SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

CÁC HÌNH THỨC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY TNHH?

CÂU HỎI

Kính chào Công ty Luật TNHH TLK, kính mong được Quý Công ty giải đáp vấn đề như sau: Hiện nay, công ty của tôi đang có một số thắc mắc liên quan tới vấn đề tăng vốn điều lệ. Vậy cho tôi hỏi: Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) thì có những hình thức tăng vốn điều lệ nào? Mong được Quý Công ty giải đáp. Tôi xin cảm ơn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

1. Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp công ty hợp danh

2. Thủ tục giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần

3. Thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu góp thêm vốn

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH TLK, trên cơ sở quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết, chúng tôi xin gửi tới bạn nội dung tư vấn như sau:

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH2014 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

2. Nghị định số: 01/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 01 năm 2021 về Đăng ký Doanh nghiệp;

3. Thông tư số: 47/2019/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 05 tháng 8 năm 2019 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp;

4. Thông tư số: 01/2021/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 16 tháng 3 năm 2021 quy định về việc hướng dẫn Đăng ký Doanh nghiệp;

5. Các văn bản pháp lý khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

NỘI DUNG TƯ VẤN

Trong quá trình hoạt động kinh doanh công ty TNHH có quyền tái cấu trúc và đăng ký tăng hoặc giảm vốn điều lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong quá trình hoạt động của mình, vì nhu cầu và điều kiện thay đổi mà công ty TNHH có thể thay đổi vốn điều lệ của công ty, có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm vốn điều lệ công ty.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, việc tăng vốn, bổ sung vốn điều lệ là sự tất yếu trong quá trình phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt với loại hình công ty TNHH với khả năng huy động vốn chỉ giới hạn trong phần vốn góp của các thành viên công ty hoặc huy động vốn của thành viên mới của công ty thì việc tăng vốn điều lệ của công ty TNHH là thủ tục thường xuyên của doanh nghiệp. 

cac-hinh-thuc-tang-von-dieu-le-cua-cong-ty-tnhh

                   Ảnh 1. Các hình thức tăng vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn?_ Hotline: (+84) 97 211 8764

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

1. Vốn điều lệ là gì?

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

Lưu ý: Vốn điều lệ và các quy định khác của từng loại hình công ty là khác nhau. Vì vậy, thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên, hai thành viên trở lên cũng sẽ khác nhau. 

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần

2. Các trường hợp tăng vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định như sau:

- Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên:

+ Tăng vốn góp của thành viên: Trong trường hợp này, phần vốn góp tăng thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty;

+ Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới: trường hợp này, công ty nhận thêm thành viên mới và số vốn góp của thành viên mới để tăng vốn điều lệ của công ty và ghi nhận vào sổ đăng ký thành viên;

- Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ thông qua việc chủ sở hữu công ty góp thêm vốn hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu công ty quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ;

+ Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải tổ chức quản lý theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần. Việc tổ chức quản lý công ty được thực hiện như sau:

Trường hợp tổ chức quản lý theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thì công ty phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ;

Trường hợp chuyển đổi thành công ty cổ phần thì công ty thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020.

II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

1. Các bước thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ về thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh;

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:

- Trường hợp đã đầy đủ giấy tờ hồ sơ: Cấp Giấy biên nhận hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: Hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ;

Bước 4: Doanh nghiệp đến Sở Kế hoạch đầu tư theo thời hạn đã được hẹn khi nộp hồ sơ để nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có nội dung thay đổi vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn.

Lưu ý: Các trường hợp tăng vốn điều lệ, công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc tăng vốn điều lệ của công ty. 

=> Xem thêm: Thủ tục đề nghị chấp thuận thay đổi mức vốn điều lệ của tổ chức tài chính vi mô

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết 

A. Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ tăng vốn điều lệ được quy định tại Nghị định số: 01/2021/NĐ-CP bao gồm các giấy tờ sau đây:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

2. Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi vốn điều lệ;

3. Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

B. Cơ quan giải quyết:

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

C. Cách thức thực hiện:

Doanh nghiệp nộp hồ sơ và thanh toán lệ phí trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc nộp hồ sơ online tại Cổng thông tin quốc gia bằng Tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc chữ ký số công cộng.

D. Kết quả thực hiện:

Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã điều chỉnh về mức vốn điều lệ mới cho doanh nghiệp.

3. Nội dung Thông báo tăng vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn

Nội dung thông báo được quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP bao gồm: 

- Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

- Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh nghiệp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

- Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

- Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ đã thay đổi; thời điểm và hình thức tăng vốn điều lệ;

- Họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty;

Đối với trường hợp tăng vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên.

Như vậy, theo quy định trên, công ty trách nhiệm hữu hạn được phép tăng vốn điều lệ trong những trường hợp pháp luật cho phép và phải thực hiện thông báo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, đồng thời phải thực hiện đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vì có sự thay đổi vốn điều lệ.

               cac-hinh-thuc-tang-von-dieu-le-cua-cong-ty-tnhh

Ảnh 2. Các hình thức tăng vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn?_Hotline: (+84) 97 211 8764 

=> Xem thêm: Thủ tục đề nghị thay đổi mức vốn điều lệ của ngân hàng hợp tác xã

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,...

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau.

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Câu hỏi 1: Việc tăng vốn điều lệ đem lại lợi ích gì cho doanh nghiệp?

Trả lời: Việc tăng vốn điều lệ công ty sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, có thể kể ra một số lợi ích sau đây:

- Mở rộng quy mô kinh doanh công ty;

- Tăng mức vay vốn ngân hàng;

- Tạo độ tin cậy từ phía các đối tác với doanh nghiệp;

- Tạo danh tiếng cho doanh nghiệp đối với người tiêu dùng.

Câu hỏi 2: Những loại tài sản nào được phép góp làm vốn điều lệ công ty TNHH?

Trả lời: Theo Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về những loại tài sản được phép góp làm vốn điều lệ công ty như sau:

- Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam;

- Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 mới có quyền sử dụng tài sản đó để góp vốn theo quy định của pháp luật.

Những tài sản này sẽ được góp vào công ty để làm vốn điều lệ thông qua các hình thức quy định tại Thông tư 09/2015/TT-BTC quy định như sau: “Khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác, các doanh nghiệp sử dụng các hình thức sau: Thanh toán bằng Séc; thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền; các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành”.

Như vậy, chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên hoặc các thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể góp vốn vào công ty bằng tiền, hiện vật, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, kiến thức về kỹ thuật và các tài sản khác có thể định giá bằng tiền.

Câu hỏi 3: Trong thời hạn bao lâu phải nộp đủ vốn điều lệ đối với trường hợp tăng vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn?

Trả lời:

Luật doanh nghiệp 2020 đã thay đổi khái niệm vốn điều lệ so với Luật cũ, Luật Doanh nghiệp 2020 đã quy định cụ thể về thời hạn góp vốn điều lệ nhằm đảm bảo quyền lợi cho chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty. Tất cả các loại hình doanh nghiệp thì thời hạn góp vốn điều lệ đều là 90 ngày kể từ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể là các quy định như sau:

- Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên: Thực hiện góp vốn thành lập công ty và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp: “Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”;

- Đối với công ty TNHH một thành viên: Thực hiện góp vốn thành lập công ty “Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”.

Sau thời điểm này, chủ sở hữu, thành viên công ty không đóng đủ số vốn đã cam kết góp thì thành viên và công ty cần thực hiện như sau:

- Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên quy định như sau: Thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty; Thành viên chưa góp vốn đủ phần vốn góp như đã cam kết có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp; Phần vốn góp chưa góp của các thành viên được chào bán theo quyết định của Hội đồng thành viên;

- Đối với công ty TNHH một thành viên quy định như sau: Chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. Trường hợp này, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước khi công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ.

Câu hỏi 4: Cách tính vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn?

Trả lời: 

– Đối với công ty TNHH một thành viên: Như đã biết, vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên chính là giá trị tài sản mà chủ sở hữu góp vào để thành lập công ty và được ghi tại điều lệ công ty. Như vậy, cách tính vốn điều lệ công ty TNHH cũng chính là số lượng tài sản mà chủ sở hữu góp vào công ty hoặc cam kết góp vào công ty và được ghi tại điều lệ công ty;

- Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên: Theo Luật Doanh nghiệp 2020 đã quy định về việc thực hiện góp vốn thành lập công ty như sau:

+ Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp của các thành viên cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty;

+ Thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết. Thành viên công ty chỉ được góp vốn cho công ty bằng loại tài sản khác với tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của trên 50% số thành viên còn lại.

Theo điều khoản trên, có thể thấy rằng: Vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên chính là tổng tài sản của các thành viên góp hoặc cam kết góp vào công ty.

Vì vậy, cách tính vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên cũng chính là tính tổng giá trị tài sản mà các thành viên đã góp hoặc cam kết góp vào công ty khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và được ghi tại điều lệ công ty.

=> Xem thêm: Việc sửa đổi, bổ sung giấy phép sau khi được ngân hàng nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ được quy định như thế nào?

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: (+84) 97 211 8764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư – Công ty Luật TNHH TLK

CÔNG VIỆC LUẬT TLK THỰC HIỆN

1. Tư vấn cho Quý Khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

2. Cung cấp tới Quý Khách hàng, đại diện thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng từ lần thứ 2.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn và sử dụng dịch vụ, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK                 

-  ĐT: +(84) 243 2011 747                        Hotline: +(84) 97 211 8764

-  Email: info@tlklawfirm.vn                   Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo