SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÓ ĐƯỢC MIỄN LỆ PHÍ MÔN BÀI KHÔNG?

CÂU HỎI

Kính chào Công ty Luật TNHH TLK, kính mong được Quý Công ty giải đáp vấn đề như sau: Doanh nghiệp chúng tôi dự định thành lập văn phòng đại diện. Tuy nhiên, chúng tôi chưa rõ văn phòng đại diện có được miễn lệ phí môn bài không? Mong được Quý Công ty giải đáp. Tôi xin cảm ơn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

1. Thủ tục đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của công ty

2. Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ đặt chi nhánh, văn phòng đại diện

3. Thủ tục đăng ký thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH TLK, trên cơ sở quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết, chúng tôi xin gửi tới bạn nội dung tư vấn như sau: 

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;

2. Nghị định số: 139/2016/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 10 năm 2016 quy định về lệ phí môn bài;

3. Nghị định số: 22/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 24 tháng 02 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài;

4. Nghị định số: 126/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của luật Quản lý Thuế;

5. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.

NỘI DUNG TƯ VẤN

Trong xu hướng hội nhập và phát triển kinh tế mạnh mẽ, bất cứ doanh nghiệp nào cũng có nhu cầu được mở rộng quy mô hoạt động sản xuất, kinh doanh để tiếp cận đối tác và khách hàng bằng cách thành lập văn phòng đại diện. Một trong số vấn đề khiến các doanh nghiệp băn khoăn đó là không biết văn phòng đại diện của doanh nghiệp mình có được miễn lệ phí môn bài hay không? Nếu không được miễn lệ phí môn bài, văn phòng đại diện cần nộp lệ phí như thế nào, nộp bao nhiêu, và cần lưu ý những điều gì? Công ty Luật TNHH TLK sẽ cung cấp thông tin cho Quý Khách hàng thông qua bài viết sau đây.

van-phong-dai-dien-co-duoc-mien-le-phi-mon-bai-khong

Ảnh 1. Văn phòng đại diện có được miễn lệ phí môn bài không?_ Hotline: +(84) 97 211 8764

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI MIỄN LỆ PHÍ MÔN BÀI ĐỐI VỚI VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

1. Một số khái niệm liên quan tới miễn lệ phí môn bài đối với văn phòng đại diện

- Văn phòng đại diện: Theo nội dung định nghĩa tại Luật Doanh nghiệp 2020 thì: “Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó”.

- Lệ phí môn bài: Hiện tại, pháp luật chưa có quy định cụ thể về định nghĩa của lệ phí môn bài. Nhưng thông qua tổng hợp và phân tích, có thể hiểu lệ phí môn bài là khoản tiền nộp định kỳ hàng năm hoặc khi mới ra sản xuất, kinh doanh dựa trên số vốn điều lệ ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc số vốn đầu tư ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc doanh thu của năm.

2. Văn phòng đại diện có được miễn lệ phí môn bài không?

Thứ nhất, cần phải khẳng định: không phải trong tất cả các trường hợp, văn phòng đại diện đều được miễn lệ phí môn bài. Theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP, ngoại trừ trường hợp hoàn toàn được miễn lệ phí môn bài, thì văn phòng đại diện chỉ được miễn trong một thời hạn cụ thể. Kết thúc thời hạn này, văn phòng đại diện phải tiến hành nộp lệ phí môn bài theo trình tự, thủ tục và mức phí mà luật định. 

Thứ hai, Nghị định 139/2016/NĐ-CP cũng quy định, văn phòng đại diện của những tổ chức, cá nhân sau đây chỉ khi có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì mới phải nộp lệ phí môn bài:

(1) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật; 

(2) Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã; 

(3) Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật; 

(4) Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; 

(5) Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Từ hai điều trên, có thể hiểu:

- Trường hợp văn phòng đại diện không hoạt động thì đương nhiên không phát sinh nghĩa vụ nộp lệ phí môn bài;

- Trường hợp văn phòng đại diện có hoạt động thì phải xem xét đến việc văn phòng đại diện đó thuộc diện nào trong số ba trường hợp: (1) Hoàn toàn được miễn lệ phí môn bài; (2) Được miễn lệ phí môn bài trong một thời hạn cụ thể; (3) Không được miễn lệ phí môn bài.

Cụ thể như sau:

2.1. Các trường hợp văn phòng đại diện hoàn toàn được miễn lệ phí môn bài

Theo quy định tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP Nghị định 22/2020/NĐ-CP, văn phòng đại diện hoàn toàn được miễn lệ phí môn bài trong suốt quá trình hoạt động thuộc hai trường hợp sau:

1. Văn phòng đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp;

2. Văn phòng đại diện của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

2.2. Các trường hợp văn phòng đại diện chỉ được miễn lệ phí môn bài trong một thời hạn cụ thể

Theo quy định tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP Nghị định 22/2020/NĐ-CP, các trường hợp văn phòng đại diện chỉ được miễn lệ phí môn bài trong một thời hạn cụ thể như sau:

1. Văn phòng đại diện được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với văn phòng đại diện thuộc:

- Tổ chức thành lập mới (mã số doanh nghiệp mới).

- Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cần lưu ý rằng, "Năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh" không phải là 01 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc 01 năm kể từ ngày lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thay vào đó, "năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh" ở đây cần tính khoảng thời gian cố định từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của mỗi năm. 

Tức là, bất kể văn phòng đại diện được thành lập hoặc bắt đầu ra hoạt động tại thời điểm nào trong năm, ví dụ tháng 02 (đầu năm) hoặc tháng 11 (cuối năm), thì ngày 31 tháng 12 của năm đó vẫn là thời điểm kết thúc thời hạn mà văn phòng đại diện được miễn lệ phí môn bài. Kể từ ngày 01 tháng 01 của sau, văn phòng đại diện bắt đầu phải nộp lệ phí môn bài theo quy định của pháp luật;

2. Văn phòng đại diện thuộc doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2007 được miễn lệ phí môn bài. Để xác định thời điểm hết thời hạn miễn lệ phí môn bài trong trường hợp này, cần lưu ý về mốc thời điểm ngày 25 tháng 02 năm 2020 (tức ngày Nghị định 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực) như sau:

- Nếu được thành lập trước thời điểm này, thời hạn miễn lệ phí môn bài là trong 03 năm, tính từ ngày 25 tháng 02 năm 2020 đến hết thời gian doanh nghiệp được miễn lệ phí môn bài;

- Nếu được thành lập kể từ sau thời điểm này, thời hạn miễn lệ phí môn bài là trong 03 năm, tính từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu đến hết thời gian doanh nghiệp được miễn lệ phí môn bài.

Lưu ý: Về bản chất, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân. Do vậy:

- Chỉ trong khoảng thời gian mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2007 vẫn đang trong thời hạn được miễn lệ phí môn bài, thì khi đó, văn phòng đại diện mới đồng thời được miễn lệ phí môn bài;

- Ngược lại, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2007 hết thời hạn được miễn lệ phí môn bài, thì khi đó, văn phòng đại diện đồng thời không miễn lệ phí môn bài, mà phải thực hiện nghĩa vụ nộp lệ phí môn bài theo quy định của pháp luật.

2.3. Các trường hợp văn phòng đại diện không được miễn lệ phí môn bài

Văn phòng đại diện không được miễn lệ phí môn bài và vẫn phải thực hiện nghĩa vụ nộp lệ phí môn bài theo quy định của pháp luật là văn phòng đại diện:

- Không thuộc trường hợp được miễn lệ phí môn bài; hoặc,

- Không thuộc trường hợp được miễn lệ phí môn bài trong một khoảng thời gian cụ thể.

Ví dụ: 

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2007 không thành lập văn phòng đại diện ngay sau khi vừa được cấp mã số doanh nghiệp mới hoặc vừa mới đi vào hoạt động lần đầu. Thay vào đó, họ thành lập văn phòng đại diện khi tổ chức đã đi vào hoạt động lâu năm, không còn thuộc trường hợp được miễn lệ phí môn bài. Khi ấy, văn phòng đại diện đồng thời không được miễn lệ phí môn bài, mà phải thực hiện nghĩa vụ nộp lệ phí môn bài theo quy định của pháp luật;

- Văn phòng đại diện không phải của doanh nghiệp tư nhân (thay vào đó, có thể là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh) kinh doanh tại địa bàn miền núi, thì văn phòng đại diện vẫn phải thực hiện nghĩa vụ nộp lệ phí môn bài theo quy định pháp luật;

- Một số trường hợp khác trên thực tế.

3. Mức thu lệ phí môn bài

Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định:

1. Mức thu lệ phí môn bài đối với văn phòng đại diện thuộc tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ là 1.000.000 đồng/năm;

2. Mức thu lệ phí môn bài đối với văn phòng đại diện thuộc doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh khi hết thời gian được miễn lệ phí môn bài (tức là năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp): 

- Trường hợp kết thúc trong thời gian 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm (1.000.000 đồng/năm);

- Trường hợp kết thúc trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm (500.000 đồng/năm);

3. Mức thu lệ phí môn bài đối với văn phòng đại diện thuộc hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, kinh doanh đã giải thể có hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại:

- Trường hợp hoạt động trở lại trong thời gian 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm (1.000.000 đồng/năm);

- Trường hợp hoạt động trở lại trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm (500.000 đồng/năm).

4. Thời hạn kê khai và nộp lệ phí môn bài

Người nộp lệ phí môn bài cho văn phòng đại diện (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

van-phong-dai-dien-co-duoc-mien-le-phi-mon-bai-khong

Ảnh 2. Văn phòng đại diện có được miễn lệ phí môn bài không?_ Hotline: +(84) 97 211 8764

II. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau.

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

III. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI MIỄN LỆ PHÍ MÔN BÀI ĐỐI VỚI VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Câu hỏi 1: Văn phòng đại diện của công ty tôi mới thành lập được 5 tháng, liệu văn phòng đại diện của tôi có được miễn lệ phí môn bài hay không?

Trả lời:

Muốn xác định được lệ phí môn bài của doanh nghiệp Quý Khách hàng có được miễn lệ phí môn bài hay không, cần căn cứ vào những câu hỏi sau đây:

(1) Công ty của Quý Khách hàng có thuộc trường hợp hoàn toàn được miễn lệ phí môn bài hay không? Các trường hợp đó bao gồm:

- Văn phòng đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp;

- Văn phòng đại diện của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

(2) Công ty của Quý Khách hàng có phải là công ty mới được thành lập (vừa được cấp giấy mã số doanh nghiệp mới) hay không? Bởi vì văn phòng đại diện sẽ phụ thuộc công ty. Pháp luật quy định, chỉ trong vòng 01 năm đầu tiên khi thành lập, doanh nghiệp và văn phòng đại diện mới được miễn lệ phí môn bài. Mặt khác, nếu Quý Khách hàng đã thành lập công ty từ lâu, không còn được miễn lệ phí môn bài nữa, mà đến thời điểm hiện tại, Quý Khách hàng mới thành lập văn phòng đại diện, thì văn phòng đại diện không được miễn lệ phí môn bài.

(3) Công ty và văn phòng đại diện của Quý Khách hàng được thành lập vào tháng nào? 

- Nếu như công ty của Quý Khách hàng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân mới thành lập thì việc xác định thời hạn cần tính theo khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12. Do vậy, ví dụ, công ty và văn phòng đại diện của Quý Khách hàng thành lập vào tháng 9 năm ngoái, thì tức là ngày 31 tháng 12 năm ngoái, công ty và văn phòng đại diện sẽ hết thời gian được miễn lệ phí môn bài; bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm nay, công ty và văn phòng đại diện phải nộp lệ phí môn bài, tức là tính tới thời điểm sau 5 tháng, công ty và văn phòng đại diện đã phải nộp lệ phí môn bài. Mặt khác, nếu công ty của Quý Khách hàng thành lập vào tháng 02 trong năm, thì tính tới thời điểm sau 5 tháng, công ty và văn phòng đại diện vẫn đang trong thời gian được miễn lệ phí môn bài cho tới ngày 31 tháng 12 trong năm.

- Nếu như công ty của Quý Khách hàng là doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2007 thì công ty sẽ được miễn lệ phí môn bài trong vòng 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Như vậy, tính tới thời điểm 05 tháng kể từ khi thành lập, công ty của Quý Khách hàng vẫn đang trong thời gian được miễn lệ phí môn bài.

Câu hỏi 2: Văn phòng đại diện của công ty tôi đã hết thời hạn được miễn lệ phí môn bài, tôi phải thực hiện nộp lệ phí môn bài vào lúc nào?

Trả lời: 

Theo quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP, văn phòng đại diện (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) thực hiện nộp lệ phí môn bài chậm nhất vào ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

=> Xem thêm: Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. Với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư – Công ty Luật TNHH TLK

CÔNG VIỆC CÔNG TY LUẬT TNHH TLK THỰC HIỆN

1. Tư vấn cho Quý Khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

2. Cung cấp tới Quý Khách hàng, đại diện thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng từ lần thứ 2.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn và sử dụng dịch vụ, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK           

-  ĐT: +(84) 243 2011 747                       Hotline: +(84) 97 211 8764

-  Email: info@tlklawfirm.vn                  Website: tlklawfirm.v

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo