SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CƠ SỞ IN

CÂU HỎI

Kính chào công ty Luật TNHH TLK, kính mong được Quý Công ty giải đáp vấn đề như sau: Tôi dự kiến thành lập cơ sở in. Vậy cho tôi hỏi, điều kiện cần đáp ứng để thành lập cơ sở in là gì? Mong được Quý Công ty giải đáp. Tôi xin cảm ơn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

1. Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho cơ sở in xuất bản phẩm

2. Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy cho cơ sở in xuất bản phẩm

3. Các tiêu chí xác định cơ sở in xuất bản phẩm đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy?

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH TLK, trên cơ sở quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết, chúng tôi xin gửi tới bạn nội dung tư vấn như sau:

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Xuất bản số: 19/2012/QH13 được Quốc hội thông qua vào ngày 20 tháng 11 năm 2012;

2. Nghị định số: 195/2013/NĐ-CP được Chính phủ ban hành vào ngày 21 tháng 11 năm 2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;

3. Nghị định số: 60/2014/NĐ-CP được Chính phủ ban hành vào ngày 19 tháng 06 năm 2014 quy định về hoạt động in;

4. Nghị định số: 25/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành vào ngày 28 tháng 02 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

5. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.

NỘI DUNG TƯ VẤN

Thị trường ngành in ấn tại Việt Nam hiện nay đóng vai trò quan trọng cho các doanh nghiệp kinh doanh khác trong quá trình hoạt động cũng như lưu trữ thông tin. Dù còn gặp nhiều hạn chế nhưng với số lượng tăng lên của các cơ sở kinh doanh cùng với sự hoàn thiện trong từng sản phẩm có thể mang đến tương lai rộng mở hơn cho hoạt động in ấn. Tuy nhiên để thành lập được cơ sở in thì chủ thể kinh doanh phải đáp ứng được một số điều kiện nhất định. Hiểu rõ được điều kiện thành lập cơ sở in sẽ là cơ sở để các chủ thể liên quan thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh đối với ngành nghề này. Từ đó, có thể thấy việc nắm bắt và hiểu rõ các quy định, thông tin quan trọng về cơ sở in và điều kiện, quy trình xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh đối với cơ sở in là điều cần thiết. 

Hoạt động của cơ sở in đang được nhà nước khuyến khích và đặt ra nhiều ưu đãi. Bạn muốn hoạt động trong lĩnh vực này, nhưng lại đang vướng mắc chưa biết về điều kiện thành lập cơ sở in là gì? Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh cho ngành nghề này cụ thể ra sao? Tất cả những vấn đề quan trọng mà Quý vị đang khúc mắc liên quan tới điều kiện thành lập cơ sở in sẽ được Công ty Luật TNHH TLK tư vấn, hướng dẫn cụ thể như sau:

dieu-kien-thanh-lap-co-so-in

Ảnh 1. Điều kiện thành lập cơ sở in_Hotline: (+84) 97 211 8764

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CƠ SỞ IN

1. Khái niệm về cơ sở in, hoạt động in và sản phẩm in?

Cơ sở in là doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp thực hiện đầy đủ hoặc từng công đoạn chế bản, in, gia công sau in. 

Chế bản là tạo ra bản phim, bản can, khuôn in để in hoặc bản mẫu để photocopy. In là sử dụng công nghệ, thiết bị để tạo ra sản phẩm in. Gia công sau in là sử dụng công nghệ, thiết bị, công cụ, chuyên môn kỹ thuật để thực hiện các công việc gia công tờ in thành sản phẩm in hoàn chỉnh theo bản mẫu.

Sản phẩm in là sản phẩm được tạo ra bằng công nghệ, thiết bị ngành in trên các loại vật liệu khác nhau, bao gồm: Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí; mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành; tem chống giả; hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền); xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật về xuất bản; bao bì, nhãn hàng hóa; tài liệu, giấy tờ của tổ chức, cá nhân và các sản phẩm in khác.

2. Điều kiện thành lập cơ sở in

Cơ sở in để được thành lập và hoạt động thì cần đáp ứng các điều kiện sau đây: 

1. Có thiết bị phù hợp để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn chế bản, in, gia công sau in theo nhu cầu, khả năng hoạt động của cơ sở in và đúng với nội dung đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in hoặc tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in;

2. Có mặt bằng hợp pháp để thực hiện chế bản, in, gia công sau in;

3. Có chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân Việt Nam và có người đứng đầu là công dân Việt Nam, thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

3. Những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục thành lập cơ sở in 

Trước khi hoạt động, cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí và tem chống giả phải có hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in gửi đến cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in theo quy định sau đây:

- Cơ sở in thuộc các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương gửi hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Cơ sở in khác gửi hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp hồ sơ gửi qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến phải đảm bảo tính pháp lý theo quy định của pháp luật về chữ ký số và các quy định liên quan.

4. Trường hợp cơ sở in phải đăng ký hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in

Pháp luật quy định các trường hợp cơ sở in phải đăng ký hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in bao gồm:

- Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành;

- Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền);

- Bao bì, nhãn hàng hóa;

- Tài liệu, giấy tờ của tổ chức, cá nhân;

- Các sản phẩm in khác.

Theo đó, các trường hợp cơ sở in không phải đăng ký hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in bao gồm cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in sản phẩm in là: Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí; tem chống giả; xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật về xuất bản. Tuy nhiên, trường hợp cơ sở in đề nghị cấp phép hoạt động in các sản phẩm theo quy định, đồng thời đề nghị cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm mà cơ sở in có đủ điều kiện theo quy định của Luật Xuất bản 2012 thì cấp chung trên một giấy phép.

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp, thay đổi giấy phép xuất bản và ấn phẩm báo chí

dieu-kien-thanh-lap-co-so-in

Ảnh 2. Điều kiện thành lập cơ sở in_ Hotline: (+84) 97 211 8764

II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN

Muốn thành lập cơ sở in, chủ thể kinh doanh cần thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động in, quy trình thực hiện thủ tục này cụ thể như sau: 

1. Các bước thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động in

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động in; 

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động in;

Bước 3: Tiếp nhận kết quả.

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ xin cấp giấy phép hoạt động in

A. Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in;

2. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký thuế, quyết định thành lập cơ sở in đối với cơ sở in sự nghiệp công lập;

3. Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở in theo mẫu quy định;

4. Các văn bản khác theo quy định pháp luật (nếu có).

Lưu ý: Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động in, cơ sở in phải hoàn thành việc mua hoặc thuê mua đủ thiết bị theo danh mục dự kiến đầu tư, gửi bản sao chứng từ mua, thuê mua thiết bị cho cơ quan cấp giấy phép hoạt động in.

B. Cơ quan giải quyết:

- Đối với cơ sở in thuộc các Bộ, Cơ quan, tổ chức Trung ương sẽ do Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện giải quyết;

- Đối với cơ sở in khác, hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết bởi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

C. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cơ quan có thẩm quyền; hoặc thông qua dịch vụ bưu chính; hoặc thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (nếu có).

D. Kết quả thực hiện:

Cơ sở in được cấp Giấy phép hoạt động in.

Lưu ý: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in phải cấp giấy phép trong đó ghi rõ nội dung hoạt động in phù hợp với thiết bị của cơ sở in và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động in; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. Bên cạnh đó, hồ sơ đề nghị cấp phép của cơ sở in không đầy đủ thông tin, thông tin không trung thực hoặc không thể hiện việc đáp ứng đủ điều kiện hoạt động theo quy định thì bị từ chối nhận hồ sơ cấp phép.

=> Xem thêm: Thủ tục đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ bốn: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,...

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CƠ SỞ IN 

Câu 1: Tôi dự kiến thành lập cơ sở in vào tháng tới. Như tôi được biết, để thành lập cơ sở in thì chủ cơ sở phải có mặt bằng để thực hiện hoạt động in; chủ cơ sở in phải là tổ chức, cá nhân Việt Nam. Cho hỏi ngoài các điều kiện đó ra thì cơ sở in cần đáp ứng thêm các điều kiện gì nữa không?

Trả lời: Để Quý Khách hàng có cái nhìn đầy đủ và hoàn thiện nhất, chúng tôi xin tư vấn như sau: Cơ sở in để được thành lập và hoạt động thì cần đáp ứng các điều kiện: Có thiết bị phù hợp để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn chế bản, in, gia công sau in theo nhu cầu, khả năng hoạt động của cơ sở in và đúng với nội dung đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in hoặc tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in; có mặt bằng hợp pháp để thực hiện chế bản, in, gia công sau in; có chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân Việt Nam và có người đứng đầu là công dân Việt Nam, thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Câu 2: Trong trường hợp tôi muốn xin cấp Giấy phép hoạt động in thì có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện được không?

Trả lời: Trong trường hợp Quý Khách hàng muốn xin cấp Giấy phép hoạt động in thì có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện. Cụ thể:  Cơ sở in có thể gửi hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Lưu ý: Đối với trường hợp hồ sơ gửi qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến phải đảm bảo tính pháp lý theo quy định của pháp luật về chữ ký số và các quy định liên quan.

Câu 3: Cá nhân người nước ngoài đang cư trú ở nước ngoài có được là chủ sở hữu cơ sở in tại Việt Nam không?

Trả lời: Pháp luật quy định một trong những điều kiện cơ sở in được thành lập là: “Có chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân Việt Nam và có người đứng đầu là công dân Việt Nam, thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ”. Do vậy, cá nhân người nước ngoài đang cư trú ở nước ngoài không được là chủ sở hữu cơ sở in tại Việt Nam.

=> Xem thêm: Điều kiện và thủ tục xin cấp phép hoạt động in

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. Với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972 118 764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục hành chính - Công ty Luật TNHH TLK

CÔNG VIỆC CÔNG TY LUẬT TNHH TLK THỰC HIỆN

1. Tư vấn cho Quý Khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

2. Cung cấp tới Quý Khách hàng, đại diện thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng từ lần thứ 2.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp). 

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý khách sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn và sử dụng dịch vụ, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK           

-  ĐT: +(84) 243 2011 747                        Hotline: +(84) 97 211 8764

-  Email: info@tlklawfirm.vn                  Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM

BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ ĐƯỢC DÙNG ĐỀ HỢP TÁC KINH DOANH KHÔNG? ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC NHƯ THẾ NÀO?

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ ĐƯỢC DÙNG ĐỀ HỢP TÁC KINH DOANH KHÔNG? ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC NHƯ THẾ NÀO?

Việc nhà đầu tư sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh thông qua phương thức góp vốn sẽ có thể dẫn đến những thay đổi khiến nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục...

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 3.024.058
Xem trong ngày: 1.228
Đang xem: 112
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo