SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIẾP NHẬN THÊM THÀNH VIÊN MỚI THÌ CẦN LÀM THỦ TỤC GÌ?

CÂU HỎI

Kính chào công ty Luật TNHH TLK, kính mong được Quý Công ty giải đáp vấn đề như sau: Công ty TNHH một thành viên của tôi đã được thành lập vào tháng 2/2021. Vậy cho tôi hỏi, Công ty TNHH một thành viên tiếp nhận thêm thành viên mới thì cần làm thủ tục gì? Mong được Quý Công ty giải đáp. Tôi xin cảm ơn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

1. Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên là tổ chức

2. Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên là cá nhân

3. Thủ tục giải thể công ty TNHH một thành viên

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH TLK, trên cơ sở quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết, chúng tôi xin gửi tới bạn nội dung tư vấn như sau:

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

2. Nghị định số: 01/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 01 năm 2021 quy định về đăng ký doanh nghiệp;

3. Thông tư số: 01/2021/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 16 tháng 3 năm 2021 quy định về việc hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp;

4. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.

NỘI DUNG TƯ VẤN

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển, việc tái cơ cấu - thay đổi thành viên trong doanh nghiệp diễn ra ngày càng phổ biến, đặc biệt là đối với loại hình Công ty TNHH một thành viên. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp nhận thêm thành viên mới, công ty thường gặp phải những khó khăn nhất định như: Quy định về tiếp nhận thành viên mới? Các bước thực hiện thủ tục tiếp nhận thêm thành viên mới? Hậu quả pháp lý của việc tiếp nhận thêm thành viên mới?...Tất cả những vấn đề quan trọng mà Quý Khách hàng đang khúc mắc liên quan tới thủ tục tiếp  nhận thêm thành viên mới của Công ty TNHH một thành viên sẽ được Chúng tôi tư vấn qua bài viết dưới đây.

Trong quá trình hoạt động, công ty TNHH một thành viên có thể tiếp nhận thêm thành viên mới. Với đặc trưng là loại hình doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu, việc tiếp nhận thêm thành viên mới của công ty TNHH một thành viên sẽ phải tổ chức quản lý theo loại hình doanh nghiệp tương ứng. Theo đó, chủ sở hữu cần thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn pháp luật quy định kể từ ngày tiếp nhận thành viên mới. Dưới đây sẽ là nội dung chi tiết liên quan đến thủ tục tiếp nhận thêm thành viên mới của Công ty TNHH một thành viên:

cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-tiep-nhan-them-thanh-vien-moi-thi-can-lam-thu-tuc-gi

 Ảnh 1. Công ty TNHH một thành viên _Hotline +(84) 97 211 8764

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI TIẾP NHẬN THÊM THÀNH VIÊN MỚI CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

1. Khái niệm công ty TNHH một thành viên 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020:“Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty”.

Theo đó, có thể hiểu Công ty TNHH một thành viên là loại hình doanh nghiệp chỉ có một cá nhân hoặc một tổ chức là chủ sở hữu và đối với các khoản nợ hay nghĩa vụ tài sản khác của công ty thì chủ sở hữu sẽ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

2. Đặc điểm của công ty TNHH một thành viên

Về thành viên, căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 thì công ty TNHH một thành viên sẽ có thành viên là một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty TNHH một thành viên do cá nhân hay tổ chức làm chủ sở hữu sẽ có sự khác nhau nhất định.

Về vốn điều lệ, đối với công ty TNHH một thành viên, vốn điều lệ khi đăng ký thành lập doanh nghiệp được hiểu là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu công ty cam kết góp vào, chúng được ghi nhận trong điều lệ của công ty. Trong trường hợp chủ sở hữu không góp, góp không đúng hạn hoặc góp không đủ vốn điều lệ gây ra thiệt hại, không hoàn thành nghĩa vụ tài chính của công ty thì chủ sở hữu sẽ phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình.

Về trách nhiệm tài sản, trách nhiệm tài sản cũng là một trong những điểm đặc trưng giúp phân biệt công ty TNHH một thành viên với loại hình doanh nghiệp khác như doanh nghiệp tư nhân. Ở loại hình doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu sẽ phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình, nhưng đối với công ty TNHH một thành viên, chủ sở hữu chỉ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Về khả năng huy động vốn, một điểm đáng chú ý liên quan đến công ty TNHH một thành viên là loại hình doanh nghiệp này không được phát hành cổ phần như một số doanh nghiệp thuộc loại hình công ty cổ phần tại Việt Nam. Tuy nhiên, công ty TNHH một thành viên vẫn có thể huy động vốn bằng cách: phát hành trái phiếu, vay vốn từ các cá nhân, tổ chức khác hoặc chủ sở hữu có thể tự góp vốn thêm vào công ty của mình.

Về tư cách pháp nhân, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Công ty TNHH một thành viên sẽ có tư cách pháp nhân. 

Về quyền góp vốn vào doanh nghiệp khác, thì chỉ chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên là tổ chức mới có quyền góp vốn vào công ty khác; còn khi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên là cá nhân thì không có quyền này.

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên là tổ chức

3. Quy định về Tiếp nhận thành viên mới của Công ty TNHH một thành viên

3.1. Mục đích tiếp nhận thành viên mới của Công ty TNHH một thành viên

Trong trường hợp Công ty TNHH một thành viên muốn mở rộng quy mô hoạt động, tăng vốn điều lệ công ty, huy động thêm nhiều nguồn vốn khác nhau hoặc thay đổi thành viên công ty mình thì khi đó công ty sẽ thực hiện công việc tiếp nhận thêm thành viên mới. Tùy vào số lượng thành viên được tiếp nhận thêm và loại hình doanh nghiệp phù hợp nhất ở thời điểm hiện tại mà Công ty TNHH một thành viên sẽ thực hiện thủ tục tiếp nhận thành viên mới, đồng nghĩa với việc công ty sẽ phải thay đổi loại hình doanh nghiệp hiện tại của mình.   

3.2. Kết quả của việc Công ty TNHH một thành viên tiếp nhận thêm thành viên mới

Khi Công ty TNHH một thành viên tiếp nhận thêm thành viên mới thì công ty phải tổ chức quản lý theo loại hình doanh nghiệp tương ứng, cụ thể: 

- Công ty TNHH một thành viên tiếp nhận thành viên mới trở thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên; hoặc, 

- Công ty TNHH một thành viên tiếp nhận thành viên mới trở thành Công ty cổ phần.

Có thể thấy, Công ty TNHH một thành viên có những đặc trưng nhất định của mô hình doanh nghiệp một chủ sở hữu. Việc tiếp nhận thành viên mới có thể là phương án để công ty tăng vốn điều lệ, nếu tiếp nhận thành viên thì buộc Công ty TNHH một thành viên phải tổ chức quản lý phù hợp với loại hình tương ứng, phù hợp với định hướng phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. Phần lớn, các doanh nghiệp khi mở rộng quy mô, tiếp nhận thêm thành viên mới, thay đổi thành viên; nếu có những định hướng phát triển rõ ràng sẽ là tiền đề để doanh nghiệp có một vị thế vững chắc trên thị trường không chỉ ở trong nước mà còn trên phạm vi toàn thế giới.  

cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-tiep-nhan-them-thanh-vien-moi-thi-can-lam-thu-tuc-gi

Ảnh 2. Công ty TNHH một thành viên _Hotline: +(84) 97 211 8764

II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC TIẾP NHẬN THÊM THÀNH VIÊN MỚI CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

1. Các bước thực hiện thủ tục tiếp nhận thêm thành viên mới của công ty TNHH một thành viên

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định; 

Bước 2: Thực hiện nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh, sau khi chuyên viên kiểm tra hồ sơ đầy đủ theo quy định thì chuyên viên sẽ tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy biên nhận cho doanh nghiệp;  

Bước 3: Phòng đăng ký kinh doanh sẽ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết theo trình tự, thủ tục luật định;

Bước 4: Doanh nghiệp đến nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh theo ngày hẹn ghi trên giấy biên nhận.

Để có thể thực hiện thủ tục tiếp nhận thành viên mới, của Công ty TNHH một thành viên một cách nhanh chóng và hiệu quả thì doanh nghiệp cần lưu ý chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, đây là bước đầu tiên thực hiện nhưng sẽ đóng vai trò quan trọng trong suốt quá trình giải quyết.

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên là cá nhân

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục tiếp nhận thêm thành viên mới của công ty TNHH một thành viên

A. Thành phần hồ sơ:

Theo Nghị định 01/2021/TT-BKHĐT về đăng ký doanh nghiệp, thành phần hồ sơ tiếp nhận thêm thành viên mới của công ty TNHH một thành viên gồm có:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

2. Điều lệ công ty;

3. Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần;

4. Bản sao các giấy tờ sau đây: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền. Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

5. Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp;

6. Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho cổ phần, phần vốn góp; Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo quy định của pháp luật;

7. Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

Lưu ý: 

- Đối với trường hợp chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, kèm theo hồ sơ phải có các giấy tờ sau đây: Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp của cá nhân, tổ chức khác và giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới trong trường hợp huy động vốn góp của thành viên mới; 

- Đối với trường hợp chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty cổ phần, kèm theo hồ sơ phải có các giấy tờ sau đây: Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc chuyển đổi công ty; Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên, cổ đông mới.

B. Cơ quan giải quyết:

Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

C. Cách thức thực hiện:

Công ty TNHH một thành viên khi tiếp nhận thêm thành viên mới phải đăng ký chuyển đổi loại hình công ty với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày  kể từ ngày hoàn thành việc kết nạp thành viên mới, thay đổi thành viên. 

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cập nhật thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

D. Kết quả thực hiện:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Quy trình thực hiện thủ tục tiếp nhận thêm thành viên mới của công ty TNHH một thành viên cần đáp ứng những yêu cầu nhất định. Thành phần hồ sơ cần có khi Công ty TNHH một thành viên tiếp nhận thành viên mới trở thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên hay công ty cổ phần có sự khác nhau nhất định. Với mỗi loại hình doanh nghiệp lại có những đặc trưng khác nhau, tùy vào định hướng phát triển và quy mô hoạt động mà doanh nghiệp có thể lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp cho mình.

=> Xem thêm: Thủ tục giải thế công ty TNHH một thành viên

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT? 

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khác hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,...

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau.

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIẾP NHẬN THÊM THÀNH VIÊN MỚI 

Câu hỏi 1: Hiện tại, công ty của tôi đang là Công ty TNHH một thành viên, tôi muốn tiếp nhận thêm thành viên mới vào công ty mình thì có được không? 

Trả lời: Công ty TNHH một thành viên của Quý Khách hàng muốn tiếp nhận thành viên mới thì bắt buộc phải chuyển đổi thành một loại hình doanh nghiệp khác. Tùy vào định hướng phát triển mà Qúy khách hàng có thể lực chọn loại hình phù hợp cho doanh nghiệp mình. Nếu Công ty TNHH một thành viên của Quý Khách hàng chỉ tiếp nhận thêm 01 thành viên mới thì có thể chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên, nếu tiếp nhận nhiều hơn 01 thành viên thì có thể chuyển đổi thành loại hình công ty cổ phần hoặc công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Câu hỏi 2: Cho hỏi công ty TNHH một thành viên có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần được không?

Trả lời: Công ty TNHH một thành viên có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần. Để trở thành công ty cổ phần thì bắt buộc doanh nghiệp phải có từ 03 thành viên trở lên và không giới hạn thành viên tối đa. Tức là ngoài chủ sở hữu hiện tại, công ty TNHH một thành viên phải tiếp nhận thêm tối thiểu 02 thành viên mới nữa để đáp ứng điều kiện chuyển đổi thành công ty cổ phần. Việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp này sẽ được thực hiện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày doanh nghiệp tiếp nhận thêm thành viên mới. 

Câu hỏi 3: Công ty TNHH một thành viên khi tiếp nhận thêm thành viên mới có thể đương nhiên trở thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên không?

Trả lời: Công ty TNHH một thành viên khi tiếp nhận thêm thành viên mới không đương nhiên trở thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên. Nếu muốn thay đổi loại hình doanh nghiệp của doanh nghiệp mình để trở thành công ty TNHH hai thành viên trở lên thì doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, cụ thể: chuyển từ Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH 2 thành viên, với số lượng thành viên tối thiểu là 02.

Có thể thấy, việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH một thành viên diễn ra ngày càng phổ biến. Khi muốn chuyển đổi thành loại hình doanh nghiệp nào thì sẽ phải đáp ứng được những điều kiện tương ứng, đặc biệt là điều kiện về số lượng tối thiểu thành viên của loại hình doanh nghiệp muốn trở thành. Theo đó thủ tục tiếp nhận thành viên mới của công ty TNHH phải được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục luật định.

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: +(84) 97 211 8764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư – Công ty Luật TNHH TLK

CÔNG VIỆC LUẬT TLK THỰC HIỆN

1. Tư vấn cho Quý Khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

2. Cung cấp tới Quý Khách hàng, đại diện thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi quý Khách hàng sử dụng từ lần thứ 2.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn và sử dụng dịch vụ, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK                 

-  ĐT: +(84) 243 2011 747                        Hotline: +(84) 97 211 8764

-  Email: info@tlklawfirm.vn                   Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 8.551.256
Xem trong ngày: 1.541
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo