SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

PHƯƠNG THỨC CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ NGƯỢC LẠI? (PHẦN 1)

CÂU HỎI

Kính chào công ty Luật TNHH TLK, kính mong được Quý Công ty giải đáp vấn đề như sau: Công ty tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn. Hiện nay, tôi đang có ý định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty cổ phần. Vậy cho tôi hỏi phương thức chuyển đổi loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần như thế nào? Và nếu sau khi chuyển xong, tôi cảm thấy loại hình công ty cổ phần không phù hợp, tôi phải chuyển đổi loại hình lại từ công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn như thế nào? Mong được Quý Công ty giải đáp. Tôi xin cảm ơn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

1. Công ty cổ phần và những lưu ý khi thành lập công ty cổ phần

2. Thủ tục xin chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

3. Thủ tục xin chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH TLK, trên cơ sở quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết, chúng tôi xin gửi tới bạn nội dung tư vấn như sau:

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

2. Nghị định số: 01/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 01 năm 2021;

3. Thông tư số: 01/2021/TT-BKHĐT được bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 16 tháng 3 năm 2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

4. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.

NỘI DUNG TƯ VẤN

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, phụ thuộc vào văn hóa làm việc của doanh nghiệp, mục đích, định hướng tương lai mà các chủ doanh nghiệp có thể quyết định chuyển đổi loại hình công ty để từ đó đạt được kết quả hoạt động hiệu quả và nhanh chóng nhất. Hiện nay, nhiều công ty cổ phần có xu hướng chuyển đổi loại hình thành công ty trách nhiệm hữu hạn, trong khi đó, một số công ty trách nhiệm hữu hạn lại muốn chuyển đổi loại hình thành công ty cổ phần.

Vậy, thủ tục chuyển đổi loại hình công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc ngược lại được thực hiện như thế nào? Quý Khách hàng có cần thêm thông tin gì để cân nhắc cho quyết định chuyển đổi loại hình công ty hay không? Công ty Luật TNHH TLK sẽ cung cấp thông tin cho Quý Khách hàng thông qua bài viết sau đây.

phuong-thuc-chuyen-doi-loai-hinh-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-thanh-cong-ty-co-phan-va-nguoc-lai-phan-1

Ảnh 1: Phương thức chuyển đổi loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại?_Hotline: +(84) 97 211 8764

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

1. So sánh công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Do vậy, tại đây, Công ty Luật TNHH TLK sẽ so sánh ba loại hình doanh nghiệp là: công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Cụ thể như sau:

1.1. Giống nhau

Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có những điểm giống nhau sau đây:

- Thứ nhất, có tư cách pháp nhân: Cụ thể, theo quy định tại Bộ luật Dân sự 2015, ba loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đều được thành lập theo quy định của Bộ luật Dân sự và luật khác có liên quan; có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Bộ luật Dân sự; có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình; nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập;

- Thứ hai, có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là giấy tờ pháp lý chứng minh cho việc thành lập và hoạt động hợp pháp của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thỏa mãn các điều kiện theo quy định của pháp luật. Chi tiết về các điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ được Công ty Luật TNHH TLK đề cập trong bài viết cụ thể sau:

=> Xem thêm: Doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi đáp ứng các điều kiện gì?

- Thứ ba, tính chịu trách nhiệm hữu hạn: Theo đó, cổ đông của công ty cổ phần, chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên chỉ cần chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của công ty trong phạm vi số vốn, số cổ phần mà mình đã góp vào công ty.

1.2. Khác nhau

Tiêu chí

Công ty cổ phần

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

1. Số lượng thành viên, cổ đông

Số lượng tối thiểu

03 cổ đông.

Không có thành viên, chỉ có duy nhất một chủ sở hữu. Chủ sở hữu chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số vốn điều lệ của công ty.

02 thành viên góp vốn.

Số lượng tối đa

Không giới hạn số cổ đông tối đa.

50 thành viên góp vốn.

2. Cấu trúc vốn điều lệ

Vốn điều lệ chia thành các phần bằng nhau. Mỗi phần của vốn điều lệ được coi là cổ phần.

Vốn điều lệ không chia phần.

Vốn điều lệ không chia thành các phần bằng nhau. Mỗi phần tương ứng với số vốn góp vào vốn điều lệ của mỗi thành viên.

3. Góp vốn

Góp đủ số vốn đã đăng ký góp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp.

Chủ sở hữu công ty phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, chủ sở hữu công ty có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp đã cam kết.

Góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Chỉ được góp bằng tài sản khác nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại.

4. Huy động vốn

Phát hành cổ phiếu và trái phiếu.

Phát hành trái phiếu để huy động vốn (không được phép phát hành cổ phiếu). 

Phát hành trái phiếu để huy động vốn (không được phép phát hành cổ phiếu).

2. Ưu điểm và nhược điểm của công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn

Từ phần so sánh trên, có thể rút ra được ưu thế và nhược điểm của từng loại hình công ty như sau:

2.1. Ưu điểm và nhược điểm của công ty cổ phần

2.1.1. Ưu điểm của công ty cổ phần

- Có nhiều hình thức huy động vốn, khả năng huy động vốn linh hoạt. Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp duy nhất được phép phát hành cổ phiếu để huy động vốn;

- Số lượng cổ đông không giới hạn thu hút nhiều cá nhân, tổ chức tham gia góp vốn, mua cổ phần, phát triển công ty;

- Quy mô doanh nghiệp lớn, phạm vi hoạt động rộng, có thể tiếp cận được nhiều cơ hội.

2.1.2. Nhược điểm của công ty cổ phần

- Quy mô doanh nghiệp lớn, cơ cấu tổ chức công ty phức tạp, gây khó khăn trong việc quản lý và điều hành công ty;

- Mỗi quyết định phải thông qua Hội Đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông,... nên rất khó để có thể ban hành quyết định một cách kịp thời để giải quyết những khó khăn cần được xử lý gấp;

- Khả năng bảo mật trong kinh doanh và tài chính bị hạn chế do công ty phải công khai và báo cáo với các cổ đông ở các cuộc họp thường niên;

- Số lượng cổ đông cũng như thông tin về các cổ đông thay đổi liên tục do các cổ đông được tự do chuyển nhượng cổ phần nên sự tương tác, gắn kết giữa các cổ đông trong công ty sẽ rất hạn chế.

2.2. Ưu điểm và nhược điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

2.2.1. Ưu điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

- Chủ sở hữu của công ty toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến công ty, nên kịp thời giải quyết những khó khăn cần được xử lý gấp;

- Quy mô công ty nhỏ, linh động, dễ dàng kiểm soát hoạt động của công ty;

- Khả năng bảo mật thông tin của doanh nghiệp cao do toàn bộ quyền điều hành thuộc về chủ sở hữu của công ty;

- Thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đơn giản.

2.2.2. Nhược điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

- Một mình tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với số vốn điều lệ của công ty, do vậy mức độ rủi ro khá cao;

- Khả năng huy động vốn hạn chế. Công ty chỉ có thể tự chủ sở hữu được phép góp thêm vào vốn điều lệ hoặc phát hành trái phiếu, không thể tiếp nhận thêm vốn từ một bên khác.

2.3. Ưu điểm và nhược điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

2.3.1. Ưu điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

- Số lượng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn không nhiều và các thành viên thường là người quen biết, tin cậy nhau, nên việc quản lý, điều hành công ty không quá phức tạp như công ty cổ phần;

- Có nhiều thành viên góp vốn và mỗi thành viên chỉ cần chịu trách nhiệm với số vốn đã góp vào vốn điều lệ của công ty, nên giảm sự rủi ro cho thành viên góp vốn.

2.3.1. Nhược điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

- Không thể phát hành cổ phiếu để huy động vốn;

- Mỗi quyết định phải thông qua Hội Đồng thành viên nên rất khó để có thể ban hành quyết định một cách kịp thời để giải quyết những khó khăn cần được xử lý gấp.

=> Xem thêm: Phương thức chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại? (Phần 1)

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. Với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới hotline: +(84) 97 211 8764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư – Công ty Luật TNHH TLK

CÔNG VIỆC LUẬT TLK THỰC HIỆN

1. Tư vấn cho Quý Khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

2. Cung cấp tới Quý Khách hàng, đại diện thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng từ lần thứ 2.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn và sử dụng dịch vụ, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK           

-  ĐT: +(84) 243 2011 747                       Hotline: +(84) 97 211 8764

-  Email: info@tlklawfirm.vn                 Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo