SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Du lịch số: 09/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 01 tháng 01 năm 2018;

2. Nghị định số: 168/2017/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

3. Nghị định số: 94/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 28 tháng 10 năm 2021 sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP;

4. Các văn bản pháp luật hướng dẫn khác có liên quan.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Kinh doanh lữ hành quốc tế là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, do đó khi Quý Khách hàng có nhu cầu kinh doanh dịch vụ này cần phải xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế theo quy định của pháp luật. Thủ tục cấp giấy phép lữ hành quốc tế tương đối phức tạp đòi hỏi doanh nghiệp phải đáp ứng nhiều điều kiện kèm theo.

Vì vậy, để tạo thuận lợi cho Quý Khách hàng trong quá trình xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, Công ty Luật TNHH TLK chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các thông tin cần thiết liên quan tới việc xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành cho bạn qua bài viết dưới đây.

Video tư vấn pháp lý. Thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành_Hotline: +(84) 97 211 8764

=> Xem thêm tại Youtube: Chương trình tư vấn về Giấy phép - Số 11: Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

1. Các bước thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Bước 1: Doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế theo quy định của pháp luật;

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế theo quy định;

Bước 3: Nộp hồ sơ đến Tổng cục Du lịch;

Bước 4: Doanh nghiệp nhận Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế từ Tổng cục Du lịch. 

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

A. Thành phần hồ sơ

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế;

2. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

3. Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;

4. Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định pháp luật;

5. Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành;

6. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

7. Giấy tờ pháp lý cá nhân của người thực hiện thủ tục (bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực);

8. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Cơ quan giải quyết

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế là Tổng cục Du lịch thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

C. Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổng cục Du lịch; hoặc,

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; hoặc, 

- Nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính tới Tổng cục Du lịch.

D. Kết quả thực hiện

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở.

Lưu ý: Trong trường hợp hồ sơ có sai sót hoặc chưa đầy đủ theo yêu cầu, Tổng cục Du lịch sẽ từ chối cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành, gửi thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối.

3. Nội dung của Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

- Tên doanh nghiệp bằng tiếng Việt;

- Trụ sở chính của doanh nghiệp

- Tài khoản ký quỹ;

- Phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành;

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

thu-tuc-xin-cap-giay-phep-kinh-doanh-lu-hanh-quoc-te

Ảnh 1. Thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành_Hotline: +(84) 97 211 8764

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

1. Một số khái niệm cần lưu ý khi thực hiện thủ tục

1.1. Kinh doanh dịch vụ lữ hành là gì?

Theo quy định tại Luật Du lịch 2017

Du lịch là các hoạt động có liên quan đến chuyến đi của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên trong thời gian không quá 01 năm liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, giải trí, tìm hiểu, khám phá tài nguyên du lịch hoặc kết hợp với mục đích hợp pháp khác.

Khách du lịch là người đi du lịch hoặc kết hợp đi du lịch, trừ trường hợp đi học, làm việc để nhận thu nhập ở nơi đến.

Chương trình du lịch là văn bản thể hiện lịch trình, dịch vụ và giá bán được định trước cho chuyến đi của khách du lịch từ điểm xuất phát đến điểm kết thúc chuyến đi.

Kinh doanh dịch vụ lữ hành là việc xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch.

2. Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế là gì?

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế là giấy phép cấp cho các doanh nghiệp thực hiện hoạt động xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế khi các doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện.

thu-tuc-xin-cap-giay-phep-kinh-doanh-lu-hanh-quoc-te

Ảnh 2. Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế _ Hotline: +(84) 97 211 8764

3. Phạm vi kinh doanh lữ hành quốc tế

Theo quy định tại Luật Du lịch 2017 về phạm vi dịch vụ lữ hành:

- Đối với doanh nghiệp có vốn Việt Nam khi nhận được Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được phép thực hiện các hoạt động

+ Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài;

+ Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và dịch vụ lữ hành nội địa.

- Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp đó chỉ được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

4. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Điều kiện cấp giấy phép lữ hành quốc tế được quy định tại Luật Du lịch 2017: 

4.1. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp muốn thực hiện hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Chỉ khi được Tổng Cục du lịch cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế thì doanh nghiệp mới có thể hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế một cách hợp pháp.

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế chỉ cấp cho các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành và có đăng ký kinh doanh ngành nghề kinh doanh dịch vụ lữ hành trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

4.2. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành thực hiện ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng

Tiền ký quỹ chỉ được sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp không thể đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ, không được sử dụng trong những trường hợp phát triển, tái cơ cấu doanh nghiệp,...

Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam và được hưởng lãi suất theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và ngân hàng nhận ký quỹ phù hợp với quy định của pháp luật. Tiền ký quỹ phải được duy trì trong suốt thời gian doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.

thu-tuc-xin-cap-giay-phep-kinh-doanh-lu-hanh-quoc-te

Ảnh 3. Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế _ Hotline: +(84) 97 211 8764

Mức ký quỹ được quy định như sau 

Thứ nhất, đối với doanh nghiệp xin cấp Giấy phép Kinh doanh lữ hành quốc tế từ ngày 28 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 thì áp dụng theo Nghị định 94/2021/NĐ-CP:

+ Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng;

+ Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng;

+ Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng.

Thứ hai, đối với doanh nghiệp xin cấp Giấy phép Kinh doanh lữ hành quốc tế kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 thì áp dụng theo Nghị định 168/2017/NĐ-CP:

+ Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 250.000.000 (hai trăm năm mươi triệu) đồng;

+ Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng;

+ Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng”.

4.3. Điều kiện về người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành 

Thứ nhất, người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL quy định chuyên ngành về lữ hành bao gồm:

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;

- Quản trị lữ hành;

- Điều hành tour du lịch;

- Marketing du lịch;

- Du lịch;

- Du lịch lữ hành;

- Quản lý và kinh doanh du lịch;

- Quản trị du lịch MICE;

- Đại lý lữ hành;

- Hướng dẫn du lịch;

- Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành’, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở giáo dục ở Việt Nam đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực;

- Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở đào tạo nước ngoài đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp.

Lưu ý: Trường hợp bằng tốt nghiệp không thể hiện các ngành, nghề, chuyên ngành quy định tại điểm l và điểm m khoản này thì bổ sung bảng điểm tốt nghiệp hoặc phụ lục văn bằng thể hiện ngành, nghề, chuyên ngành, trong đó có một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch”.

Thứ hai, người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành là người giữ một trong các chức danh sau: chủ tịch hội đồng quản trị; chủ tịch hội đồng thành viên; chủ tịch công ty; chủ doanh nghiệp tư nhân; tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám đốc; trưởng bộ phận kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Lưu ý: Doanh nghiệp khi đã nhận được Giấy phép kinh doanh lữ hành thì bắt buộc phải đáp ứng những điều kiện trên trong suốt thời gian hoạt động. Trường hợp doanh nghiệp không thể tiếp tục đáp ứng các điều kiện sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh theo quy định pháp luật.

=> Xem thêm: Nhà đầu tư nước ngoài ký quỹ thực hiện dự án đầu tư như thế nào?

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?)

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khác hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,… 

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

thu-tuc-xin-cap-giay-phep-kinh-doanh-lu-hanh-quoc-te

Ảnh 4. Thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành _ Hotline: +(84) 97 211 8764

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Câu hỏi 1: Tôi muốn mở một đại lý kinh doanh lữ hành quốc tế thì có cần xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế hay không? 

Trả lời:

Câu trả lời là , Quý Khách hàng vẫn phải xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi muốn kinh doanh đại lý lữ hành. 

Theo Phụ lục I của Quyết định số: 27/2018/QĐ-TTg quy định chi tiết Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, đại lý du lịch là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, Quý Khách hàng sau khi đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải tiếp tục xin cấp Giấy phép kinh doanh đại lý du lịch để đảm bảo kinh doanh theo đúng quy định pháp luật.

Câu 2: Tiền ký quỹ được sử dụng trong trường hợp nào?

Trả lời: 

Ký quỹ trong kinh doanh dịch vụ lữ hành là việc việc Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch gửi một khoản tiền theo quy định của pháp luật vào tài khoản ký quỹ tại ngân hàng nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính trong suốt thời gian hoạt động kinh doanh lữ hành.

Theo quy định của Nghị định 168/2017/NĐ-CP, mục đích của ký quỹ là giải quyết các vấn đề phát sinh khi doanh nghiệp không có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ một cách kịp thời, trọn vẹn trong trường hợp khách du lịch bị chết, bị tai nạn, rủi ro, bị xâm hại tính mạng cần phải đưa về nơi cư trú hoặc điều trị khẩn cấp. Cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong thời hạn 48 giờ sẽ xem xét, đánh giá đề nghị của doanh nghiệp để đưa ra quyết định cho phép hoặc từ chối sử dụng khoản tiền ký quỹ.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiền được rút khỏi tài khoản tiền ký quỹ, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành có trách nhiệm bổ sung số tiền ký quỹ đã sử dụng để bảo đảm mức ký quỹ ban đầu theo quy định. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện, ngân hàng gửi văn bản thông báo cho cơ quan cấp phép để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

=>Xem thêm: Thủ tục xin sử dụng tiền ký quỹ

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. Với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: +(84) 97 211 8764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục và Hành chính – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

10 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                              Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                        Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 8.541.996
Xem trong ngày: 1.978
Đang xem: 74
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo