SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam. có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục đăng ký sửa đổi chế độ kế toán theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ SỐ 200/2014/TT-BTC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Kế toán số: 88/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2015;

2. Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

3. Thông tư số: 200/2014/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014 Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp;

4. Thông tư số: 133/2016/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 26 tháng 8 năm 2016 Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ;

5. Các văn bản pháp luật hướng dẫn khác có liên quan.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Chế độ kế toán có vai trò vô cùng quan trọng, bởi chế độ kế toán điều chỉnh hoặc có ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống tài khoản kế toán, báo cáo tài chính, việc ghi chép và báo cáo các loại chứng từ và sổ kế toán,... Áp dụng đúng chế độ kế toán là trách nhiệm của doanh nghiệp. Thông tư số 200/2014/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành có nội dung đăng ký điều chỉnh chế độ kế toán để phù hợp với đặc điểm, quy mô của mỗi loại hình doanh nghiệp. Vậy thủ tục của việc đăng ký sửa đổi chế độ kế toán theo Thông tư này được thực hiện như thế nào? Những doanh nghiệp nào cần tuân thủ quy định về chế độ kế toán của Thông tư 200/2014/TT-BTC?

Những câu hỏi trên sẽ được Công ty Luật TNHH TLK trả lời cho Quý Khách hàng một cách đầy đủ và chính xác. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới thủ tục đăng ký sửa đổi chế độ kế toán theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp cho Quý Khách hàng qua bài viết dưới đây:

thu-tuc-dang-ky-sua-doi-che-do-ke-toan-theo-thong-tu-so-200-2014-tt-btc-huong-dan-che-do-ke-toan-doanh-nghiep

Ảnh 1. Thủ tục đăng ký sửa đổi chế độ kế toán theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp_Hotline: 097 211 8764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ SỐ 200/2014/TT-BTC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

1. Các bước thực hiện thủ tục đăng ký sửa đổi chế độ kế toán theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

Bước 1: Doanh nghiệp có nhu cầu sửa đổi, bổ sung chế độ tài chính chuẩn bị và nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền;

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ;

Bước 3: Doanh nghiệp tiếp nhận kết quả. 

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục đăng ký sửa đổi chế độ kế toán theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

A. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ thủ tục đăng ký sửa đổi chế độ kế toán theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm một số tài liệu sau đây:

1. Công văn đề nghị sửa đổi chế độ kế toán của doanh nghiệp;

2. Tài liệu liên quan đến hệ thống tài khoản kế toán trong trường hợp đăng ký sửa đổi hệ thống tài khoản kế toán;

3. Tài liệu liên quan đến báo cáo tài chính trong trường hợp đăng ký sửa đổi báo cáo tài chính;

4. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

5. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

6. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

B. Cơ quan giải quyết

Cục quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính.

C. Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Cục quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính; hoặc,

- Nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính tới Cục quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính.

D. Kết quả thực hiện

Căn cứ vào tiến trình giải quyết, sau khi Bộ Tài chính nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, chủ thể nộp hồ sơ sẽ nhận được văn bản trả lời về việc cho phép sửa đổi chế độ kế toán của doanh nghiệp.

=> Xem thêm: Chế độ kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp siêu nhỏ

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ SỐ 200/2014/TT-BTC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

1. Doanh nghiệp và đặc điểm của doanh nghiệp là gì?

Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.

Có 04 loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay là:

- Công ty cổ phần;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn;

- Công ty hợp danh;

- Doanh nghiệp tư nhân.

Doanh nghiệp có một số đặc điểm sau đây:

(1) Việc thành lập và đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp phải tuân theo một số thủ tục nhất định, có sự cấp phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tùy vào từng loại hình doanh nghiệp sẽ có điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động nhất định;

(2) Được thừa nhận là thực thể pháp lý, nhân danh mình để tham gia vào các quan hệ pháp luật, các giao dịch dân sự cũng như tố tụng. Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân trừ doanh nghiệp tư nhân.

(3) Chức năng, nhiệm vụ chính của doanh nghiệp là kinh doanh. Doanh nghiệp được thực hiện các hoạt động kinh doanh như sản xuất, mua bán, cung ứng hàng hoá, dịch vụ nhằm mục tiêu thu lợi nhuận hoặc thực hiện chính sách kinh tế - xã hội.

2. Chế độ kế toán doanh nghiệp là gì?

Chế độ kế toán doanh nghiệp là những quy định và hướng dẫn về kế toán được áp dụng cho doanh nghiệp đối với các hoạt động như lập hệ thống tài khoản kế toán, xây dựng báo cáo tài chính, chứng từ và sổ kế toán do cơ quan quản lý nhà nước về kế toán hoặc tổ chức được cơ quan quản lý nhà nước về kế toán ủy quyền ban hành.

Doanh nghiệp phải áp dụng chế độ kế toán đúng với chế độ mà mình là đối tượng áp dụng. Có một số loại chế độ kế toán doanh nghiệp như sau:

- Chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ;

- Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Chế độ kế toán doanh nghiệp;

- Chế độ kế toán doanh nghiệp đơn vị hành chính sự nghiệp;

- Chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng với bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam.

3. Các trường hợp đăng ký sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Những sửa đổi về chế độ kế toán của doanh nghiệp cần sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính trước khi thực hiện là:

- Đối với hệ thống tài khoản kế toán: Trường hợp doanh nghiệp cần bổ sung tài khoản cấp 1, cấp 2 hoặc sửa đổi tài khoản cấp 1, cấp 2 về tên, ký hiệu, nội dung và phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù;

- Đối với báo cáo tài chính: Trường hợp doanh nghiệp cần bổ sung mới hoặc sửa đổi biểu mẫu, tên và nội dung các chỉ tiêu của Báo cáo tài chính.

Ngoài ra, còn một số trường hợp đăng ký sửa đổi chế độ kế toán nhưng chỉ cần tuân thủ hướng dẫn Luật Kế toán mà không cần có sự chấp thuận của Bộ Tài chính trước khi thực hiện là:

- Đối với hệ thống tài khoản kế toán:

+ Doanh nghiệp căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán của Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư này để vận dụng và chi tiết hoá hệ thống tài khoản kế toán phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý của từng ngành và từng đơn vị, nhưng phải phù hợp với nội dung, kết cấu và phương pháp hạch toán của các tài khoản tổng hợp tương ứng;

+ Doanh nghiệp có thể mở thêm các tài khoản cấp 2 và các tài khoản cấp 3 đối với những tài khoản không có quy định tài khoản cấp 2, tài khoản cấp 3 tại danh mục Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC nhằm phục vụ yêu cầu quản lý của doanh nghiệp mà không phải đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận.

- Đối với báo cáo tài chính: Doanh nghiệp căn cứ biểu mẫu và nội dung của các chỉ tiêu của Báo cáo tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC để chi tiết hoá các chỉ tiêu (có sẵn) của hệ thống Báo cáo tài chính phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý của từng ngành và từng đơn vị.

- Đối với chứng từ và sổ kế toán:

+ Các chứng từ kế toán đều thuộc loại hướng dẫn (không bắt buộc), doanh nghiệp có thể lựa chọn áp dụng theo biểu mẫu tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC hoặc được tự thiết kế phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị nhưng phải đảm bảo cung cấp những thông tin theo quy định của Luật Kế toán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.

+ Tất cả các biểu mẫu sổ kế toán (kể cả các loại Sổ Cái, sổ Nhật ký) đều thuộc loại không bắt buộc. Doanh nghiệp có thể áp dụng biểu mẫu sổ theo hướng dẫn tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC hoặc bổ sung, sửa đổi biểu mẫu sổ, thẻ kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý nhưng phải đảm bảo trình bày thông tin đầy đủ, rõ ràng, dễ kiểm tra, kiểm soát.

thu-tuc-dang-ky-sua-doi-che-do-ke-toan-theo-thong-tu-so-200-2014-tt-btc-huong-dan-che-do-ke-toan-doanh-nghiep

Ảnh 2. Thủ tục đăng ký sửa đổi chế độ kế toán theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp_Hotline: 097 211 8764

=> Xem thêm: Đối tượng áp dụng chế độ kế toán cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu.

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

Ảnh 3. Thủ tục đăng ký sửa đổi chế độ kế toán theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp_Hotline: 097 211 8764

=> Xem thêm: Hướng dẫn mở sổ kế toán đối với hoạt động xã hội, từ thiện

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ SỐ 200/2014/TT-BTC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Câu hỏi 1: Thông tư số 200/2014/TT-BTC áp dụng cho những đối tượng nào?

Trả lời:

Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể lựa chọn áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư này và vận dụng quy định của Thông tư này để kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình.

Câu hỏi 2: Thông tư số 200/2014/TT-BTC có áp dụng cho nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp không?

Trả lời:

Câu trả lời là không

Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính, hệ thống tài khoản kế toán, chế độ kế toán dành cho mọi loại hình doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực. Thông tư này không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước.

Câu hỏi 3: Doanh nghiệp đang áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC có được thay đổi chế độ kế toán khi thay đổi quy mô doanh nghiệp?

Trả lời:

Việc doanh nghiệp ngày càng kinh doanh thuận lợi và mở rộng quy mô là một hiện tượng rất bình thường của quá trình vận động và phát triển của bất kỳ doanh nghiệp nào. Doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo hướng dẫn của Thông tư 133/2016/TT-BTC là những doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) trong mọi lĩnh vực. Vậy khi doanh nghiệp vừa và nhỏ mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, tức là doanh nghiệp đã không còn thuộc đối tượng áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC. Khi đó, doanh nghiệp sẽ được áp dụng Thông tư 133/2016/TT-BTC cho đến hết năm tài chính đó. Từ năm tài chính tiếp theo, doanh nghiệp sẽ theo chế độ kế toán Thông tư 200/2014/TT-BTC. 

Câu hỏi 4: Doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể chọn áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp được quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 thay vì áp dụng theo Thông tư 113/2016/TT-BTC được không?

Trả lời:

Câu trả lời là được

Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp và phải thực hiện nhất quán trong năm tài chính. Trường hợp chuyển đổi trở lại áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Thông tư này thì phải thực hiện từ đầu năm tài chính và phải thông báo lại cho cơ quan Thuế.

=> Xem thêm: Chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức và trích lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập tại cơ quan quản lý nhà nước và báo cáo kết quả hoạt động tại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. Với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số Hotline: 097 211 8764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục Hành chính – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Căn cứ vào tiến trình giải quyết sau khi cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                              Hotline: 097 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                         Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI THEO HỢP ĐỒNG HỢP NHẤT, SÁP NHẬP

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI THEO HỢP ĐỒNG HỢP NHẤT, SÁP NHẬP

Thị trường chứng khoán ngày càng sôi động, thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư. Để đảm bảo hoạt động của thị trường chứng khoán thì pháp luật Việt Nam đã có những quy định chặt chẽ điều chỉnh hành vi của các chủ thể khi...

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 8.551.256
Xem trong ngày: 1.541
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo