CHI THU NHẬP TĂNG THÊM CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC VÀ TRÍCH LẬP QUỸ DỰ PHÒNG ỔN ĐỊNH THU NHẬP TẠI CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

CHI THU NHẬP TĂNG THÊM CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC VÀ TRÍCH LẬP QUỸ DỰ PHÒNG ỔN ĐỊNH THU NHẬP TẠI CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

 

CÂU HỎI:

Kính chào Luật sư, tôi đang có nhu cầu muốn tìm hiểu chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức và trích lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập tại cơ quan quản lý nhà nước và Báo cáo kết quả hoạt động tại Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Mong được Luật sư giải đáp. Tôi xin cảm ơn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

1. QUY ĐỊNH VỀ TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG HÀNG NĂM

2. AI CÓ THẨM QUYỀN KÝ BÁO CÁO KIỂM TOÁN

3. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CHO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH TLK, trên cơ sở quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết, chúng tôi xin gửi tới bạn nội dung tư vấn như sau:

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Kế toán số: 88/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2015;

2. Nghị định số: 174/2016/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định chi tiết một số điều của luật kế toán;

3. Thông tư số: 107/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 10 tháng 10 năm 2016  hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp;

4. Các văn bản pháp luật hướng dẫn khác có liên quan.

NỘI DUNG TƯ VẤN:

1. Về chi thu nhập tăng thêm cho CBCC và trích lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập tại cơ quan quản lý nhà nước:

Căn cứ quy định tại Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp của Bộ Tài chính:

- Khoản chi thu nhập tăng thêm cho CBCC từ nguồn tiết kiệm chi tại cơ quan quản lý hành chính nhà nước được phân phối từ nguồn thặng dư của đơn vị, không phản ánh vào tài khoản 611 - Chi phí hoạt động.

- Cuối năm, trường hợp số kinh phí tiết kiệm chi vẫn chưa sử dụng hết, đơn vị được trích lập Quỹ dự phòng ổn định thu nhập theo cơ chế tài chính hiện hành theo bút toán: Nợ TK 421/Có TK 431 (4315), không phản ánh vào TK 611 - Chi phí hoạt động.

2. Về nội dung phản ánh trên Báo cáo kết quả hoạt động:

Căn cứ hướng dẫn lập Báo cáo kết quả hoạt động tại Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp của Bộ Tài chính:

* Chỉ tiêu “Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính” (Mã số 51): 

Phản ảnh số đã phân phối từ nguồn kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính theo quy định của cơ chế tài chính, bao gồm chi bổ sung thu nhập cho cán bộ công chức và người lao động, chi khen thưởng, chi cho các hoạt động phúc lợi tập thể. Số liệu ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số phát sinh chi tiết bên Nợ của TK 421 “Thặng dư/thâm hụt lũy kế”.

* Chỉ tiêu “Phân phối cho các Quỹ” (Mã số 52):

Phản ánh số phân phối từ chênh lệch thu - chi thường xuyên cho các quỹ theo quy định của chế độ tài chính. Số liệu ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số lũy kế phát sinh chi tiết bên Có của tài khoản 431 - Các quỹ và tài khoản 353 - Các quỹ đặc thù (phần được trích từ chênh lệch thu - chi trong năm của đơn vị).

Căn cứ quy định nêu trên, đối với đơn vị quản lý hành chính nhà nước, số liệu phản ánh trên chỉ tiêu 51 là số tiền kinh phí tiết kiệm đã chi bổ sung thu nhập cho CBCC, phản ánh chi tiết bên Nợ của TK 421; Số liệu phản ánh trên chỉ tiêu 52 là số tiền kinh phí tiết kiệm đơn vị đã chi trích lập Quỹ dự phòng ổn định thu nhập.

Kính thưa Quý khách hàng, với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Bởi vậy, trong suốt quá trình hoạt động của mình, chúng tôi xác định giá dịch vụ cạnh tranh, chất lượng công việc và sự hài lòng của khách hàng luôn là mục tiêu quan trọng nhất. Điều đó không chỉ được thể hiện cụ thể thông qua quy trình xử lý chuyên nghiệp, chất lượng công việc mà còn thể hiện ở những cam kết và ưu đãi mà chúng tôi dành tặng Quý Khách hàng.

CÔNG VIỆC LUẬT TLK THỰC HIỆN:

1. Tư vấn cho Quý khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư;

2. Cung cấp tới Quý Khách hàng, đại diện thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI:

1. Hỗ trợ cho Quý khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu 12% phí dịch vụ khi quý khách hàng sử dụng từ lần thứ 2.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

CAM KẾT CỦA TLK LAWFIRM TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý khách hàng.

Kính chúc Quý khách sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn và sử dụng dịch vụ, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK           

-  ĐT: +(84) 243 2011 747                       Hotline: +(84) 97 211 8764

-  Email: info@tlklawfirm.vn                    Website: tlklawfirm.vn

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo