SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục xin cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất. 

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Thương mại số: 36/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;

2. Nghị định số: 07/2016/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 25 tháng 01 năm 2016 quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

3. Nghị định số: 08/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 01 năm 2018 về sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương;

4. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.        

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Video tư vấn pháp lý. Thủ tục cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài_Hotline: 097 211 8764

=> Xem thêm tại Youtube: Thủ tục cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Quý khách hàng đang muốn thực hiện việc cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam nhưng chưa biết phải thực hiện công việc này như thế nào hoặc biết mình cần phải làm gì nhưng lại đang cảm thấy có nhiều vướng mắc liên quan tới Thủ tục xin cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam? Và Quý khách hàng đang rất cần một tổ chức pháp lý uy tín và chuyên nghiệp để tư vấn cho Quý khách hàng?

Nếu đúng như vậy thì Quý Khách hàng hãy tìm tới chúng tôi - Công ty Luật TNHH TLK, bởi chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới Thủ tục xin cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân tại Việt Nam cho Quý Khách hàng qua bài viết dưới đây:

thu-tuc-xin-cap-giay-phep-thanh-lap-cua-van-phong-dai-dien-cua-thuong-nhan-nuoc-ngoai-tai-viet-nam

Ảnh 1. Thủ tục xin cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam_Hotline: (+84) 97 211 8764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

1. Các bước thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Bước 1: Thương nhân nước ngoài chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật hiện hành;

Bước 2: Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ đến Cơ quan cấp Giấy phép;

Bước 3: Cơ quan cấp Giấy phép giải quyết hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ;

Bước 4: Thương nhân nước ngoài căn cứ vào thời gian nhận kết quả trên giấy Biên nhận và nhận Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam.

2. Thành phần hồ sơ và thủ tục xin cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

A. Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ: 01 bộ bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

2. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài;

3. Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện;

4. Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;

5. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện;

6. Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện bao gồm:

- Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Văn phòng đại diện;

- Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện theo quy định tại Điều 28 Nghị định 07/2016/NĐ-CP và quy định pháp luật có liên quan.

7. Các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Lưu ý: 

- Các tài liệu: Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài; văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện; Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất; bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện (đối với trường hợp bản sao hộ chiếu của người đứng đầu Văn phòng đại diện là người nước ngoài) phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Đối với Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài phải được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

B. Cơ quan giải quyết:

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thương nhân dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao thực hiện việc cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện trong trường hợp việc thành lập Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành;

- Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (sau đây gọi chung là Ban quản lý) thực hiện việc cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đặt trụ sở trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao trong trường hợp việc thành lập Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

C. Cách thực giải quyết: 

Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép nơi dự kiến đặt Văn phòng đại diện.

D. Kết quả thực hiện:

Thương nhân nhận Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

=> Xem thêm: Thủ tục đề nghị thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại khu công nghiệp

3. Nội dung của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam bao gồm những nội dung dưới đây:

- Quyết định cho phép thương nhân (tên thương nhân nước ngoài) thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam;

- Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp/Mã số doanh nghiệp, Cơ quan cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện;

- Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp,được thành lập Văn phòng đại diện tại tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;

- Tên Văn phòng đại diện;

- Tên giao dịch bằng tiếng Anh của Văn phòng đại diện;

- Địa chỉ trụ sở Văn phòng đại diện (ghi địa Điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện theo Đơn đề nghị);

- Người đứng đầu Văn phòng đại diện (bao gồm một số thông tin cá nhân khác liên quan đến Người đứng đầu Văn phòng đại diện);

- Nơi đăng ký lưu trú (đối với người nước ngoài);

- Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện (ghi cụ thể trên cơ sở đề nghị của thương nhân nước ngoài, phù hợp Luật Thương mại năm 2005 và quy định tại Nghị định số 07/2016/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan);

- Thời hạn hiệu lực của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện;

- Và một số nội dung khác có liên quan.

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

1. Khái niệm thương nhân nước ngoài, Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thương nhân nước ngoài là thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc được pháp luật nước ngoài công nhận.

Theo Luật Thương mại 2005 quy định như sau: “Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để tìm hiểu thị trường và thực hiện một số hoạt động xúc tiến thương mại mà pháp luật Việt Nam cho phép”.

=> Xem thêm: Thủ tục xin điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

2. Điều kiện để được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam?

Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện khi đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;

Thứ hai, thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 01 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;

Thứ ba, trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;

Thứ tư, nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện phải phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

Thứ năm, trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Văn phòng đại diện phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành (sau đây gọi chung là Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành).

3. Quy định về người đứng đầu Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

- Người đứng đầu Văn phòng đại diện phải chịu trách nhiệm trước thương nhân nước ngoài về hoạt động của mình và của Văn phòng đại diện trong phạm vi được thương nhân nước ngoài ủy quyền;

- Người đứng đầu Văn phòng đại diện phải chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình trong trường hợp thực hiện các hoạt động ngoài phạm vi được thương nhân nước ngoài ủy quyền;

- Người đứng đầu Văn phòng đại diện phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu Văn phòng đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Việc ủy quyền này phải được sự đồng ý của thương nhân nước ngoài. Người đứng đầu Văn phòng đại diện vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền;

- Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định 07/2016/NĐ-CP mà người đứng đầu Văn phòng đại diện chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền có quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu Văn phòng đại diện trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đứng đầu Văn phòng đại diện trở lại làm việc tại Văn phòng đại diện hoặc cho đến khi thương nhân nước ngoài bổ nhiệm người khác làm người đứng đầu Văn phòng đại diện;

- Trường hợp người đứng đầu Văn phòng đại diện không hiện diện tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu Văn phòng đại diện hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế mất năng lực hành vi dân sự thì thương nhân nước ngoài phải bổ nhiệm người khác làm người đứng đầu Văn phòng đại diện;

- Người đứng đầu Văn phòng đại diện của một thương nhân nước ngoài không được kiêm nhiệm các chức vụ sau:

+ Người đứng đầu Chi nhánh của cùng một thương nhân nước ngoài;

+ Người đứng đầu Chi nhánh của thương nhân nước ngoài khác;

+ Người đại diện theo pháp luật của thương nhân nước ngoài đó hoặc thương nhân nước ngoài khác;

+ Người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam.

- Trong trường hợp người đứng đầu Văn phòng đại diện được thương nhân nước ngoài ủy quyền giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết thì thương nhân nước ngoài phải thực hiện việc ủy quyền bằng văn bản cho từng lần giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết.

4. Một số lợi ích khi thương nhân nước ngoài thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam

- Thứ nhất, thương nhân nước ngoài sẽ không cần có các yêu cầu về vốn: Như đã trình bày, việc mở văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại quốc gia khác chủ yếu là để tìm hiểu thị trường và thực hiện xúc tiến một số hoạt động thương mại, không có hoạt động kinh doanh sinh lời nên yêu cầu về vốn là không đặt ra;

- Thứ hai, thủ tục thành lập tương đối đơn giản: So với việc thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam dưới các hình thức khác như: hợp đồng hợp tác kinh doanh, thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài hay thành lập chi nhánh, thủ tục thành lập văn phòng đại diện được xem là ít phức tạp nhất;

- Thứ ba, việc cấp phép hoạt động khá nhanh chóng, không mất quá nhiều thời gian: Thời gian để được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện khá nhanh. Trong khoảng 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ tại cơ quan cấp phép, văn phòng đại diện đã có thể được cấp phép đi vào hoạt động;

- Thứ tư, tiết kiệm chi phí cho thương nhân nước ngoài:

+ Thành lập một doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam cần trải qua rất nhiều giai đoạn với rất nhiều thủ tục, giấy tờ và đặc biệt là chi phí cho công tác này có thể lên đến vài nghìn đô. Mặt khác, việc bỏ ra chi phí lớn thành lập doanh nghiệp vốn nước ngoài trong khi chưa thật sự tìm hiểu kỹ thị trường tại Việt Nam là một bước đi khá mạo hiểm và nhiều rủi ro;

+ Lợi ích khác của việc thành lập văn phòng đại diện không bị áp thuế do không phải hoạt động kinh doanh thuần tuý mà chỉ phải kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân cho đội ngũ nhân sự của văn phòng;

- Thứ năm, thương nhân nước ngoài sẽ dễ dàng thăm dò thị trường: Đối với các thương nhân nước ngoài lần đầu bỡ ngỡ bước chân vào thị trường Việt Nam, khi mục đích chủ yếu ban đầu chỉ mới là quảng bá thương hiệu hay làm quen, rà soát thị trường trong khi chuẩn bị cho việc kinh doanh chính thức thì việc thành lập văn phòng đại diện là phương án được khá nhiều người lựa chọn.

thu-tuc-xin-cap-giay-phep-thanh-lap-cua-van-phong-dai-dien-cua-thuong-nhan-nuoc-ngoai-tai-viet-nam

Ảnh 2. Thủ tục xin cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam_Hotline: (+84) 97 211 8764

III. QUÝ KHÁCH HÀNG NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,...

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho Quý Khách hàng rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Câu hỏi 1: Cho tôi hỏi, sau khi tôi (thương nhân nước ngoài) đã hoàn tất việc xin cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện và tôi muốn tuyển dụng lao động Việt Nam vào làm việc tại Văn phòng. Vậy tôi có thể thực hiện điều này hay không. Mong Quý Công ty giải đáp thắc mắc của tôi. 

Trả lời:

Theo Điều 17 Luật Thương mại 2005 về quyền của Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam, quy định như sau:

- Hoạt động đúng mục đích, phạm vi và thời hạn được quy định trong giấy phép thành lập Văn phòng đại diện;

- Thuê trụ sở, thuê, mua các phương tiện, vật dụng cần thiết cho hoạt động của Văn phòng đại diện;

- Tuyển dụng lao động là người Việt Nam, người nước ngoài để làm việc tại Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Mở tài khoản bằng ngoại tệ, bằng đồng Việt Nam có gốc ngoại tệ tại ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam và chỉ được sử dụng tài khoản này vào hoạt động của Văn phòng đại diện;

- Có con dấu mang tên Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam được phép tuyển dụng lao động là người Việt Nam làm việc hợp pháp cho Văn phòng của mình.

Câu hỏi 2: Cho tôi hỏi: Trong quá trình kinh doanh, khi đối tác muốn ký hợp đồng làm ăn với Văn phòng đại diện của tôi (thương nhân nước ngoài đã thành lập Văn phòng đại diện hợp pháp tại Việt Nam). Vậy, Văn phòng đại diện của tôi có được xuất hóa đơn đỏ không? Mong Quý Công ty giải đáp thắc mắc của tôi.

Trả lời:

Có thể thấy rằng: đối với Văn phòng đại diện thì sẽ không có chức năng hoạt động kinh doanh hàng hóa dịch vụ, chính vì vậy Văn phòng đại diện của Quý khách thành lập và hoạt động tại Việt Nam sẽ không được xuất hóa đơn đỏ.

Câu hỏi 3: Tôi được biết thương nhân nước ngoài được phép đặt Văn phòng đại diện tại Việt Nam, vậy cho tôi hỏi Văn phòng này có thể hoạt động sinh lợi tại Việt Nam không?

Trả lời:

Theo Khoản  10 Điều 3, Khoản 2 Điều 16 và Khoản 1 Điều 18 Luật Thương mại 2005 quy định:

- Thương nhân nước ngoài được đặt Văn phòng đại diện, Chi nhánh tại Việt Nam; thành lập tại Việt Nam doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo các hình thức do pháp luật Việt Nam quy định;

- Nghĩa vụ của Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại Chỉ được thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại trong phạm vi mà Luật này cho phép.

Mà theo quy định tại Khoản 10 Điều 3 Luật Thương mại năm 2005 thì xúc tiến thương mại là hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ, bao gồm hoạt động khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ và hội chợ, triển lãm thương mại. Từ quy định trên hiểu rằng, xúc tiến thương mại không bao gồm các hoạt động kinh doanh sinh lợi.

Như vậy, căn cứ quy định trên thì khi thương nhân nước ngoài đặt Văn phòng đại diện tại Việt Nam chỉ được hoạt động xúc tiến thương mại theo quy định chứ không được thực hiện hoạt động sinh lời trực tiếp tại Việt Nam.

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng  tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: +(84) 97 211 8764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. 

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI 

1. Hỗ trợ cho Quý khách hàng trong việc kết nối - xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý khách hàng.

Kính chúc Quý khách sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn và sử dụng dịch vụ, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK           

-  ĐT: (+84) 243 2011 747                          Hotline: (+84) 97 211 8764

-  Email: info@tlklawfirm.vn                    Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ ĐƯỢC DÙNG ĐỀ HỢP TÁC KINH DOANH KHÔNG? ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC NHƯ THẾ NÀO?

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ ĐƯỢC DÙNG ĐỀ HỢP TÁC KINH DOANH KHÔNG? ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC NHƯ THẾ NÀO?

Việc nhà đầu tư sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh thông qua phương thức góp vốn sẽ có thể dẫn đến những thay đổi khiến nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục...

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 3.024.058
Xem trong ngày: 1.228
Đang xem: 112
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo