SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục Gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC GIA HẠN, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN NGƯỜI KHAI THÁC TÀU BAY

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số: 66/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số: 61/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2014; 

3. Thông tư số: 01/2011/TT-BGTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 27 tháng 01 năm 2011 ban hành bộ quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay;

4. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.    

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Để được khai thác tàu bay thì người khai thác tàu bay bao gồm các cá nhân, tổ chức cần được Bộ Giao thông vận tải cấp phép khai thác trước khi tiến hành khai thác. Tuy nhiên, sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay (AOC), trong trường hợp Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) phát hiện ra vấn đề an toàn trong vận chuyển hàng không thương mại và lợi ích công cộng đòi hỏi phải sửa đổi thì Cục HKVN có thể ra thông báo sửa đổi hoặc trường hợp người có AOC đề nghị thực hiện việc sửa đổi liên quan đến khả năng định khai thác, sửa đổi loại tàu bay. Ngoài ra, AOC được cấp có thời hạn nhất định, sau khi hết thời hạn đó AOC không còn hiệu lực. Do vậy, để tiếp tục được phép khai thác tàu bay thì người được cấp AOC cần tiến hành thủ tục đề nghị gia hạn giấy phép. 

Bạn cũng thuộc vào những trường hợp nêu trên? Bạn đang cần một tổ chức pháp lý uy tín và chuyên nghiệp để tư vấn về các hồ sơ cũng như các điều kiện cần thiết để thực hiện thủ tục này? 

Nếu đúng như vậy thì bạn tìm tới Công ty Luật TNHH TLK là rất chính xác, bởi chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới Thủ tục Gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay cho bạn qua bài viết dưới đây.

thu-tuc-gia-han-sua-doi-bo-sung-giay-chung-nhan-nguoi-khai-thac-tau-bay

Ảnh 1. Thủ tục Gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay_Hotline: 0972118764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC GIA HẠN, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN NGƯỜI KHAI THÁC TÀU BAY 

1. Các bước thực hiện thủ tục Gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay 

Bước 1: Người khai thác tàu bay nộp bộ hồ sơ theo quy định;

Bước 2: Cục HKVN thẩm định tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ và thông báo kết quả thẩm định cho người đề nghị và yêu cầu nộp bổ sung (nếu có);

Bước 3:  Cục HKVN thực hiện việc kiểm tra nội dung các tài liệu và phối hợp với Người khai thác tàu bay để xây dựng kế hoạch kiểm tra thực tế để gia hạn hoặc sửa đổi AOC;

Bước 4: Cục HKVN tiến hành việc kiểm tra thực tế. Trong trường hợp còn chưa đáp ứng các yêu cầu cụ thể, Cục HKVN sẽ thông báo kết quả cho người làm đơn và thống nhất thời hạn cho việc khắc phục các yêu cầu chưa được đáp ứng;

Bước 5: Cục HKVN cấp Gia hạn, sửa đổi, bổ sung AOC. 

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp phép cho cơ sở thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ 

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục Gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay

A. Thành phần hồ sơ

*Hồ sơ gia hạn AOC 

1. Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay;

2. Báo cáo về những thay đổi tính đến thời điểm đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay.

3. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

4. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

5. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

*Hồ sơ sửa đổi, bổ sung AOC 

1. Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung năng định khai thác, loại tàu bay hoặc tàu bay của Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay;

2. Các tài liệu sửa đổi, bổ sung có liên quan;

3. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

4. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

5. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

B. Cơ quan giải quyết

Cục Hàng không Việt Nam.

C. Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Hàng không Việt Nam;

- Nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính tới Cục Hàng không Việt Nam.

D. Kết quả thực hiện

Cấp Gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay. 

3. Nội dung của Đơn đề nghị Gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay 

*Đơn đề nghị Gia hạn AOC bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tên doanh nghiệp;

2. Tên giao dịch, địa điểm trụ sở chính; 

3. Người đại diện theo pháp luật (giám đốc điều hành); 

4. Loại hình doanh nghiệp; 

5. Khu vực khai thác và cơ sở khai thác; 

6. Loại hình khai thác; 

7. Loại, kiểu tàu bay khai thác.

*Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung AOC bao gồm các nội dung đề nghị sửa đổi: tính năng khai thác, loại tàu bay hoặc tàu bay. 

=> Xem thêm: Cơ quan Nhà nước nào có quyền bắt giữ tàu bay, tàu biển 

thu-tuc-gia-han-sua-doi-bo-sung-giay-chung-nhan-nguoi-khai-thac-tau-bay

Ảnh 2. Thủ tục Gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay_Hotline: 0972118764 

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC GIA HẠN, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN NGƯỜI KHAI THÁC TÀU BAY

1. Một số quy định cần lưu ý đặc biệt đối với việc thực hiện thủ tục sửa đổi AOC?

(1) Các trường hợp Cục HKVN có thể sửa đổi AOC bao gồm:

- Vấn đề an toàn trong vận chuyển hàng không thương mại và lợi ích công cộng đòi hỏi phải sửa đổi; hoặc

- Người có AOC đề nghị sửa đổi, và Cục HKVN nhận thấy vấn đề an toàn trong vận tải hàng không thương mại và lợi ích công cộng cho phép sửa đổi.

(2) Hiệu lực ngay đối với trường hợp khẩn cấp khi cục HKVN sửa đổi AOC 

Trong trường hợp Cục HKVN thông báo bằng văn bản rằng có trường hợp uy hiếp an toàn đòi hỏi phải sửa đổi ngay lập tức vì lợi ích công cộng và để đảm bảo an toàn trong vận tải hàng không thương mại, thì những sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay mà không phải chờ đến ngày người có AOC nhận được thông báo. Ngoài ra, đối với các sửa đổi do Cục HKVN đề xuất không phải là sửa đổi khẩn cấp sẽ có hiệu lực sau 30 ngày tính từ khi Cục HKVN thông báo cho người có AOC, trừ khi người có AOC khiếu nại bằng văn bản đối với đề xuất này trước ngày sửa đổi có hiệu lực. Khiếu nại sẽ có hiệu lực cho đến khi quá trình khiếu nại kết thúc.

2. Các mốc thời gian khi thực hiện thủ tục đề nghị gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay

1. Đối với các đề xuất sửa đổi AOC do người khai thác tàu bay đề nghị thì phải đề xuất thực hiện 30 ngày trước ngày dự định khai thác theo các sửa đổi này;

2. Đơn đề nghị gia hạn AOC phải nộp tối thiểu trước 30 ngày trước ngày hết hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận AOC, trừ khi có sự đồng ý của Cục HKVN; 

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị gia hạn, sửa đổi AOC của Người khai thác, Cục HKVN sẽ thẩm định tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ và thông báo kết quả thẩm định cho người đề nghị. Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc chưa đầy đủ, người làm đơn phải bổ sung và thời gian gia hạn, sửa đổi AOC sẽ chỉ được tính kể từ khi hồ sơ đã được bổ sung theo yêu cầu; 

4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ, Cục HKVN thực hiện việc kiểm tra nội dung các tài liệu và phối hợp với Người khai thác tàu bay để xây dựng kế hoạch kiểm tra thực tế để gia hạn hoặc sửa đổi AOC; 

5. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ thời điểm thống nhất kế hoạch kiểm tra thực tế, Cục HKVN tiến hành kiểm tra, nếu kết quả kiểm tra cho thấy người đề nghị hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu đối với quy định về yêu cầu gia hạn hoặc sửa đổi AOC, Cục HKVN cấp gia hạn hoặc sửa đổi AOC. Trong trường hợp còn chưa đáp ứng các yêu cầu cụ thể, Cục HKVN sẽ thông báo kết quả cho người làm đơn và thống nhất thời hạn cho việc khắc phục các yêu cầu chưa được đáp ứng. Thời gian cần thiết cho việc khắc phục các yêu cầu chưa được đáp ứng sẽ được tính bổ sung vào thời gian gia hạn hoặc sửa đổi AOC.

3. Các điều kiện cần tuân thủ đối với người khai thác tàu bay 

Việc khai thác tàu bay là một trong các phương tiện khá nguy hiểm nên cần đảm bảo tuyệt đối tuân theo các quy định được đặt ra, do đó, người khai thác tàu bay cần tuân thủ các điều kiện như sau:

1. Người khai thác không được khai thác tàu bay với mục đích vận tải thương mại nếu không có AOC đối với loại hình khai thác thực hiện; 

2. Người khai thác không được thực hiện các loại hình khai thác vận tải thương mại chưa được cho phép trong AOC; 

3. Người có AOC phải luôn duy trì sự tuân thủ các điều khoản, điều kiện cấp Giấy chứng nhận và các yêu cầu bảo dưỡng quy định trong AOC.

Lưu ý: Các điều kiện cấp AOC là tất cả các văn bản phê chuẩn đáp ứng các yêu cầu cấp AOC tại Thông tư 01/2011/TT-BGTVT, bao gồm thư bổ nhiệm, thư phê chuẩn, phê chuẩn danh mục các trang hiệu lực của 1 tài liệu.

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh cảng hàng không 

thu-tuc-gia-han-sua-doi-bo-sung-giay-chung-nhan-nguoi-khai-thac-tau-bay

Ảnh 3. Thủ tục Gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay_Hotline: 0972118764

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT? 

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp lại Giấy phép cho cơ sở thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và các trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ  

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC GIA HẠN, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN NGƯỜI KHAI THÁC TÀU BAY

Câu hỏi 1: Khi xảy ra các xung đột liên quan đến tàu bay sẽ áp dụng nguyên tắc nào để giải quyết?

Trả lời:

Tranh chấp, xung đột liên quan đến tàu bay là điều khó tránh khỏi, các quy định chặt chẽ pháp luật đặt ra cần người được cấp AOC tuân thủ để đảm bảo không xảy ra các sai sót, ngoài ra nếu xảy ra các xung đột không mong muốn thì áp dụng các nguyên tắc sau để giải quyết:

1. Pháp luật của quốc gia đăng ký quốc tịch tàu bay được áp dụng đối với quan hệ xã hội phát sinh trong tàu bay đang bay và áp dụng để xác định các quyền đối với tàu bay; 

2. Pháp luật của quốc gia nơi ký kết hợp đồng liên quan đến các quyền đối với tàu bay được áp dụng để xác định hình thức của hợp đồng; 

3. Pháp luật của quốc gia nơi thực hiện việc cứu hộ hoặc giữ gìn tàu bay được áp dụng đối với việc trả tiền công cứu hộ hoặc giữ gìn tàu bay đó;

4. Pháp luật của quốc gia nơi xảy ra tai nạn do tàu bay va chạm hoặc gây cản trở nhau, do tàu bay đang bay gây thiệt hại cho người thứ ba ở mặt đất được áp dụng đối với việc bồi thường thiệt hại.

Câu hỏi 2: Các giấy tờ, tài liệu nào người khai thác tàu bay cần mang theo tàu bay?

Trả lời:

Khi khai thác, tàu bay mang quốc tịch Việt Nam, người khai thác tàu bay phải có các giấy tờ, tài liệu sau đây:

(1) Giấy chứng nhận đăng ký quốc tịch tàu bay;

(2) Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay;

(3) Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay;

(4) Giấy phép, chứng chỉ phù hợp của thành viên tổ bay;

(5) Nhật ký bay;

(6) Giấy phép sử dụng thiết bị vô tuyến điện trên tàu bay, nếu được lắp đặt;

(7) Tài liệu hướng dẫn bay dành cho tổ lái;

(8) Danh sách hành khách trong trường hợp vận chuyển hành khách;

(9) Bản kê khai hàng hóa trong trường hợp vận chuyển hàng hóa;

(10) Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự;

(11) Tài liệu hướng dẫn khai thác tàu bay.

Lưu ý: Giấy tờ, tài liệu trên phải là bản chính, trừ Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay. Ngoài ra, giấy tờ, tài liệu mang theo tàu bay mang quốc tịch nước ngoài thực hiện các chuyến bay đến và đi từ Việt Nam phải phù hợp với quy định của pháp luật quốc gia đăng ký quốc tịch tàu bay.

Câu hỏi 3: Tàu bay có được phép mang đi thế chấp hay không? Các quy định liên quan đối với trường hợp này được quy định như thế nào?

Trả lời:

Cũng như các loại tài sản khác, tàu bay được phép mang đi thế chấp. Khi thế chấp tàu bay thì người thế chấp tàu bay giữ bản chính Giấy chứng nhận đăng ký quốc tịch tàu bay của tàu bay thế chấp. 

Trong trường hợp sở hữu chung, thì khi một trong số những người sở hữu mang tàu bay đi thế chấp thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của tất cả các đồng chủ sở hữu, trừ trường hợp có thoả thuận khác. Trong thời gian tàu bay đang được thế chấp, thì tàu bay đang thế chấp không được chuyển quyền sở hữu, trừ trường hợp có sự đồng ý của người nhận thế chấp. 

Đối với tàu bay được thế chấp tại nhiều nơi khác nhau: Trong trường hợp cần bán tài sản thế chấp để thanh toán các khoản nợ thì thứ tự thanh toán được xác định dựa trên thứ tự đăng ký tài sản thế chấp sau khi đã thanh toán các khoản nợ ưu tiên thanh toán theo quy định của pháp luật. 

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay 

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

30 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                 Website: tlklawfirm.vn

    

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài mới nhất 2023

Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài mới nhất 2023

Trong thị trường hội nhập ngày nay, Việt Nam đang ngày càng phát triển, vươn xa đến tầm quốc tế. Vì thế, nhu cầu sử dụng các chuyên gia và lao động nước ngoài cũng gia tăng không ngừng. Tuy nhiên, muốn để người nước ngoài được làm việc hợp...

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 8.551.256
Xem trong ngày: 1.541
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo