SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XIN LẠI GIẤY XÁC NHẬN BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT

 

CÂU HỎI

Kính gửi Công ty Luật TNHH TLK, chúng tôi có một vấn đề pháp lý mong được Quý Công ty giải đáp như sau: Năm 2016 Công ty tôi được cấp giấy xác nhận phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất, đến năm 2018 Công ty bổ sung thêm một số loại hóa chất độc hại, nguy hiểm (các loại hóa chất này chưa đến ngưỡng phải lập kế hoạch).

Xin hỏi: Công ty tôi có cần xin lại giấy xác nhận biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất hay không? Văn bản pháp luật điều chỉnh về vấn đề này là gì?

Chúng tôi xin cảm ơn.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

1. Số lượng người đại diện theo pháp luật và sổ đăng ký thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên

2. Quy định về việc xử phạt đối với lỗi xả nước thải sinh hoạt ra môi trường vượt quá tiêu chuẩn quy định

3. Ưu thế của công ty TNHH

Cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH TLK, trên cơ sở quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết, chúng tôi xin gửi tới Quý Khách hàng nội dung tư vấn như sau:

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Hóa chất số: 06/2007/QH12  được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007;

2. Nghị định số: 113/2017/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 09 tháng 10 năm 2017 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất;

3. Thông tư số: 32/2017/TT-BCT được Bộ Công thương ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2017 Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất;

4. Các văn bản pháp luật hướng dẫn khác có liên quan.

NỘI DUNG TƯ VẤN

Liên quan tới nội dung câu hỏi của Quý Khách hàng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn, cụ thể như sau:

1. Đối tượng phải xây dựng Kế hoạch, Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất:

Căn cứ vào quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất, đối tượng phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa sự cố hóa chất tại Nghị định 113/2017/NĐ-CP như sau:

Chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất có ít nhất 01 hóa chất với khối lượng tồn trữ lớn nhất tại một thời điểm lớn hơn hoặc bằng ngưỡng khối lượng theo quy định phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đối với tất cả các hóa chất nguy hiểm mà dự án có hoạt động và trình bộ quản lý ngành, lĩnh vực thẩm định, phê duyệt trước khi chính thức đưa dự án vào hoạt động.

Bên cạnh đó, đối tượng phải xây dựng biện pháp ứng phó sự cố hóa chất như sau:

Đối tượng phải xây dựng Biện pháp: Chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất trừ trường hợp khác theo quy định phải xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trước khi dự án chính thức đưa vào hoạt động”.

Tham chiếu theo quy định pháp luật được viện dẫn, các doanh nghiệp sử dụng hóa chất chưa đạt ngưỡng quy định tại Phụ lục IV Nghị định 113/2017/NĐ-CP thì không phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất nhưng sẽ phải xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan xác nhận Biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất cho các dự án và cơ sở hóa chất thuộc địa bàn quản lý.

2. Vấn đề xin cấp lại giấy xác nhận Biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất. 

Thời điểm hiện tại pháp luật không có quy định về việc cấp lại Giấy xác nhận biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất mà chỉ đưa ra quy định về vấn đề bổ sung, thay đổi nội dung của Biện pháp phòng ngừa. Đồng thời, dựa trên biểu mẫu xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp Quý Khách hàng đã được cấp, có thể thấy rằng, trên giấy xác nhận này không liệt kê danh mục các hóa chất mà dự án hoặc cơ sở hóa chất sử dụng mà chỉ đưa ra quyết định công nhận Biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất của dự án hoặc cơ sở hóa chất đã được xây dựng, kiểm duyệt, ban hành và được thực hiện trên thực tế. Như vây, việc Quý Khách hàng bổ sung một số loại hóa chất mới sẽ không làm thay đổi nội dung ghi trên giấy xác nhận Biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất mà chỉ làm thay đổi nội dung trong quá trình thực hiện Biện pháp phòng ngừa.

Liên quan đến vấn đề thay đổi biện pháp phòng ngừa, tại Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định như sau: “Trách nhiệm thực hiện Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của tổ chức, cá nhân.....()..... c) Trường hợp có sự thay đổi trong quá trình đầu tư và hoạt động liên quan đến những nội dung đề ra trong Biện pháp, tổ chức, cá nhân phải bổ sung, chỉnh sửa Biện pháp.”. Bên cạnh đó, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan trực tiếp giám sát, quản lý hoạt động sử dụng hóa chất của các dự án, cơ sở có xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

Như vậy, khi bổ sung một số hóa chất độc hại, nguy hiểm vào trong quá trình sản xuất, Quý Khách hàng sẽ phải liên hệ với Sở Công thương để thực hiện việc thay đổi nội dung trong Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

Thêm vào đó, Quý Khách hàng cũng cần lưu ý về việc xử lý vi phạm hành chính liên quan đến vấn đề thay đổi nội dung Biện pháp phòng ngừa như sau: Căn cứ vào Nghị định 163/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp quy định như sau:

“....()....2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không báo cáo cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi những nội dung đã được phê duyệt tại Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất hoặc những nội dung đã được xác nhận tại Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất”.

Như vây, khi thực hiện bổ sung một số loại hóa chất nguy hiểm, độc hại trong quá trình sản xuất, Quý Khách hàng phải có nghĩa vụ báo cáo cho Sở Công thương về sự thay đổi này để cơ quan nhà nước có thể kịp thời quản lý và tránh xảy ra sai sót cho Quý Khách hàng.

Kính thưa Quý Khách hàng, với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Bởi vậy, trong suốt quá trình hoạt động của mình, chúng tôi xác định giá dịch vụ cạnh tranh, chất lượng công việc và sự hài lòng của khách hàng luôn là mục tiêu quan trọng nhất. Điều đó không chỉ được thể hiện cụ thể thông qua quy trình xử lý chuyên nghiệp, chất lượng công việc mà còn thể hiện ở những cam kết và ưu đãi mà chúng tôi dành tặng Quý Khách hàng.

CÔNG VIỆC TLK THỰC HIỆN

1. Tư vấn cho Quý khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư;

2. Cung cấp tới Quý Khách hàng, đại diện thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu 12% phí dịch vụ khi Quý khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

CAM KẾT CỦA TLK LAWFIRM TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý khách hàng.

Kính chúc Quý khách sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                   Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo