SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XIN ĐÁNH GIÁ LẠI TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

 

CÂU HỎI

Xin chào Công ty Luật TNHH TLK, trước khi tiến hành xây dựng nhà máy như hiện nay, Công ty tôi đã được cấp phép quyền sử dụng đất hợp pháp, được cấp giấy phép xây dựng và hồ sơ xây dựng là đầy đủ và phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời, từ thời điểm hoạt động cho tới nay, Công ty tôi hoạt động ổn định, luôn chấp hành tốt các quy định của nhà nước liên quan tới mọi quyền và nghĩa vụ trong quá trình hoạt động. Tuy nhiện, hiện nay có một tòa chung cư đang được xây dựng gần nhà máy của tôi (dự kiến năm 2020 sẽ được bàn giao căn hộ). Theo đánh giá, sau khi được hoàn thành thì ở tầng 20 của trung cư này sẽ bị vượt quá về tiêu chuẩn tiếng ồn.

Xin hỏi, Công ty tôi có phải đánh giá lại tác động môi trường hay không? (Dự án của Công ty được phê duyệt và bắt đầu triển khai vào ngày 02/1/1997, tiếp tục triển khai thực hiện dự án và cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 27/6/2008.)

Tôi xin cảm ơn Luật sư.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

1. Tiếng ồn tại nơi làm việc vượt quá tiêu chuẩn cho phép

2. Quy định về mức tiếng ồn tại nơi làm việc của người lao động

3. Quy định về quy chuẩn của palet để hàng

Cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH TLK, trên cơ sở quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết, chúng tôi xin gửi tới Quý Khách hàng nội dung tư vấn như sau:

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Bảo vệ môi trường số: 72/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2020;

2. Luật xây dựng năm số: 50/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2014;

3. Nghị định số: 15/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 03 tháng 3 năm 2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

4. Các văn bản pháp luật hướng dẫn khác có liên quan.

NỘI DUNG TƯ VẤN

Liên quan tới nội dung câu hỏi của Quý Khách hàng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn cụ thể như sau:

     1. Nghĩa vụ của Công ty bạn trong quá trình triển khai thực hiện dự án:

Thứ nhất, căn cứ theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường, khi tiếp tục triển khai thực hiện dự án năm 2008 Quý Khách hàng là đơn vị thuộc đối tượng phải tiến hành đánh giá tác động môi trường và đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi tiến hành xây dựng kiện toàn, nâng cấp hoạt động của nhà máy như hiện nay. Để báo cáo tác động môi trường của Quý Khách hàng được phê duyệt phải có sự nhất trí về nội dung báo cáo tác động môi trường của UBND thành phố Hà Nội, ý kiến tham vấn của UBND xã/phường và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã nơi chịu tác động của dự án và các cơ quan ban ngành khác có liên quan. Từ đó có thể hiểu rằng, ở thời điểm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, việc đánh giá tác động môi trường mà Quý Khách hàng thực hiện hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật.

Thứ hai, căn cứ theo quy định tại Luật Xây dựng và các văn bản có liên quan khác quy định về việc xin giấy phép xây dựng và thực tế Quý Khách hàng đã được cấp giấy phép xây dựng, tức là Quý Khách hàng đã xác lập được quyền sử dụng đất hợp pháp, hồ sơ xây dựng là đúng, đủ theo quy định của pháp luật. Đồng thời, việc xây dựng nhà máy đã đảm bảo đúng theo thiết kế cũng như các quy định của pháp luật có liên quan và không gây ảnh hưởng đến quy hoạch cũng như tính năng sử dụng của các khu vực xung quanh. Do đó, Quý Khách hàng có quyền hoạt động ổn định, liên tục theo quy định của pháp luật.

     2. Trách nhiệm của đơn vị đầu tư xây dựng tòa nhà trung cư:

Theo thông tin được cung cấp, năm 2018 có một tòa chung cư đang xây dựng gần nhà máy của Quý Khách hàng. Theo đó, nghĩa vụ của Chủ đầu tư tòa chung cư trong việc đánh giá tác động môi trường và tiến hành xây dựng được quy định như sau: 

1. Khi đầu tư xây dựng, chủ đầu tư phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, trừ trường hợp khác theo quy định pháp luật. Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng phải phù hợp với yêu cầu của từng loại dự án. Việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng phải tuân theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan…..()…..”.

Bên cạnh đó, trình tự đầu tư xây dựng được quy định như sau: “Giai đoạn chuẩn bị dự án gồm các công việc: Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (nếu có); lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng để xem xét, quyết định đầu tư xây dựng và thực hiện các công việc cần thiết khác liên quan đến chuẩn bị dự án;”.

Tham chiếu quy định thấy rằng, chủ đầu tư xây dựng chung cư thuộc nhóm đối tượng cần phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng để được xem xét trước khi được chấp thuận triển khai dự án. Mặt khác, trong báo cáo tiền khả thi hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng sẽ cần phải xác định rõ tính phù hợp của dự án, các tác động của dự án đối với môi trường xung quanh và ngược lại, các chỉ số có liên quan khác trong đó có tiếng ồn. Chủ đầu tư thực hiện dự án phải xác định, dự liệu và xây dựng được các phương án, giải pháp nhằm đảm bảo các thông số, chỉ tiêu có liên quan trực tiếp tới tính hợp lý và ổn định cho dự án mà chủ đầu tư đang thực hiện, trong đó có các nhóm vấn đề liên quan tới tiếng ồn.

Như vậy, tham chiếu quy định của pháp luật thấy rằng, việc tầng 20 của tòa chung cư bị ảnh hưởng vượt quá tiêu chuẩn tiếng ồn do hoạt động bình thường của Quý Khách hàng phải được Chủ đầu tư xây dựng chung cư dự liệu, ghi nhận trong báo cáo, đồng thời phải có phương án xử lý phù hợp.

Kính thưa Quý Khách hàng, với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Bởi vậy, trong suốt quá trình hoạt động của mình, chúng tôi xác định giá dịch vụ cạnh tranh, chất lượng công việc và sự hài lòng của khách hàng luôn là mục tiêu quan trọng nhất. Điều đó không chỉ được thể hiện cụ thể thông qua quy trình xử lý chuyên nghiệp, chất lượng công việc mà còn thể hiện ở những cam kết và ưu đãi mà chúng tôi dành tặng Quý Khách hàng.

CÔNG VIỆC TLK THỰC HIỆN

1. Tư vấn cho Quý khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài;

2. Cung cấp tới Quý Khách hàng, đại diện thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu 12% phí dịch vụ khi quý khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ 2.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

CAM KẾT CỦA TLK LAWFIRM TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý khách hàng.

Kính chúc Quý khách sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn và sử dụng dịch vụ, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK                                     

ĐT: +(84) 243 2011 747                       Hotline: +(84) 97 211 8764

Email: info@tlklawfirm.vn                    Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo