SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký) một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y (TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ MẤT, SAI SÓT, HƯ HỎNG; THAY ĐỔI THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ)

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Thú y số: 79/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 06 năm 2015;

2. Nghị định số: 35/2016/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 05 năm 2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y;

3. Nghị định số: 123/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 09 năm 2018 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp;

4. Thông tư số: 13/2016/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 02 tháng 06 năm 2016 Quy định về quản lý thuốc thú y;

5. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.        

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Trong điều kiện phát triển của khoa học, kỹ thuật, ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân đầu tư và tự sản xuất ra các loại thuốc thú y có hiệu quả cao không còn là điều xa lạ. Tuy nhiên, việc sản xuất phải đáp ứng đủ điều kiện và được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận. Vậy, khi vì một lý do nào đó, Quý Khách hàng có nhu cầu cần cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y thì phải làm thế nào?

Câu trả lời mà Quý Khách hàng tìm kiếm sẽ được Công ty Luật TNHH TLK mang đến một cách đầy đủ và chính xác nhất. Bởi chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới việc cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký) cho bạn qua bài viết dưới đây.

cap-lai-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-san-xuat-thuoc-thu-y-trong-truong-hop-bi-mat-sai-sot-hu-hong-thay-doi-thong-tin-co-lien-quan-den-to-chuc-dang-ky

Ảnh 1. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký)_Hotline: 0972118764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y (TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ MẤT, SAI SÓT, HƯ HỎNG; THAY ĐỔI THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ) 

1. Các bước thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký) 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y chuẩn bị và nộp hồ sơ cấp lại tới cơ quan có thẩm quyền;

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ;

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y hoặc có văn bản trả lời và nêu rõ lý do trong trường hợp không cấp;

Bước 4: Tiếp nhận kết quả.

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký)
A. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ thực hiện thủ tục đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký) bao gồm một số tài liệu như sau:

1. Đơn đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y theo mẫu;

2. Tài liệu chứng minh nội dung thay đổi trong trường hợp thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký;

3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y đã được cấp, trừ trường hợp bị mất;

4. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

5. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

6. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

B. Cơ quan giải quyết

Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

C. Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia; hoặc,

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính tới Cục Thú y thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

D. Kết quả thực hiện

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y được cấp lại; hoặc,

- Văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

3. Nội dung của Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y được ban hành theo mẫu bao gồm các nội dung sau đây:

1. Cơ quan ban hành (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cục Thú y), quốc hiệu, tiêu ngữ;

2. Tên văn bản Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y;

3. Số Giấy chứng nhận;

4. Thông tin đơn vị được cấp Giấy chứng nhận;

5. Thông tin sản phẩm thuốc thú y được công nhận đủ điều kiện sản xuất;

6. Hiệu lực Giấy chứng nhận;

7. Địa điểm, thời gian cấp Giấy chứng nhận;

8. Cục trưởng ký tên, đóng dấu;

9. Một số nội dung khác theo quy định của mẫu.

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký lưu hành thuốc thú y

cap-lai-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-san-xuat-thuoc-thu-y-trong-truong-hop-bi-mat-sai-sot-hu-hong-thay-doi-thong-tin-co-lien-quan-den-to-chuc-dang-ky

Ảnh 2. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký)_Hotline: 0972118764

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y (TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ MẤT, SAI SÓT, HƯ HỎNG; THAY ĐỔI THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ)

1. Thế nào là sản xuất thuốc thú y?

Sản xuất là quá trình sử dụng các yếu tố đầu vào như vốn, lao động, trang thiết bị, nguyên liệu, phương pháp,... để tạo ra sản phẩm. Sản phẩm của quá trình sản xuất thuốc thú y là đơn chất hoặc hỗn hợp các chất bao gồm ược phẩm, vắc-xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất được phê duyệt dùng cho động vật nhằm phòng bệnh, chữa bệnh, chẩn đoán bệnh, điều chỉnh, phục hồi chức năng sinh trưởng, sinh sản của động vật. Theo Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT, sản xuất thuốc thú y bao gồm các hình thức sản xuất, gia công, san chia đóng gói thuốc thú y. Sau một loạt quá trình sản xuất, đóng gói, dãn nhãn, kiểm định,... thì sẽ tạo ra được thuốc thú y thành phẩm.

2. Điều kiện chung sản xuất thuốc thú y

Theo Nghị định 35/2016/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2018/NĐ-CP quy định về điều kiện chung đối với sản xuất thuốc thú y như sau:

Tổ chức, cá nhân sản xuất thuốc thú y phải thực hiện theo quy định tại Luật thú y 2015; pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; pháp luật về bảo vệ môi trường; pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và đáp ứng các Điều kiện sau đây:

2.1. Địa điểm:

Đối với điều kiện về địa điểm, đơn vị sản xuất thuốc thú y phải có khoảng cách an toàn với khu dân cư, công trình công cộng, bệnh viện, bệnh xá thú y, cơ sở chẩn đoán bệnh động vật, các nguồn gây ô nhiễm..

2.2. Nhà xưởng:

(1) Phải có thiết kế phù hợp với quy mô và loại thuốc sản xuất, tránh sự xâm nhập của các loại côn trùng và động vật khác; có vị trí ngăn cách các nguồn lây nhiễm từ bên ngoài;

(2) Nền nhà không ngấm nước, dễ vệ sinh, khử trùng, tiêu độc; tường, trần được làm bằng vật liệu bền, chắc, dễ vệ sinh;

(3) Có hệ thống cấp và xử lý nước, khí bảo đảm cho sản xuất; có hệ thống thoát nước, xử lý nước, khí thải, chất thải;

2.3. Kho chứa đựng nguyên liệu, phụ liệu, thuốc thành phẩm có diện tích phù hợp với quy mô sản xuất và bảo đảm các Điều kiện sau đây:

(1) Có kho riêng để bảo quản nguyên liệu, phụ liệu, thuốc thành phẩm;

(2) Có kho riêng bên ngoài để bảo quản dung môi và nguyên liệu dễ cháy nổ;

(3) Tránh sự xâm nhập của các loại côn trùng và động vật khác;

(4) Nền, tường, trần như quy định của mục 2.2;

(5) Có giá, kệ để nguyên liệu, phụ liệu, bao bì, thuốc thành phẩm; có thiết bị, phương tiện để bảo đảm Điều kiện bảo quản.

2.4. Trang thiết bị, dụng cụ:

Đối với trang thiết bị, dụng cụ sản xuất thuốc, đơn vị phải được bố trí, lắp đặt phù hợp với quy mô và loại thuốc sản xuất; có hướng dẫn vận hành; có kế hoạch bảo trì bảo dưỡng; có quy trình vệ sinh và bảo đảm đạt yêu cầu vệ sinh, không gây nhiễm hoặc nhiễm chéo giữa các sản phẩm.

2.5. Kiểm tra chất lượng thuốc thú y:

(1) Khu vực kiểm tra chất lượng phải tách biệt với khu vực sản xuất; được bố trí phù hợp để tránh nhiễm chéo; các khu vực tiến hành phép thử sinh học, vi sinh;

(2) Mẫu, chất chuẩn phải được bảo quản tại khu vực riêng, bảo đảm Điều kiện bảo quản;

(3) Phải có trang thiết bị phù hợp.

Lưu ý: Ngoài các điều kiện theo quy định của Nghị định 35/2016/NĐ-CP, cơ sở sản xuất thuốc thú y dạng dược phẩm, vắc xin phải áp dụng thực hành tốt sản xuất thuốc của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (GMP - ASEAN) hoặc thực hành tốt sản xuất thuốc của Tổ chức Y tế Thế giới (GMP - WHO) hoặc thực hành tốt sản xuất thuốc GMP tương đương nhưng không thấp hơn (GMP - ASEAN).

Tổng kết: Các đơn vị khi muốn sản xuất thuốc thú y phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Nghị định số 35/2016/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2018/NĐ-CP, bởi lẽ ngoài hồ sơ hợp lệ thì điều kiện thực tế của đơn vị phải đảm bảo và thống nhất với nội dung hồ sơ thì mới được cấp/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y.

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y

3. Trường hợp được cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y

Căn cứ theo quy định tại Luật Thú y 2015, Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y được cơ quan có thẩm quyền xem xét và cấp lại cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu trong một số trường hợp sau:

(1) Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y thuốc thú y bị mất;

(2) Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y có sai sót, hư hỏng;

(3) Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y cần thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký.

Tổng kết: Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y được cấp lại trong một số trường hợp như bị mất, sai sót, hư hỏng hay thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký. Các trường hợp khác gây ra ảnh hưởng đối với giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y sẽ được xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp lại Giấy phép khảo nghiệm thuốc thú y

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT? 

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y (TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ MẤT, SAI SÓT, HƯ HỎNG; THAY ĐỔI THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ)

Câu hỏi 1: Cơ sở sản xuất thuốc thú y có những quyền nào?

Trả lời:

Căn cứ theo Luật Thú y 2015, một số quyền cơ bản của cơ sở sản xuất thuốc thú y được quy định như sau:

(1) Sản xuất thuốc thú y đã có Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y tại Việt Nam;

(2) Nhập khẩu thuốc thú y, nguyên liệu thuốc thú y để sản xuất, tái xuất theo hợp đồng với tổ chức, cá nhân nước ngoài; nhượng quyền theo hợp đồng;

(3) Thông tin, quảng cáo thuốc thú y theo quy định của pháp luật về quảng cáo;

(4) Các quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Câu hỏi 2: Khi cơ sở không sản xuất thuốc thú y nữa thì Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y xử lý như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ theo Luật Thú y 2015, việc cơ sở không còn sản xuất thuốc thú y nữa là một trong các trường hợp Cục Thú y sẽ thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y bởi vì hiện tại Giấy chứng nhận này đối với cơ sở cũng không còn giá trị và để phòng trường hợp cho thuê, mượn Giấy chứng nhận. Trong tương lai, nếu cơ sở có dự định tiếp tục sản xuất thuốc thú y thì làm thủ tục đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y.

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục Hành chính – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

05 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                 Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

THÔNG TIN NÓNG HỔI – HỮU ÍCH CHO BẠN ĐỌC

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG, TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỐI THIỂU TỪ NGÀY 01/07/2024

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG, TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỐI THIỂU TỪ NGÀY 01/07/2024

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG, TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỐI THIỂU TỪ NGÀY 01/07/2024 Như vậy, từ ngày 01/07/2024 khi mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng tăng lên...

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo