SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Điều chỉnh Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CHI NHÁNH CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Thương mại số: 36/2005/QH1 được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005;

2. Nghị định số: 07/2016/NĐ-CP được Chính phủ ban hành  ngày 05 tháng 7 năm 2016 quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

3. Thông tư số: 11/2016/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 16 tháng 3 năm 2021 quy định biểu mẫu thực hiện nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

4. Thông tư số: 143/2016/TT-BTC do Bộ Công Thương ban hành ngày 26 tháng 09 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại việt nam;

5. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.    

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Thương nhân nước ngoài để mở Chi nhánh tại Việt Nam cần được cấp phép bởi Bộ Công Thương. Sau khi được cấp phép hoạt động, thương nhân có thể có một số trường hợp như thực hiện thay đổi tên gọi của Chi nhánh, thay đổi nội dung hoạt động của thương nhân nước ngoài có liên quan trực tiếp đến nội dung hoạt động của Chi nhánh tại Việt Nam,...Khi thực hiện thay đổi nội dung này, thương nhân phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy phép trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có sự thay đổi gửi đến Bộ Công Thương. 

Quý Khách là thương nhân nước ngoài hay Quý Khách là người đại diện của Chi nhánh? Quý Khách đang muốn thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép? Và Quý Khách hàng đang rất cần một tổ chức pháp lý uy tín và chuyên nghiệp để tư vấn?

Nếu đúng như vậy thì bạn tìm tới Công ty Luật TNHH TLK là rất chính xác, bởi chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới việc Điều chỉnh Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam cho bạn qua bài viết dưới đây.

dieu-chinh-giay-phep-thanh-lap-chi-nhanh-cua-thuong-nhan-nuoc-ngoai-tai-viet-nam

Ảnh 1. Điều chỉnh Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam_Hotline: 0972118764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CHI NHÁNH CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

1. Các bước thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Bước 1: Thương nhân nước ngoài thực hiện nộp hồ sơ đến Bộ Công Thương;

Bước 2: Bộ Công Thương kiểm tra hồ sơ, yêu cầu bổ sung thông tin (nếu có);

Bước 3: Bộ Công Thương cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài;

Bước 4: Tiếp nhận kết quả.

=> Xem thêm: Thủ tục chấm dứt hoạt động của Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam  

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

A. Thành phần hồ sơ

1. Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

2. Các tài liệu chứng minh về nội dung thay đổi, cụ thể:

- Trường hợp Thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài: Bản sao tài liệu pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp chứng minh sự thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài;

- Trường hợp Thay đổi nội dung hoạt động của thương nhân nước ngoài có liên quan trực tiếp đến nội dung hoạt động của Chi nhánh tại Việt Nam: Bản sao tài liệu pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp chứng minh sự thay đổi nội dung hoạt động của thương nhân nước ngoài;

- Trường hợp Thay đổi người đứng đầu của Chi nhánh: Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu mới của Văn phòng đại diện, Chi nhánh; bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu mới của Văn phòng đại diện/Chi nhánh; giấy tờ chứng minh người đứng đầu cũ của Văn phòng đại diện, Chi nhánh đã thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân đến thời điểm thay đổi.

- Trường hợp thay đổi địa chỉ đặt trụ sở: Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Chi nhánh; bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh;

3. Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh.

4. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

5. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

6. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

B. Cơ quan giải quyết

Bộ Công Thương. 

C. Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng); hoặc,

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ Công Thương;

- Nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính tới Bộ Công Thương.

D. Kết quả thực hiện

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

3. Nội dung của Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 

Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam bao gồm một số nội dung sau đây:

1. Tên thương nhân (tên trên Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp);

2. Tên thương nhân bằng tiếng Anh;

3. Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp/Mã số doanh nghiệp;

4. Tên Chi nhánh;

5. Địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh;

6. Nội dung điều chỉnh;

7. Lý do điều chỉnh;

8. Các nội dung liên quan khác.

=> Xem thêm: Thủ tục đề nghị thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty 

dieu-chinh-giay-phep-thanh-lap-chi-nhanh-cua-thuong-nhan-nuoc-ngoai-tai-viet-nam

Ảnh 2. Điều chỉnh Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam_Hotline: 0972118764 

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CHI NHÁNH CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

1. Trường hợp phải điều chỉnh Giấy phép thành lập Chi nhánh?

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là việc thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép khi có thay đổi một trong các nội dung sau:

(1) Thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài;

(2) Thay đổi nội dung hoạt động của thương nhân nước ngoài có liên quan trực tiếp đến nội dung hoạt động của Chi nhánh tại Việt Nam;

(3) Thay đổi người đứng đầu của Văn phòng đại diện, Chi nhánh;

(4) Thay đổi tên gọi của Văn phòng đại diện, Chi nhánh;

(5) Thay đổi nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh;

(6) Thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của Văn phòng đại diện trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc trong khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý;

(7) Thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của Chi nhánh.

2. Quy định về công bố thông tin khi thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tài Việt Nam 

Theo quy định Nghị định 07/2016/NĐ-CP nghĩa vụ công bố thông tin khi thương nhân thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc về cơ quan cấp giấy phép, cụ thể là Bộ Công Thương, Bộ Công thương có trách nhiệm công bố thông tin trên trang thông điện tử của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thương nhân điều chỉnh Giấy phép với các nội dung:

(1) Tên, địa chỉ trụ sở của Văn phòng đại diện, Chi nhánh;

(2) Tên, địa chỉ trụ sở của thương nhân nước ngoài;

(3) Người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh;

(4) Số, ngày cấp, thời hạn của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh, Cơ quan cấp Giấy phép;

(5) Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh;

(6) Ngày cấp lại, điều chỉnh, gia hạn và thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh.

3. Các trường hợp chấm dứt hoạt động của chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Ngoài trường hợp Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam hết hạn nhưng thương nhân không thực hiện thủ tục gia hạn Giấy phép thì chi nhánh thương nhân nước ngoài được xem như chấm dứt hoạt động thì thương nhân thuộc vào những trường hợp sau đây sẽ chấm dứt hoạt động của Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam:

(1) Theo đề nghị của thương nhân nước ngoài;

(2) Khi thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt động theo pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh;

(3) Hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập Chi nhánh mà thương nhân nước ngoài không đề nghị gia hạn;

(4) Bị thu hồi Giấy phép thành lập Giấy phép thành lập Chi nhánh theo quy định;

(5) Thương nhân nước ngoài, Văn phòng đại diện, Chi nhánh không còn đáp ứng một trong những điều kiện quy định.

=> Xem thêm: Cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 

dieu-chinh-giay-phep-thanh-lap-chi-nhanh-cua-thuong-nhan-nuoc-ngoai-tai-viet-nam

Ảnh 3. Điều chỉnh Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam_Hotline: 0972118764

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT? 

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CHI NHÁNH CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Câu hỏi 1: Người đứng đầu Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài có thể kiêm nhiệm chức vụ đứng đầu Chi nhánh của thương nhân nước ngoài hay không?

Trả lời:

Câu trả lời là Không.

Căn cứ theo quy định Nghị định 07/2016/NĐ-CP thì người đứng đầu Văn phòng đại diện của một thương nhân nước ngoài không được kiêm nhiệm chức vụ của người đứng đầu Chi nhánh của cùng một thương nhân nước ngoài hoặc người đứng đầu Chi nhánh của thương nhân nước ngoài khác. 

Câu hỏi 2: Khi hết thời hạn của Giấy phép thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thì thương nhân có thể làm thủ tục gia hạn giấy phép hay không?

Trả lời:

Câu trả lời là Có.

Nếu thương nhân không thuộc vào trường hợp có hành vi vi phạm thuộc các trường hợp bị thu hồi Giấy phép thành lập Chi nhánh thì vẫn có thể thực hiện thủ tục đề nghị gia hạn Giấy phép gửi đến Bộ Công Thương  trong thời hạn ít nhất 30 ngày trước khi Giấy phép hết hạn.

Câu hỏi 3: Tên Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam khi đặt tên được quy định như thế nào?

Trả lời:

Khi đặt tên Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam cần lưu ý đặt tên theo quy định như sau:

(1) Được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu;

(2) Tên thương nhân nước ngoài kèm theo cụm từ “Chi nhánh”;

(3) Tên Chi nhánh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở Chi nhánh. Tên được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên thương nhân nước ngoài trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do Chi nhánh phát hành. 

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

10 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                 Website: tlklawfirm.vn

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

CẤP, GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CỤC THÚ Y (GỒM SẢN XUẤT, KIỂM NGHIỆM, KHẢO NGHIỆM, XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THUỐC THÚ Y)

CẤP, GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CỤC THÚ Y (GỒM SẢN XUẤT, KIỂM NGHIỆM, KHẢO NGHIỆM, XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THUỐC THÚ Y)

Mỗi ngành nghề, lĩnh vực đều có những yêu cầu riêng để được hành nghề và được cơ quan có thẩm quyền công nhận thông qua Chứng chỉ hành nghề. Lĩnh vực thú y cũng không ngoại lệ. Chứng chỉ hành nghề thú y được cơ quan có thẩm quyền...

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 8.551.256
Xem trong ngày: 1.541
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo