SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP VÀ NHỮNG LƯU Ý KHI LỰA CHỌN? (PHẦN 2)

CÂU HỎI

Kính chào công ty Luật TNHH TLK, kính mong được Quý Công ty giải đáp vấn đề như sau: Thời gian tới tôi dự định thành lập doanh nghiệp nhưng chưa nắm rõ các loại hình doanh nghiệp và chưa có lựa chọn thích hợp. Vậy cho tôi hỏi tôi nên thành lập doanh nghiệp theo loại hình nào? Mong được Quý Công ty giải đáp. Tôi xin cảm ơn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

1. Loại hình doanh nghiệp và những lưu ý khi lựa chọn (phần 1)

2. Thủ tục đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

3. Thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần 

Cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH TLK, trên cơ sở quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết, chúng tôi xin gửi tới Quý Khách hàng nội dung tư vấn như sau:

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

2. Nghị định số: 01/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 01 năm 2021 quy định về Đăng ký doanh nghiệp;

3. Thông tư số: 01/2021/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 16 tháng 3 năm 2021 quy định về việc hướng dẫn Đăng ký doanh nghiệp;

4. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.          

NỘI DUNG TƯ VẤN:

Video tư vấn pháp lý:  Loại hình doanh nghiệp và những lưu ý khi lựa chọn (phần 2)_Hotline: +(84) 97 211 8764

=> Xem thêm tại Youtube: Các loại hình doanh nghiệp

II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Sau đã lựa chọn được loại hình phù hợp doanh nghiệp tiến hành thực hiện thủ tục, khi đó lưu ý về các vấn đề lựa chọn tên cho doanh nghiệp; các thông tin về vốn điều lệ, vốn pháp định hay vốn ký quỹ (nếu có); ngành nghề kinh doanh; địa chỉ trụ sở; thông tin về người đại diện theo pháp luật; chuẩn bị các tài liệu liên quan tới các thông tin nêu trên; Tư vấn và hỗ trợ khách hàng đáp ứng đủ điều kiện thực hiện Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp. 

1. Các bước Công ty Luật TNHH TLK hỗ trợ Khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký thành lập các loại hình doanh nghiệp như sau:

Bước 1: Khách hàng lựa chọn tên cho doanh nghiệp; các thông tin về vốn điều lệ, vốn pháp định hay vốn ký quỹ (nếu có); ngành nghề kinh doanh; địa chỉ trụ sở; thông tin về người đại diện theo pháp luật; chuẩn bị các tài liệu liên quan tới các thông tin nêu trên;  Tư vấn và hỗ trợ khách hàng đáp ứng đủ điều kiện thực hiện Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp;

Bước 2: Chuẩn bị các tài liệu có liên quan;

Bước 3: Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp;

Bước 4: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

Bước 5: Nhận kết quả và bàn giao kết quả cho Khách hàng.

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp

A. Thành phần hồ sơ:

- Đối với doanh nghiệp tư nhân:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

2. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

- Đối với công ty hợp danh:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

2. Điều lệ công ty;

3. Danh sách thành viên;

4. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên;

5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

- Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

2. Điều lệ công ty;

3. Bản sao các giấy tờ sau đây:

+) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

2. Điều lệ công ty;

3. Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần;

4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

+) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Đối với công ty cổ phần:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

2. Điều lệ công ty;

3. Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần;

4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

+) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;

+) Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

B. Cơ quan giải quyết:

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

C.  Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

D. Kết quả thực hiện:

Sau khi hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp được chấp thuận, Quý Khách hàng sẽ được Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp cho Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

=> Mỗi loại hình doanh nghiệp đều có ưu nhược điểm riêng, tuy nhiên hiện nay loại hình công ty TNHH MTV phổ biến hơn các loại hình doanh nghiệp còn lại do cơ cấu tổ chức đơn giản, dễ quản lý.

3. Điều kiện thành lập các loại hình doanh nghiệp

Thứ nhất, địa điểm đặt trụ sở chính: Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có). Nếu là nhà ở thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp thì phải có giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, còn nếu là nhà ở hoặc văn phòng đi thuê thì phải có hợp đồng thuê hợp pháp;

Lưu ý: Không được đăng ký trụ sở tại chung cư và nhà tập thể bởi các căn hộ này không có chức năng kinh doanh.

Thứ hai, về đặt tên doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp gồm hai phần: tên loại hình và tên riêng của doanh nghiệp;
- Tên doanh nghiệp không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký hoặc tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, …

Thứ ba, về phần ngành, nghề kinh doanh thì doanh nghiệp được phép kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Tuy nhiên với những ngành nghề có điều kiện thì doanh nghiệp phải đáp ứng được các điều kiện đó, những điều kiện này là điều kiện về mức vốn pháp định hoặc các chứng chỉ hành nghề để đủ điều kiện hoạt động;

Thứ tư, về người đại diện theo pháp luật thì công ty có thể có 1 hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật, là cá nhân, từ đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý và thành lập công ty. Công ty phải đảm bảo luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì khi xuất cảnh người này phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ bốn: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,...

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau.

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

loai-hinh-doanh-nghiep-va-nhung-luu-y-khi-lua-chon

Ảnh 2. Loại hình doanh nghiệp và những lưu ý khi lựa chọn_Hotline: + (84) 97 211 8764

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THÀNH LẬP CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Câu 1. Sau khi thành lập xong doanh nghiệp, có phải loại hình doanh nghiệp nào cũng có tư cách pháp nhân không?

Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ngoài Doanh nghiệp tư nhân, các loại hình doanh nghiệp khác đều có tư cách pháp nhân theo quy định.

Câu 2. Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có mất phí, lệ phí Nhà nước không?

Kết quả của thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là Quý Khách hàng sẽ được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp cho Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới. Vì vậy, Căn cứ theo biểu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp, ban hành kèm theo Thông tư 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính: Lệ phí đăng ký doanh nghiệp bao gồm cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp là 50.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh. Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là 100.000 đồng/lần.

Câu 3. Tôi đang sở hữu Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, sắp tới tôi muốn chuyển nhượng một phần vốn cho bạn của mình. Vậy công ty chúng tôi có phải chuyển sang loại hình doanh nghiệp khác không?

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, công ty có hai đồng sở hữu trở lên phải hoạt động dưới hình thức công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty hợp danh, Quý khách có thể tham khảo quy trình đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty hợp danh như nội dung đã đề cập ở trên.

Câu 4. Loại hình doanh nghiệp nào được phát hành cổ phiếu?

Công ty cổ phần là loại hình duy nhất được phát hành cổ phiếu, chào bán các loại cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng thông qua sàn giao giao dịch chứng khoán.

Câu 5. Quy định về vốn điều lệ của các loại hình doanh nghiệp?

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: được tăng/ giảm vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên: Được tăng/giảm vốn điều lệ bằng cách tăng/hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của thành viên viên công ty;

- Công ty cổ phần: Vốn điều lệ của công ty cổ phần do các cổ đông sáng lập tự thỏa thuận và ghi vào điều lệ của công ty. Nhưng các cổ đông sáng lập có thể mua và thanh toán trong vòng 90 ngày;

- Công ty hợp danh: Được tăng/giảm vốn điều lệ;

- Doanh nghiệp tư nhân: Được tăng/giảm vốn điều lệ.

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số hotline: (+84) 97 211 8764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư – Công ty Luật TNHH TLK

CÔNG VIỆC LUẬT TLK THỰC HIỆN

1. Tư vấn cho Quý khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

2. Cung cấp tới Quý Khách hàng, đại diện thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật Doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, Doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho Doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, Doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ Doanh nghiệp (nếu Quý khách hàng là tổ chức, Doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY
Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý khách hàng.

Kính chúc Quý khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

CẤP, GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CỤC THÚ Y (GỒM SẢN XUẤT, KIỂM NGHIỆM, KHẢO NGHIỆM, XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THUỐC THÚ Y)

CẤP, GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CỤC THÚ Y (GỒM SẢN XUẤT, KIỂM NGHIỆM, KHẢO NGHIỆM, XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THUỐC THÚ Y)

Mỗi ngành nghề, lĩnh vực đều có những yêu cầu riêng để được hành nghề và được cơ quan có thẩm quyền công nhận thông qua Chứng chỉ hành nghề. Lĩnh vực thú y cũng không ngoại lệ. Chứng chỉ hành nghề thú y được cơ quan có thẩm quyền...

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 8.551.256
Xem trong ngày: 1.541
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo