SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

THÀNH LẬP CÔNG TY KINH DOANH DỊCH VỤ IN ẤN NHƯ THẾ NÀO?

CÂU HỎI

Kính chào công ty Luật TNHH TLK, kính mong được Quý Công ty giải đáp vấn đề như sau: Hiện nay tôi và một số người bạn dự định hợp tác để thực hiện thành lập công ty kinh doanh dịch vụ in ấn. Vậy cho tôi hỏi, thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ in ấn được thực hiện như thế nào? Mong được Quý Công ty giải đáp. Tôi xin cảm ơn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

1. Thủ tục xin cấp, thay đổi giấy phép xuất bản ấn phẩm báo chí

2. Thủ tục xin cấp giấy phép xuất bản bản tin

3. Thủ tục xin điều chỉnh giấy phép xuất bản bản tin

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH TLK, trên cơ sở quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết, chúng tôi xin gửi tới bạn nội dung tư vấn như sau:

CƠ SỞ  PHÁP LÝ

1. Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH2014 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

2. Luật Xuất bản số: 19/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2012;

3. Nghị định số: 60/2014/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

4. Nghị định số: 25/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 28 tháng 02 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

5. Nghị định số: 96/2016/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện;

6. Nghị định số: 01/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 01 năm 2021 về Đăng ký Doanh nghiệp;

7. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.

NỘI DUNG TƯ VẤN

Hiện nay, dịch vụ in ấn đang là một ngành, nghề phổ biến ở nước ta. Nhà nước ta cũng có nhiều khuyến khích và ưu đãi đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ này. Tuy nhiên, đây là một trong số những ngành kinh doanh có điều kiện. Chính vì thế, việc thành lập công ty kinh doanh dịch vụ in ấn là không hề đơn giản.

Vậy việc thành lập công ty kinh doanh dịch vụ in ấn cần chuẩn bị những thủ tục pháp lý gì? Điều kiện để thành lập công ty kinh doanh dịch vụ in ấn được quy định như thế nào?... Tất cả những vấn đề quan trọng mà Quý vị đang khúc mắc liên quan tới Thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ in ấn sẽ được Chúng tôi tư vấn qua bài viết dưới đây:

thanh-lap-cong-ty-kinh-doanh-dich-vu-in-an-nhu-the-nao

Ảnh 1: Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ in ấn như thế nào?_Hotline: (+84) 97 211 8764

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY KINH DOANH DỊCH VỤ IN ẤN

1. Khái niệm sản phẩm in

Căn cứ vào Nghị định số 60/2014/NĐ-CP quy định về sản phẩm in là sản phẩm được tạo ra bằng công nghệ, thiết bị ngành in trên các loại vật liệu khác nhau, bao gồm:

- Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí;

- Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành;

- Tem chống giả;

- Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền);

- Xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật về xuất bản;

- Bao bì, nhãn hàng hóa;

- Tài liệu, giấy tờ của tổ chức, cá nhân;

- Các sản phẩm in khác.

2. Điều kiện hoạt động của cơ sở in

Cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm gồm: Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí; mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành; tem chống giả; hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền) phải có đủ các điều kiện sau đây: Sản phẩm in là sản phẩm được tạo ra bằng công nghệ, thiết bị ngành in trên các loại vật liệu khác nhau, bao gồm:

- Có thiết bị phù hợp để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn chế bản, in, gia công sau in theo nhu cầu, khả năng hoạt động của cơ sở in và đúng với nội dung đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in hoặc tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in quy định tại Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 60/2014/NĐ-CP

- Có mặt bằng hợp pháp để thực hiện chế bản, in, gia công sau in;

- Có chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân Việt Nam và có người đứng đầu là công dân Việt Nam, thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

=> Xem thêm: Kinh doanh dịch vụ in có là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

3. Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dịch vụ in ấn

Ngoài trách nhiệm chung đối với các cơ sở kinh doanh quy định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP thì cơ sở kinh doanh dịch vụ in ấn cần phải có trách nhiệm thực hiện đầy đủ và đúng các hoạt động sau đây:

- Đáp ứng đủ các điều kiện hoạt động của cơ sở kinh doanh dịch vụ in ấn theo quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động;

- Thực hiện đúng nội dung ghi trong giấy phép hoạt động in hoặc tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ in ấn đã được cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in xác nhận;

- Chế bản, in, gia công sau in đúng với bản mẫu của sản phẩm in và đúng với số lượng in ghi trong hợp đồng in;

- Cập nhật đầy đủ thông tin về việc nhận chế bản, in, gia công sau in vào “Sổ quản lý ấn phẩm nhận chế bản, in, gia công sau in” theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định;

- Lưu giữ đầy đủ hồ sơ liên quan đến sản phẩm nhận chế bản, in, gia công sau in trong 24 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng in;

- Ban hành nội quy quy định về đảm bảo an ninh, trật tự, phòng cháy và chữa cháy, niêm yết tại nơi dễ thấy, dễ đọc;

- Bảo quản nguyên liệu và sản phẩm in phải đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy;

- Chỉ được nhận chế bản, in, gia công sau in những sản phẩm có đủ thủ tục, giấy tờ hợp pháp và có hợp đồng kinh tế theo quy định của pháp luật;

- Không được in những tài liệu có nội dung trái với đạo đức, thuần phong, mỹ tục của dân tộc và các tài liệu khác trái với quy định của pháp luật.

thanh-lap-cong-ty-kinh-doanh-dich-vu-in-an-nhu-the-nao

Ảnh 2. Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ in ấn như thế nào?_Hotline: (+84) 97 211 8764

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp, thay đổi giấy phép xuất bản ấn phẩm báo chí

II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY KINH DOANH DỊCH VỤ IN ẤN

1. Các bước thực hiện thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ in ấn

Để có thể thành lập công ty kinh doanh dịch vụ in, cần tiến hành theo các bước sau đây:

- Bước 1: Quý Khách hàng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để thực hiện Thủ tục thành lập doanh nghiệp (Quý Khách hàng lựa chọn loại hình doanh nghiệp theo điều kiện và nhu cầu) theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành; tiến hành làm con dấu pháp nhân và thực hiện hoạt động kinh doanh ứng với ngành nghề đã đăng ký (kinh doanh dịch vụ in ấn);

- Bước 2: Sau khi hoàn tất Thủ tục thành lập Doanh nghiệp, Quý Khách hàng tiếp tục chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ in ấn;  

- Bước 3: Cơ quan cấp phép tiến hành kiểm tra, xác minh tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ, sau đó cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ in ấn cho Quý Khách hàng;

Lưu ý: Doanh nghiệp lưu ý một số công việc cần làm sau khi thành lập công ty in ấn như sau: 

- Treo biển tại trụ sở công ty;

- Mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp;

- Đăng ký tài khoản với Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Đăng ký chữ ký số điện tử;

- Đăng ký nộp thuế điện tử;

- In và đặt in hóa đơn lần đầu;

- Kê khai và nộp thuế môn bài;

- Ghi nhận và thực hiện góp vốn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày cấp đăng ký kinh doanh.

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ in ấ

Trước tiên, Quý Khách hàng phải thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp. Quý Khách hàng tham khảo thủ tục thành lập các loại hình doanh nghiệp theo mẫu dưới đây:

=> Xem thêm:

Thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên;

- Thành lập công ty TNHH một thành viên;

- Thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần;

- Thủ tục đăng ký thành lập công ty hợp danh;

- Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Thủ tục xin giấy phép hoạt động in ấn

A/ Thành phần hồ sơ gồm có

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in theo mẫu quy định;

2. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký thuế, quyết định thành lập cơ sở in đối với cơ sở in sự nghiệp công lập;

Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động in, cơ sở in phải hoàn thành việc mua hoặc thuê mua đủ thiết bị theo danh mục dự kiến đầu tư, gửi bản  sao chứng từ mua, thuê mua thiết bị cho cơ quan cấp giấy phép hoạt động in;

3. Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở in theo mẫu quy định;

4. Các giấy tờ khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

B. Cơ quan giải quyết:

- Cơ sở in thuộc các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương gửi hồ sơ đến Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Cơ sở in khác gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

C. Cách thức thực hiện:

Nộp 01 bộ hồ sơ qua mạng theo đúng quy định (hệ thống dịch vụ công trực tuyến), qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ trực tiếp đến Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

D. Kết quả thực hiện:

Sau khi hồ sơ được chấp thuận, Quý Khách hàng sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kèm theo đó là Giấy phép hoạt động in ấn.

=> Xem thêm: Đối tượng nào được tự tạo hóa đơn đặt in

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau: 

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu… vv.

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau.

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Mẫu giấy phép hoạt động in

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY KINH DOANH DỊCH VỤ IN ẤN

Câu hỏi 1: Sau khi thực hiện xong thủ tục thành lập công ty in ấn thì công ty tôi cần đóng các loại thuế phí, lệ phí nào?

Trả lời:

Sau khi thành lập công ty in ấn thì cần phải đóng lệ phí môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- Đối với lệ phí môn bài: Doanh nghiệp phải khai lệ phí môn bài một lần khi doanh nghiệp mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh; Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập  nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp nộp lệ phí môn bài hàng năm chậm nhất vào ngày 30 tháng 01 hàng năm, nếu doanh nghiệp mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài;

- Đối với thuế thu nhập cá nhân, khi có phát sinh việc chuyển nhượng vốn góp hoặc cổ phần trong doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải thực hiện kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp;

- Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Thuế TNDN là loại thuế thu trên khoản lợi nhuận cuối cùng của doanh nghiệp, sau khi đã trừ các khoản chi phí hợp lý. Tất cả cá nhân, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập đều phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Đối với thuế giá trị gia tăng (GTGT): Doanh nghiệp phải đóng thuế GTGT khi doanh nghiệp hoạt động có phát sinh doanh thu trên hóa đơn đỏ. Nếu doanh nghiệp của bạn sử dụng hóa đơn trực tiếp hoặc hóa đơn thông thường thì không phải nộp.

Câu hỏi 2: Nhóm ngành in ấn và dịch vụ liên quan đến in gồm những hoạt động gì?

Trả lời:

Nhóm ngành in ấn và dịch vụ liên quan đến in gồm những hoạt động được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, được quy định như sau:

- Nhóm 181: In ấn và các dịch vụ liên quan đến in, nhóm này gồm: In các sản phẩm như sách, báo, ấn phẩm định kỳ, các mẫu văn bản thương mại, thiệp chúc mừng và các tài liệu khác, cũng các hoạt động hỗ trợ như đóng gáy sách, dịch vụ làm đĩa và hình ảnh. In có thể được thực hiện bằng các kỹ thuật khác nhau và trên các vật liệu khác nhau;

- Nhóm 1811 - 18110: In ấn, nhóm này gồm:

+ In ấn báo chí, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ khác, sách và sách quảng cáo, bản thảo âm nhạc, bản đồ, tập bản đồ, áp phích, mục lục quảng cáo, tờ quảng cáo và các ấn phẩm quảng cáo khác, tem bưu điện, tem thuế, tài liệu, séc và các chứng khoán khác bằng giấy, nhật ký, lịch, các mẫu văn bản thương mại và các ấn phẩm in ấn thương mại khác, đồ dùng văn phòng cá nhân và các ấn phẩm khác bằng chữ, in ốp-sét, in nổi, in bản thạch và các kỹ thuật in khác, bản in máy copy, in máy vi tính, in chạm nổi;

+ In trực tiếp lên vải dệt, nhựa, kim loại, gỗ và gốm;

+ Các ấn phẩm in ấn được cấp bản quyền;

+ In nhãn hiệu hoặc thẻ (in thạch bản, in bản kẽm, in nổi và in khác).

- Nhóm 1812 - 18120: Dịch vụ liên quan đến in, nhóm này gồm:

+ Đóng sách thành quyển, tạp chí, sách quảng cáo, ca-ta-lo,... bằng cách gấp, xếp, khâu, dán hồ, kiểm tra thứ tự (trang sách), khâu lược, dán bìa, tỉa, xén, in tem vàng lên sách;

+ Xếp chữ, sắp chữ, sắp chữ in, nhập dữ liệu trước khi in bao gồm quét và nhận biết chữ các quang học, tô màu điện tử;

+ Dịch vụ làm đĩa bao gồm sắp hình ảnh và sắp đĩa (để in ốp-sét và in sắp chữ);

+ Khắc chạm, khắc axit trên trục lăn cho khắc kẽm;

+ Xử lý đĩa trực tiếp sang đĩa (cũng bao gồm đĩa nhựa);

+ Chuẩn bị đĩa và nhuộm nhằm làm công việc in ấn và dán tem;

+ In thử;

+ Các sản phẩm nghệ thuật bao gồm in thạch bản và mộc bản (Phiến gỗ để làm các bản khắc);

+ Sản xuất các sản phẩm sao chụp;

+ Thiết kế các sản phẩm in như bản phác thảo, maket, bản nháp;

+ Các hoạt động đồ họa khác như khắc rập khuôn, rập khuôn tem, in nổi, in dùi lỗ, chạm nổi, quét dầu và dát mỏng, kiểm tra thứ tự và sắp xếp.

Câu hỏi 3: Công ty in ấn có cần thực hiện thủ tục đăng ký phát hành thuế giá trị gia tăng không?

Trả lời:

- Công ty quản lý in ấn sẽ cần có con dấu riêng cho công ty mình. Do đó, doanh nghiệp phải nhanh chóng khắc con dấu sau khi có mã số thuế. Hình thức con dấu do doanh nghiệp quyết định, tuy nhiên phải đảm bảo có đủ những thông tin cần thiết về tên công ty cũng như mã số doanh nghiệp;

- Sau khi khắc con dấu, doanh nghiệp công bố mẫu dấu sẽ sử dụng công khai lên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp.

=> Xem thêm: Điều kiện và thủ tục xin cấp phép hoạt động in xuất bản phẩm là gì?

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: (+84) 97 211 8764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư – Công ty Luật TNHH TLK

CÔNG VIỆC LUẬT TLK THỰC HIỆN

1. Tư vấn cho Quý Khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

2. Cung cấp tới Quý Khách hàng, đại diện thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng từ lần thứ 2.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn và sử dụng dịch vụ, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK                 

-  ĐT: +(84) 243 2011 747                        Hotline: +(84) 97 211 8764

-  Email: info@tlklawfirm.vn                  Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo