SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hàng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC THÔNG BÁO CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH2014 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

2. Nghị định số: 01/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 01 năm 2021 về Đăng ký doanh nghiệp;

3. Thông tư số: 47/2019/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 05 tháng 8 năm 2019 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp;

4. Thông tư số: 01/2021/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 16 tháng 3 năm 2021 quy định về việc hướng dẫn Đăng ký doanh nghiệp;

5. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp đều có nhu cầu mở rộng thị trường cũng như việc tìm kiếm các địa điểm mới với mong muốn tiếp cận thị trường, mở rộng thị phần cho doanh nghiệp, quy mô sản xuất hay gia tăng uy tín cho công ty, đặc biệt là xây dựng thương hiệu trên thị trường. Và như thế, các chi nhánh hay văn phòng đại diện sẽ xuất hiện ngày một nhiều hơn. Tuy nhiên, cũng không ít doanh nghiệp lại buộc phải thu hẹp hoạt động kinh doanh của mình và từ đó các hoạt động của văn phòng đại diện sẽ không còn cần thiết nữa. 

Nhằm giúp khách hàng giải đáp những thắc mắc liên quan đến các vấn đề như: giấy tờ, hồ sơ, thủ tục của vấn đề nêu trên. Công ty Luật TNHH TLK chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới việc thực hiện Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tới Quý khách qua bài viết dưới đây.

thu-tuc-thong-bao-cham-dut-hoat-dong-van-phong-dai-dien

Ảnh 1. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện_Hotline: (+84) 97 2118 764

=> Xem thêm: Thủ tục tạm dừng hoạt động của văn phòng đại diện

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC THÔNG BÁO CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

1. Các bước thực hiện thủ tục thông báo thay chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện:

- Bước 1: Trước khi thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện phải đăng ký với Cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế;

- Bước 2: Sau đó doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, hồ sơ theo quy định của pháp luật;

- Bước 3: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh;

- Bước 4: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp;

- Bước 5: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.

Lưu ý: Để thực hiện hoàn tất thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, doanh nghiệp cần thực hiện đầy đủ và đúng trình tự các bước nếu trên.

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện:

A. Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện;

2. Quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện bao gồm quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty hợp danh về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

3. Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

4. Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

5. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện;

6. Con dấu của văn phòng đại diện (nếu có);

7. Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT (trường hợp văn phòng đại diện trực thuộc doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương);

8. Các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký thay đổi trụ sở văn phòng đại diện

B. Cơ quan giải quyết

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt văn phòng đại diện.

C. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính tới Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc qua mạng điện tử (bằng cách truy cập vào Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp và điền đầy đủ và chính xác các thông tin theo yêu cầu).

D. Kết quả thực hiện

Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của văn phòng đại diện trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý:  Doanh nghiệp có văn phòng đại diện đã bị giải thể chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.

3. Nội dung thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

Thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện như sau:

- Tên văn phòng đại diện;

- Mã số văn phòng đại diện hoặc mã số thuế của văn phòng đại diện;

- Địa chỉ văn phòng đại diện.

Lưu ý: Doanh nghiệp cam kết sẽ chịu trách nhiệm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

=> Xem thêm: Thủ tục thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài

thu-tuc-thong-bao-cham-dut-hoat-dong-van-phong-dai-dien

Ảnh 2. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện_Hotline: (+84) 97 211 8764

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC THÔNG BÁO CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

1. Khái niệm văn phòng đại diện:

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo đó, doanh nghiệp có quyền lập văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Bên cạnh đó, doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính.

Chức năng của văn phòng đại diện: 

- Một văn phòng trung gian chịu trách nhiệm liên lạc, giao dịch với các đối tác;

- Thực hiện hoạt động nghiên cứu, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với thị trường và đối tác mới;

- Có thể tiến hành rà soát thị trường, phát hiện hành vi xâm phạm ảnh hưởng xấu đến việc kinh doanh của các doanh nghiệp đối thủ, đại diện cho doanh nghiệp khiếu kiện về các sự việc nói trên.

2. Điều kiện để thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện:

- Doanh nghiệp có văn phòng đại diện đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của văn phòng đại diện;

- Tiếp tục sử dụng lao động hoặc đã giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.

3. Các trường hợp chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện:

- Thứ nhất, văn phòng đại diện của doanh nghiệp chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó;

- Thứ hai, văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký thay đổi trụ sở văn phòng đại diện

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu…….vv.

=> Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI VẤN ĐỀ THÔNG BÁO CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Câu hỏi 1: Khi chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện có cần hoàn tất thủ tục với cơ quan thuế không?

Trả lời:

Theo quy định trên, khi chấm dứt hoạt động của chi nhánh thì doanh nghiệp cần thông báo tới Phòng đăng ký kinh doanh. Khi chấm dứt hoạt động của chi nhánh, cơ quan Đăng ký kinh doanh hướng dẫn doanh nghiệp đến cơ quan thuế để thực hiện các thủ tục về thuế.

Theo Thông tư 105/2020/TT-BTC về hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế như sau:

- Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế Mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC;

- Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế (bản gốc); hoặc công văn giải trình mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế;

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định chấm dứt hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc Thông báo chấm dứt hoạt động của đơn vị chủ quản, hoặc Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với đơn vị trực thuộc của cơ quan có thẩm quyền;

- Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu tổ chức có hoạt động xuất nhập khẩu.

Khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện là đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ phải nộp hồ sơ tới cơ quan thuế trực tiếp quản lý văn phòng để chấm dứt hiệu lực mã số thuế cấp cho văn phòng đại diện đó. Như vậy, doanh nghiệp vừa phải thông báo chấm dứt hoạt động tới Sở kế hoạch đầu tư, đồng thời cần thông báo tới cơ quan thuế để chấm dứt hiệu lực mã số thuế của văn phòng đại diện đó.

Câu hỏi 2: Khi chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện thì doanh nghiệp có cần trả lại con dấu không?

Trả lời:

- Đối với văn phòng đại diện được thành lập ở thời điểm trước năm 2014 thì con dấu sẽ do cơ quan công an cấp, nên văn phòng đại diện khi chấm dứt hoạt động cần phải làm thủ tục trả lại con dấu với cơ quan công an;

- Đối với văn phòng đại diện cho doanh nghiệp tự khắc dấu từ năm 2015 trở lại đây thì doanh nghiệp không cần phải trả lại con dấu. Con dấu này sẽ tự động hết hiệu lực khi văn phòng thông báo chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện.

thu-tuc-thong-bao-cham-dut-hoat-dong-van-phong-dai-dien

Ảnh 3: Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện_Hotline: (+84) 97 211 8764

Câu hỏi 3: Chi nhánh và văn phòng đại diện có khác nhau không?

Trả lời:

Về chức năng và phạm vi đăng ký:

- Chi nhánh cũng là một đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp, Tuy nhiên, chi nhánh được quyền thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp và các chức năng của văn phòng đại diện thông qua ủy quyền;

- Bên cạnh đó, ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải là ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp đã đăng ký;

- Chi nhánh chỉ được phép đăng ký trong phạm vi trong nước, cùng tỉnh hoặc khác tỉnh.

Về hình thức hạch toán, kế toán thuế:

- Chi nhánh có thể chọn một trong hai hình thức: hạch toán phụ thuộc hoặc hạch toán độc lập;

- Tùy vào hình thức hạch toán mà có các hình thức kê khai thuế tương ứng.

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. Với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: (+84) 97 211 8764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư - Công ty Luật TNHH TLK.

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

03 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý khách hàng.

Kính chúc Quý khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: (+84) 243 2011 747                      Hotline: (+84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                 Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo