SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

CÁC LOẠI BÁO CÁO ĐỊNH KỲ PHẢI NỘP CỦA CÔNG TY NƯỚC NGOÀI?

CÂU HỎI

Kính chào công ty Luật TNHH TLK, kính mong được Quý Công ty giải đáp vấn đề như sau: Công ty tôi là doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam. Hiện nay, công ty đã đi vào hoạt động được 03 tháng nhưng tôi vẫn còn thắc mắc một số vấn đề liên quan đến các loại báo cáo định kỳ phải nộp của công ty nước ngoài theo quy định pháp luật Việt Nam. Vậy cho tôi hỏi: Các loại báo cáo định kỳ phải nộp của công ty nước ngoài là gì? Mong được Quý Công ty giải đáp. Tôi xin cảm ơn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN 

1. Báo cáo định kỳ về vấn đề lao động, an toàn vệ sinh lao động

2. Chế độ kiểm toán đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài

3. Thủ tục bổ sung nhà đầu tư vào công ty TNHH 100% vốn nước ngoài

Cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH TLK, trên cơ sở quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết, chúng tôi xin gửi tới Quý Khách hàng nội dung tư vấn như sau:

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Văn bản hợp nhất Luật Thuế Giá trị gia tăng số: 01/VBHN-VPQH được Quốc hội thông qua ngày 28 tháng 04 năm 2016;

2. Văn bản hợp nhất Luật Kế toán số: 14/VBHN-VPQH được Quốc hội thông qua ngày 04 tháng 07 năm 2019;

3. Luật Quản lý Thuế số: 38/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 13 tháng 06 năm 2019;

4. Văn bản hợp nhất Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số: 14/VBHN-VPQH được Quốc hội thông qua ngày 15 tháng 07 năm 2020.

5. Nghị định số: 123/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định về hóa đơn, chứng từ

6. Nghị định số: 145/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;

7. Nghị định số: 31/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 26 tháng 03 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

8. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.    

NỘI DUNG TƯ VẤN

Hình thức báo cáo hàng tháng, quý, năm là hình thức phản ánh tổng quát tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Theo quy định pháp luật hiện nay, có những loại báo cáo mà doanh nghiệp phải lập theo định kỳ để nộp lên cơ quan có thẩm quyền để Nhà nước có thể quản lý và kiểm soát các hoạt động của doanh nghiệp. Thông thường những doanh nghiệp vừa mới thành lập, thậm chí doanh nghiệp hoạt động lâu năm nhưng thiếu bộ phận kế toán chuyên nghiệp rất khó nắm rõ các báo cáo cần phải nộp theo quy định. Vì vậy, Quý khách lại rất băn khoăn và chưa nắm rõ các quy định của Việt Nam về Các loại báo cáo định kỳ mà doanh nghiệp phải nộp nhất là đối với các công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Qua bài viết dưới đây, chúng tôi - Công ty Luật TNHH TLK sẽ giúp Quý khách giải đáp các vấn đề thắc mắc liên quan đến Các loại báo cáo định kỳ phải nộp của công ty nước ngoài?

=> Xem thêm: Công ty nước ngoài có được mua nhà tại Việt Nam không?

cac-loai-bao-cao-dinh-ky-phai-nop-cua-cong-ty-nuoc-ngoai

Ảnh 1. Các loại báo cáo định kỳ phải nộp của công ty nước ngoài?_ Hotline: 0972118764

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI CÁC LOẠI BÁO CÁO ĐỊNH KỲ PHẢI NỘP CỦA CÔNG TY NƯỚC NGOÀI

Báo cáo định kỳ của doanh nghiệp nói chung và công ty nước ngoài nói riêng là loại báo cáo thể hiện tình trạng của doanh nghiệp về một hay một số vấn đề nào đó và được gửi đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật. Những loại báo cáo này được thực hiện một cách có chu kỳ theo từng tháng, từng quý hay từng năm. Đối với công ty nước ngoài, các loại báo cáo định kỳ phải nộp bao gồm những loại báo cáo sau đây:

1. Báo cáo thuế

Báo cáo thuế là một trong những hoạt động có tính chất kê khai các hóa đơn thuế GTGT đầu vào cũng như hóa đơn thuế GTGT đầu ra đối với những hoạt động phát sinh trong quá trình mua hàng, sử dụng dịch vụ. Giống như doanh nghiệp Việt Nam, các công ty nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam cũng phải thực hiện báo cáo thuế theo quy định pháp luật. Cụ thể như sau: 

1.1. Các loại báo cáo thuế

(1) Báo cáo thuế Giá trị gia tăng (GTGT)

Căn cứ Luật Thuế Giá trị gia tăng 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2016), thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế. 

Như vậy, thuế giá trị gia tăng phải được báo cáo định kỳ theo tháng

(2) Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Căn cứ Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2020), đối với doanh nghiệp nước ngoài, kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh thu nhập.

Như vậy, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nước ngoài được báo cáo theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế.

(3) Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Căn cứ Nghị định 123/2020/NĐ-CP, báo cáo thuế là loại báo cáo nằm trong lĩnh vực thuế. Theo đó hàng quý, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn của cơ quan thuế có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Như vậy, tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp nước ngoài phải được báo cáo định kỳ theo hàng quý

Lưu ý: 

- Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (= 0), không cần gửi bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ;

- Trường hợp kỳ trước đã sử dụng hết hóa đơn, đã báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn kỳ trước với số tồn bằng không (0), trong kỳ không mua hóa đơn, không sử dụng hóa đơn thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh không phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

1.2. Thời hạn nộp báo cáo thuế

Căn cứ Luật Quản lý Thuế 2019, thời hạn nộp báo cáo thuế được quy định như sau: 

- Đối với báo cáo thuế định kỳ theo tháng: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng;

- Đối với báo cáo thuế định kỳ theo quý: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý;

- Đối với báo cáo thuế định kỳ theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế: chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

2. Báo cáo tình hình sử dụng lao động

Căn cứ Nghị định 35/2022/NĐ- CP, định kỳ 06 tháng và hằng năm, người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Như vậy, báo cáo tình hình sử dụng lao động là loại báo cáo định kỳ 06 tháng và hằng năm. Báo cáo phải được lập và gửi đến cơ quan có thẩm quyền trước ngày 05/6 và ngày 05/12 hằng năm. 

Lưu ý: 

- Trường hợp người sử dụng lao động không thể báo cáo tình hình thay đổi lao động thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia thì gửi báo cáo bằng bản giấy đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện;

- Đối với lao động làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế, người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế để theo dõi.

3. Báo cáo tài chính

Căn cứ Luật Kế toán 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), Đơn vị kế toán phải lập báo cáo tài chính vào cuối kỳ kế toán năm. Báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán phải được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật.

Lưu ý:  Doanh nghiệp nước ngoài lập báo cáo tài chính năm phải được kiểm toán.

4. Báo cáo đầu tư

Căn cứ Nghị định số: 31/2021/NĐ-CP, công ty nước ngoài thực hiện dự án đầu tư phải  báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về thống kê tại địa phương. Báo cáo đầu tư được thực hiện định kỳ theo quý và theo năm. Cụ thể như sau: 

- Báo cáo quý được thực hiện trước ngày 10 của tháng đầu quý sau quý báo cáo, gồm các nội dung: Vốn đầu tư thực hiện, doanh thu thuần, xuất khẩu, nhập khẩu, lao động, thuế và các khoản nộp ngân sách, tình hình sử dụng đất, mặt nước;

- Báo cáo năm được thực hiện trước ngày 31 tháng 3 năm sau của năm báo cáo, gồm các chỉ tiêu của báo cáo quý và chỉ tiêu về lợi nhuận, thu nhập của người lao động, các khoản chi và đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, xử lý và bảo vệ môi trường, nguồn gốc công nghệ sử dụng.

=> Xem thêm: Nhà đầu tư nước ngoài cần lưu ý những gì khi thành lập công ty tại Việt Nam

III. TỔNG KẾT PHẦN GIẢI ĐÁP: CÁC LOẠI BÁO CÁO ĐỊNH KỲ PHẢI NỘP CỦA CÔNG TY NƯỚC NGOÀI?

Kính thưa Quý Khách hàng, từ những tổng hợp và phân tích trên đây, Công ty Luật TNHH TLK xin đưa ra phần giải đáp như sau:

Việc công ty nước ngoài lập và nộp báo cáo định kỳ là yêu cầu pháp lý mà doanh nghiệp phải tuân thủ. Các báo cáo này giúp đảm bảo rằng doanh nghiệp hoạt động theo quy định của pháp luật và không vi phạm các quy định kinh doanh. Đồng thời, từ các báo cáo định kỳ của doanh nghiệp nước ngoài, cơ quan nhà nước nắm được tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Các loại báo cáo tài chính định kỳ mà công ty nước ngoài phải nộp bao gồm: 

(1) Báo cáo thuế Giá trị gia tăng: báo cáo định kỳ theo tháng. Thời hạn nộp báo cáo: chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng

(2) Báo cáo thuế Thu nhập doanh nghiệp: Báo cáo theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế. Thời hạn nộp báo cáo: chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế;

(3) Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn: Báo cáo định kỳ theo từng quý. Thời hạn nộp báo cáo: chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý;

(4) Báo cáo tình hình sử dụng lao động: báo cáo định kỳ 06 tháng và hằng năm. Báo cáo phải được lập và gửi đến cơ quan có thẩm quyền trước ngày 05/6 và ngày 05/12 hằng năm;

(5) Báo cáo tài chính: Báo cáo định kỳ theo năm và phải được kiểm toán. Báo cáo tài chính phải được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật;

(6) Báo cáo đầu tư (nếu công ty thực hiện dự án đầu tư): Báo cáo định kỳ theo quý (được thực hiện trước ngày 10 của tháng đầu quý sau quý báo cáo) và theo năm (được thực hiện trước ngày 31 tháng 3 năm sau của năm báo cáo). 

=> Xem thêm: Thủ tục giải thể công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

cac-loai-bao-cao-dinh-ky-phai-nop-cua-cong-ty-nuoc-ngoai

Ảnh 2. Các loại báo cáo định kỳ phải nộp của công ty nước ngoài? _ Hotline: 0972118764

IV. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau.

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Thay đổi người đứng đầu chi nhánh của công ty FDI 100% vốn đầu tư nước ngoài

V. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI CÁC LOẠI BÁO CÁO ĐỊNH KỲ PHẢI NỘP CỦA CÔNG TY NƯỚC NGOÀI

Câu hỏi 1: Không nộp hồ sơ khai thuế có bị xử phạt không?

Trả lời:

Câu trả lời là Có. 

Căn cứ Nghị định 125/2020/NĐ-CP, hành vi  vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế sẽ bị xử phạt hành chính tùy theo thời gian chậm nộp hồ sơ khai thuế. Cụ thể như sau: 

(1) Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ;

(2) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày;

(3) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày;

(4) Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày;

- Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;

- Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;

- Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp;

(5) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Câu hỏi 2: Ban đầu, doanh nghiệp tôi đặt trụ sở - địa điểm kinh doanh tại Hải Phòng. Hiện tại, chúng tôi đang có nhu cầu chuyển trụ sở - địa điểm kinh doanh về Nam Định thì tôi phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ở đâu?

Trả lời:

Căn cứ Nghị định 123/2020/NĐ-CP, trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh chuyển địa điểm kinh doanh đến địa bàn khác địa bàn cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ với cơ quan thuế nơi chuyển đi.

Như vậy, khi thay đổi trụ sở - địa điểm kinh doanh, Quý khách hàng phải nộp báo cáo thuế trong quý đó cho cơ quan quản lý thuế tại Hải Phòng. Đồng thời, khi thay đổi trụ sở - địa điểm kinh doanh, Quý khách hàng cần phải thực hiện thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan có thẩm quyền. Sau khi thay đổi thông tin đăng ký thuế, từ quý sau trở đi, Quý khách hàng nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp đến cơ quan quản lý thuế tại Nam Định. 

Câu hỏi 3: Sau khi nộp báo cáo tài chính năm, công ty tôi phát hiện sổ kế toán của công ty có sai sót. Công ty tôi phải xử lý như thế nào?

Trả lời: 

Căn cứ Luật Kế toán 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019),trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót sau khi báo cáo tài chính năm đã nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trên sổ kế toán của năm đã phát hiện sai sót và thuyết minh về việc sửa chữa này.

Việc sửa chữa sổ kế toán không được phép tẩy xóa làm mất dấu vết thông tin, số liệu ghi sai mà phải thực hiện sửa chữa theo một trong ba phương pháp sau: 

(1) Ghi cải chính bằng cách gạch một đường thẳng vào chỗ sai và ghi số hoặc chữ đúng ở phía trên và phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh;

(2) Ghi số âm bằng cách ghi lại số sai bằng mực đỏ hoặc ghi lại số sai trong dấu ngoặc đơn, sau đó ghi lại số đúng và phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh;

(3) Ghi điều chỉnh bằng cách lập “chứng từ điều chỉnh” và ghi thêm số chênh lệch cho đúng.

=> Xem thêm: Nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư vào công ty Việt Nam qua hình thức nào?

cac-loai-bao-cao-dinh-ky-phai-nop-cua-cong-ty-nuoc-ngoai

Ảnh 3. Các loại báo cáo định kỳ phải nộp của công ty nước ngoài?_ Hotline: 0972118764

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. Với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý khách!

Phòng Thủ tục Hành chính – Công ty Luật TNHH TLK

CÔNG VIỆC CÔNG TY LUẬT TNHH TLK THỰC HIỆN

1. Tư vấn cho Quý khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

2. Cung cấp tới Quý Khách hàng, đại diện thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                              Hotline: 097 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                        Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 8.551.256
Xem trong ngày: 1.541
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo