SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

TRƯỜNG HỢP PHẢI THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH (PHẦN 2)

CÂU HỎI

Kính chào công ty Luật TNHH TLK, kính mong được Quý Công ty giải đáp vấn đề như sau: Tôi dự kiến thành lập doanh nghiệp và muốn kinh doanh dịch vụ bưu chính. Vậy cho tôi hỏi, trường hợp nào doanh nghiệp của tôi phải thông báo hoạt động bưu chính? Mong được Quý Công ty giải đáp. Tôi xin cảm ơn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

1. Thủ tục xin cấp Giấy phép bưu chính đối với các trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi liên tỉnh

2. Thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

3. Thủ tục xin cấp lại giấy phép bưu chính

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH TLK, trên cơ sở quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết, chúng tôi xin gửi tới bạn nội dung tư vấn như sau:

CƠ SỞ PHÁP LÝ  

1. Luật Bưu chính số: 49/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010;

2. Nghị định số: 47/2011/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2011 quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính;

3. Nghị định số: 17/2017/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 02 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

4. Thông tư số: 291/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính;

5. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.

NỘI DUNG TƯ VẤN

Hiện nay, kinh doanh dịch vụ bưu chính đang là ngành nghề được quan tâm và nhiều đơn vị tham gia cung ứng dịch vụ. Để thực hiện cung ứng dịch vụ bưu chính, doanh nghiệp phải được cơ quan có thẩm quyền về bưu chính cấp phép kinh doanh dịch vụ bưu chính và hoạt động trong phạm vi cho phép. Do vậy, đây là thủ tục quan trọng và cần thiết đối với ngành nghề này. Hiểu rõ được các trường hợp phải thông báo hoạt động bưu chính sẽ là cơ sở để các chủ thể liên quan thực hiện nghĩa vụ của mình đối với nhà nước, qua đó nhà nước có thể kiểm soát và đưa ra chính sách quản lý phù hợp. Từ đây, có thể thấy việc nắm bắt và hiểu rõ các quy định, thông tin quan trọng về trường hợp phải thông báo hoạt động bưu chính là rất cần thiết. 

Kinh doanh dịch vụ bưu chính là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực bưu chính. Chính vì vậy, để kinh doanh dịch vụ bưu chính một cách hợp pháp thì tổ chức, doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý liên quan, trong đó có bước thông báo hoạt động bưu chính. Bạn muốn hoạt động trong lĩnh vực này, nhưng lại đang vướng mắc chưa biết trường hợp nào sẽ phải thông báo hoạt động bưu chính? Thủ tục đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính được tiến hành ra sao? Tất cả những vấn đề quan trọng mà Quý vị đang khúc mắc liên quan tới trường hợp phải thông báo hoạt động bưu chính sẽ được Công ty Luật TNHH TLK tư vấn, hướng dẫn cụ thể như sau:

truong-hop-phai-thong-bao-hoat-dong-buu-chinh-phan-2

Ảnh 1. Trường hợp phải thông báo hoạt động bưu chính_Hotline: (+84) 97 211 8764

=> Xem thêm: Trường hợp phải thông báo hoạt động bưu chính (Phần 1)

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI TRƯỜNG HỢP PHẢI THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH 

Câu 1: Cho hỏi trong trường hợp tổ chức của tôi làm đại diện cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài thì có phải thông báo hoạt động bưu chính không?

Trả lời: Có. 

Pháp luật quy định hoạt động bưu chính làm đại diện cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài sẽ phải thực hiện thủ tục thông báo hoạt động bưu chính đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền (cụ thể là Bộ Thông tin và Truyền thông). Quý Khách hàng cũng cần lưu ý, việc thông báo hoạt động bưu chính tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính sẽ được thực hiện chậm nhất là 07 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên hoạt động bưu chính. Do đó, Quý Khách hàng cần cân đối về mặt thời gian để thực hiện thủ tục thông báo theo đúng quy định.

Câu 2: Cho hỏi trong trường hợp doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg) thì có phải thông báo hoạt động bưu chính không?

Trả lời:  Có. 

Pháp luật quy định hoạt động bưu chính cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg) sẽ phải thực hiện thủ tục thông báo hoạt động bưu chính đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền (cụ thể là Bộ Thông tin và Truyền thông). Quý Khách hàng cũng cần lưu ý, việc thông báo hoạt động bưu chính tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính sẽ được thực hiện chậm nhất là 07 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên hoạt động bưu chính. Do đó, Quý Khách hàng cần cân đối về mặt thời gian để thực hiện thủ tục thông báo theo đúng quy định.

Câu 3: Cơ quan nào có thẩm quyền cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính?

Trả lời: Cơ quan có thẩm quyền cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đó là:

- Sở thông tin và truyền thông: đối với Nhóm 1 (là các hoạt động cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kg, cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kg và cung ứng dịch vụ gói, kiện hàng hóa) trong phạm vi nội tỉnh; và trường hợp làm chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam;

- Bộ thông tin và truyền thông: Đối với nhóm 1 (là các hoạt động cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kg, cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kg và cung ứng dịch vụ gói, kiện hàng hóa) trong phạm vi liên tỉnh; nhóm 2 (là trường hợp làm đại lý cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài; nhận nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực bưu chính từ nước ngoài vào Việt Nam và làm đại diện cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài); và trường hợp làm văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài.

Câu 4: Trong trường hợp tôi muốn đề nghị cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đến Sở Thông tin và Truyền thông thì có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện được không?

Trả lời: Có. 

Nghị định số 47/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính nêu rõ: “Doanh nghiệp, tổ chức đề nghị cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính”. Do đó, Quý Khách hàng có thể nộp hồ sơ thông báo hoạt động bưu chính qua đường bưu điện. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính sẽ gửi giấy biên nhận hồ sơ đến địa chỉ thư điện tử (e-mail) của doanh nghiệp, tổ chức đề nghị cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

Câu 5:  Trong trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật, địa chỉ trụ sở chính và số điện thoại liên lạc của doanh nghiệp so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lần gần nhất thì có phải thực hiện thông báo thay đổi hay không?

Trả lời: Có. 

Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật, địa chỉ trụ sở chính và số điện thoại liên lạc của doanh nghiệp so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lần gần nhất là một trong những nội dung pháp luật quy định các tổ chức, doanh nghiệp liên quan bắt buộc phải thực hiện việc thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về nội dung thay đổi đó.

=> Xem thêm: Thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. Với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972 118 764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục hành chính - Công ty Luật TNHH TLK

CÔNG VIỆC CÔNG TY LUẬT TNHH TLK THỰC HIỆN

1. Tư vấn cho Quý Khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

2. Cung cấp tới Quý Khách hàng, đại diện thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng từ lần thứ 2.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp). 

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý khách sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn và sử dụng dịch vụ, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK           

-  ĐT: +(84) 243 2011 747                        Hotline: +(84) 97 211 8764

-  Email: info@tlklawfirm.vn                  Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM

BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ ĐƯỢC DÙNG ĐỀ HỢP TÁC KINH DOANH KHÔNG? ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC NHƯ THẾ NÀO?

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ ĐƯỢC DÙNG ĐỀ HỢP TÁC KINH DOANH KHÔNG? ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC NHƯ THẾ NÀO?

Việc nhà đầu tư sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh thông qua phương thức góp vốn sẽ có thể dẫn đến những thay đổi khiến nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục...

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 3.024.058
Xem trong ngày: 1.228
Đang xem: 112
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo