SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP NHƯNG KHÔNG HOẠT ĐỘNG THÌ CÓ VI PHẠM PHÁP LUẬT KHÔNG?

CÂU HỎI

Kính chào công ty Luật TNHH TLK, kính mong được Quý Công ty giải đáp vấn đề như sau: Công ty của tôi mới thành lập gần đây, nhưng do ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, nên việc buôn bán làm ăn không được thuận lợi. Vậy cho tôi hỏi, thành lập doanh nghiệp nhưng không hoạt động thì có vi phạm pháp luật không? Mong được Quý Công ty giải đáp. Tôi xin cảm ơn!

NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

1. Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong trường hợp nào? Khi tạm ngừng kinh doanh cần thực hiện thủ tục gì không?

2. Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp?

3. Thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh

CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

2. Nghị định số: 01/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 01 năm 2021 về đăng ký doanh nghiệp;

3. Nghị định số: 50/2016/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 01 tháng 6 năm 2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

4. Nghị định số: 22/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 24 tháng 02 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài

5. Nghị định số: 115/2015/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 11 tháng 11 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

6. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan (nếu có).

NỘI DUNG TƯ VẤN

Trong thời kỳ nền kinh tế ngày một phát triển mạnh mẽ, các cơ hội hợp tác sinh lời ngày càng rộng mở, thì việc thành lập doanh nghiệp ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, vì nhiều lý do cả chủ quan và khách quan, doanh nghiệp không hoạt động kinh doanh. Ví dụ đối với lý do khách quan, trong những năm 2020, nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, nên nhiều doanh nghiệp không thể hoạt động kinh doanh bình thường. 

Vậy thành lập doanh nghiệp nhưng không hoạt động thì có vi phạm pháp luật hay không? Đây là một câu hỏi mà nhiều doanh nghiệp đang băn khoăn. Công ty Luật TNHH TLK sẽ đưa ra câu trả lời chi tiết nhất cho Quý Khách hàng thông qua bài viết dưới đây.

thanh-lap-doanh-nghiep-nhung-khong-hoat-dong-thi-co-vi-pham-phap-luat-khong

Ảnh 1. Thành lập doanh nghiệp nhưng không hoạt động thì có vi phạm pháp luật không?_Hotline: +(84) 97 211 8764

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP NHƯNG KHÔNG HOẠT ĐỘNG

1. Thành lập doanh nghiệp nhưng không hoạt động là gì?

Thành lập doanh nghiệp nhưng không hoạt động kinh doanh là việc các cá nhân,tổ chức thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật liên quan, nhưng sau khi hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp, vì một vài lý do mà doanh nghiệp không hoạt động kinh doanh, cụ thể là không sản xuất, kinh doanh, không có hợp đồng, giao dịch, hoặc thậm chí không hoạt động với tư cách pháp nhân,…

Thành lập doanh nghiệp nhưng không hoạt động có thể do dịch bệnh, thiên tai, hạn hán, mất mùa; do vốn tổng hoặc vốn điều lệ của doanh nghiệp yếu; do doanh nghiệp đang có sự thay đổi cơ cấu, nhân sự,... nên không thể hoạt động kinh doanh sinh lời bình thường. Tuy nhiên, trên thực tế, một vài doanh nghiệp thành lập nhưng không hoạt động nhằm thực hiện những hành vi phi đạo đức và trái pháp luật, lợi dụng, lừa đảo những tổ chức, cá nhân khác, gây nguy hại cho xã hội... Ngày nay, những doanh nghiệp đó được gọi là các “công ty ma”. 

Lưu ý: Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật liên quan không quy định doanh nghiệp sau khi thành lập phải lập tức hoạt động. Tuy nhiên, pháp luật lại quy định xử lý vi phạm đối với việc thành lập doanh nghiệp nhưng không hoạt động. Do vậy, khi không có hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh để Nhà nước nắm bắt tình trạng của doanh nghiệp, dễ dàng kiểm soát sự lành mạnh của thị trường kinh doanh và an sinh xã hội.

thanh-lap-doanh-nghiep-nhung-khong-hoat-dong-thi-co-vi-pham-phap-luat-khong

Ảnh 2. Thành lập doanh nghiệp nhưng không hoạt động thì có vi phạm pháp luật không?_Hotline: +(84) 97 211 8764

2. Xử lý vi phạm đối với việc thành lập doanh nghiệp nhưng không hoạt động

Theo quy định tại khoản 1 Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp phải gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh. Nếu thành lập doanh nghiệp nhưng không hoạt động, đồng thời không làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp sẽ bị xử lý vi phạm theo những hình thức dưới đây:

2.1. Xử phạt hành chính đối với việc thành lập doanh nghiệp nhưng không hoạt động

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 32 Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi đã tạm ngừng kinh doanh (tức đã thành lập doanh nghiệp nhưng không hoạt động) nhưng:

- Không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hoặc, 

- Thông báo không đúng thời hạn với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đồng thời, doanh nghiệp buộc gửi thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện đối với hành vi vi phạm.

2.2. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với việc thành lập doanh nghiệp nhưng không hoạt động

Theo khoản 3 Điều 75 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, nếu như thành lập doanh nghiệp mà không hoạt động kinh doanh đồng thời không đăng ký tạm ngừng hoạt động trong vòng 01 năm, thì trước hết, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp đến giải trình và thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh. 

Sau đó, trong 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ lập tức ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu như:

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không đến Phòng Đăng ký kinh doanh giải trình; hoặc,

- Nội dung giải trình từ phía doanh nghiệp không được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp thuận do hành vi phạm pháp, do pháp luật không quy định (ví dụ doanh nghiệp đưa ra lý do ngừng kinh doanh vì dịch bệnh, tuy nhiên, loại bệnh đó không thuộc các nhóm bệnh truyền nhiễm được Nhà nước công bố dịch theo quy định tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm),…

Đồng thời, một khi doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp buộc phải giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định 50/2021-NĐ/CP, doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không tiến hành thủ tục giải thể đối với doanh nghiệp thuộc các trường hợp bắt buộc giải thể. Thủ tục tạm ngừng kinh doanh và giải thể doanh nghiệp được TLK hướng dẫn chi tiết hơn tại các bài viết riêng.

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh khi doanh nghiệp chưa có kế hoạch kinh doanh

II. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau.

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

III. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP NHƯNG KHÔNG HOẠT ĐỘNG

Câu hỏi 1: Doanh nghiệp ngừng hoạt động 01 năm nhưng chưa thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp rồi thì có bị xử phạt hành chính nữa không?

Trả lời:

Câu trả lời là không. 

Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là những doanh nghiệp không đến giải trình theo yêu cầu của cơ quan nhà nước hoặc nội dung giải trình không được chấp nhận. Trường hợp này, doanh nghiệp phải lập tức thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp, mà không phải nộp tiền phạt vi phạm hành chính nữa.

Mặt khác, nếu như thành lập doanh nghiệp nhưng không hoạt động 01 năm, đến giải trình theo yêu cầu của cơ quan nhà nước, đồng thời nội dung giải trình được chấp thuận thì doanh nghiệp không bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhưng phải nộp tiền phạt vi phạm hành chính và buộc thông báo tạm ngừng kinh doanh như đã trình bày tại mục 2,1 trên.

Câu hỏi 2: Thành lập doanh nghiệp mà không hoạt động có phải nộp thuế hay không?

Trả lời:

Câu trả lời là có. Thành lập doanh nghiệp mà không hoạt động thì phải làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh. Theo đó, doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh phải khai, nộp thuế đầy đủ. 

Riêng đối với lệ phí môn bài, cần lưu ý rằng, theo quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP sửa đổi bởi Nghị định 22/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp sẽ không phải nộp lệ phí môn bài với điều kiện: 

- Thứ nhất, phải gửi văn bản thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh gửi cơ quan thuế trước thời hạn phải nộp lệ phí theo quy định (ngày 30 tháng 01 hàng năm)

- Thứ hai, chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh; 

- Thứ ba, tạm ngừng kinh doanh trọn vẹn cả năm dương lịch. Mặt khác, nếu như doanh nghiệp không thể đáp ứng được ba điều kiện trên.

Theo đó, nếu như doanh nghiệp không tạm ngừng kinh doanh trọn vẹn cả năm dương lịch, thì vẫn phải nộp lệ phí môn bài theo quy định pháp luật. 

Cũng theo Nghị định 151/2014/TT-BTC, doanh nghiệp không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh nếu như doanh nghiệp đó tạm ngừng kinh doanh trọn vẹn cả năm dương lịch. Mặt khác, doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh không trọn vẹn cả năm dương lịch thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

thanh-lap-doanh-nghiep-nhung-khong-hoat-dong-thi-co-vi-pham-phap-luat-khong

Ảnh 3. Thành lập doanh nghiệp nhưng không hoạt động thì có vi phạm pháp luật không?_Hotline: +(84) 97 211 8764

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. Với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số hotline: +(84) 97 211 8764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư – Công ty Luật TNHH TLK

CÔNG VIỆC LUẬT TLK THỰC HIỆN

1. Tư vấn cho Quý Khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

2. Cung cấp tới Quý Khách hàng, đại diện thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng từ lần thứ 2.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn và sử dụng dịch vụ, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK           

-  ĐT: +(84) 243 2011 747                       Hotline: +(84) 97 211 8764

-  Email: info@tlklawfirm.vn                 Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo