SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

CÔNG TY TỰ Ý GIẢM, TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ THÌ LÀM THẾ NÀO?

CÂU HỎI

Kính chào công ty Luật TNHH TLK, hiện tôi đang có thắc mắc và kính mong được Quý Công ty giải đáp vấn đề như sau: Công ty tôi đã làm tăng vốn điều lệ tuy nhiên chúng tôi chưa làm thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ với Cơ quan nhà nước. Tôi muốn hỏi nếu chúng tôi không làm thủ tục tăng vốn điều lệ thì có bị xử phạt không? Và sẽ bị xử lý như thế nào? Mong được Quý Công ty giải đáp. Tôi xin cảm ơn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

1. Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp công ty hợp danh

2. Các hình thức tăng vốn điều lệ của công ty TNHH

3. Tại thời điểm thành lập công ty có cần góp đủ vốn điều lệ hay không?

Cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH TLK, trên cơ sở quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết, chúng tôi xin gửi tới Quý Khách hàng nội dung tư vấn như sau:

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

2. Nghị định số: 122/2021/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 28 tháng 12 năm 2021 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

3. Các văn bản pháp luật hướng dẫn khác có liên quan. 

NỘI DUNG TƯ VẤN

Đối với các doanh nghiệp, vốn luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể nắm bắt được các vấn đề pháp lý liên quan đến việc tăng, giảm vốn điều lệ. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có quyền thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp mình để phù hợp và thuận lợi hơn. Vậy việc thay đổi vốn điều lệ luật quy định như thế nào? Doanh nghiệp sau khi thay đổi vốn điều lệ cần phải làm những gì? Đây là câu hỏi mà đông đảo Quý Khách hàng gửi đến cho Công ty Luật TNHH TLK. Việc xác định đúng sẽ giúp cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Chính vì vậy, thông qua bài viết này, Chúng tôi - Công ty Luật TNHH TLK sẽ giải đáp thắc mắc của Quý khách về vấn đề “Công ty tự ý giảm, tăng vốn điều lệ thì làm thế nào?’’

cong-ty-tu-y-giam-tang-von-dieu-le-thi-lam-the-nao 

Ảnh 1. Công ty tự ý giảm, tăng vốn điều lệ thì làm thế nào? _Hotline: 0972118764

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI CÔNG TY TỰ Ý GIẢM, TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ THÌ LÀM THẾ NÀO?

1. Vốn điều lệ là gì?

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; và là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, thành viên công ty phải góp đủ vốn và đúng loại tài sản như đã cam kết trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

=> Xem thêm: Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ thành viên do tăng, giảm vốn điều lệ

2. Các trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ

2.1. Tăng, giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty TNHH một thành viên tăng vốn điều lệ thông qua việc chủ sở hữu công ty góp thêm vốn hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu công ty quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.

Công ty TNHH một thành viên giảm vốn điều lệ trong 02 trường hợp:

(1) Hoàn trả một phần vốn góp cho chủ sở hữu công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả phần vốn góp cho chủ sở hữu công ty;

(2) Vốn điều lệ không được chủ sở hữu công ty thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

2.2. Tăng, giảm vốn điều lệ Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể tăng vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:

(1) Tăng vốn góp của thành viên;

(2) Tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:

(1) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

(2) Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 51 của Luật này;

(3) Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

2.3. Tăng, giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty cổ phần có thể tăng vốn điều lệ bằng cách chào bán cổ phần.

Chào bán cổ phần thực hiện theo 03 hình thức dưới đây:

(1) Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;

(2) Chào bán cổ phần riêng lẻ;

(3) Chào bán cổ phần ra công chúng.

Công ty cổ phần có thể giảm vốn điều lệ trong trường hợp:

(1) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;

(2) Công ty mua lại cổ phần đã bán;

(3) Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

3. Xử phạt do không đăng ký thay đổi vốn điều lệ

Sau khi tăng, giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải làm thủ tục thay đổi vốn điều lệ trên đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp doanh nghiệp khi có thay đổi về vốn điều lệ mà không làm thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ thì sẽ bị xử phạt. Hình thức xử phạt được quy định tại Nghị định 122/2021/NĐ-CP, không đăng ký khi thay đổi vốn điều lệ thì sẽ bị phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức, đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức tức là từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng. Ngoài ra buộc đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

=> Xem thêm: Thủ tục tăng vốn điều lệ do chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

cong-ty-tu-y-giam-tang-von-dieu-le-thi-lam-the-nao

Ảnh 2. Công ty tự ý giảm, tăng vốn điều lệ thì làm thế nào?_Hotline: 0972118764

II. TỔNG KẾT PHẦN GIẢI ĐÁP: CÔNG TY TỰ Ý GIẢM, TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ THÌ LÀM THẾ NÀO?

Kính thưa Quý Khách hàng, từ những tổng hợp và phân tích trên đây, Công ty Luật TNHH TLK xin đưa ra phần giải đáp như sau!

Khi doanh nghiệp muốn tăng, giảm vốn điều lệ thì phải làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và nộp lên Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Trong trường hợp không làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính:

(1) Đối với tổ chức không đăng ký khi thay đổi vốn điều lệ thì sẽ bị phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng;

(2) Đối với cá nhân không đăng ký khi thay đổi vốn điều lệ sẽ bị phạt bằng 1/2 mức tiền đối với tổ chức tức là từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng;

(3) Buộc đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

=> Xem thêm: Thủ tục đề nghị thay đổi mức vốn điều lệ của ngân hàng hợp tác xã

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau.

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI VIỆC CÔNG TY TỰ Ý GIẢM, TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ THÌ LÀM THẾ NÀO?

Câu hỏi 1: Làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trước hay sau khi tăng vốn điều lệ?

Trả lời:

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, khi công ty có thay đổi về vốn điều lệ thì đăng ký thay đổi nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Như vậy, trong trường hợp tăng vốn điều lệ của công ty thì nguyên tắc sẽ phải thay đổi thực hiện góp vốn trước, sau đó mới làm thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Câu hỏi 2: Sau khi bị phạt do không đăng ký thay đổi vốn điều lệ thì có phải làm thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nữa không?

Trả lời:

Căn cứ Nghị định 122/2020/NĐ-CP, biện pháp khắc phục hậu quả của hành vi không đăng ký tăng, giảm vốn điều lệ của công ty là buộc đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Như vậy, sau khi bị xử phạt về hành vi không đăng ký tăng, giảm vốn điều lệ thì công ty buộc phải làm thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

=> Xem thêm: Công ty TNHH một thành viên thực hiện thay đổi vốn điều lệ như thế nào?

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. Với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Tố tụng – Công ty Luật TNHH TLK

CÔNG VIỆC CÔNG TY LUẬT TNHH TLK THỰC HIỆN

1. Tư vấn cho Quý khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

2. Cung cấp tới Quý Khách hàng, đại diện thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                                 Hotline: 097 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                            Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 8.551.256
Xem trong ngày: 1.541
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo