SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam. có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục đăng ký sửa đổi chế độ kế toán theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ SỐ 133/2016/TT-BTC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Kế toán số: 88/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2015;

2. Nghị định số: 80/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 26 tháng 8 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

3. Nghị định số: 41/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 12 tháng 3 năm 2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập;

4. Thông tư số: 133/2016/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 26 tháng 8 năm 2016 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa;

5. Các văn bản pháp luật hướng dẫn khác có liên quan.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Ngày 26 tháng 8 năm 2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó, có một nội dung quan trọng về sửa đổi chế độ kế toán. Vậy doanh nghiệp có thể tự sửa đổi chế độ kế toán của chính mình không? Nếu không, vậy cơ quan nào có thẩm quyền cho phép sửa đổi và trường hợp nào doanh nghiệp phải báo cáo về việc sửa đổi của mình cho cơ quan có thẩm quyền?

Những câu hỏi trên sẽ được Công ty Luật TNHH TLK giải đáp và cung cấp thêm một số thông tin có liên quan đến chế độ kế toán quy định tại Thông tư số 133/2016/TT-BTC một cách đầy đủ, chính xác. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới thủ tục đăng ký sửa đổi chế độ kế toán theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa cho Quý Khách hàng qua bài viết dưới đây:

thu-tuc-dang-ky-sua-doi-che-do-ke-toan-theo-thong-tu-so-133-2016-tt-btc-huong-dan-che-do-ke-toan-doanh-nghiep-nho-va-vua

Ảnh 1. Thủ tục đăng ký sửa đổi chế độ kế toán theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa_Hotline: 097 211 8764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ SỐ 133/2016/TT-BTC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

1. Các bước thực hiện thủ tục đăng ký sửa đổi chế độ kế toán theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bước 1: Doanh nghiệp có nhu cầu sửa đổi, bổ sung chế độ tài chính chuẩn bị và nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền;

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ;

Bước 3: Tiếp nhận kết quả.

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục đăng ký sửa đổi chế độ kế toán theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

A. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ thủ tục đăng ký sửa đổi chế độ kế toán theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm:

1. Công văn đề nghị sửa đổi chế độ kế toán của doanh nghiệp;

2. Tài liệu liên quan đến hệ thống tài khoản kế toán trong trường hợp đăng ký sửa đổi hệ thống tài khoản kế toán;

3. Tài liệu liên quan đến báo cáo tài chính trong trường hợp đăng ký sửa đổi báo cáo tài chính;

4. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

5. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

6. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

B. Cơ quan giải quyết

Cục quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính.

C. Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính; hoặc,

- Nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính tới Bộ Tài chính.

D. Kết quả thực hiện

Căn cứ vào tiến trình giải quyết, sau khi Bộ Tài chính nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, chủ thể nộp hồ sơ sẽ nhận được văn bản trả lời về việc cho phép sửa đổi chế độ kế toán của doanh nghiệp.

=> Xem thêm: Đối tượng áp dụng chế độ kế toán cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ SỐ 133/2016/TT-BTC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

1. Chế độ kế toán là gì?

Chế độ kế toán là những quy định và hướng dẫn về kế toán trong một lĩnh vực hoặc một số công việc cụ thể do cơ quan quản lý nhà nước về kế toán hoặc tổ chức được cơ quan quản lý nhà nước về kế toán ủy quyền ban hành.

Các loại chế toán hiện nay bao gồm:

- Chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ;

- Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Chế độ kế toán doanh nghiệp;

- Chế độ kế toán doanh nghiệp đơn vị hành chính sự nghiệp;

- Chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng với bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam.

2. Thế nào là doanh nghiệp vừa và nhỏ?

Doanh nghiệp vừa và nhỏ được xác định tùy thuộc vào lĩnh vực mà doanh nghiệp đó đang hoạt động, quy mô vốn và lao động, tổng doanh thu. Cụ thể:

- Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng:

+ Sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người;

+ Tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ.

- Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ:

+ Sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người;

+ Tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 50 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ.

- Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng:

+ Sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người;

+ Tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ.

- Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ:

+ Sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người;

+ Tổng doanh thu của năm không quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ.

Lưu ý: Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định căn cứ vào ngành, nghề kinh doanh chính mà doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.

3. Các trường hợp đăng ký sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Những sửa đổi về chế độ kế toán của doanh nghiệp vừa và nhỏ cần sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính trước khi thực hiện là:

- Đối với hệ thống tài khoản kế toán: Trường hợp doanh nghiệp cần bổ sung tài khoản cấp 1, cấp 2 hoặc sửa đổi tài khoản cấp 1, cấp 2 về tên, ký hiệu, nội dung và phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù;

- Đối với báo cáo tài chính: Trường hợp doanh nghiệp cần bổ sung mới hoặc sửa đổi biểu mẫu, tên và nội dung các chỉ tiêu của Báo cáo tài chính.

Ngoài ra, còn một số trường hợp đăng ký sửa đổi chế độ kế toán nhưng chỉ cần tuân thủ hướng dẫn Luật Kế toán mà không cần có sự chấp thuận của Bộ Tài chính trước khi thực hiện là:

- Đối với hệ thống tài khoản kế toán: Doanh nghiệp có thể mở thêm các tài khoản cấp 2 và các tài khoản cấp 3 đối với những tài khoản không có quy định tài khoản cấp 2, tài khoản cấp 3 tại danh mục Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp quy định tại Thông tư 133/2016/TT-BTC này nhằm phục vụ yêu cầu quản lý của doanh nghiệp mà không phải đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận.

- Đối với báo cáo tài chính: Doanh nghiệp nhỏ và vừa căn cứ biểu mẫu và nội dung của các chỉ tiêu của Báo cáo tài chính tại Thông tư 133/2016/TT-BTC để chi tiết các chỉ tiêu (có sẵn) của hệ thống Báo cáo tài chính phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý của từng đơn vị.

- Đối với chứng từ và sổ kế toán:

+ Các chứng từ kế toán đều thuộc loại hướng dẫn (không bắt buộc), doanh nghiệp được tự thiết kế mẫu chứng từ kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị nhưng phải đảm bảo các nội dung chủ yếu và phải đảm bảo cung cấp những thông tin theo quy định của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn Luật Kế toán;

+ Tất cả các biểu mẫu sổ kế toán (kể cả các loại Sổ Cái, sổ Nhật ký) đều thuộc loại hướng dẫn (không bắt buộc). Doanh nghiệp phải tuân thủ quy định của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn Luật Kế toán. Doanh nghiệp được tự thiết kế biểu mẫu sổ, thẻ kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý nhưng phải đảm bảo trình bày thông tin đầy đủ, rõ ràng, dễ kiểm tra, kiểm soát.

thu-tuc-dang-ky-sua-doi-che-do-ke-toan-theo-thong-tu-so-133-2016-tt-btc-huong-dan-che-do-ke-toan-doanh-nghiep-nho-va-vua

Ảnh 2. Thủ tục đăng ký sửa đổi chế độ kế toán theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa_Hotline: 097 211 8764

=> Xem thêm: Chế độ kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp siêu nhỏ

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu.

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

thu-tuc-dang-ky-sua-doi-che-do-ke-toan-theo-thong-tu-so-133-2016-tt-btc-huong-dan-che-do-ke-toan-doanh-nghiep-nho-va-vua

Ảnh 3. Thủ tục đăng ký sửa đổi chế độ kế toán theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa_Hotline: 097 211 8764

=> Xem thêm: Chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức và trích lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập tại cơ quan quản lý nhà nước và báo cáo kết quả hoạt động tại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ SỐ 133/2016/TT-BTC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Câu hỏi 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Thông tư số 133/2016/TT-BTC là gì?

Trả lời:

Về phạm vi điều chỉnh, Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa, không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước.

Về đối tượng áp dụng, Thông tư 133/2016/TT-BTC áp dụng cho các đối tượng sau:

1. Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trừ doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, công ty đại chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định tại Luật Hợp tác xã.

2. Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực đặc thù như điện lực, dầu khí, bảo hiểm, chứng khoán,... đã được Bộ Tài chính ban hành hoặc chấp thuận áp dụng chế độ kế toán đặc thù.

Câu hỏi 2: Doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể chọn áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp được quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 thay vì áp dụng theo Thông tư 113/2016/TT-BTC được không?

Trả lời:

Câu trả lời là được

Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp và phải thực hiện nhất quán trong năm tài chính. Trường hợp chuyển đổi trở lại áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Thông tư này thì phải thực hiện từ đầu năm tài chính và phải thông báo lại cho cơ quan Thuế.

Câu hỏi 3: Doanh nghiệp sẽ bị xử phạt như thế nào nếu thực hiện hành vi áp dụng sai chế độ kế toán mà đơn vị thuộc đối tượng áp dụng và ban hành chế độ kế toán không đúng thẩm quyền? 

Trả lời:

Doanh nghiệp sẽ bị xử phạt như sau nếu thực hiện hành vi áp dụng sai chế độ kế toán mà đơn vị thuộc đối tượng áp dụng và ban hành chế độ kế toán không đúng thẩm quyền:

- Đối với hành vi áp dụng sai chế độ kế toán mà đơn vị thuộc đối tượng áp dụng, doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng;

- Đối với hành vi ban hành chế độ kế toán không đúng thẩm quyền, tổ chức thực hiện hành vi này sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

=> Xem thêm: Hướng dẫn mở sổ kế toán đối với hoạt động xã hội, từ thiện

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. Với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số Hotline: 097 211 8764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục Hành chính – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Căn cứ vào tiến trình giải quyết thực tế của Bộ Tài chính.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                              Hotline: 097 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                         Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI THEO HỢP ĐỒNG HỢP NHẤT, SÁP NHẬP

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI THEO HỢP ĐỒNG HỢP NHẤT, SÁP NHẬP

Thị trường chứng khoán ngày càng sôi động, thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư. Để đảm bảo hoạt động của thị trường chứng khoán thì pháp luật Việt Nam đã có những quy định chặt chẽ điều chỉnh hành vi của các chủ thể khi...

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 8.551.256
Xem trong ngày: 1.541
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo