SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC THAY ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Khoa học và Công nghệ số: 29/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 06 năm 2013;

2. Nghị định số: 08/2014/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/01/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ;

3. Nghị định số: 20/2013/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 26/02/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

4. Thông tư số: 03/2014/TT-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 31 tháng 03 năm 2014 hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ; 

5.  Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Mục đích của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam là sự cho phép tổ chức này hoạt động và kinh doanh tại Việt Nam theo quy định pháp luật Việt Nam. Trong một số trường hợp quy định, Quý khách phải thực hiện thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung trên Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam. Nhưng khi Quý khách thực hiện thủ tục này lại gặp phải những khó khăn, vướng mắc về cách thức cũng như quy trình thực hiện thủ tục. Và Quý khách đang rất cần một tổ chức pháp lý uy tín và chuyên nghiệp để tư vấn?

Nếu đúng như vậy, Quý khách tìm tới công ty luật TNHH TLK là rất chính xác, bởi chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới việc thay đổi, bổ sung nội dung trên Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam qua bài viết dưới đây.

thu-tuc-thay-doi-bo-sung-noi-dung-giay-phep-thanh-lap-van-phong-dai-dien-chi-nhanh-cua-to-chuc-khoa-hoc-va-cong-nghe-nuoc-ngoai-tai-viet-nam

Ảnh 1. Thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung trên Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam _Hotline:0972118764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC THAY ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG TRÊN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

1. Các bước thực hiện thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam

Bước 1: Văn phòng đại diện, Chi nhánh chuẩn bị hồ sơ đề nghị thay đổi, bổ sung nội dung trên Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam;

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

Bước 3: Tiếp nhận kết quả

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký thay đổi người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam

A. Thành phần hồ sơ

1. Văn bản đề nghị thay đổi, bổ sung nội dung Giấy phép do đại diện có thẩm quyền của Văn phòng đại diện, Chi nhánh ký;

2. Giấy phép đã được cấp;

3. Tài liệu liên quan đến nội dung thay đổi, bổ sung tương ứng, cụ thể như sau:

- Thay đổi thông tin về tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài ghi trong Giấy phép: Bản sao giấy đăng ký hoạt động hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài được hợp pháp hóa lãnh sự;

- Thay đổi tên của Văn phòng đại diện, Chi nhánh: Văn bản liên quan đến việc thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài dẫn đến thay đổi tên của Văn phòng đại diện, Chi nhánh;

- Thay đổi địa chỉ trụ sở của Văn phòng đại diện, Chi nhánh (Đối với trường hợp thay đổi trụ sở sang tỉnh/thành phố khác phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố về việc cho phép đặt trụ sở Văn phòng đại diện, Chi nhánh);

- Thay đổi về người đứng đầu: Điều kiện và hồ sơ người đứng đầu phải tuân theo quy định pháp luật;

- Thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh: Bản sao (được hợp pháp hóa lãnh sự) điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Chi nhánh, hoặc quyết định về việc thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động của Văn phòng đại diện; hồ sơ về nhân lực để đáp ứng hoạt động trong lĩnh vực thay đổi, bổ sung áp dụng như đối với tổ chức khoa học và công nghệ;

4. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

5. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

6. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Số lương bộ hồ sơ: 02 bộ (bao gồm: 01 bộ hồ sơ gốc; 01 bộ hồ sơ photo)

B. Cơ quan giải quyết

Văn phòng đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ).

C. Cách thức thực hiện

- Gửi trực tiếp hồ sơ tới trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ; hoặc,

- Gửi qua đường bưu điện hồ sơ tới trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ.

D. Kết quả thực hiện

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam.

3. Nội dung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam bao gồm những nội dung sau:

1. Trụ sở chính; quốc tịch;

2. Tên Văn phòng đại diện/ Chi nhánh: tên đầy đủ, tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài, tên viết tắt (nếu có);

3. Địa chỉ trụ sở Văn phòng đại diện/ Chi nhánh;

4. Thông tin người đứng đầu Văn phòng đại diện/ Chi nhánh: Họ và tên, ngày sinh, quốc tịch, hộ chiếu/CCCD, chức danh;

5. Lĩnh vực hoạt động của Văn phòng đại diện/ Chi nhánh;

6. Hiệu lực của giấy phép.

Lưu ý: Giấy phép được cấp sau khi thay đổi, bổ sung có thời hạn không vượt quá thời hạn của Giấy phép đã được cấp.

thu-tuc-thay-doi-bo-sung-noi-dung-giay-phep-thanh-lap-van-phong-dai-dien-chi-nhanh-cua-to-chuc-khoa-hoc-va-cong-nghe-nuoc-ngoai-tai-viet-nam

Ảnh 2. Thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung trên Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam _Hotline:0972118764

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM VÀ VIỆC THỰC HIỆN THAY ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG GIẤY PHÉP

1. Đình chỉ Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN, Bộ Khoa học và Công nghệ ra quyết định đình chỉ hiệu lực (đến 06 tháng) Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp sau đây: 

1. Quá 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép, Văn phòng đại diện, Chi nhánh không triển khai hoạt động;

2. Ngừng hoạt động quá 12 tháng liên tục mà không có lý do chính đáng;

3. Không còn đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định số 08/2014/NĐ-CP trong thời hạn 12 tháng liên tục;

4.  Không đăng ký thay đổi, bổ sung, cấp lại Giấy phép trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày có thay đổi, bổ sung hoặc mất Giấy phép.

2. Hủy bỏ Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức Khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam

Căn cứ Thông tư số TT 03/2014/TT-BKHCN, Bộ Khoa học và Công nghệ ra quyết định hủy bỏ Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp sau đây:

1. Giả mạo nội dung kê khai trong hồ sơ để được cấp Giấy phép;

2. Quá thời hạn đình chỉ hiệu lực Giấy phép mà Văn phòng đại diện, Chi nhánh không tiến hành các biện pháp khắc phục hoặc không khắc phục được theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

3. Theo quyết định, đề nghị của các cơ quan có thẩm quyền khi Văn phòng đại diện, Chi nhánh có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động;

4. Theo quyết định chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài;

5. Tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài chấm dứt hoạt động.

3. Những trường hợp phải thực hiện thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung trên Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN, thông tin trên Giấy chứng nhận phải luôn chính xác, cập nhật kịp thời để đảm bảo việc quản lý của Nhà nước đạt hiệu quả, Văn phòng đại diện, Chi nhánh phải thực hiện thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung trên Giấy chứng nhận trong trường hợp sau: 

- Thay đổi thông tin về tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài được ghi trên giấy phép;

- Thay đổi tên của Văn phòng đại diện, Chi nhánh;

- Thay đổi địa chỉ trụ sở của Văn phòng đại diện, Chi nhánh;

- Thay đổi về người đứng đầu;

- Thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh.

thu-tuc-thay-doi-bo-sung-noi-dung-giay-phep-thanh-lap-van-phong-dai-dien-chi-nhanh-cua-to-chuc-khoa-hoc-va-cong-nghe-nuoc-ngoai-tai-viet-nam

Ảnh 3. Thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung trên Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam _Hotline:0972118764

III. QUÝ KHÁCH NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau.

Một gợi ý cho Quý khách rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Thủ tục thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện ở nước ngoài

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI VIỆC THAY ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Câu hỏi 1: Điều kiện tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh tại Việt Nam?

Trả lời: 

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP, khi thực hiện thủ tục thành lập Văn phòng đại diện/ Chi nhánh tại Việt Nam, Tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài phải đáp ứng những điều kiện sau:

1. Lĩnh vực hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh phải phù hợp với lĩnh vực hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ;

2. Việc thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ;

3. Văn phòng đại diện phải có ít nhất 02 (hai) người có trình độ cao đẳng trở lên; Chi nhánh phải có ít nhất 03 (ba) người có trình độ đại học trở lên, trong đó ít nhất 01 (một) người có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động. Người đứng đầu phải có trình độ đại học trở lên và làm việc chính thức tại Văn phòng đại diện, Chi nhánh.

4. Văn phòng đại diện, Chi nhánh phải có trụ sở như đối với tổ chức khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định này.

Câu hỏi 2: Điều kiện về lĩnh vực hoạt động Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam?

Trả lời: 

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ 2013, để thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam, pháp luật nước ta đặt ra những yêu cầu về lĩnh vực hoạt động của tổ chức này như sau:

1. Hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ mà Việt Nam có nhu cầu;

2. Mục đích, nội dung, lĩnh vực hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, yêu cầu phát triển khoa học và công nghệ và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; 

Câu hỏi 3: Nghĩa vụ của Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam?

Trả lời: 

Theo Nghị định số 08/2014/NĐ-CP, tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh tại Việt Nam phải thực hiện một số nghĩa vụ sau: 

1. Hoạt động theo đúng nội dung, lĩnh vực hoạt động quy định trong Giấy phép thành lập;

2. Thực hiện đăng ký thay đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn Giấy phép thành lập theo quy định của pháp luật khác có liên quan;

3. Trưởng Văn phòng đại diện, Chi nhánh chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh tại Việt Nam, có trách nhiệm định kỳ báo cáo bằng văn bản về hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh tại Việt Nam cho cơ quan cấp Giấy phép thành lập trước ngày 15 tháng 12 hằng năm; báo cáo, cung cấp tài liệu, giải thích những vấn đề liên quan khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam;

4. Trưởng Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền;

5. Các nghĩa vụ khác theo quy định tại các văn bản hướng dẫn khác có liên quan.

=> Xem thêm: Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục Hành chính – Công ty Luật TNHH TLK.

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

15 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                 Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo