SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC LÀ THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH?

CÂU HỎI

Kính chào công ty Luật TNHH TLK, kính mong được Quý Công ty giải đáp vấn đề như sau: Tôi đang có ý định thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn. Vậy cho tôi hỏi pháp luật quy định như thế nào về điều kiện đối với tổ chức là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn? Mong được Quý Công ty giải đáp. Tôi xin cảm ơn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

1. Quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn công ty trách nhiệm hữu hạn?

2. Thủ tục đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do chuyển nhượng phần vốn góp

3. Thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

2. Bộ luật Dân sự số: 91/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015;

3. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan (nếu có).

NỘI DUNG TƯ VẤN

Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Trong đó, để trở thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn, tổ chức phải đáp ứng những điều kiện nhất định. Trên thực tế, không phải công ty trách nhiệm hữu hạn và tổ chức nào cũng đủ hiểu biết về pháp luật để hiểu rõ về các điều kiện, cũng như tránh được những điều pháp luật không cho phép. Vậy, điều kiện đối với tổ chức là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm những điều kiện gì? Ngoài những điều kiện cần phải đáp ứng, tổ chức cần lưu ý điều gì khác hay không? Công ty Luật TNHH TLK sẽ cung cấp thông tin cho Quý Khách hàng thông qua bài viết sau đây.

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC LÀ THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

1. Vai trò của tổ chức là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn

Theo quy định tại Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, "công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên". Tuy nhiên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không có thành viên, mà chỉ có một chủ sở hữu duy nhất (tổ chức hoặc cá nhân) là người chịu trách nhiệm về toàn bộ vốn điều lệ của công ty mà chủ sở hữu đã góp vào. Do vậy, cụm từ "tổ chức là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn" được hiểu là tổ chức là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. 

Tổ chức là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn trong quá trình hoạt động luôn phải thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ, tuân thủ quy định của Điều lệ công ty và quy định của pháp luật. 

=> Xem thêm: Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu góp thêm vốn

dieu-kien-doi-voi-to-chuc-la-thanh-vien-cong-ty-tnhh

Ảnh 1: Điều kiện đối với tổ chức là thành viên công ty TNHH?_Hotline: +(84) 97 211 8764

2. Một số vấn đề quan trọng cần lưu ý để tổ chức trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn

2.1. Điều kiện đối với tổ chức là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn

Cần phải đáp ứng những điều kiện cơ bản theo quy định của pháp luật thì tổ chức mới có thể trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn. Lưu ý rằng, những điều kiện này không chỉ bắt buộc đáp ứng tại thời điểm tổ chức tham gia vào công ty trách nhiệm hữu hạn, mà trong suốt quá trình hoạt động tại công ty, tổ chức cũng phải đáp ứng các điều kiện này. Nếu không, tổ chức sẽ không còn là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Dựa theo quy định tại Bộ luật Dân sự 2015Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể các điều kiện đối với tổ chức là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn như sau:

- Tổ chức là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn phải có tư cách pháp nhân. Cụ thể, tổ chức này phải được thành lập một cách hợp pháp, có cơ cấu tổ chức chặt chẽ theo quy định tại Bộ luật Dân sự 2015 và các luật khác có liên quan. Đồng thời, tổ chức cũng phải có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình, cũng như phải nhân danh chính mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập;

- Tổ chức là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn có thể là những doanh nghiệp theo những loại hình sau: công ty hợp danh, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và hai thành viên trở lên. Tuy nhiên, tổ chức là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn không thể là doanh nghiệp tư nhân, bởi vì theo Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020: "Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.";

- Tổ chức là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn thực hiện góp đủ số vốn đã cam kết góp tại thời điểm thành lập công. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, tổ chức là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn phải góp số vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản;

- Tổ chức là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của Điều lệ công ty và quy định của pháp luật. 

Nếu như Điều lệ công ty có những nội dung khác so với quy định pháp luật, miễn là những nội dung đó không trái quy định pháp luật, thì pháp luật tôn trọng nội dung trong Điều lệ công ty. Điều lệ công ty ở mỗi công ty có sự khác nhau tùy thuộc vào sự cam kết, thống nhất của các thành viên, cũng như văn hóa làm việc tại từng công ty. Do vậy, bên cạnh hiểu biết về luật pháp, tổ chức là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn cũng cần hiểu rõ về Điều lệ công ty để luôn đảm bảo được những điều kiện đó.

2.2. Những tổ chức nào không được quyền trở thành thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn?

Tổ chức có quyền trở thành thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn và được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên, bên cạnh việc phải đáp ứng đủ các điều kiện như đã nêu tại mục 2.1 nêu trên, trong một số trường hợp đặc biệt khác, tổ chức có thể không được trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn. Cụ thể như sau:

2.2.1. Những tổ chức không được thành lập và điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, những tổ chức không được thành lập và điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn là những tổ chức sau đây:

- Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

- Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự. Trước đây, tại Luật Doanh nghiệp 2014, pháp luật không cấm những tổ chức thuộc trường hợp này không được tham gia thành lập và điều hành doanh nghiệp. Nhưng kể từ khi Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực, pháp luật đã bổ sung quy định này nhằm tạo ra sự thống nhất với các luật khác, đảm bảo hành lang pháp lý chặt chẽ, tránh để các tổ chức không đủ điều kiện luồn lách, thực hiện việc kinh doanh, hoạt động trái quy định của pháp luật. 

2.2.2. Những tổ chức không được góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, những tổ chức không được thành lập và điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn là những tổ chức sau đây:

- Tổ chức là cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

- Tổ chức là đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Lưu ý: Có thể thấy, tổ chức là các cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân đều không được trực tiếp trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn, mà cụ thể là không được thành lập, điều hành, góp vốn, mua phần vốn góp của công ty.

=> Xem thêm: Tái cơ cấu đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

dieu-kien-doi-voi-to-chuc-la-thanh-vien-cong-ty-tnhh

Ảnh 2: Điều kiện đối với tổ chức là thành viên công ty TNHH?_Hotline: +(84) 97 211 8764

II. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau.

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

III. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC LÀ THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Câu hỏi 1: Tại sao tổ chức là các cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân lại không được trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn? 

Trả lời:

Sở dĩ các cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân không được trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn, mà cụ thể là không được tham gia thành lập, điều hành, góp vốn, mua cổ phần của công ty trách nhiệm hữu hạn, đó là vì cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân là những cơ quan làm việc trong bộ máy Nhà nước, hoạt động dựa trên nhờ có nguồn vốn ngân sách nhà nước. Nếu như các tổ chức đó lạm dụng ngân sách Nhà nước hoặc lạm dụng vị trí, quyền lực do Nhà nước ban cho để hoạt động doanh nghiệp thu lợi cho cơ quan mình, gây thất thoát ngân sách vào việc tư, thì điều này sẽ gây ra sự thiếu công bằng, thiếu minh bạch, ảnh hưởng đến sự thống nhất, trơn tru trong bộ máy nhà nước, gây ra sự mất lòng tin của nhân dân đối với Nhà nước.

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, cơ quan nhà nước đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân thu riêng cho cơ quan, đơn vị mình là những hành vi nhằm mục đích sau đây:

- Chia dưới mọi hình thức cho một số hoặc tất cả những người quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020;

- Bổ sung vào ngân sách hoạt động của cơ quan, đơn vị trái với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;

- Lập quỹ hoặc bổ sung vào quỹ phục vụ lợi ích riêng của cơ quan, đơn vị.

Câu hỏi 2: Khi góp vốn vào doanh nghiệp, có bắt buộc phải góp vốn bằng tiền để tổ chức trở thành thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hay không? 

Trả lời:

Câu trả lời là không bắt buộc phải góp vốn bằng tiền để tổ chức trở thành thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn. 

Pháp luật cho phép tổ chức là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn được góp vốn bằng loại toàn sản khác với điều kiện phải có được sự tán thành của trên 50% số thành viên còn lại. Tuy nhiên, tổ chức cần lưu ý rằng, loại tài sản mà tổ chức dùng để góp vốn vào doanh nghiệp, dù được sự tán thành của trên 50% số thành viên còn lại, thì cũng cần xem xét, liệu loại tài sản đó có gặp rủi ro pháp lý gì khi góp vốn vào công ty hay không.

dieu-kien-doi-voi-to-chuc-la-thanh-vien-cong-ty-tnhh

Ảnh 3: Điều kiện đối với tổ chức là thành viên công ty TNHH?_Hotline: +(84) 97 211 8764

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. Với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới hotline: +(84) 97 211 8764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư – Công ty Luật TNHH TLK

CÔNG VIỆC LUẬT TLK THỰC HIỆN

1. Tư vấn cho Quý Khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

2. Cung cấp tới Quý Khách hàng, đại diện thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng từ lần thứ 2.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn và sử dụng dịch vụ, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK           

ĐT: +(84) 243 2011 747                       Hotline: +(84) 97 211 8764

Email: info@tlklawfirm.vn                 Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo