cấp lại, Cục Hàng không Việt Nam thông báo bằng văn bản lý do từ chối.

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay 

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

05 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                 Website: tlklawfirm.vn

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

CẤP GIẤY PHÉP QUÁ CẢNH HÀNG HÓA CỦA CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM

CẤP GIẤY PHÉP QUÁ CẢNH HÀNG HÓA CỦA CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM

Việt Nam và Lào là hai quốc gia láng giềng thân thiết, có tình hữu nghị được xây dựng từ lâu đời, việc giúp đỡ lẫn nhau về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội là điều cần thiết và luôn được nhà nước quan tâm.

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 8.551.256
Xem trong ngày: 1.541
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo