SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

NHỮNG ĐIỂM KHÁC NHAU GIỮA LUẬT CẠNH TRANH CŨ VÀ LUẬT CẠNH TRANH MỚI (PHẦN 2)

 

CÂU HỎI:

Thưa Luật sư, Công ty chúng tôi là công ty sản xuất linh kiện đang quan tâm đến Luật Cạnh tranh 2018 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/07/2019. Vậy, mong Luật sư tư vấn cho chúng tôi một số thắc mắc.

1. Những điểm khác nhau giữa Luật cạnh tranh cũ và Luật cạnh tranh mới?

2. Những điểm thay đổi mới có ảnh hưởng tới những Công ty sản xuất linh kiện như chúng tôi hay không?

Chúng tôi xin cảm ơn.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

1. Quy định về việc lắp đặt hệ thống xử lý khói đối với công ty sản xuất

2. Quy định về việc tổ chức huấn luyện kỹ năng an toàn hóa chất đối với công ty sản xuất

3. Những điểm khác nhau giữa Luật Cạnh tranh cũ và Luật Cạnh tranh mới (Phần 1)

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH TLK, trên cơ sở quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết, chúng tôi xin gửi tới bạn nội dung tư vấn như sau:

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

1. Luật Cạnh tranh số: 27/2004/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;

2. Luật Cạnh tranh số: 23/2018/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018;

3. Các văn bản pháp luật hướng dẫn khác có liên quan.

NỘI DUNG TƯ VẤN:

(Xem lại phần 1 tại đây)

8

Quy định về chính sách khoan hồng với doanh nghiệp vi phạm

Chưa đề cập tới

Điều 112 của Luật cạnh tranh 2018 quy quy định về chính sách khoan hồng đối với các doanh nghiệp vi phạm quy định về cạnh tranh.

Theo đó, doanh nghiệp tự nguyện khai báo giúp Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phát hiện, điều tra và xử lý hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm sẽ được miễn hoặc giảm mức xử phạt theo chính sách khoan hồng.

Chính sách khoan hồng được áp dụng cho không quá 03 doanh nghiệp đầu tiên nộp đơn xin hưởng khoan hồng đến Ủy ban Cạnh tranh quốc gia.

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông báo việc tập trung kinh tế

Các doanh nghiệp tập trung kinh tế có thị phần kết hợp từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành tập trung kinh tế.

Ngưỡng thông báo tập trung kinh tế được xác định căn cứ vào 1 trong 4 tiêu chí:

- Tổng tài sản trên thị trường Việt Nam của doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế;

- Tổng doanh thu trên thị trường Việt Nam của doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế;

- Giá trị giao dịch của tập trung kinh tế;

- Thị phần kết hợp trên thị trường liên quan của doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế.

 

10

Thời hạn xử lý vụ việc vi phạm về cạnh tranh

Xử lý vụ việc vi phạm tập trung kinh tế phải trải qua giai đoạn điều tra sơ bộ và điều tra chính thức. Trong đó, điều tra sơ bộ là 30 ngày; điều tra chính thức là 60 ngày với cạnh tranh không lành mạnh; 180 ngày với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế…

 

Luật Cạnh tranh 2018 không còn quy định về hai giai đoạn điều tra như luật cũ, mà chỉ quy định: Thời hạn điều tra là 09 tháng đối với vụ việc hạn chế cạnh tranh; 90 ngày với vụ việc tập trung kinh tế; 60 ngày với cạnh tranh không lành mạnh.

11

Cơ quan thực thi pháp luật về cạnh tranh

Chưa quy định

Cơ quan thực thi pháp luật về cạnh tranh được giao cho Ủy ban Cạnh tranh quốc gia

Ngoài những điểm khác nhau nêu trên, Luật cạnh tranh 2018 còn có sự điều chỉnh các quy định của Luật cạnh tranh 2004 và bổ sung một số quy định hoàn toàn mới, cụ thể:

- Đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh (Điều 13);

- Thời hanh  được miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh: 05 năm (Điều 21);

- Xác định sức mạnh thị trường đánh kể (Điều 26);

- Đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của việc tập trung kinh tế (Điều 31);

- Đánh giá tác động tích cực của việc tập trung kinh tế (Điều 32);

- Thẩm định việc tập trung kinh tế: thẩm định, quyết định về việc tập trung kinh tế; tập trung kinh tế có điều kiện, hành vi vi phạm quy định về tập trung kinh tế (từ Điều 36 đến Điều 40);

- Quyết định về việc tập trung kinh tế và Tập trung kinh tế có điều kiện (Điều 41, 42);

- Các hành vi vi phạm quy định về tập trung kinh tế (Điều 44);

- Thành lập Ủy ban cạnh tranh quốc gia, quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và các hoạt động của Ủy ban này (Chương VII).

2. Những điểm thay đổi của Luật cạnh tranh 2018 có ảnh hưởng tới Quý Công ty:

Thứ nhất, Luật cạnh tranh 2018 mở rộng phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. Với đặc thù về nguồn vốn đầu tư, ngành nghề hoạt động của mình, Quý Công ty cũng như các doanh nghiệp sản xuất khác có rất nhiều hành vi kinh doanh, nhiều giao dịch của doanh nghiệp xảy ra ở bên trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam, ví dụ như thỏa thuận giữa các nhà sản xuất, phân phối, giữa các nhà xuất khẩu với nhập khẩu…. Các doanh nghiệp cũng như các bên có liên quan đều nhận thấy những hoạt động đó có những tác động và có ảnh hưởng nhất định đến thị trường Việt Nam. Do vậy, Luật cạnh tranh 2018 với những điều chỉnh, bổ sung về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng sẽ mở rộng được phạm vi ảnh hưởng tới các chủ thể liên quan trong xã hội hơn. Đặc biệt, Quý Công ty cũng nằm trong nhóm đối tượng điều chỉnh của Luật này, do vậy sẽ phải tuân thủ Hệ thống pháp luật điều chỉnh liên quan đến lĩnh vực cạnh tranh trong quá trình vận hành và phát triển của công ty.

Thứ hai, luật đã sửa đổi, bổ sung và làm rõ những hành vi bị cấm đối với cơ quan nhà nước. Xuất phát từ thực tiễn trong thời gian qua cũng có khá nhiều cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể là UBND các tỉnh, sở ban ngành, các cơ quan quản lý nhà nước các bộ, ngành đã ban hành những văn bản có những tác động bất lợi, có sự phân biệt đối xử và tạo những tác động hạn chế cạnh tranh trên thị trường thì cũng đã được Luật cũ điều chỉnh. Luật mới được ban hành quy định về mức xử lý vi phạm đối với loại hành vi này, qua đó nâng cao hiệu quả thực thi của Luật Cạnh tranh một cách toàn diện với Quý Công ty nói riêng và tất cả chủ thể, tổ chức, cá nhân khác nếu có thực hiện hành vi được coi là có tác động bất lợi đến cạnh tranh trên thị trường.

Thứ ba, hoàn thiện quy định kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và bổ sung quy định về chính sách khoan hồng để tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật cạnh tranh. Khác với luật cũ chỉ cấm các hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh dựa trên một số tiêu chí, ví dụ dựa trên mức thị phần kết hợp giữa các doanh nghiệp tham gia khi cạnh tranh…. Luật cạnh tranh 2018 quy định các tiêu chí đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh nhằm cụ thể hóa để dễ hình dung trong các trường hợp cụ thể. Luật cạnh tranh 2018 cũng đưa ra quy định chính sách khoan hồng để tăng cường khả năng phát hiện điều tra các hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh hiện đang có xu hướng ngầm hóa và rất tinh vi, khiến việc tìm ra các chứng cứ thực sự là không dễ dàng. Điểm mới này rất có lợi cho Quý Công ty cũng như các thành viên trong khối liên kết hợp tác của Quý Công ty nếu có vô tình vi phạm Luật cạnh tranh.

Thứ tư, bổ sung tiêu chí xác định sức mạnh thị trường. Trước đây với Luật Cạnh tranh 2004, khi xác định vị trí của một doanh nghiệp trên thị trường có phải là doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh hay không thì dựa vào tiêu chí thị phần trên thị trường chiếm trên 30%. Luật Cạnh tranh 2018 đã bổ sung thêm yếu tố khác ngoài yếu tố thị phần để xác định doanh nghiệp và nhóm doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường. Tức là những doanh nghiệp có thị phần dưới 30% thì cơ quan cạnh tranh sẽ đánh giá hoặc bản thân doanh nghiệp cũng có thể đánh giá theo các quy định rất cụ thể trong Luật Cạnh tranh 2018 để xem rằng liệu doanh nghiệp có vị trí sức mạnh thị trường hay không. Qua đó tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho Quý công ty cũng như các doanh nghiệp khác để có thể phát huy tối đa tiềm lực kinh tế của mình. Tuy nhiên cần xác định rõ rằng nếu trong tương lai Quý công ty với những điều kiện sẵn có và triển vọng phát triển vượt bậc của mình chiếm vị trí thống lĩnh ứng với các điều kiện kèm theo của quy định pháp luật - quyền phát triển nội tại của doanh nghiệp. Nếu như doanh nghiệp nói chung và Quý Công ty nói riêng lạm dụng vị trí đó để thực hiện các hành vi phản cạnh tranh trên thị trường thì hành vi đó sẽ bị cấm theo Luật Cạnh tranh cho dù thị phần thị trường chiếm lĩnh dưới 30%.

Thứ năm, Luật cạnh tranh 2018 đã hoàn thiện quy định về kiểm soát hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, luật không tiếp tục quy định một số hành vi cạnh tranh không lành mạnh đã được quy định trong một số luật khác và khẳng định nguyên tắc các hành vi cạnh tranh không lành mạnh đã được quy định tại các luật khác được thực hiện theo pháp luật từng ngành đó. Điểm mới bổ sung đối với các hành vi cạnh tranh không lành mạnh mà Quý công ty cần lưu ý đó là quy định về hành vi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ mà mục đích nhằm dẫn đến việc loại bỏ doanh nghiệp khác cùng kinh doanh loại hàng hóa, dịch vụ đó.

Thứ sáu, tổ chức lại cơ quan cạnh tranh. Theo quy định tại Luật cạnh tranh 2018, Việt Nam chỉ có một cơ quan cạnh tranh duy nhất đó là Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, đây là cơ quan vừa thực thi quản lý nhà nước trong lĩnh vực cạnh tranh nhưng cũng đồng thời thực thi tố tụng cạnh tranh. Do vậy mỗi khi phát sinh các sự vụ liên quan đến lĩnh vực cạnh tranh, thay vì làm việc tại các cơ quan, chủ thể có thẩm quyền cũ, Quý Công ty có thể làm việc trực tiếp tại Ủy ban Cạnh tranh quốc gia.

Thứ bảy, Luật cạnh tranh 2018 đã hoàn thiện các quy định về trình tự thủ tục trong tố tụng cạnh tranh theo hướng đơn giản, nhiều hoạt động được rút ngắn thời gian và có sự phân định rõ hơn các khâu, cũng như trách nhiệm trong việc tiến hành tố tụng và xử lý các vụ việc hạn chế cạnh tranh. Qua đó hỗ trợ tối đa cho Quý Công ty cũng như các chủ thể liên quan khác giải quyết thủ tục trong tố tụng cạnh tranh được nhanh gọn và kịp thời hơn.

Kính thưa Quý khách hàng, với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Bởi vậy, trong suốt quá trình hoạt động của mình, chúng tôi xác định giá dịch vụ cạnh tranh, chất lượng công việc và sự hài lòng của khách hàng luôn là mục tiêu quan trọng nhất. Điều đó không chỉ được thể hiện cụ thể thông qua quy trình xử lý chuyên nghiệp, chất lượng công việc mà còn thể hiện ở những cam kết và ưu đãi mà chúng tôi dành tặng Quý Khách hàng.

CÔNG VIỆC LUẬT TLK THỰC HIỆN:

1. Tư vấn cho Quý khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài;

2. Cung cấp tới Quý Khách hàng, đại diện thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI:

1. Hỗ trợ cho Quý khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu 12% phí dịch vụ khi quý khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ 2.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

CAM KẾT CỦA TLK LAWFIRM TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý khách hàng.

Kính chúc Quý khách sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn và sử dụng dịch vụ, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK                                     

-  ĐT: +(84) 243 2011 747                       Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                     Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

THÔNG TIN NÓNG HỔI – HỮU ÍCH CHO BẠN ĐỌC

THÔNG TƯ 18/2019/TT-BTC BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 134/2014/TT-BTC NGÀY 12/09/2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỦ TỤC GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ VÀ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI MÁY MÓC VÀ THIẾT BỊ NHẬP KHẨU ĐỂ TẠO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẦU TƯ DỰ ÁN

THÔNG TƯ 18/2019/TT-BTC BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 134/2014/TT-BTC NGÀY 12/09/2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỦ TỤC GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ VÀ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI MÁY MÓC VÀ THIẾT BỊ NHẬP KHẨU ĐỂ TẠO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Ngày 03/04/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BTC quy định bãi bỏ Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng cho máy móc, thiết...

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo