SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

CÁC TRANH CHẤP CƠ BẢN LIÊN QUAN TỚI HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP

CÂU HỎI

Kính chào công ty Luật TNHH TLK, hiện tôi đang có thắc mắc và kính mong được Quý Công ty giải đáp vấn đề như sau: Tôi và một người bạn có công ty riêng, chúng tôi bàn bạc có ý muốn hợp nhất hai công ty trong thời gian tới. Tôi muốn hỏi hợp nhất công ty thì được quy định như thế nào? Khi hợp nhất công ty thì cần lưu ý những gì? Và phải làm gì để tránh được những tranh chấp phát sinh trong quá trình hợp nhất? Mong được Quý Công ty giải đáp. Tôi xin cảm ơn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

1. Thủ tục hợp nhất doanh nghiệp trong trường hợp công ty hợp nhất là công ty cổ phần

2. Thủ tục hợp nhất công ty

3. Thủ tục hợp nhất doanh nghiệp trong trường hợp công ty hợp nhất là công ty TNHH hai thành viên trở lên

Cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH TLK, trên cơ sở quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết, chúng tôi xin gửi tới Quý Khách hàng nội dung tư vấn như sau:

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Bộ luật Lao động số: 45/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2019;

2. Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

3. Luật Cạnh tranh số: 23/2018/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018;

4. Các văn bản pháp luật hướng dẫn khác có liên quan. 

NỘI DUNG TƯ VẤN

Tổ chức lại doanh nghiệp là một chế định có vị trí, vai trò quan trọng trong pháp luật về doanh nghiệp. Hợp nhất doanh nghiệp là một trong các hình thức để tiến hành tổ chức lại doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Hợp nhất doanh nghiệp chính là biện pháp khá hữu hiệu để nhanh chóng gia tăng số vốn cũng như tiềm lực của doanh nghiệp. Tuy nhiên, sau khi hợp nhất, doanh nghiệp thường dễ xảy ra tranh chấp trong nội bộ công ty đặc biệt là tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vậy giải quyết tranh chấp này như thế nào? Đây là câu hỏi mà đông đảo Quý Khách hàng gửi đến cho Công ty Luật TNHH TLK. Việc xác định đúng sẽ giúp cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Chính vì vậy, thông qua bài viết này, Chúng tôi - Công ty Luật TNHH TLK sẽ giải đáp thắc mắc của Quý khách về vấn đề “Các tranh chấp cơ bản liên quan tới hợp nhất doanh nghiệp’’

cac-tranh-chap-co-ban-lien-quan-toi-hop-nhat-doanh-nghiep 

Ảnh 1. Các tranh chấp cơ bản liên quan tới hợp nhất doanh nghiệp _Hotline: 0972118764

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI CÁC TRANH CHẤP CƠ BẢN LIÊN QUAN TỚI HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP

1. Hợp nhất doanh nghiệp là gì? Khi nào nên hợp nhất doanh nghiệp?

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, Hợp nhất doanh nghiệp là trường hợp hai hoặc một số công ty (gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp lại, gộp lại thành một  công ty mới (gọi là công ty hợp nhất) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất. 

Từ đó có thể thấy, hợp nhất doanh nghiệp là một hình thức tập hợp nguồn lực nhanh và ngắn nhất từ hai hoặc nhiều doanh nghiệp thành một doanh nghiệp lớn mạnh hơn về tài chính, nhân sự hay cả thị phần kinh tế,…Việc hợp nhất giữa các doanh nghiệp cùng lĩnh vực sẽ tạo được sức cạnh tranh trên thị trường so với các doanh nghiệp cũ phải cạnh tranh riêng lẻ. Tuy nhiên, khi tiến hành hợp nhất thì doanh nghiệp phải tổ chức lại nhân sự, quy trình khi mô hình doanh nghiệp lớn hơn.

Theo Luật Cạnh tranh 2018, đối với trường hợp hợp nhất mà theo đó doanh nghiệp hợp nhất có thị phần từ 30% đến 50% thị phần liên quan thì đại diện hợp nhất của doanh nghiệp bị hợp nhất phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành hợp nhất. Cấm các trường hợp hợp nhất mà theo đó doanh nghiệp hợp nhất có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan.

=> Xem thêm: Thủ tục hợp nhất doanh nghiệp trong trường hợp công ty hợp nhất là công ty TNHH một thành viên

2. Hệ quả của hợp nhất doanh nghiệp

Hợp nhất doanh nghiệp là biện pháp tổ chức lại doanh nghiệp áp dụng với loại hình công ty đối vốn, theo đó, một số công ty cùng loại có thể hợp nhất thành một công ty mới bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

Sau khi công ty hợp nhất đăng ký doanh nghiệp, công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại; công ty hợp nhất được hưởng quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất. Công ty hợp nhất đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các công ty bị hợp nhất theo hợp đồng hợp nhất công ty.

Trong quá trình hợp nhất thì các chủ thể của công ty tham gia hợp nhất cùng có quyền quyết định trong Hội đồng quản trị của công ty được hợp nhất tùy vào việc chủ thể của công ty bị hợp nhất có số vốn đóng góp là bao nhiêu

Công ty sau khi được hợp nhất thì sẽ trở thành một công ty mới nên cần phải tiến hành đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh.

=> Xem thêm: Thủ tục hợp nhất, sáp nhập quỹ thành viên

3. Tranh chấp liên quan đến hợp nhất doanh nghiệp

Công ty mới sau khi hợp nhất hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ của các công ty bị hợp nhất. Sau khi đăng ký doanh nghiệp, các công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại; công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất. Khi thực hiệp hợp nhất, các doanh nghiệp cần tổ chức lại bộ máy quản lý, nhận sự cũng như mô hình kinh doanh. Có thể, vấn đề hợp nhất sẽ trở thành gánh nặng cho doanh nghiệp nếu các doanh nghiệp bị hợp nhất đang có khoản nợ. Đây chính là một thách thức khá lớn đối với các doanh nghiệp. Do đó, trước khi quyết định hợp nhất công ty, các công ty nên thanh toán các khoản nợ của công ty mình để tránh trường hợp sau khi hợp nhất sẽ xảy ra tranh chấp với các công ty còn lại.

Vấn đề tiếp theo liên quan đến hợp đồng với người lao động, việc hợp nhất doanh nghiệp có thể làm thay đổi chủ thể "Người sử dụng lao động" trong quan hệ lao động. Do việc hợp nhất doanh nghiệp sẽ dẫn đến sự chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp bị tổ chức lại. Căn cứ Bộ luật lao động 2019, các doanh nghiệp hình thành sau khi hợp nhất sẽ có thể tiếp tục sử dụng toàn bộ hoặc chỉ một phần, hoặc không thể tiếp tục sử dụng toàn bộ số lao động của doanh nghiệp bị hợp nhất. Việc này có thể dẫn đến tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Để tránh trường hợp phát sinh tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động, trách nhiệm tiên quyết của doanh nghiệp sau khi hợp nhất là đảm bảo việc làm cho những người lao động của doanh nghiệp bị hợp nhất. Trong trường hợp hợp nhất doanh nghiệp mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động thì người sử dụng lao động hiện tại và người sử dụng lao động kế tiếp có trách nhiệm thực hiện các phương án sử dụng lao động:

(1) Doanh nghiệp lên danh sách người lao động tiếp tục được sử dụng, người lao động được đào tạo lại để tiếp tục sử dụng, người lao động được chuyển sang làm việc không trọn thời gian;

(2) Lên danh sách người lao động nghỉ hưu;

(3) Lên danh sách người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động; 

(4) Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động và các bên liên quan trong việc thực hiện phương án sử dụng lao động;

(5) Biện pháp và nguồn tài chính bảo đảm thực hiện phương án.

Khi xây dựng phương án sử dụng lao động, người sử dụng lao động phải trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Đối với những người lao động buộc phải chấm dứt hợp đồng lao động thì doanh nghiệp bị bị hợp nhất giải quyết việc chấm dứt hợp đồng lao động, có văn bản Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với từng người cụ thể; Đồng thời, doanh nghiệp có nghĩa vụ chi trả Trợ cấp mất việc làm cho người lao động.

=> Xem thêm: Thủ tục hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do thủ tướng chính phủ quyết định thành lập

cac-tranh-chap-co-ban-lien-quan-toi-hop-nhat-doanh-nghiep

Ảnh 2. Các tranh chấp cơ bản liên quan tới hợp nhất doanh nghiệp_Hotline: 0972118764

II. TỔNG KẾT PHẦN GIẢI ĐÁP: CÁC TRANH CHẤP CƠ BẢN LIÊN QUAN TỚI HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP

Kính thưa Quý Khách hàng, từ những tổng hợp và phân tích trên đây, Công ty Luật TNHH TLK xin đưa ra phần giải đáp như sau!

Khi hợp nhất doanh nghiệp, việc tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động là không tránh khỏi do doanh nghiệp hình thành sau khi hợp nhất sẽ có thể tiếp tục sử dụng toàn bộ hoặc chỉ một phần, hoặc không thể tiếp tục sử dụng toàn bộ số lao động của doanh nghiệp bị hợp nhất. Trường hợp hợp nhất doanh nghiệp mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động thì doanh nghiệp phải có trách nhiệm thực hiện các phương án sử dụng lao động. Lên phương án sử dụng lao động góp phần tránh những tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động, đồng thời tiết kiệm được thời gian và chi phí cho doanh nghiệp và người lao động. Ngoài ra, các doanh nghiệp nên thanh toán các khoản nợ của mình để sau khi hợp nhất tránh xảy ra tranh chấp với các doanh nghiệp còn lại.

=> Xem thêm: Thủ tục hợp nhất văn phòng công chứng

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau.

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI VIỆC CÁC TRANH CHẤP CƠ BẢN LIÊN QUAN TỚI HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP

Câu hỏi 1: Hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp có gì khác nhau?

Trả lời:

Tiêu chí

Hợp nhất doanh nghiệp

Sáp nhập doanh nghiệp

Khái niệm 

Là trường hợp hai hoặc nhiều công ty hợp nhất thành một công ty mới và chấm dứt sự tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

Là trường hợp một hoặc một số công ty có thể sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

Cách thức thực hiện

Các công ty mang quyền, nghĩa vụ và tài sản của mình gộp chung lại thành một công ty  mới

Công ty chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình sang công ty nhận sáp nhập

Hệ quả pháp lý

Sau khi hợp nhất sẽ tạo ra một công ty mới và đồng thời chấm dứt hoàn toàn sự tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

Sau khi sáp nhập thì công ty nhận sáp nhập giữ nguyên và chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập

Trách nhiệm pháp lý

Công ty mới sau khi hợp nhất hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ của các công ty bị hợp nhất.

Công ty nhận sáp nhập được nhận toàn bộ tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của các công ty bị sáp nhập chuyển sang.

 

Câu hỏi 2: Có được hợp nhất công ty có loại hình doanh nghiệp khác nhau hay không?

Trả lời:

Trước đây, theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2015, việc hợp nhất công ty chỉ được thực hiện với các công ty có cùng loại hình. Tuy nhiên từ Luật Doanh nghiệp 2014 và mới nhất là Luật Doanh nghiệp 2020 đã bãi bỏ hạn chế này. Do đó, các công ty có thể tiến hành hợp nhất mà không cần phải qua bước chuyển đổi loại hình doanh nghiệp như trước kia.

=> Xem thêm: Thủ tục hợp nhất công ty luật nước ngoài

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. Với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Tố tụng – Công ty Luật TNHH TLK

CÔNG VIỆC CÔNG TY LUẬT TNHH TLK THỰC HIỆN

1. Tư vấn cho Quý khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

2. Cung cấp tới Quý Khách hàng, đại diện thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                                 Hotline: 097 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                            Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo