SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

DOANH NGHIỆP NÀO PHẢI THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG?

CÂU HỎI

Kính chào công ty Luật TNHH TLK, kính mong được Quý Công ty giải đáp vấn đề như sau: Kê khai giá thực phẩm chức năng là một thủ tục quan trọng nhằm đảm bảo sự đồng bộ về giá trước khi lưu thông trên thị trường. Vậy doanh nghiệp nào phải thực hiện kê khai giá thực phẩm chức năng? Mong được Quý Công ty giải đáp. Tôi xin cảm ơn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

1. Dịch vụ kê khai giá thực phẩm chức năng cho trẻ dưới 6 tuổi trọn gói

2. Thủ tục công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu

3. Thủ tục xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng

Cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH TLK, trên cơ sở quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết, chúng tôi xin gửi tới Quý Khách hàng nội dung tư vấn như sau:

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Giá số: 11/2012/QH13 do Chính Phủ ban hành ngày 20 tháng 6 năm 2012;

2. Nghị định số: 109/2013/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 24 tháng 09 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí;

3. Nghị định số: 177/2013 /NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 11 năm 2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

4. Thông tư số: 08/2017/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 26 tháng 06 năm 2017 quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi;

5. Nghị định số: 49/2016/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 05 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 109/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí;

6. Nghị định số: 149/2016/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 11 tháng 11 năm 2016 quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

7. Thông tư số: 22/2018/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 12 tháng 08 năm 2018 quy định danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá;

8. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.    

NỘI DUNG TƯ VẤN

Ngày nay, khi đời sống ngày càng phát triển, cùng với sự phát triển về đời sống kinh tế, xã hội, người ta ngày càng quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe. Chính vì thế kinh doanh thực phẩm chức năng là một trong những ngành nghề ngày càng được quan tâm. Tuy nhiên trước khi được lưu thông trên thị trường thì doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục kê khai giá. Vậy doanh nghiệp nào là doanh nghiệp phải thực hiện việc kê khai giá thực phẩm chức năng... Với mong muốn được đồng hành và giải đáp tất cả những vấn đề quan trọng mà Quý khách đang khúc mắc liên quan tới việc Doanh nghiệp nào phải thực hiện kê khai giá thực phẩm chức năng? Chúng tôi sẽ tư vấn cho Quý khách qua bài viết dưới đây.

doanh-nghiep-nao-phai-thuc-hien-ke-khai-gia-thuc-pham-chuc-nang

Ảnh 1. Doanh nghiệp nào phải thực hiện kê khai giá thực phẩm chức năng_Hotline: 0972118764

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI VIỆC DOANH NGHIỆP NÀO PHẢI THỰC HIỆN VIỆC KÊ KHAI GIÁ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG?

1. Kê khai giá thực phẩm chức năng

Theo Thông tư 22/2018/TT-BYT quy định Danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá bao gồm: 

(1) Thực phẩm bảo vệ sức khỏe;

(2) Thực phẩm dinh dưỡng y học;

(3) Thực phẩm bổ sung, bao gồm sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp chỉ phải kê khai giá đối đối với các thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc danh mục theo quy định.

2. Đối tượng phải kê khai giá thực phẩm chức năng?

Theo Thông tư 08/2017/TT-BCT quy định đối tượng phải kê khai giá như sau:

Thứ nhất, Thương nhân kinh doanh sản phẩm sữa, thực phẩm chức năng thực hiện kê khai giá với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định ngoài thời gian Nhà nước áp dụng biện pháp đăng ký giá;

Thứ hai, Bộ Công Thương công bố danh sách các thương nhân thực hiện kê khai giá đối với các thương nhân có khả năng tác động vào sự hình thành và vận động của giá trên phạm vi toàn quốc;

Định kỳ vào ngày 01 tháng 07 hàng năm hoặc trường hợp đột xuất, Bộ Công Thương rà soát danh sách thương nhân thực hiện kê khai giá và thông báo điều chỉnh danh sách này.

Thứ ba, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố danh sách thương nhân thực hiện kê khai giá trên địa bàn trừ các thương nhân thuộc danh sách do Bộ Công Thương công bố.

Lưu ý: Định kỳ vào ngày 01 tháng 07 hằng năm hoặc trong trường hợp đột xuất, Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, thông báo điều chỉnh danh sách các thương nhân thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh.

Như vậy, theo quy định của luật thì thương nhân kinh doanh thực phẩm chức năng phải thực hiện việc kê khai giá với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Nghĩa vụ đăng ký kê khai giá thực phẩm chức năng của doanh nghiệp?

Theo Thông tư 08/2017/TT-BCT, thương nhân thực hiện đăng ký giá, kê khai giá có các nghĩa vụ sau:

(1) Có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký giá, kê khai giá theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của mức giá đăng ký, kê khai;

(2) Công bố trên trang điện tử của thương nhân hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng về mức giá đăng ký, mức giá kê khai và công khai trong toàn bộ hệ thống phân phối của mình khi giá hàng hóa được điều chỉnh;

(3) Thông báo bằng văn bản về hệ thống phân phối của mình đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền được phân công tiếp nhận Văn bản đăng ký giá, kê khai giá theo mẫu;

(4) Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm sữa và thực phẩm chức năng của mình trong phạm vi cả nước;

(5) Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký giá, kê khai giá.

Như vậy, doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm chức năng phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng

=> Xem thêm: Thực phẩm chức năng cho trẻ dưới 6 tuổi nào thuộc đối tượng phải kê khai giá?

=> Xem thêm: Nộp hồ sơ kê khai giá thực phẩm chức năng cho trẻ dưới 6 tuổi ở đâu?

=> Xem thêm: Khi tăng giá bán thực phẩm chức năng cho trẻ dưới 6 tuổi thì có phải kê khai lại giá không?

II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC KÊ KHAI GIÁ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG 

1. Các bước thực hiện thủ tục kê khai giá thực phẩm chức năng

Bước 1: Thương nhân lập Biểu mẫu kê khai giá và gửi về cơ quan có thẩm quyền;

Bước 2:  Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, rà soát biểu mẫu kê khai giá;

Bước 3: Thương nhân bổ sung, hoàn thiện nội dung còn thiếu (nếu có);

Bước 4: Tiếp nhận kết quả.

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục kê khai giá thực phẩm chức năng

A. Thành phần hồ sơ:

1. Biểu mẫu kê khai giá;

2. Biểu mẫu thông báo giá theo mẫu; 

3. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

4. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

5. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

B. Cơ quan giải quyết

Bộ Công Thương; hoặc,

Sở Công Thương.

C. Cách thức thực hiện

-  Nộp hồ sơ trực tuyến đến cơ quan tiếp nhận; hoặc,

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng cơ quan tiếp nhận; hoặc,

- Nộp hồ sơ thông qua đường công văn tới cơ quan có thẩm quyền.

Lưu ý:

Nộp 02 bản theo hình thức trực tiếp hoặc theo đường công văn kèm 01 phong bì có dán tem, ghi rõ: tên, địa chỉ của thương nhân, họ tên và số điện thoại của người trực tiếp có trách nhiệm của đơn vị).

Gửi qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Biểu mẫu có chữ ký và dấu theo địa chỉ đã được cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu thông báo hoặc gửi qua fax và đồng thời gửi bổ sung 01 bản chính thức qua đường công văn để cơ quan tiếp nhận lưu hồ sơ.

D. Kết quả thực hiện

Biểu mẫu kê khai giá được đóng dấu.

doanh-nghiep-nao-phai-thuc-hien-ke-khai-gia-thuc-pham-chuc-nang

Ảnh 2. Doanh nghiệp nào phải thực hiện kê khai giá thực phẩm chức năng_Hotline: 0972118764

3. Nội dung của Biểu mẫu kê khai giá thực phẩm chức năng

Biểu mẫu kê khai giá thực phẩm chức năng bao gồm các nội dung sau đây:

1. Mức giá kê khai (bán buôn, bán lẻ);

2. Phân tích nguyên nhân, nêu rõ biến động của các yếu tố hình thành giá tác động làm tăng hoặc giảm giá hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá;

3. Ghi rõ các chính sách và mức khuyến mại, giảm giá hoặc chiết khấu đối với các đối tượng khách hàng, các điều kiện vận chuyển, giao hàng, bán hàng kèm theo mức giá kê khai (nếu có);

4. Mức giá kê khai được thực hiện kể từ ngày.

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc danh sách đăng ký giá tại Bộ Tài chính

IV. TỔNG KẾT PHẦN GIẢI ĐÁP: DOANH NGHIỆP NÀO PHẢI THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG?

Kính thưa Quý Khách hàng, từ những tổng hợp và phân tích trên đây, Công ty Luật TNHH TLK xin đưa ra phần giải đáp như sau:

Theo quy định của Thông tư 08/2017/TT-BCT thì thương nhân kinh doanh  thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc danh mục theo quy định phải thực hiện việc kê khai giá với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định ngoài thời gian Nhà nước áp dụng biện pháp đăng ký giá bao gồm:

(1) Thực phẩm bảo vệ sức khỏe;

(2) Thực phẩm dinh dưỡng y học;

(3) Thực phẩm bổ sung, bao gồm sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT? 

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI DOANH NGHIỆP NÀO PHẢI THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG?

Câu hỏi 1: Thương nhân kinh doanh thực phẩm chức năng thực hiện đăng ký kê khai giá có các quyền gì?

Trả lời:

Theo Thông tư 08/2017/TT-BCT quy định Thương nhân thực hiện đăng ký giá, kê khai giá, thương nhân khác có các quyền sau:

(1) Thương nhân sản xuất, nhập khẩu có quyền tự xác định giá bán lẻ khuyến nghị đối với sản phẩm sữa và thực phẩm chức năng đến người tiêu dùng cuối cùng  theo quy định của pháp luật hiện hành về giá;

(2) Thông báo điều chỉnh giá theo mẫu thay cho kê khai giá khi điều chỉnh giá trong phạm vi 5% so với mức giá đã kê khai hoặc thông báo liền kề trước đó. Trường hợp lũy kế các lần thông báo điều chỉnh vượt mức 5% so với mức giá đã kê khai hoặc thông báo lần liền kề trước đó, thương nhân phải thực hiện kê khai giá theo quy định tại Thông tư này.

Như vậy, thương nhân đã thực hiện việc kê khai giá thực phẩm chức năng có có quyền theo quy định pháp luật.

Câu hỏi 2: Cơ quan tiếp nhận biểu mẫu kê khai giá có trách nhiệm bảo mật mức giá kê khai trong thời gian nào?

Trả lời:

Theo Thông tư 08/2017/TT-BCT quy định: Cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu kê khai giá, đăng ký giá có trách nhiệm bảo mật mức giá đăng ký, kê khai của thương nhân trong thời gian mức giá đăng ký, kê khai chưa có hiệu lực thực hiện.

Như vậy, có thể thấy thì cơ quan tiếp nhận biểu mẫu đăng ký kê khai phải thực hiện việc bảo mật mức giá kê khai của thương nhân trong thời gian mức giá kê khai chưa có hiệu lực pháp luật.

Câu hỏi 3: Có phải tất cả các thực phẩm chức năng đều phải đăng ký kê khai không?

Trả lời:

Câu trả lời là không.

Theo Nghị định 149/2016/NĐ-CP quy định hàng hóa, dịch vụ thuộc diện kê khai giá bao gồm:

(1) Hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá theo quy định trong thời gian Nhà nước không áp dụng biện pháp đăng ký giá;

(2) Xi măng, thép xây dựng;

(3) Than;

(4) Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm và thủy sản; thuốc thú y để tiêu độc, sát trùng, tẩy trùng, trị bệnh cho gia súc, gia cầm và thủy sản theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

(5) Giấy in, viết (dạng cuộn), giấy in báo sản xuất trong nước;

(6) Dịch vụ tại cảng biển;

(7) Dịch vụ chuyên ngành hàng không thuộc danh mục nhà nước quy định khung giá;

(8) Cước vận chuyển hành khách bằng đường sắt loại ghế ngồi cứng, ghế ngồi mềm;

(9) Sách giáo khoa;

(10) Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa thuộc danh mục nhà nước quy định khung giá;

(11) Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân; khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước;

(12) Cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ; cước vận tải hành khách bằng taxi;

(13) Thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 06 tuổi theo quy định của Bộ Y tế;

(14) Etanol nhiên liệu không biến tính; khí tự nhiên hóa lỏng (LNG); khí thiên nhiên nén (CNG);

(15) Dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt;

(16) Hàng hóa, dịch vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Như vậy, không phải bất cứ loại thực phẩm chức năng nào lưu thông trên thị trường cũng phải thực hiện việc kê khai giá mà chỉ những loại thực phẩm chức năng cho trẻ dưới 06 tuổi theo quy định của Bộ Y tế mới phải thực hiện việc kê khai giá.

=> Xem thêm: Khi nào doanh nghiệp cần kê khai giá cho thực phẩm chức năng?

=> Xem thêm: Không kê khai giá thực phẩm chức năng cho trẻ dưới 6 tuổi có bị xử phạt không?

=> Xem thêm: Thủ tục kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư – Công ty Luật TNHH TLK

CÔNG VIỆC CÔNG TY LUẬT TNHH TLK THỰC HIỆN

1. Tư vấn cho Quý khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

2. Cung cấp tới Quý Khách hàng, đại diện thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                              Hotline: (+84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                         Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo