SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI NHƯ THẾ NÀO?

CÂU HỎI

Kính chào công ty Luật TNHH TLK, hiện tôi đang có thắc mắc và kính mong được Quý Công ty giải đáp vấn đề như sau: Tôi đang làm tại một công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, hiện công ty tôi và nhà đầu tư nước ngoài đang tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng vốn góp. Tôi muốn hỏi giải quyết tranh chấp trong trường hợp này là như thế nào? Mong được Quý Công ty giải đáp. Tôi xin cảm ơn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

1. Chuyển nhượng vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài

2. Quy định về chuyển nhượng phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài

3. Quy định về nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam với tư cách là nhà đầu tư cá nhân

Cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH TLK, trên cơ sở quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết, chúng tôi xin gửi tới Quý Khách hàng nội dung tư vấn như sau:

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Bộ Luật Tố tụng Dân sự số: 92/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015;

2. Luật Đầu tư số: 61/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

3. Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

4. Luật Thương mại số: 36/2005/QH11 được quốc hội thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;

5. Luật Trọng tài thương mại số: 54/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010;

6. Nghị định số: 22/2017/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 24 tháng 2 năm 2017 về hòa giải thương mại;

7. Nghị định số: 31/2021/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

8. Các văn bản pháp luật hướng dẫn khác có liên quan. 

NỘI DUNG TƯ VẤN

Việc chuyển nhượng vốn góp là một hoạt động thường xuyên diễn ra trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Thế nhưng trong quá trình giao dịch, không thể tránh khỏi những tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng vốn phức tạp. Vậy có những phương pháp nào để giải quyết tranh chấp trên một cách nhanh chóng, hiệu quả? Đây là câu hỏi mà đông đảo Quý Khách hàng gửi đến cho Công ty Luật TNHH TLK. Việc xác định đúng sẽ giúp cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Chính vì vậy, thông qua bài viết này, Chúng tôi - Công ty Luật TNHH TLK sẽ giải đáp thắc mắc của Quý khách về vấn đề Giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng vốn góp với nhà đầu tư nước ngoài như thế nào?’’

giai-quyet-tranh-chap-hop-dong-chuyen-nhuong-von-gop-voi-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-nhu-the-nao 

Ảnh 1. Giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng vốn góp với nhà đầu tư nước ngoài như thế nào? _Hotline: 0972118764

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI VẤN ĐỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI NHƯ THẾ NÀO?

1. Một số khái niệm cơ bản 

1.1 Thế nào là nhà đầu tư nước ngoài?

Theo Luật Đầu tư 2020, nhà đầu tư được hiểu là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

1.2 Vốn góp là gì? Thế nào là hợp đồng chuyển nhượng vốn góp?

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, phần vốn góp là tổng giá trị tài sản của một thành viên đã góp hoặc cam kết góp vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh. Tỷ lệ phần vốn góp là tỷ lệ giữa phần vốn góp của một thành viên và vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh.

Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp là một văn bản vô cùng quan trọng trong hoạt động quản lý của doanh nghiệp. Thành viên công ty hay cổ đông của công ty muốn bán, mua, góp thêm vốn buộc phải thông qua loại hợp đồng này. Đây là văn bản pháp lý không thể thiếu trong tài liệu chứng minh phần vốn góp của mỗi người trong doanh nghiệp. Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp công ty được lập ra với mục đích để thực hiện thỏa thuận với nhau việc chuyển nhượng phần vốn góp của công ty giữa bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng và có giá trị pháp lý chứng minh cho việc chuyển nhượng phần vốn góp công ty đó.

=> Xem thêm: Quy định về việc góp vốn đầu tư bằng tiền của nhà đầu tư nước ngoài

2. Các tranh chấp về chuyển nhượng vốn góp

Tranh chấp về vốn góp là điều thường xuyên xảy ra trong các hợp đồng góp vốn đầu tư. Trong quá trình chuyển nhượng phần vốn góp rất dễ xảy ra tranh chấp, bao gồm:

(1) Tranh chấp về giá trị phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty;

(2) Tranh chấp về quyền sở hữu một phần tài sản của tương ứng với phần vốn góp;

(3) Tranh chấp quyền được chia lợi nhuận hoặc về nghĩa vụ chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp;

(4) Tranh chấp về việc chuyển nhượng phần vốn góp vào công ty giữa các thành viên của công ty hoặc về việc chuyển nhượng phần vốn góp vào công ty của thành viên công ty đó cho người khác không phải là thành viên của công ty.

=> Xem thêm: Chuyển nhượng vốn góp trong công ty nước ngoài

3. Quy định về các hình thức giải quyết tranh chấp

Giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh là phương thức giúp giải quyết các tranh chấp về quyền, lợi ích và nghĩa vụ hợp pháp phát sinh giữa các chủ thể khi tham gia đầu tư vốn để thực hiện hoạt động kinh doanh bằng việc thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc thực hiện dự án đầu tư. 

Nhà đầu tư có được lựa chọn khá phong phú với các hình thức giải quyết tranh chấp mang đặc trưng khác nhau, đáp ứng được các điều kiện và nhu cầu của mỗi nhà đầu tư trong các vụ tranh chấp khác nhau. Nếu cơ chế giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng là cơ chế giải quyết chỉ có sự tham gia của các bên trong tranh chấp với tính bảo mật rất cao và thể hiện rõ sự thiện chí của các bên thì cơ chế giải quyết tranh chấp hóa giải, Trọng tài và Tòa án đều là cơ chế giải quyết tranh chấp có sự tham gia của một bên thứ ba.

Theo Luật Đầu tư 2020, Các phương thức giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh bao gồm 4 phương án sau đây: thương lượng, hòa giải, Trọng tài và Tòa án.

Đối với các tranh chấp được giải quyết thông qua Trọng tài Việt Nam hoặc Tòa án Việt Nam là các tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam giữa các chủ thể:

(1) Nếu các bên trong tranh chấp đều là nhà đầu tư trong nước hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chỉ các nhà đầu tư sẽ được lựa chọn 1 trong 2 cơ chế: Trọng tài Việt Nam hoặc Tòa án Việt Nam.

(2) Nếu các bên trong tranh chấp là nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam thì các nhà đầu tư sẽ được lựa chọn Trọng tài Việt Nam hoặc Tòa án Việt Nam

(3) Nếu một bên trong tranh chấp là nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và bên còn lại không phải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam thì các bên có thể lựa chọn một trong các cơ quan tài phán sau: Trọng tài hoặc Tòa án Việt Nam, Trọng tài hoặc Tòa nước ngoài, hoặc có thể là trọng tài do các bên trong tranh chấp thành lập. 

(4) Nếu các bên trong tranh chấp là nhà đầu tư nước ngoài và cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến đầu tư của Việt Nam thì các bên có thể giải quyết tại Trọng tài hoặc Tòa án Việt Nam trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác trong hợp đồng hoặc theo quy định của điều ước quốc tế.

Bên cạnh đó, đối với các tranh chấp đầu tư có sự xuất hiện của nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm từ 50% thì sẽ mở rộng cơ hội lựa chọn hơn bao gồm các cơ quan tài phán nước ngoài, Trọng tài quốc tế hoặc Trọng tài cho các bên thành lập là một trong quy định đảm bảo đối xử một cách công bằng bình đẳng và tôn trọng quyền tự chủ trong quá trình đầu tư kinh doanh của các nhà đầu tư nước ngoài.

giai-quyet-tranh-chap-hop-dong-chuyen-nhuong-von-gop-voi-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-nhu-the-nao

Ảnh 2. Giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng vốn góp với nhà đầu tư nước ngoài như thế nào?_Hotline: 0972118764

II. TỔNG KẾT PHẦN GIẢI ĐÁP: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI NHƯ THẾ NÀO?

Kính thưa Quý Khách hàng, từ những tổng hợp và phân tích trên đây, Công ty Luật TNHH TLK xin đưa ra phần giải đáp như sau!

Sự khác biệt về các bên trong tranh chấp sẽ dẫn đến sự khác biệt về khả năng lựa chọn các cơ chế tài phán để giải quyết tranh chấp: thương lượng, hòa giải, Trọng tài và Tòa án:

Tiêu chí

Thương lượng

Hòa giải

Trọng tài

Tòa án

Cơ sở pháp lý

 

Nghị định 22/2017/NĐ-CP

Luật Trọng tài thương mại 2010

Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

Khái niệm

Là biện pháp giải quyết tranh chấp trong đầu tư kinh doanh mà không cần đến vai trò của bên thứ ba. Khi có tranh chấp, các bên tranh chấp cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận để tự giải quyết.

Là biện pháp giải quyết tranh chấp với sự tham gia của bên thứ ba làm trung gian hòa giải để hỗ trợ, thuyết phục các bên tranh chấp tìm kiếm các giải pháp nhằm loại trừ tranh chấp đã phát sinh.

Là biện pháp giải quyết tranh chấp do các bên thỏa thuận và được tiến hành theo quy định của Luật Trọng tài thương mại 2010.

Là biện pháp giải quyết tranh chấp tại cơ quan xét xử nhân danh quyền lực nhà nước, được tiến hành theo trình tự, thủ tục nghiêm ngặt, chặt chẽ và bản án hay quyết định của tòa án về vụ tranh chấp nếu không có sự tự nguyện tuân thủ sẽ được đảm bảo thi hành bằng sức mạnh cưỡng chế của nhà nước.

Ưu điểm

Việc giải quyết không thuộc khuôn khổ nên có tính chất tự do và linh hoạt;

Thuận tiện, nhanh chóng, chi phí thấp;

Bảo vệ uy tín cũng như bảo mật thông tin của đôi bên trong kinh doanh.

Dễ dàng tiến hành, linh hoạt và ít tốn kém;

Trung gian hòa giải thường là những người có chuyên môn cao và có sự am hiểu sâu sắc về các lĩnh vực tranh chấp;

Khách quan và công tâm bởi kết quả hòa giải tranh chấp được chứng kiến bởi người thứ ba;

Tính tương xứng và mức độ tuân thủ thường cao hơn phương thức thương lượng.

Chuyên nghiệp và linh hoạt trong quy trình;

Phương thức giải quyết không bị giới hạn về mặt lãnh thổ;

Tính bảo mật thông tin cao bởi phán quyết của trọng tài không được công khai và được tiến hành theo trình tự nhất định;

Phán quyết có tính bắt buộc và không thể kháng cáo.

Phán quyết của Tòa án có giá trị thi hành cao vì được cưỡng chế thi hành bằng sức mạnh của Nhà nước;

Trình tự tố tụng chặt chẽ theo quy định của pháp luật.

Nhược điểm

Hiệu quả của hình thức giải quyết thương lượng phụ thuộc vào thái độ hợp tác và sự hiểu biết của đôi bên;

Kết quả thương lượng không được đảm bảo thông qua các cơ chế pháp lý có tính bắt buộc.

Kết quả hòa giải phụ thuộc vào ý chí, thái độ hợp tác và sự tự nguyện của đôi bên tranh chấp;

Việc bảo mật thông tin kinh doanh dễ bị ảnh hưởng;

Hòa giải viên không có thẩm quyền đưa ra những phán quyết mang tính ràng buộc.

Thời gian giải quyết tranh chấp càng lâu thì phí trọng tài càng cao;

Đôi khi các quyết định của trọng tài mang tính không chính xác và có thể bị Tòa án yêu cầu xem xét lại;

Trọng tài thương mại có thể gặp khó khăn trong quá trình giải quyết tranh tranh với những vụ việc phức tạp.

Trình tự tố tụng tại Tòa án thiếu linh hoạt bởi phải tuân theo quy định hiện hành của pháp luật;

Nguyên tắc xét xử công khai đôi khi là nguyên nhân cản trở đối với doanh nghiệp;

Phán quyết của Tòa án thường bị kháng cáo dẫn đến quá trình tố tụng bị trì hoãn và kéo dài.

=> Xem thêm: Các ngành nghề hạn chế đầu tư nước ngoài

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau.

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI NHƯ THẾ NÀO?

Câu hỏi 1: Các nhà đầu tư có được chọn giải quyết tranh chấp tại Trọng tài không?

Trả lời:

Theo quy định tại Luật Đầu tư 2020, tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Trường hợp không thương lượng, hòa giải được thì tranh chấp được giải quyết tại Trọng tài hoặc Tòa án. Do đó, các nhà đầu tư có thể lựa chọn giải quyết tranh chấp tại Trọng tài khi các bên không thể thương lượng hay hòa giải.

Câu hỏi 2: Thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là cơ quan nào?

Trả lời:

Căn cứ Luật Đầu tư 2020, tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong đó có ít nhất một bên là nhà đầu tư nước ngoài được giải quyết thông qua một trong những cơ quan, tổ chức sau đây:

(1) Tòa án Việt Nam;

(2) Trọng tài Việt Nam;

(3) Trọng tài nước ngoài;

(4) Trọng tài quốc tế;

(5) Trọng tài do các bên tranh chấp thỏa thuận thành lập.

Trong quá trình giải quyết tranh chấp giữa các bên xảy ra tranh chấp trong đó có một bên chủ thể là nhà đầu tư nước ngoài thì ngoài các cơ quan được nêu trên giải quyết tranh chấp còn dựa trên thỏa thuận của các bên lựa chọn cơ quan giải quyết. Và phán quyết của các cơ quan tổ chức này đều có giá trị như nhau nhưng không được trái với quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết.

=> Xem thêm: Các hình thức đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. Với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Tố tụng – Công ty Luật TNHH TLK

CÔNG VIỆC CÔNG TY LUẬT TNHH TLK THỰC HIỆN

1. Tư vấn cho Quý khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

2. Cung cấp tới Quý Khách hàng, đại diện thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                                 Hotline: 097 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                            Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 8.551.256
Xem trong ngày: 1.541
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo