SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP CUNG ỨNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH (PHẦN 2)

CÂU HỎI

Kính chào công ty Luật TNHH TLK, kính mong được Quý Công ty giải đáp vấn đề như sau: Tôi dự kiến thành lập doanh nghiệp và hướng đến xây dựng doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính. Vậy cho tôi hỏi, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính có những quyền và nghĩa vụ gì? Mong được Quý Công ty giải đáp. Tôi xin cảm ơn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

1. Thủ tục xin cấp giấy phép bưu chính

2. Thủ tục xin cấp lại giấy phép bưu chính

3. Thủ tục đề nghị xác nhận Thông báo hoạt động bưu chính

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH TLK, trên cơ sở quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết, chúng tôi xin gửi tới bạn nội dung tư vấn như sau:

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

2. Luật Bưu chính số: 49/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010;

3. Nghị định số: 47/2011/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2011 quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính;

4. Thông tư số: 02/2012/TT-BTTTT được Bộ thông tin và truyền thông ban hành ngày 15 tháng 3 năm 2012 quy định chi tiết về cung ứng và sử dụng dịch vụ Bưu chính;

5. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.

NỘI DUNG TƯ VẤN

Hiện nay, kinh doanh dịch vụ bưu chính đang là ngành nghề được quan tâm và nhiều đơn vị tham gia cung ứng dịch vụ. Để thực hiện cung ứng dịch vụ bưu chính, doanh nghiệp phải được cơ quan có thẩm quyền về bưu chính cấp phép kinh doanh dịch vụ bưu chính và hoạt động trong phạm vi cho phép. Do vậy, việc doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính hiểu rõ được quyền và nghĩa vụ của mình sẽ là cơ sở để doanh nghiệp hoạt động theo khuôn khổ pháp luật, đảm bảo hài hòa lợi ích với các chủ thể khác trong xã hội. Từ đây, có thể thấy việc nắm bắt và hiểu rõ các quy định, thông tin quan trọng về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính là rất cần thiết. 

Kinh doanh dịch vụ bưu chính là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực bưu chính. Chính vì vậy, để kinh doanh dịch vụ bưu chính một cách hợp pháp thì tổ chức, doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình đối với nhà nước và chủ thể có liên quan, trên cơ sở đó doanh nghiệp cũng được hưởng những quyền lợi nhất định. Bạn muốn hoạt động trong lĩnh vực này, nhưng lại đang vướng mắc chưa biết doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính của mình có những quyền và nghĩa vụ gì? Tất cả những vấn đề mà Quý vị đang khúc mắc liên quan tới quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính sẽ được Công ty Luật TNHH TLK tư vấn, hướng dẫn cụ thể như sau:

=> Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính (Phần 1)

quyen-va-nghia-vu-cua-doanh-nghiep-cung-ung-dich-vu-buu-chinh-phan-2

Ảnh 1. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính_Hotline: (+84) 97 211 8764

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP CUNG ỨNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH 

Câu 1: Cho hỏi trong trường hợp bưu gửi không có người nhận thì doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính xử lý thế nào?

Trả lời: Việc xử lý bưu gửi không có người nhận được thực hiện thông qua Hội đồng xử lý bưu gửi không có người nhận do doanh nghiệp quyết định thành lập. Bưu gửi không có người nhận được xử lý theo các hình thức: Bàn giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan bản chính các giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Trước khi thực hiện bàn giao, doanh nghiệp gửi văn bản tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đề nghị tiếp nhận hoặc hỗ trợ xử lý bản chính các giấy tờ này. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan từ chối tiếp nhận hoặc không có ý kiến trả lời trong vòng 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp gửi văn bản thì doanh nghiệp quyết định cho tiêu hủy.

Hội đồng sẽ giao cho doanh nghiệp tiền có giá trị lưu hành trong bưu gửi không có người nhận để hạch toán theo quy định; bên cạnh đó, hội đồng còn có trách nhiệm giao cho doanh nghiệp các vật phẩm, hàng hóa trong bưu gửi không có người nhận để bán, tiêu hủy, làm từ thiện hoặc xử lý theo hình thức khác.

Câu 2: Cho hỏi trong trường hợp doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg) thì có phải thông báo hoạt động bưu chính không?

Trả lời: Có. Pháp luật quy định hoạt động bưu chính cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg) sẽ phải thực hiện thủ tục thông báo hoạt động bưu chính đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền (cụ thể là Bộ Thông tin và Truyền thông). Quý Khách hàng cũng cần lưu ý, việc thông báo hoạt động bưu chính tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính sẽ được thực hiện chậm nhất là 07 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên hoạt động bưu chính. Do đó, Quý Khách hàng cần cân đối về mặt thời gian để thực hiện thủ tục thông báo theo đúng quy định.

Câu 3: Hiện tại doanh nghiệp của tôi là doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính. Như tôi được biết trước khi giao kết hợp đồng, doanh nghiệp của tôi phải cung cấp đầy đủ các thông tin về dịch vụ cho người sử dụng dịch vụ. Vậy cho hỏi các thông tin dịch vụ là những thông tin gì?

Trả lời: Pháp luật quy định: trước khi giao kết hợp đồng, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các thông tin về dịch vụ cho người sử dụng dịch vụ. Theo đó, các thông tin về dịch vụ bưu chính doanh nghiệp của Quý Khách hàng cần cung cấp bao gồm: Loại dịch vụ, chất lượng dịch vụ, giá cước dịch vụ, nguyên tắc bồi thường thiệt hại, mức bồi thường thiệt hại, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ bưu chính và những thông tin khác liên quan.

Câu 4: Cho hỏi những vật phẩm, hàng hoá nào doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính? 

Trả lời: Vật phẩm, hàng hoá không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính bao gồm: Vật phẩm, hàng hóa mà pháp luật của Việt Nam quy định cấm lưu thông (như các chất ma túy, văn hóa phẩm phản động,...); vật phẩm, hàng hoá từ Việt Nam gửi đi các nước mà pháp luật Việt Nam quy định cấm xuất khẩu hoặc pháp luật của nước nhận quy định cấm nhập khẩu; vật phẩm, hàng hoá từ các nước gửi về Việt Nam mà pháp luật Việt Nam quy định cấm nhập khẩu; vật phẩm, hàng hoá bị cấm vận chuyển bằng đường bưu chính theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Câu 5:  Cho hỏi doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính có được tự giải quyết tranh chấp trong trường hợp có tranh chấp xảy ra giữa doanh nghiệp và người sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp đó hay không?

Trả lời: Việc giải quyết tranh chấp trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính được thực hiện thông qua các hình thức sau đây: Thương lượng giữa các bên, hoà giải hoặc giải quyết tại Trọng tài hoặc Toà án. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ và người sử dụng dịch vụ có thể tự thương lượng để giải quyết tranh chấp. Trong trường hợp hai bên không thương lượng được thì có thể giải quyết hòa giải tại Trọng tài hoặc khởi kiện tại Tòa án.

=> Xem thêm: Thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. Với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972 118 764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục hành chính - Công ty Luật TNHH TLK

CÔNG VIỆC CÔNG TY LUẬT TNHH TLK THỰC HIỆN

1. Tư vấn cho Quý Khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

2. Cung cấp tới Quý Khách hàng, đại diện thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng từ lần thứ 2.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp). 

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý khách sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn và sử dụng dịch vụ, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK           

-  ĐT: +(84) 243 2011 747                        Hotline: +(84) 97 211 8764

-  Email: info@tlklawfirm.vn                  Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM

BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ ĐƯỢC DÙNG ĐỀ HỢP TÁC KINH DOANH KHÔNG? ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC NHƯ THẾ NÀO?

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ ĐƯỢC DÙNG ĐỀ HỢP TÁC KINH DOANH KHÔNG? ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC NHƯ THẾ NÀO?

Việc nhà đầu tư sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh thông qua phương thức góp vốn sẽ có thể dẫn đến những thay đổi khiến nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục...

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 3.024.058
Xem trong ngày: 1.228
Đang xem: 112
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo