SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

CÁC HÌNH THỨC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN?

CÂU HỎI

Kính chào công ty Luật TNHH TLK, kính mong được Công ty giải đáp vấn đề như sau: Tôi vừa thành lập công ty cổ phần, chưa có nhiều kinh nghiệm về việc tăng vốn điều lệ của công ty. Vậy cho tôi hỏi, có các hình thức tăng vốn điều lệ nào của công ty cổ phần? Mong được Quý Công ty giải đáp. Tôi xin cảm ơn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

1. Thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần

2. Việc bán vốn góp trong công ty cổ phần có thuộc khoản phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

3. Thủ tục đăng ký thay đổi tên công ty cổ phần 

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH TLK, trên cơ sở quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết, chúng tôi xin gửi tới bạn nội dung tư vấn như sau:

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

2. Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

3. Nghị định số: 01/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 01 năm 2021 về đăng ký doanh nghiệp;

4. Nghị định số: 50/2016/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 01 tháng 6 năm 2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

5. Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Chứng khoán.

6. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.

NỘI DUNG TƯ VẤN

Tăng vốn điều lệ là một hoạt động bất cứ công ty cổ phần nào cũng vô cùng quan tâm. Bởi tăng vốn điều lệ không chỉ củng cố nền tảng tài chính, mà còn thiết lập vị thế của công ty trên thị trường, sự tin tưởng của đối tác và khách hàng. Pháp luật cho phép công ty cổ phần phát hành các loại cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Đây cũng là hình thức tăng vốn điều lệ mà chỉ riêng công ty cổ phần mới có. 

Vậy, cụ thể việc tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần được quy định trong pháp luật như thế nào? Công ty Luật TNHH TLK sẽ cung cấp thông tin cho Quý Khách hàng trong bài viết sau đây.

cac-hinh-thuc-tang-von-dieu-le-cua-cong-ty-co-phan

Ảnh 1: Các hình thức tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần_Hotline: +(84) 97 211 8764

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI CÁC HÌNH THỨC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

1. Về quy mô không bị giới hạn số lượng cổ đông của công ty cổ phần

Ở công ty cổ phần, với quy định số cổ đông tối thiểu là 03 và không giới hạn số lượng tối đa tùy thuộc vào nhu cầu và tình trạng của công ty cổ phần thì việc có thể tăng vốn điều lệ bằng cách chào bán cổ phần và phát hành cổ phiếu cho thấy khả năng huy động vốn đa dạng, mạnh mẽ hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác như: công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh. Các loại hình công ty này đều không thể chào bán cổ phần hoặc trái phiếu hoặc các loại chứng khoán khác.

=> Xem thêm: Tái cơ cấu đối với loại hình công ty cổ phần

2. Vốn điều lệ của công ty cổ phần là gì?

Theo quy định pháp luật quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 thì vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã bán. Vốn điều lệ của công ty cổ phần khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

Từ khái niệm của vốn điều lệ của công ty cổ phần, cổ phần có thể hiểu là thành phần đơn vị nhỏ nhất của vốn điều lệ. Mỗi cổ phần có giá trị ngang nhau và số lượng của chúng được tính toán tùy thuộc vào tổng số vốn điều lệ của công ty cổ phần và mệnh giá từng cổ phần (do công ty quyết định). Do vậy, mỗi một cổ phần sẽ tạo ra quyền, nghĩa vụ và lợi ích giống nhau

=> Xem thêm: Đặc điểm của công ty cổ phần

3. Hình thức tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần

3.1. Tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần bằng hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

3.1.1. Tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần bằng hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là gì?

Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: "Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là trường hợp công ty tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ tại công ty.”.

Hình thức tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần này chỉ dành cho những tổ chức, cá nhân là cổ đông của công ty. Những tổ chức, cá nhân chưa sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty thì không được tham gia vào hình thức này.

Dựa trên quyết định của đại hội đồng cổ đông về số lượng cổ phần chào bán, công ty sẽ chào bán số cổ phần này cho các cổ động hiện hữu theo đúng tỷ lệ họ đang sở hữu. Sau khi các cổ đông đã đăng ký mua và thanh toán hết giá trị của những cổ phần này thì công ty mới được thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần.

3.1.2. Tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần bằng hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu được thực hiện như thế nào?

- Công ty gửi văn bản thông báo đến địa chỉ liên lạc của cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất là 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần. Thông báo phải gửi kèm mẫu phiếu đăng ký mua cổ phần do công ty công ty phát hành;

- Sau khi nhận được phiếu đăng ký và điền đầy đủ thông tin cần thiết, cổ đông sẽ gửi lại phiếu đăng ký mua cổ phần về công ty đúng hạn. Nếu phiếu đăng ký mua cổ phần không được gửi về đúng hạn thì coi như cổ đông đã không nhận quyền ưu tiên mua. Trong trường hợp này cổ đông có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho cổ đông khác hoặc công ty có thể chào bán cổ phần cho các cổ đông khác.

3.1.3. Kết quả tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần bằng hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

- Cổ phần chào bán được các cổ đông thanh toán đầy đủ đúng hạn;

- Sau khi cổ phần được thanh toán đầy đủ, công ty phát hành và giao cổ phiếu cho người mua. Nếu không giao cổ phiếu, các thông tin về cổ đông phải được ghi vào sổ đăng ký cổ đông để chứng thực quyền sở hữu cổ phần;

- Nếu cổ phần dự kiến chào bán không được mua hết: Hội đồng quản trị có thể bán số cổ phần còn lại với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho những người mua trước đó, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác hoặc pháp luật về chứng khoán có quy định khác.

3.2. Tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần bằng hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ (đối với công ty cổ phần không phải công ty đại chúng).

Trong nội dung tư vấn của bài viết này, Chúng tôi sẽ đề cập chủ yếu tới các yêu cầu, thủ tục, quy trình thực hiện việc chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải công ty đại chúng (được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020).

Đối với thủ tục tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần đại chúng được quy định chi tiết tại Luật Chứng khoán 2019, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin đầy đủ hơn trong những bài viết sau.

3.2.1. Tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần bằng hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ là gì?

Trong khi việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu chỉ cho phép cổ đông của công ty được đăng ký mua, thì hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ còn cho phép cả những cá nhân, tổ chức không phải là cổ đông của công ty đăng ký mua. Hình thức này sẽ tạo điều kiện để công ty cổ phần tiếp cận được với nhiều cơ hội tăng vốn hơn. Thế nhưng, hình thức này vẫn có những điều kiện nhất định để công ty được chào bán cổ phần riêng lẻ. Cụ thể:

- Không cho phép chào bán cổ phần trên phương tiện thông tin đại chúng;

- Doanh nghiệp chỉ có thể chào bán cho không đến 100 người không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc chỉ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. 

3.2.2 Tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần bằng hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ được công ty thực hiện như thế nào?

Công ty sẽ tự mình quyết định phương án thực hiện việc chào bán cổ phần riêng lẻ. Quý Khách hàng có thể lựa chọn thực hiện như cách thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu như bài viết đã đề cập ở phần trên.

3.2.3. Kết quả tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ:

- Cổ phần được thanh toán đầy đủ thì được coi là đã bán;

- Sau khi cổ phần đã được bán, công ty phải giao cổ phiếu cho người mua. Nếu không giao cổ phiếu, các thông tin của cổ đông phải được ghi vào sổ đăng ký cổ đông để chứng thực quyền sở hữu cổ phần của họ;

- Nếu không được mua hết, cổ phần còn lại được được bán cho cá nhân, tổ chức khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho các cổ đông (trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác).

3.3. Tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần bằng hình thức chào bán cổ phần ra công chúng

Hình thức chào bán cổ phần ra công chúng được áp dụng riêng đối với những công ty cổ phần đã hoặc có ý định niêm yết công ty trên thị trường chứng khoán. Những công ty cổ phần này được gọi là công ty đại chúng và thường có quy mô vô cùng lớn. 

Do vậy, thủ tục tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phần ra công chúng của công ty đại chúng sẽ được quy định chi tiết, cụ thể trong Luật Chứng khoán 2019 mà chúng tôi sẽ làm rõ trong những bài viết tiếp theo.

cac-hinh-thuc-tang-von-dieu-le-cua-cong-ty-co-phan

Ảnh 2: Các hình thức tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần_Hotline: +(84) 97 211 8764

II. TRÌNH TỰ THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHƯ THẾ NÀO?

1. Các bước thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần

Bước 1: Đại hội đồng cổ đông ra quyết định về việc tăng vốn đồng thời lựa chọn hình thức tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần;

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần;

Bước 3: Gửi hồ sơ hợp lệ tới Phòng Đăng ký kinh doanh;

Bước 4: Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận và tiến hành xử lý hồ sơ;

Bước 5: Chỉnh sửa, bổ sung những nội dung chưa hợp lệ theo hướng dẫn của Phòng Đăng ký kinh doanh (nếu có);

Bước 6: Nhận kết quả tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

=> Xem thêm: Thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh công ty cổ phần

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần

A. Thành phần hồ sơ

Trường hợp 1: Công ty cổ phần đăng ký thay đổi vốn điều lệ, hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần ký;

2. Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ; 

3. Văn bản của cơ quan Đăng ký đầu tư chấp thuận về việc mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;

4. Các văn bản khác theo quy định pháp luật (nếu có).

Trường hợp 2: Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần, hồ sơ bao gồm:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

2. Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần;

3. Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần;

4. Các văn bản khác theo quy định pháp luật (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

B. Cơ quan giải quyết

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở chính của công ty cổ phần.

C. Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính của công ty cổ phần; hoặc

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; hoặc

- Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính tới Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính của công ty cổ phần.

D. Kết quả thực hiện

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành xử lý hồ sơ. Nếu hồ sơ không hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi văn bản hướng dẫn chỉnh sửa nội dung trong hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi đã cập nhật thông tin về vốn điều lệ của công ty.

=> Xem thêm: Chuyển nhượng vốn nhà nước, vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước vào công ty cổ phần theo phương thức làm sổ sách

3. Một số vấn đề quan trọng cần lưu ý đến thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần

3.1. Thời hạn để công ty cổ phần thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần

Luật Doanh nghiệp 2020 quy định bất kể đợt bán cổ phần nào, sau khi đã được các cổ đông thanh toán đầy đủ và kết thúc đợt bán cổ phần, trong thời hạn 10 ngày, công ty cổ phần phải thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần để thông báo với Cơ quan Đăng ký kinh doanh về sự thay đổi này.

3.2. Xử lý vi phạm về việc thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần

Việc thực hiện thủ tục thông báo tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần với Cơ quan Nhà nước là bắt buộc. Thủ tục thông báo tăng vốn điều lệ bản chất là thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Do vậy, công ty cổ phần nếu chậm trễ trong việc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định thì sẽ bị xử lý vi phạm, cụ thể:

- Quá thời hạn thông báo từ 01 đến 30 ngày: Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng;

- Quá thời hạn từ 31 đến 90 ngày: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng;

- Quá thời hạn từ 91 ngày trở lên: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

=> Xem thêm: Tái cơ cấu đối với loại hình công ty cổ phần

cac-hinh-thuc-tang-von-dieu-le-cua-cong-ty-co-phan

Ảnh 3: Các hình thức tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần_Hotline: +(84) 97 211 8764

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau.

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN CÁC HÌNH THỨC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Câu hỏi 1: Công ty của chúng tôi là công ty đại chúng. Chúng tôi đang muốn thực hiện một vài hình thức tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần. Liệu chúng tôi có thể chào bán cổ phần riêng lẻ trên các thông tin đại chúng không?

Trả lời:

Câu trả lời là không. Theo Luật Doanh nghiệp 2020, một trong các điều kiện để công ty cổ phần được phép chào bán cổ phần riêng lẻ là không chào bán thông qua phương tiện thông tin đại chúng. Do vậy, dù Quý Khách hàng là công ty đại chúng thì cũng không được phép chào bán cổ phần riêng lẻ trên các kênh thông tin này.

Câu hỏi 2: Công ty của chúng tôi phát hành trái phiếu có được coi là hình thức tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần hay không?

Trả lời:

Về bản chất, phát hành trái phiếu không phải là hình thức tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần. Đây chỉ là một hình thức để tăng vốn vay của công ty. 

Thế nhưng, công ty cổ phần của Quý Khách hàng có thể phát hành trái phiếu chuyển đổi. Đây là loại là loại trái phiếu có thể đổi thành cổ phiếu phổ thông theo điều kiện, điều khoản được quy định trong phương án phát hành trái phiếu của công ty.

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp công ty hợp danh

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. Với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số Hotline: +(84) 97 211 8764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư – Công ty Luật TNHH TLK

CÔNG VIỆC LUẬT TLK THỰC HIỆN

1. Tư vấn cho Quý khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

2. Cung cấp tới Quý Khách hàng, đại diện thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu phí dịch vụ khi quý khách hàng sử dụng từ lần thứ 2.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý khách hàng.

Kính chúc Quý khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn và sử dụng dịch vụ, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK           

-  ĐT: +(84) 243 2011 747                       Hotline: +(84) 97 211 8764

-  Email: info@tlklawfirm.vn                 Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo