SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC ĐÓNG TẠM THỜI CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số: 66/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;

2. Luật Sửa đổi một số điều của luật hàng không dân dụng Việt Nam số: 61/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2014;

3. Nghị định số: 05/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 25 tháng 01 năm 2021 về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;

4. Nghị định số: 64/2022/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 9 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng;

5. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Để được phép mở cảng hàng không, sân bay thì doanh nghiệp cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Và trong quá trình hoạt động nếu như doanh nghiệp muốn mở rộng, nâng cấp cảng hàng không, sân bay thì cần phải tạm đóng một phần hoặc toàn bộ cảng hàng không, sân bay. Doanh nghiệp không thể tự mình đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay mà cần có sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Vậy trong những trường hợp nào được đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay và thủ tục thực hiện như thế nào? Công ty Luật TNHH TLK sẽ giải đáp tất cả các vướng mắc của Quý khách hàng liên quan đến thủ tục đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay qua bài viết dưới đây.

thu-tuc-dong-tam-thoi-cang-hang-khong-san-bay

Ảnh 1. Thủ tục đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay_Hotline: 0972118764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐÓNG TẠM THỜI CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

1. Các bước thực hiện thủ tục đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay

Bước 1: Người khai thác công trình thuộc kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay đến Cục Hàng không Việt Nam;

Bước 2: Cục Hàng không Việt Nam tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ;

Bước 3: Cục Hàng không Việt Nam trình Bộ Giao thông vận tải quyết định đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay. Trường hợp không chấp thuận, Bộ Giao thông vận tải có văn bản trả lời người đề nghị, nêu rõ lý do;

Bước 4: Tiếp nhận kết quả.

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay

A. Thành phần hồ sơ

Trường hợp 1: Đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay trong trường hợp cải tạo, mở rộng, sửa chữa kết cấu hạ tầng

Hồ sơ đề nghị đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay trong trường hợp cải tạo, mở rộng, sửa chữa kết cấu hạ tầng bao gồm một số tài liệu sau đây:

1. Văn bản đề nghị đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay bao gồm các thông tin: tên cảng hàng không, sân bay; lý do đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay; thời gian đóng cửa tạm thời cảng hàng không, sân bay;

2. Bản sao Quyết định phê duyệt dự án cải tạo, mở rộng, sửa chữa kết cấu hạ tầng của cơ quan có thẩm quyền;

3. Bản sao phương án tổ chức thi công, biện pháp đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường;

4. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

5. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

6. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Trường hợp 2: Đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay khi giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay bị thu hồi

Cục Hàng không Việt Nam gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay đến Bộ Giao thông vận tải. Hồ sơ đề nghị gồm:

1. Tờ trình xin phép đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay bao gồm các thông tin: tên cảng hàng không, sân bay; lý do đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay; thời gian đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay;

2. Quyết định thu hồi giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay;

3. Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay đã cấp.

Trường hợp 3: Đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, sự cố, tai nạn hàng không và các tình huống bất thường khác uy hiếp đến an toàn hàng không, an ninh hàng không

Người khai thác cảng hàng không, sân bay gửi báo cáo bằng văn bản đến Cục Hàng không Việt Nam về việc đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay. Báo cáo bao gồm các thông tin sau: 

1. Tên cảng hàng không, sân bay;

2. Lý do đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay; 

3. Thời gian đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay.

Trong trường hợp người khai thác cảng hàng không, sân bay không trực tiếp nộp báo cáo thì có thể uỷ quyền cho đơn vị, tổ chức khác nộp báo cáo và cần chuẩn bị thêm các tài liệu sau đây:

1. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

2. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

3. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có). 

B. Cơ quan giải quyết

Cục Hàng không Việt Nam - Bộ giao thông vận tải Việt Nam.

C. Cách thức thực hiện

Người khai thác cảng hàng không, sân bay gửi hồ sơ đề nghị đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay đến Cục Hàng không Việt Nam theo một trong các hình thức sau:

- Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc,

- Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính; hoặc,

- Hồ hồ sơ trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải.

D. Kết quả thực hiện

Quyết định đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay.

thu-tuc-dong-tam-thoi-cang-hang-khong-san-bay

Ảnh 2. Thủ tục đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay_Hotline: 0972118764

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC ĐÓNG TẠM THỜI CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

1. Các trường hợp đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay

Theo quy định tại Nghị định 05/2021/NĐ-CP thì toàn bộ hoặc một phần kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay bị đóng tạm thời trong các trường hợp sau:

1.1. Cải tạo, mở rộng, sửa chữa cảng hàng không, sân bay

Trong quá trình hoạt động cảng hàng không, sân bay nếu cần cải tạo, mở rộng, sửa chữa thì cần tạm đóng một phần hoặc toàn bộ cảng hàng không, sân bay tuỳ thuộc vào phạm vi cải tạo, mở rộng. Tuy nhiên, việc cải tạo, mở rộng, sửa chữa này phải làm ảnh hưởng đến hoạt động của cảng hàng không, sân bay và cần thiết phải phải tạm thời đóng cảng hàng không, sân bay thì mới thực hiện thủ tục đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay. Đối với một số trường hợp cải tạo, sửa chữa đơn giản không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cảng hàng không, sân bay thì không nhất thiết phải tạm thời đóng. Do đó người khai thác cảng hàng không, sân bay cần xem xét kỹ không phải trường hợp cải tạo, mở rộng, sửa chữa nào cũng cần tạm thời đóng cảng hàng không, sân bay.

1.2.  Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay bị thu hồi

Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp cho các cảng hàng không, sân bay đáp ứng đủ điều kiện để thực hiện các hoạt động vận chuyển quốc tế và nội địa. Nếu như cảng hàng không, sân bay không còn đáp ứng đủ điều kiện hoặc không được khai thác sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận. Theo quy định thì Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:

1. Cảng hàng không, sân bay không đáp ứng các điều kiện sau:

- Đáp ứng yêu cầu về tổ chức, trang bị, thiết bị và các yếu tố cần thiết khác để bảo đảm an toàn hàng không, an ninh hàng không;

- Bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật của cảng hàng không, sân bay và khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay.

2. Cảng hàng không, sân bay không được khai thác hoặc ngừng khai thác trong thời hạn mười hai tháng liên tục;

3. Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay

1.3. Thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, sự cố, tai nạn hàng không và các tình huống bất thường khác uy hiếp đến an toàn hàng không, an ninh hàng không

Người khai thác cảng hàng không, sân bay báo cáo ngay Cảng vụ hàng không đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, sự cố, tai nạn hàng không và các tình huống bất thường khác uy hiếp đến an toàn hàng không, an ninh hàng không trong thời gian không quá 24 giờ. Giám đốc Cảng vụ hàng không có trách nhiệm xem xét, ra quyết định đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay trong thời gian không quá 24 giờ và báo cáo Cục Hàng không Việt Nam. Cảng hàng không, sân bay là nơi tập trung đông người do đó đối với những trường hợp dịch bệnh nên tạm thời đóng cảng để tránh lây lan, phát tán bệnh dịch. Đối với các trường hợp xảy ra thiên tai, tai nạn làm ảnh hưởng an toàn hàng không cũng cần đóng cửa tạm thời cảng hàng không, sân bay đến khi đủ điều kiện an toàn thì mới hoạt động trở lại.

=> Xem thêm: Đóng cảng hàng không, sân bay

2. Một số lưu khi thực hiện thủ tục đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay

Khi thực hiện thủ tục đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay cần lưu ý một số điều sau:

1. Việc đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay sẽ đóng toàn bộ hoặc một phần  kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay tuỳ thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Chẳng hạn như đối với trường hợp do dịch bệnh Covid thì phải đóng tạm thời toàn bộ kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay để tránh trường hợp lây lan bệnh dịch. Còn đối với trường hợp như sửa chữa một phần kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay các bộ phận khác vẫn có thể tiếp tục hoạt động được thì chỉ cần đóng tạm thời một phần kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay;

2. Có nhiều trường hợp đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay, tương ứng với mỗi trường hợp là một thủ tục khác nhau. Do đó các người khai thác cảng hàng không, sân bay cần tìm hiểu rõ quy định của pháp luật để chuẩn bị đúng hồ sơ theo quy định. Đối với trường hợp đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay khi giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay bị thu hồi thì sẽ do Cục Hàng không Việt Nam gửi hồ sơ đề nghị đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay đến Bộ Giao thông vận tải;

3. Đối với trường hợp trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, sự cố, tai nạn hàng không và các tình huống bất thường khác uy hiếp đến an toàn hàng không, an ninh hàng không thì người khai thác cảng hàng không, sân bay báo cáo ngay Cảng vụ hàng không đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay trong thời gian không quá 24 giờ. Do đây là trường hợp khẩn cấp nếu không báo cáo ngay sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng, sức khoẻ con người và thiệt hại về vật chất. Giám đốc Cảng vụ hàng không có trách nhiệm xem xét, ra quyết định đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay trong thời gian không quá 24 giờ và báo cáo Cục Hàng không Việt Nam.

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau.

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC ĐÓNG TẠM THỜI CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

Câu hỏi 1: Điều kiện mở cảng hàng không, sân bay là gì?

Trả lời: 

Theo quy định tại Nghị định 05/2021/NĐ-CP thì để được cho phép mở cảng hàng không, sân bay cần đáp ứng điều kiện sau đây:

1. Cảng hàng không, sân bay đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay theo quy định;

2. Cảng hàng không, sân bay đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn vùng trời, đường bay và phương thức bay phục vụ khai thác sân bay.

=> Xem thêm: Cơ quan có thẩm quyền đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp

Câu hỏi 2: Cơ quan nào cho phép cảng hàng không, sân bay hoạt động trở lại?

Trả lời:

Cơ quan quyết định đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay quyết định cho phép cảng hàng không, sân bay hoạt động trở lại sau khi các lý do đóng tạm thời bị loại bỏ. Như vậy, Bộ Giao thông vận tải là cơ quan có thẩm quyền cho phép cảng hàng không, sân bay hoạt động trở lại trong các trường hợp tạm thời đóng do:

1. Việc cải tạo, mở rộng, sửa chữa cần ngừng hoạt động của cảng hàng không, sân bay;

2. Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay bị thu hồi;

3. Thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, sự cố, tai nạn hàng không và các tình huống bất thường khác uy hiếp đến an toàn hàng không, an ninh hàng không.

Giám đốc Cảng vụ hàng không quyết định cho cảng hàng không, sân bay hoạt động trở lại trong trường hợp vì sự cố đột xuất, để bảo đảm an toàn hàng không, an ninh hàng không, Giám đốc Cảng vụ hàng không quyết định tạm thời đóng cảng hàng không, sân bay không quá hai mươi bốn giờ và báo cáo ngay Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục hành chính - Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ 

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của Cục Hàng không Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định việc đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay. Trường hợp không chấp thuận, Bộ Giao thông vận tải có văn bản trả lời người đề nghị, nêu rõ lý do.

Riêng đối với trường hợp đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, sự cố, tai nạn hàng không và các tình huống bất thường khác uy hiếp đến an toàn hàng không, an ninh hàng không, trong thời gian 24 giờ khi nhận được tờ trình của Cục Hàng không Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định việc đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: 0243 2011 747                          Hotline: 097 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn             Website: tlklawfirm.vn

 

    

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

CẤP GIẤY PHÉP QUÁ CẢNH HÀNG HÓA CỦA CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM

CẤP GIẤY PHÉP QUÁ CẢNH HÀNG HÓA CỦA CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM

Việt Nam và Lào là hai quốc gia láng giềng thân thiết, có tình hữu nghị được xây dựng từ lâu đời, việc giúp đỡ lẫn nhau về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội là điều cần thiết và luôn được nhà nước quan tâm.

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 8.551.256
Xem trong ngày: 1.541
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo