SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

THỦ TỤC THANH LÝ MÁY ĐÃ HẾT KHẤU HAO

 

CÂU HỎI:

Thưa Luật sư, Năm 2011 Công ty chúng tôi có nhập một máy uốn từ Nhật về, nay máy này đã hết khấu hao, Công ty chúng tôi muốn thanh lý máy đó. Vậy, mong Luật sư tư vấn cho Chúng tôi một số thắc mắc sau:

1. Công ty chúng tôi có thể thanh lý được máy này hay không?

2. Trường hợp là máy cũ thì trình tự thanh lý như thế nào? Trường hợp là máy mới thì trình tự thanh lý như thế nào?

Chúng tôi xin cảm ơn.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

1. Quy định về quản lý và sử dụng chữ ký số

2. Điều kiện thành lập chi nhánh của pháp nhân nước ngoài tại Việt Nam

3. Kiểm định trạm biến áp điện

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH TLK, trên cơ sở quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết, chúng tôi xin gửi tới bạn nội dung tư vấn như sau:

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Kế toán số: 88/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2015;

2. Nghị định số: 174/2016/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán;

3. Văn bản hợp nhất số: 04/VBHN-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 20 tháng 01 năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp;

4. Các văn bản pháp luật hướng dẫn khác có liên quan.

NỘI DUNG TƯ VẤN:

    1. Công ty chúng tôi có thể thanh lý máy này được hay không?

Kế toán giảm Tài sản cố định (TSCĐ) hữu hình của doanh nghiệp giảm, do nhượng bán, thanh lý, mất mát, phát hiện thiếu khi kiểm kê, đem góp vốn liên doanh, điều chuyển cho doanh nghiệp khác, tháo dỡ một hoặc một số bộ phận... Trong mọi trường hợp giảm TSCĐ hữu hình, kế toán phải làm đầy đủ thủ tục, xác định đúng những khoản thiệt hại và thu nhập (nếu có). Căn cứ các chứng từ liên quan, kế toán ghi sổ khi thanh lý TSCĐ hữu hình như sau:

TSCĐ thanh lý là những TSCĐ hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng được, những TSCĐ lạc hậu về kỹ thuật hoặc không phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh. Khi có TSCĐ thanh lý, doanh nghiệp phải ra quyết định thanh lý, thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ. Hội đồng thanh lý TSCĐ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc thanh lý TSCĐ theo đúng trình tự, thủ tục quy định trong chế độ quản lý tài chính và lập Biên bản thanh lý TSCĐ theo mẫu quy định. Biên bản được lập thành 2 bản, 1 bản chuyển cho phòng kế toán để theo dõi ghi sổ, 1 bản giao cho bộ phận quản lý, sử dụng TSCĐ.

Căn cứ vào Biên bản thanh lý và các chứng từ có liên quan đến các khoản thu, chi thanh lý TSCĐ,... kế toán ghi sổ như trường hợp nhượng bán TSCĐ.

Tham chiếu quy định của pháp luật được viện dẫn nêu trên hiểu rằng việc thanh lý TSCĐ là việc tiến hành thanh lý những TSCĐ thuộc dạng hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng được hoặc những TSCĐ này đã lạc hậu, lỗi thời về mặt kỹ thuật khiến cho các tính năng, công năng sử dụng không còn phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của chủ sở hữu nữa. Do vậy, nếu không còn nhu cầu sử dụng với máy đã hết khấu hao do một trong các lý do nêu trên thì Quý khách hàng hoàn toàn có thể bán thanh lý máy này.

    2. Thủ tục cho việc thanh lý:

2.1. Thủ tục nội bộ cho việc thanh lý máy cũ:

Theo quy định về trình tự thanh lý như sau:

Khi có TSCĐ thanh lý, doanh nghiệp phải ra quyết định thanh lý, thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ. Hội đồng thanh lý TSCĐ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc thanh lý TSCĐ theo đúng trình tự, thủ tục quy định trong chế độ quản lý tài chính và lập “Biên bản thanh lý TSCĐ" theo mẫu quy định. Biên bản được lập thành 2 bản, 1 bản chuyển cho phòng kế toán để theo dõi ghi sổ, 1 bản giao cho bộ phận quản lý, sử dụng TSCĐ.”

Tham chiếu quy định của pháp luật hiểu rằng, khi thanh lý tài sản này, Quý khách hàng cần phải tiến hành thanh lý theo trình tự và lập các hố sơ chi tiết theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

Thứ nhất: Ra quyết định thanh lý TSCĐ.

Thứ hai: Ra quyết định lập Hội đồng thanh lý TSCĐ.

Thứ ba: Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản để tiến hành thanh lý TSCĐ.

Thứ tư: Lập Biên bản thanh lý tài sản cố định. Ngoài ra, tùy theo chế độ quản lý của Quý Công ty mà có thể lập và in thêm các sổ khác như: sổ Kế toán, sổ tài sản, … để chặt chẽ hơn trong quy trình quản lý và khi tiến hành mua bán TSCĐ với đối tác.

2.2. Thủ tục nội bộ cho việc thanh lý máy mới:

Đối với trường hợp nhượng bán TSCĐ dùng vào sản xuất, kinh doanh, dùng cho hoạt động sự nghiệp, dự án, pháp luật có quy định: "TSCĐ nhượng bán thường là những TSCĐ không cần dùng hoặc xét thấy sử dụng không có hiệu quả. Khi nhượng bán TSCĐ hữu hình phải làm đầy đủ các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.”.

Tham chiếu quy định của pháp luật hiểu rằng đối với trường hợp là máy mới, Quý khách hàng cũng có thể tiến hành bán thanh lý khi xác định máy đó không cần dùng đến, dư thừa hoặc xác định sẽ không hiệu quả khi đưa vào sử dụng. Hiện tại, chưa có quy định chi tiết về quy trình thanh lý đối với loại máy mới. Tuy nhiên, căn cứ theo nguyên tắc áp dụng tương tự pháp luật, theo đó, nếu chưa có quy định cụ thể về việc thanh lý máy mới, Quý khách hàng sẽ áp dụng quy trình bán thanh lý như máy cũ (Về vấn đề này, Quý khách hàng nên xin ý kiến hướng dẫn của Cục thuế Hà Nội để nắm bắt chi tiết và sát thực tiễn áp dụng nhất).

Bên cạnh đó, khi kế toán TSCĐ hữu hình phát hiện thừa, thiếu, mọi trường hợp phát hiện thừa hoặc thiếu TSCĐ đều phải truy tìm nguyên nhân. Căn cứ vào "Biên bản kiểm kê TSCĐ" và kết luận của Hội đồng kiểm kê để hạch toán chính xác, kịp thời, theo từng nguyên nhân cụ thể.

Tham chiếu quy định được viện dẫn nêu trên, Quý khách hàng cần lưu ý rằng, đối với máy móc mới được xác định là thừa và cần lập Hội đồng kiểm kê tài sản, tiến hành lập biên bản kiểm kê tài sản để hạch toán kịp thời, chính xác, xác định nguyên nhân dư thừa máy móc, hiện trạng cũng như giá trị của máy tại thời điểm đó. Trường hợp nếu TSCĐ phát hiện dư thừa do để ngoài sổ sách (chưa ghi sổ), kế toán phải căn cứ vào hồ sơ TSCĐ để ghi tăng TSCĐ theo từng trường hợp cụ thể. Nếu TSCĐ thừa đang sử dụng (độ mới dưới 100%) thì ngoài nghiệp vụ ghi tăng TSCĐ hữu hình, Quý khách hàng phải căn cứ vào nguyên giá và tỷ lệ khấu hao để xác định giá trị hao mòn làm căn cứ tính, trích bổ sung khấu hao TSCĐ hoặc trích bổ sung hao mòn đối với TSCĐ dùng cho hoạt động sản xuất của mình.

Kính thưa Quý Khách hàng, với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Bởi vậy, trong suốt quá trình hoạt động của mình, chúng tôi xác định giá dịch vụ cạnh tranh, chất lượng công việc và sự hài lòng của khách hàng luôn là mục tiêu quan trọng nhất. Điều đó không chỉ được thể hiện cụ thể thông qua quy trình xử lý chuyên nghiệp, chất lượng công việc mà còn thể hiện ở những cam kết và ưu đãi mà chúng tôi dành tặng Quý Khách hàng.

CÔNG VIỆC TLK THỰC HIỆN:

1. Tư vấn cho Quý khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài;

2. Cung cấp tới Quý Khách hàng, đại diện thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI:

1. Hỗ trợ cho Quý khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu 12% phí dịch vụ khi quý khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ 2.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

CAM KẾT CỦA TLK LAWFIRM TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý khách hàng.

Kính chúc Quý khách sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn và sử dụng dịch vụ, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK                                     

 - ĐT: +(84) 243 2011 747                        Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                      Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

THÔNG TIN NÓNG HỔI – HỮU ÍCH CHO BẠN ĐỌC

THÔNG TƯ 18/2019/TT-BTC BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 134/2014/TT-BTC NGÀY 12/09/2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỦ TỤC GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ VÀ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI MÁY MÓC VÀ THIẾT BỊ NHẬP KHẨU ĐỂ TẠO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẦU TƯ DỰ ÁN

THÔNG TƯ 18/2019/TT-BTC BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 134/2014/TT-BTC NGÀY 12/09/2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỦ TỤC GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ VÀ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI MÁY MÓC VÀ THIẾT BỊ NHẬP KHẨU ĐỂ TẠO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Ngày 03/04/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BTC quy định bãi bỏ Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng cho máy móc, thiết...

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo