SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

QUY ĐỊNH VỀ NGHĨA VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TY SẢN XUẤT

 

CÂU HỎI:

Kính gửi Công ty Luật TNHH TLK, Công ty tôi đã được phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết (theo thông tư 26/2015/TT-BTNMT). Theo nội dung đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt Công ty Chúng tôi cần thực hiện:

1. Tiến hành quan trắc 14/33 chỉ tiêu nước thải sản xuất phải đạt QCVN 40:2011/BTNMT.

2. Đến ngày 1/1/2017, nước thải sản xuất phải đạt QCTĐHN 02:2014/BTNMT.”

Tôi muốn hỏi: Đến thời điểm năm 2017, Công ty tôi phải quan trắc 14/33 chỉ tiêu đạt QCTĐHN 01:2014/BTNMT hay phải quan trắc đủ 33/33 chỉ tiêu đạt QCTĐHN 02:2014/BTNMT? Mong quý Công ty tư vấn giúp tôi về vấn đề này.

Chúng tôi xin cảm ơn.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

1. Những điểm khác nhau giữa Luật Cạnh tranh cũ và Luật Cạnh tranh mới (Phần 2)

2. Quy định về nghĩa vụ báo cáo chất thải rắn sinh hoạt

3. Tiêu chuẩn để đo tiếng ồn khi người lao động sử dụng nút chống ồn

Cảm ơn Quý Công ty đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH TLK, trên cơ sở quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết, chúng tôi xin gửi tới Quý Công ty nội dung tư vấn như sau:

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

1. Luật Bảo vệ môi trường số: 72/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2020;

2. Nghị định số: 18/2015/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 02 năm 2015 Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

3. Thông tư số: 26/2015/TT-BTNMT được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 28 tháng 05 năm 2020 quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

4. Quy chuẩn QCTĐHN 02:2014/BTNMT ban hành kèm Thông tư số: 51/2014/TT-BTNMT do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 05 tháng 09 năm 2014 quy định quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trên địa bàn Thủ đô Hà Nội

5. Các văn bản pháp luật hướng dẫn khác có liên quan. 

NỘI DUNG TƯ VẤN:

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết là một thủ tục pháp lý mà các doanh nghiệp phải lập theo quy định của pháp luật, có thể khái quát đề án bảo vệ môi trường chi tiết là việc lập ra các đề án để theo dõi tình hình diễn biến của môi trường xung quanh dự án chưa được thẩm định và có sự ràng buộc về mặt pháp lý.

Căn cứ Điều 3 Thông tư Số: 26/2015/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 28/5/2015 quy định về đối tượng phải lập Đề án bảo vệ môi trường chi tiết; căn cứ điểm 52, danh mục nhóm các dự án về cơ khí, luyện kim thuộc phụ lục II Ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định đối với dự án xây dựng cơ sở sản xuất, sửa chữa, lắp ráp xe máy, ô tô có Công suất từ 5.000 xe máy/năm trở lên; doanh nghiệp có công đoạn xi mạ thì có nghĩa vụ phải lập Đề án bảo vệ môi trương chi tiết. Tham chiếu quy định của pháp luật thấy rằng Quý Công ty nằm trong nhóm có nghĩa vụ phải lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết do thỏa mãn các tiêu chí theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Căn cứ khoản 4.1 Quy chuẩn QCTĐHN 02:2014/BTNMT quy định thời gian áp dụng Quy chuẩn này bắt đầu từ ngày 1/1/2017. Căn cứ bảng 1 mục 2.2. Giá trị C của các thông số thuộc các chỉ tiêu ô nhiễm trong nước thải công nghiệp theo Quy chuẩn QCTĐHN 02:2014/BTNMT ban hành kèm theo Thông tư Số: 51/2014/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi Trường ban hành ngày 05/9/2014 quy định về 33 chỉ tiêu ô nhiễm nước thải mà các doanh nghiệp nằm trong diện phải lập Đề án bảo vệ môi trường chi tiết phải tiến hành quan trắc. Tuy nhiên, căn cứ điểm 4.2. Quy chuẩn QCTĐHN 02:2014/BTNMT quy định về phạm vi áp dụng và thời gian áp dụng quy chuẩn như sau “….()….4.2. Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường căn cứ vào đặc điểm, tính chất của nước thải công nghiệp và mục đích sử dụng của nguồn tiếp nhận để lựa chọn các thông số ô nhiễm đặc trưng và giá trị cơ bản (giá trị C) quy định tại Bảng 1 trong việc kiểm soát ô nhiễm môi trường.”.

Tham chiếu quy định của pháp luật hiểu rằng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền căn cứ vào đặc điểm, tính chất của nước thải công nghiệp và mục đích sử dụng của nguồn tiếp nhận để lựa chọn các thông số ô nhiễm đặc trưng để yêu cầu Quý khách hàng phải tiến hành quan trắc. Đây hoàn toàn thuộc quyền năng tùy nghi lựa chọn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bên cạnh đó, Theo nội dung đề án bảo vệ môi trường của Quý Công ty đã được phê duyệt năm 2016, Quý Công ty được yêu cầu thực hiện quan trắc 14/33 chỉ tiêu nước thải sản xuất phải  đạt QCVN 40:2011/BTNMT. Vấn đề này hiểu rằng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi căn cứ vào đặc điểm, tính chất của nước thải công nghiệp, mục đích sử dụng của nguồn nước tiếp nhận mà Quý Công ty thải ra môi trường đã lựa chọn ra 14 thông số ô nhiễm đặc trưng để yêu cầu Quý Công ty tiến hành quan trắc. Như vậy, về mặt nguyên tắc sau khi thay đổi quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT sang áp dụng quy chuẩn QCTĐHN 02:2014/BTNMT từ ngày 1/1/2017 mà không có văn bản, quyết định, hướng dẫn nào đi kèm với Quy chuẩn này, do vậy Quý Công ty ty chỉ cần tiến hành quan trắc 14/33 chỉ tiêu nước thải theo đề án đã được phê duyệt năm 2016.

Tuy nhiên, cũng cần làm rõ thêm rằng, việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định lựa chọn những chỉ tiêu đặc trưng nào để yêu cầu Quý Công ty tiến hành quan trắc hoàn toàn mang tính cảm quan và tùy nghi theo từng thời điểm và bối cảnh nhất định. Do vậy, Quý Công ty nên đề nghị làm việc trực tiếp xin hướng dẫn và đề đạt những nguyện vọng chính đáng của mình trước khi Cơ quan nhà nước có quyết định, yêu cầu cụ thể đối với Quý Công ty.

Kính thưa Quý Công ty, với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Công ty đang gặp phải. Bởi vậy, trong suốt quá trình hoạt động của mình, chúng tôi xác định giá dịch vụ cạnh tranh, chất lượng công việc và sự hài lòng của khách hàng luôn là mục tiêu quan trọng nhất. Điều đó không chỉ được thể hiện cụ thể thông qua quy trình xử lý chuyên nghiệp, chất lượng công việc mà còn thể hiện ở những cam kết và ưu đãi mà chúng tôi dành tặng Quý Công ty.

CÔNG VIỆC TLK THỰC HIỆN:

1. Tư vấn cho Quý khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài;

2. Cung cấp tới Quý Khách hàng, đại diện thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI:

1. Hỗ trợ cho Quý khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu 12% phí dịch vụ khi quý khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ 2.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

CAM KẾT CỦA TLK LAWFIRM TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý khách hàng.

Kính chúc Quý khách sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                   Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 8.551.256
Xem trong ngày: 1.541
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo