SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục đề nghị sửa đổi Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.   

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN KHAI THÁC CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số: 66/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;

2. Luật Sửa đổi một số điều của luật hàng không dân dụng Việt Nam số: 61/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2014;

3. Nghị định số: 05/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 25 tháng 01 năm 2021 về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;

4. Nghị định số: 64/2022/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 9 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng;

5. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.    

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay là một trong các giấy tờ quan trọng đảm bảo cá nhân, tổ chức đủ điều kiện và được phép khai thác cảng hàng không, sân bay được cấp bởi Bộ Giao thông vận tải. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay, Người khai thác có thể tiến hành hoạt động khai thác bình thường. Tuy nhiên, sau khi được cấp Giấy chứng nhận, Người khai thác cảng hàng không, sân bay muốn thực hiện sửa đổi nội dung trên Giấy chứng nhận như về tên, địa chỉ Người khai thác cảng hàng không, sân bay, nội dung khai thác cảng hàng không, sân bay,...Doanh nghiệp của bạn đang khai thác cảng hàng không, sân bay  đã được cấp Giấy chứng nhận. Bạn đang muốn thực hiện thủ tục đề nghị sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận cho doanh nghiệp của mình? Và bạn đang rất cần một tổ chức pháp lý uy tín và chuyên nghiệp để tư vấn?

Nếu đúng như vậy thì bạn tìm tới Công ty Luật TNHH TLK là rất chính xác, bởi chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới Thủ tục đề nghị sửa đổi Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay cho bạn qua bài viết dưới đây.

thu-tuc-de-nghi-sua-doi-giay-chung-nhan-khai-thac-cang-hang-khong-san-bay

Ảnh 1. Thủ tục đề nghị sửa đổi Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay_Hotline: 0972118764

 I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN KHAI THÁC CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY 

1. Các bước thực hiện thủ tục đề nghị sửa đổi Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay 

Bước 1: Cá nhân, tổ chức khai thác cảng hàng không, sân bay gửi hồ sơ theo quy định đến Cục Hàng không Việt Nam;

Bước 2: Cục Hàng không Việt Nam không xem xét hồ sơ và yêu cầu bổ sung (nếu có);

Bước 3: Tiếp nhận kết quả 

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay 

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục đề nghị sửa đổi Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay

A. Thành phần hồ sơ

1. Đơn đề nghị sửa đổi nội dung giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay theo quy định;

2. Bản sao tài liệu chứng minh về các thay đổi được đề nghị sửa đổi; 

3. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

4. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

5. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Cơ quan giải quyết

Cục Hàng không Việt Nam.

C. Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Hàng không Việt Nam;

- Nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính tới Cục Hàng không Việt Nam;

- Nộp qua môi trường điện tử hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng không Việt Nam.

D. Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay.

3. Nội dung của Đơn đề nghị sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay

 Đơn đề nghị sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân, cá nhân (kể cả tên viết tắt và tên giao dịch quốc tế);

2. Địa chỉ trụ sở chính;

3. Địa chỉ liên lạc: (tên người có trách nhiệm, địa chỉ thư tín, địa chỉ điện tử, điện thoại, fax);

4. Họ và tên người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức);

5. Thông tin của người đại diện theo pháp luật (họ và tên, giới tính, dân tộc, số chứng minh thư nhân dân, nơi cấp, ngày cấp);

6. Loại hình doanh nghiệp: (công ty TNHH, công ty cổ phần...);

7. Nội dung đề nghị. 

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay 

thu-tuc-de-nghi-sua-doi-giay-chung-nhan-khai-thac-cang-hang-khong-san-bay

Ảnh 2. Thủ tục đề nghị sửa đổi Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay_Hotline: 0972118764 

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN KHAI THÁC CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

1. Người khai thác cảng hàng không sân bay là ai?

Người khai thác cảng hàng không, sân bay theo quy định Nghị định 05/2021/NĐ-CP là tổ chức trực tiếp khai thác kết cấu hạ tầng sân bay và các công trình thiết yếu khác của cảng hàng không, sân bay, trừ các công trình và cơ sở bảo đảm hoạt động bay do doanh nghiệp bảo đảm hoạt động bay quản lý, khai thác và được Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay. 

2. Nội dung thẩm định tài liệu khai thác cảng hàng không, sân bay gồm những nội dung nào?

 Nội dung thẩm định tài liệu khai thác sân bay khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ từ đề nghị của người khai thác tàu bay bao gồm các nội dung sau:

(1) Các yếu tố bảo đảm an toàn hàng không, an ninh hàng không, tiêu chuẩn dịch vụ;

(2) Việc đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của sân bay theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế;

(3) Danh mục không đáp ứng (nếu có).

3. Trường hợp Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay bị thu hồi 

Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:

(1) Cảng hàng không, sân bay không đáp ứng các điều kiện sau:

- Điều kiện về tổ chức, trang bị, thiết bị và các yếu tố cần thiết khác để bảo đảm an toàn hàng không, an ninh hàng không;

- Điều kiện về tiêu chuẩn kỹ thuật của cảng hàng không, sân bay và khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay.

(2) Cảng hàng không, sân bay không được khai thác hoặc ngừng khai thác trong thời hạn mười hai tháng liên tục;

(3) Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp lại Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay

thu-tuc-de-nghi-sua-doi-giay-chung-nhan-khai-thac-cang-hang-khong-san-bay

Ảnh 3. Thủ tục đề nghị sửa đổi Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay_Hotline: 0972118764

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT? 

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động sân bay (Giấy phép khai thác cơ sở ANS)

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN KHAI THÁC CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

Câu hỏi 1: Việc bảo vệ môi trường tại cảng hàng không, sân bay được quy định như thế nào?

Trả lời:

Việc bảo vệ môi trường tại cảng hàng không, sân bay theo quy định của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2006 như sau:

(1) Tổ chức, cá nhân hoạt động tại cảng hàng không, sân bay phải thực hiện quy định về bảo vệ môi trường tại cảng hàng không, sân bay; 

(2) Việc khai thác tàu bay, cảng hàng không, sân bay, trang bị, thiết bị bảo đảm hoạt động bay và các trang bị, thiết bị kỹ thuật mặt đất khác, việc cung ứng dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay phải đáp ứng tiêu chuẩn về tiếng ồn, khí thải và các tiêu chuẩn khác về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng.

Câu hỏi 2: Tổ chức, cá nhân kinh doanh tại cảng hàng không, sân bay gồm những ai và trách nhiệm của họ được quy định như thế nào?

Trả lời:

Tổ chức, cá nhân kinh doanh tại cảng hàng không, sân bay bao gồm:

(1) Doanh nghiệp cảng hàng không;

(2) Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không;

(3) Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ khác.

Trong đó, việc thành lập và hoạt động của tổ chức kinh doanh, hoạt động của cá nhân kinh doanh tại cảng hàng không, sân bay được thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về doanh nghiệp, thương mại. Ngoài ra, tổ chức, cá nhân kinh doanh tại cảng hàng không, sân bay có trách nhiệm:

(1) Thực hiện các quy định về an toàn hàng không, an ninh hàng không;

(2) Chấp hành và tạo điều kiện thuận lợi cho Cảng vụ hàng không kiểm tra các hoạt động khai thác và cung cấp dịch vụ.

Câu hỏi 3: Nguyên tắc quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Trả lời:

Khi khai thác cảng hàng không, sân bay, các tổ chức, cá nhân cần tuân thủ theo một số nguyên tắc quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay như sau:

(1) Bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; bảo đảm an ninh, an toàn hàng không. Bảo đảm phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng hàng không, sân bay; giữa các cơ quan, đơn vị hàng không dân dụng và quân sự tại sân bay dùng chung dân dụng và quân sự;

(2) Người khai thác cảng hàng không, sân bay trực tiếp khai thác sân bay, trừ các công trình do doanh nghiệp bảo đảm hoạt động bay khai thác; chịu trách nhiệm đảm bảo toàn bộ các hoạt động khai thác, an ninh, an toàn tại sân bay và được cấp Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay;

(3) Bảo đảm dây chuyền hoạt động cảng hàng không, sân bay thống nhất, đồng bộ, liên tục, hiệu quả. Bảo đảm chất lượng dịch vụ, cạnh tranh lành mạnh, văn minh, lịch sự, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hàng không dân dụng tại cảng hàng không, sân bay;

(4) Bảo đảm sự phát triển đồng bộ hệ thống cảng hàng không, sân bay phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển giao thông vận tải, quy hoạch cảng hàng không, sân bay, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng, địa phương, xu thế phát triển hàng không dân dụng quốc tế và đáp ứng nhu cầu phát triển vận tải hàng không của Việt Nam;

(5) Trường hợp nhà nước cần trưng dụng một phần hoặc toàn bộ kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay, nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về trưng mua, trưng dụng tài sản;

(6) Cảng hàng không, sân bay, công trình thuộc kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay được thiết kế, khai thác theo tiêu chuẩn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và các quy định của pháp luật có liên quan;

(7) Công trình thuộc kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay phải được kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất và bảo trì để đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn khai thác áp dụng, tài liệu khai thác đã được ban hành;

(8) Việc quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do nhà nước đầu tư, quản lý và tài sản kết cấu hạ tầng hàng không gắn với mặt đất, mặt nước chưa tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thì thực hiện theo pháp luật về quản lý tài sản công;

(9) Việc quản lý, sử dụng và khai thác kết cấu hạ tầng hàng không liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia được thực hiện theo quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia;

(10) Bảo đảm công tác bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp Giấy phép, năng định nhân viên bảo đảm hoạt động bay 

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

05 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                 Website: tlklawfirm.vn

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

CẤP GIẤY PHÉP QUÁ CẢNH HÀNG HÓA CỦA CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM

CẤP GIẤY PHÉP QUÁ CẢNH HÀNG HÓA CỦA CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM

Việt Nam và Lào là hai quốc gia láng giềng thân thiết, có tình hữu nghị được xây dựng từ lâu đời, việc giúp đỡ lẫn nhau về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội là điều cần thiết và luôn được nhà nước quan tâm.

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 8.551.256
Xem trong ngày: 1.541
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo