SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục đề nghị cấp lại Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC CƠ SỞ CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG BAY

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số: 66/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật hàng không dân dụng việt nam số: 61/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2014;

3. Nghị định số: 92/2016/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 01 tháng 07 năm 2016 quy định quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng;

4. Thông tư số: 19/2017/TT-BGTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 06 tháng 6 năm 2017 quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay;

5. Thông tư số: 32/2021/TT-BGTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 14 tháng 12 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của bộ trưởng bộ giao thông vận tải quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay; 

6.Các văn bản pháp luật hướng dẫn khác có liên quan.     

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Dịch vụ bảo đảm hoạt động bay là dịch vụ cần thiết để bảo đảm an toàn, điều hoà, liên tục và hiệu quả cho hoạt động bay, bao gồm dịch vụ không lưu, dịch vụ thông tin, dẫn đường, giám sát, dịch vụ khí tượng; dịch vụ thông báo tin tức hàng không và dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn. Mặc dù đây là hoạt động công ích nhưng không phải doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực hàng không, sân bay cũng có thể thực hiện mà cần được cấp phép hoạt động bởi Bộ Giao thông vận tải. Doanh nghiệp của Quý khách đã được cấp Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay? Tuy nhiên, Giấy phép bị mất,hỏng hoặc doanh nghiệp thuộc trường hợp muốn đổi tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay; thay đổi tên cơ sở, địa chỉ của cơ sở ANS; thay đổi mục đích, phạm vi, phương thức cung cấp dịch vụ, chế độ hoạt động của cơ sở ANS nên muốn đề nghị cấp lại Giấy phép? Và Quý Khách hàng đang rất cần một tổ chức pháp lý uy tín và chuyên nghiệp để tư vấn?

Nếu đúng như vậy thì bạn tìm tới Công ty Luật TNHH TLK là rất chính xác, bởi chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới Thủ tục đề nghị cấp lại Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay cho bạn qua bài viết dưới đây.

thu-tuc-de-nghi-cap-lai-giay-phep-khai-thac-co-so-cung-cap-dich-vu-bao-dam-hoat-dong-bay

Ảnh 1. Thủ tục đề nghị cấp lại Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay_Hotline: 0972118764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC CƠ SỞ CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG BAY 

1. Các bước thực hiện thủ tục đề nghị cấp lại Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay 

Bước 1: Doanh nghiệp nộp bộ hồ sơ theo quy định;

Bước 2: Cục Hàng không Việt Nam thẩm định hồ sơ, đề nghị hoàn thiện hồ sơ (nếu có);

Bước 3: Cục Hàng không Việt Nam tiến hành kiểm tra thực tế (nếu thuộc trường hợp phải kiểm tra);

Bước 4: Cục Hàng không Việt Nam cấp lại Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ đảm bảo hoạt động bay;

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp lại Giấy phép, năng định nhân viên bảo đảm hoạt động bay 

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục đề nghị cấp lại Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay

A. Thành phần hồ sơ

1. Đơn đề nghị cấp lại giấy phép khai thác cơ sở ANS theo quy định; 

2. Bản sao tài liệu liên quan đến nội dung muốn thay đổi: thay đổi tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay; thay đổi tên cơ sở, địa chỉ của cơ sở ANS; thay đổi mục đích, phạm vi, phương thức cung cấp dịch vụ, chế độ hoạt động của cơ sở ANS;

3. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

4. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

5. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Cơ quan giải quyết

Cục Hàng không Việt Nam.

C. Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Hàng không Việt Nam;

- Nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính tới Cục Hàng không Việt Nam.

D. Kết quả thực hiện

Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay (giấy phép khai thác cơ sở ANS).

3. Nội dung của Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép khai thác cơ sở ANS 

Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép khai thác cơ sở ANS bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tên tổ chức đề nghị, địa chỉ; 

2. Cơ sở, địa chỉ; 

3. Mục đích (cung cấp dịch vụ);

4. Phạm vi (cung cấp dịch vụ);

5. Phương thức cung cấp dịch vụ;

6. Chế độ hoạt động (24/24h/ban ngày/theo yêu cầu);

7. Ngày đưa vào khai thác (theo giấy phép mới);

8. Lý do xin đề nghị cấp lại (bị hư hỏng, bị mất);

9. Các tài liệu kèm theo: (chỉ bổ sung phần thay đổi nếu có). 

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp lại Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung 

thu-tuc-de-nghi-cap-lai-giay-phep-khai-thac-co-so-cung-cap-dich-vu-bao-dam-hoat-dong-bay

Ảnh 2. Thủ tục đề nghị cấp lại Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay_Hotline: 0972118764 

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC CƠ SỞ CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG BAY

1. Giấy phép khai thác cơ sở là gì? Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ đảm bảo hoạt động bay được cấp lại trong trường hợp nào? 

Dịch vụ bảo đảm hoạt động bay là dịch vụ cần thiết để bảo đảm an toàn, điều hòa, liên tục và hiệu quả cho hoạt động bay, bao gồm dịch vụ không lưu; dịch vụ thông tin, dẫn đường, giám sát; dịch vụ khí tượng; dịch vụ thông báo tin tức hàng không; dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn. Dịch vụ bảo đảm hoạt động bay là dịch vụ công ích.

Trong những trường hợp sau đây, doanh nghiệp có thể thực hiện đề nghị cấp lại Giấy phép khai thác cơ sở:

1. Giấy phép bị mất hoặc bị hỏng;

2. Thay đổi tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay; thay đổi tên cơ sở, địa chỉ của cơ sở ANS;

3. Thay đổi mục đích, phạm vi, phương thức cung cấp dịch vụ, chế độ hoạt động của cơ sở ANS;

4.  Phục hồi và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của giấy phép khai thác cơ sở ANS (áp dụng trong trường hợp giấy phép khai thác bị thu hồi).

2. Dịch vụ không lưu là gì? Điều kiện để được doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không lưu?

Dịch vụ không lưu là một trong các dịch vụ thuộc dịch vụ đảm bảo hoạt động bay trong khai thác cơ sở. Dịch vụ bao gồm dịch vụ điều hành bay, dịch vụ thông báo bay, dịch vụ tư vấn không lưu và dịch vụ báo động. Để được cung cấp dịch vụ này, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau:

(1) Phù hợp với quy hoạch, chiến lược phát triển ngành hàng không dân dụng;

(2) Có phương án về tổ chức bộ máy phù hợp;

(3) Có phương án về kết cấu hạ tầng và hệ thống kỹ thuật, trang bị, thiết bị phù hợp;

(4) Có phương án về đội ngũ nhân viên được cấp giấy phép, chứng chỉ phù hợp để vận hành khai thác hệ thống kỹ thuật, trang bị, thiết bị và tài liệu hướng dẫn khai thác.

3. Trong trường hợp cần tìm kiếm, cứu nạn, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đảm bảo hoạt động bay cần phối hợp thực hiện hoạt động này như thế nào?

Việc phối hợp hoạt động tìm kiếm, cứu nạn được quy định như sau: 

1. Cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu có trách nhiệm phối hợp với cơ sở cung cấp dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn áp dụng mọi biện pháp cần thiết và kịp thời để trợ giúp tàu bay, hành khách, tổ bay và tài sản khi tàu bay lâm nguy, lâm nạn; 

2. Trong trường hợp tàu bay lâm nguy, lâm nạn tại cảng hàng không, sân bay và khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay, Cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không dân dụng phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp tiến hành tìm kiếm, cứu nạn người, tàu bay và tài sản;

3. Trong trường hợp tàu bay lâm nguy, lâm nạn ngoài khu vực quy định tại điểm 2 mục này, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức khác tiến hành tìm kiếm, cứu nạn người, tàu bay và tài sản;

4. Việc tìm kiếm, cứu nạn tàu bay mang quốc tịch Việt Nam bị lâm nguy, lâm nạn ở lãnh thổ nước ngoài được tiến hành theo quy định của pháp luật quốc gia nơi tàu bay bị lâm nguy, lâm nạn;

5. Việc phối hợp trợ giúp, tham gia tìm kiếm, cứu nạn giữa Việt Nam với các quốc gia lân cận được thực hiện theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

6. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tham gia tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng; bảo quản tàu bay và tài sản trong tàu bay khi tàu bay lâm nạn ở địa phương ngoài khu vực cảng hàng không, sân bay;

7. Các doanh nghiệp vận chuyển hàng không có trách nhiệm tham gia vào hoạt động tìm kiếm, cứu nạn hàng không theo yêu cầu của cơ sở cung cấp dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn.

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký phát hành vận đơn hàng không thứ cấp đối với doanh nghiệp trong nước 

thu-tuc-de-nghi-cap-lai-giay-phep-khai-thac-co-so-cung-cap-dich-vu-bao-dam-hoat-dong-bay

Ảnh 3. Thủ tục đề nghị cấp lại Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay_Hotline: 0972118764

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT? 

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp lại Giấy phép khai thác hệ thống kỹ thuật, thiết bị bảo đảm hoạt động bay 

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC CƠ SỞ CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG BAY

Câu hỏi 1: Điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo đảm hoạt động bay?

Trả lời:

Để được cấp phép kinh doanh dịch vụ bảo đảm hoạt động bay thì doanh nghiệp cần được Cục Hàng không Việt Nam cấp giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay và hệ thống kỹ thuật, thiết bị khi đáp ứng các yêu cầu về hệ thống kỹ thuật, trang thiết bị, quy trình khai thác đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành hàng không dân dụng. Ngoài ra, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện về vốn như sau:

1. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không lưu, dịch vụ thông báo tin tức hàng không, dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn phải là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;

2. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin dẫn đường giám sát, dịch vụ khí tượng hàng không có tỷ lệ vốn nhà nước không được thấp hơn 65% vốn điều lệ và tỷ lệ vốn góp của cá nhân, tổ chức nước ngoài chiếm không quá 30% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Câu hỏi 2: Việc ghi, lưu trữ các tham số cung cấp dịch vụ thông tin, dẫn đường, giám sát được quy định như thế nào?

Trả lời:

Cơ sở CNS phải có hệ thống, thiết bị ghi và lưu trữ dữ liệu chính xác, đầy đủ thông tin về các cuộc liên lạc thoại, liên lạc dữ liệu, dữ liệu và hình ảnh của các dịch vụ do mình cung cấp. Thời gian lưu trữ quy định như sau:

1. Tối thiểu là 30 ngày đối với các kênh: liên lạc không - địa bằng thoại và dữ liệu CPDLC; liên lạc trực thoại không lưu (kênh riêng, kênh điện thoại); liên lạc dữ liệu giữa các cơ sở dịch vụ không lưu và giữa các cơ sở dịch vụ không lưu với các cơ quan khác có liên quan đến hoạt động bay được ấn định trong tài liệu hướng dẫn khai thác của cơ sở dịch vụ không lưu; liên lạc mạng viễn thông cố định hàng không và liên lạc hệ thống xử lý điện văn dịch vụ không lưu; 

2. Tối thiểu là 15 ngày đối với: dữ liệu, hình ảnh nhận được từ các hệ thống ra đa giám sát sơ cấp, ra đa giám sát thứ cấp, giám sát phụ thuộc tự động phục vụ, dịch vụ không lưu và giám sát hoạt động bay;

3. Trường hợp các cuộc liên lạc, dữ liệu và hình ảnh lưu trữ có liên quan đến việc điều tra tai nạn và sự cố thì thời hạn lưu trữ được kéo dài và do cơ quan điều tra ấn định trước khi hết thời hạn quy định tại mục 1, mục 2.

Câu hỏi 3: Giấy phép khai thác cơ sở ANS bị thu hồi trong trường hợp nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Thông tư 19/2017/TT- BGTVT thì trong những trường hợp sau đây, Giấy phép khai thác cơ sở sẽ bị thu hồi:

(1) Cố ý làm sai lệch thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép;

(2) Hoạt động sai mục đích hoặc không đúng nội dung ghi trong giấy phép;

(3) Không duy trì đủ điều kiện theo giấy phép đã được cấp;

(4) Vi phạm quy định về đảm bảo an ninh, an toàn trong bảo đảm hoạt động bay;

(5) Giấy phép bị tẩy xóa, sửa chữa.

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay (Giấy phép khai thác cơ sở ANS)

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

08 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                 Website: tlklawfirm.vn

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

CẤP GIẤY PHÉP QUÁ CẢNH HÀNG HÓA CỦA CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM

CẤP GIẤY PHÉP QUÁ CẢNH HÀNG HÓA CỦA CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM

Việt Nam và Lào là hai quốc gia láng giềng thân thiết, có tình hữu nghị được xây dựng từ lâu đời, việc giúp đỡ lẫn nhau về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội là điều cần thiết và luôn được nhà nước quan tâm.

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 8.551.256
Xem trong ngày: 1.541
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo