SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

TRƯỜNG HỢP NÀO DOANH NGHIỆP CẦN ĐĂNG KÝ HOẶC THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP?

CÂU HỎI

Kính chào công ty Luật TNHH TLK, kính mong được Quý Công ty giải đáp vấn đề như sau: Tôi có thấy, theo quy định của pháp luật, khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, có trường hợp thay đổi phải đăng ký, có trường hợp thay đổi phải thông báo. Tôi chưa hiểu và chưa phân biệt được trường hợp nào thì làm đăng ký thay đổi, trường hợp nào thì làm thông báo thay đổi. Rất mong được Quý Công ty giải đáp giúp. Tôi xin cảm ơn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH TLK, trên cơ sở quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết, chúng tôi xin gửi tới bạn nội dung tư vấn như sau:

1. Thủ tục đăng ký thay đổi tên công ty cổ phần

2. Thủ tục đăng ký bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty hợp danh

3. Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

CƠ SỞ PHÁP LÝ  

1. Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua vào ngày 17 tháng 6 năm 2020;

2. Nghị định số: 01/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 1 năm 2020 quy định về đăng ký doanh nghiệp;

3. Thông tư số: 01/2021/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 16 tháng 3 năm 2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

4. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.

NỘI DUNG TƯ VẤN:

Trong thời kỳ kinh tế khó khăn do dịch bệnh Covid gây nên, các thương nhân cũng như chủ sở hữu phải nhanh chóng tìm cách thích nghi và đưa ra các hướng phục hồi và phát triển khác nhau. Một lượng lớn cá nhân/ tổ chức đi đến quyết định đăng ký hoặc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp nhằm thực hiện bước tiến mới trong chiến lược kinh doanh. Tuy nhiên, đây vẫn còn là khó khăn và trở ngại đối với Doanh nghiệp muốn đăng ký hoặc thông báo thay đổi nội dung đăng ký do nhiều nguyên nhân như nghiệp vụ chưa đủ, chưa hiểu rõ khi nào cần thông báo thay đổi, khi nào cần đăng ký thay đổi, chưa nắm được quy định pháp luật về quy trình, thủ tục các bước…

Tất cả những vấn đề quan trọng mà Quý vị đang khúc mắc liên quan tới đăng ký hoặc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp sẽ được Chúng tôi tư vấn qua bài viết dưới đây.

Thủ tục đăng ký hoặc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được thực hiện trong trường hợp nào, hồ sơ bao gồm những gì và các bước tiến hành thực hiện như thế nào sẽ được Công ty Luật TLK giải đáp thông qua bài viết dưới đây:

truong-hop-nao-doanh-nghiep-can-dang-ky-hoac-thong-bao-thay-doi-noi-dung-dang-ky-doanh-nghiep

Ảnh 1. Trường hợp nào Doanh nghiệp cần đăng ký hoặc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp_Hotline: (+84) 97 211 8764

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI ĐĂNG KÝ HOẶC THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

1. Trường hợp đăng ký hoặc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Trường hợp doanh nghiệp thay đổi các thông tin về doanh nghiệp mà các thông tin này được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ví dụ: Tên doanh nghiệp, Địa chỉ trụ sở chính, vốn điều lệ,...) thì sẽ làm thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 

Trường hợp doanh nghiệp thay đổi các thông tin về doanh nghiệp mà không các thông tin này không được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ví dụ: Ngành nghề kinh doanh, thông tin đăng ký thuế,...) thì sẽ làm thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 

1.1. Trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

+) Thay đổi tên doanh nghiệp;

+) Thay đổi địa chỉ trụ sở chính;

+) Thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp;

+) Thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên/công ty hợp danh;

+) Thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân.

1.2. Trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

+) Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

+) Thông báo thay đổi người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên công ty TNHH là tổ chức/cổ đông là tổ chức nước ngoài;

+) Thông báo thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần;

+) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế;

+) Trường hợp thay đổi khác do pháp luật quy định.

*Lưu ý: Khi đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp có trách nhiệm bổ sung thông tin còn thiếu về số điện thoại của doanh nghiệp trong hồ sơ. Trường hợp doanh nghiệp không bổ sung thông tin về số điện thoại thì hồ sơ đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được coi là không hợp lệ.

2. Điều kiện để hồ sơ đăng ký hoặc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được chấp thuận

- Có đủ giấy tờ theo quy định pháp luật về đăng ký doanh nghiệp;

- Tên doanh nghiệp đã được điền vào Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

- Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;

- Đã nộp đủ phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

*Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp không được phép thực hiện thủ tục đăng ký hoặc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

- Doanh nghiệp đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc doanh nghiệp vi phạm trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp.

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

truong-hop-nao-doanh-nghiep-can-dang-ky-hoac-thong-bao-thay-doi-noi-dung-dang-ky-doanh-nghiep

Ảnh 2. Trường hợp nào Doanh nghiệp cần đăng ký hoặc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Hotline: (+84) 97 211 8764

II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP VÀ THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

1. Các bước thực hiện đăng ký hoặc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Bước 1: Xác nhận thông tin cần thay đổi;

Bước 2: Xây dựng hồ sơ và tiến hành nộp hồ sơ;

Bước 3: Nộp hồ sơ và tiếp nhận kết quả;

Bước 4: Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp.

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục đăng ký hoặc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

Tùy vào từng nội dung thay đổi cũng như loại hình doanh nghiệp, thành phần hồ sơ sẽ có sự khác biệt nhất định. Thành phần hồ sơ được quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. Cụ thể, trong thành phần hồ sơ sẽ bắt buộc cần có những giấy tờ chính sau đây:

1. Văn bản Thông báo/Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

2. Quyết định/Nghị quyết của chủ sở hữu (công ty TNHH 1 thành viên); của Hội đồng thành viên (công ty TNHH 2 thành viên trở lên); của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị (công ty cổ phần) về việc quyết định những nội dung đã được thay đổi;

3. Văn bản ủy quyền cho người thay mặt công ty thực hiện thủ tục;

4. Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật của công ty (bản sao có chứng thực CCCD hoặc hộ chiếu);

5. Các loại giấy tờ khác phụ thuộc vào từng loại thủ tục thông báo/đăng ký thay đổi nhất định;

6. Các loại giấy tờ khác theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu cần).

=> Xem thêm: Thủ tục thay  đổi nội dung đăng ký thuế công ty hợp danh 

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký thay đổi chi nhánh

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

B. Cơ quan giải quyết:

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

C. Cách thức thực hiện:

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bằng một trong các cách sau:

- Nộp trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính;

- Nộp hồ sơ qua mạng thông tin điện tử tại trang web Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

D. Kết quả thực hiện:

- Với những trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã cập nhật thông tin thay đổi;

- Với những trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì thông tin sẽ được cập nhật trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ bốn: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu…….vv.

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI ĐĂNG KÝ HOẶC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là gì?

Căn cứ Khoản 15 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản bằng giấy hoặc điện tử ghi lại nội dung thông tin về đăng đăng ký doanh nghiệp mà Cơ quan có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp sau khi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã hợp lệ, không có thời hạn sử dụng mà phụ thuộc vào sự tồn tại của Doanh nghiệp và quyết định của Doanh nghiệp.

2. Khi thay đổi nội dung nào doanh nghiệp cần khắc lại con dấu (mộc) công ty?

- Thay đổi tên công ty;

- Thay đổi loại hình doanh nghiệp của công ty;

- Trường hợp thay đổi trụ sở khác quận/tỉnh của công ty: trường hợp này doanh nghiệp Quý Khách hàng nên thực hiện khắc lại con dấu (mộc) công ty để có sự thống nhất với quận/tỉnh mới nơi doanh nghiệp thay đổi trụ sở.

3. Thời gian thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hết bao lâu?

Thời gian thay đổi được tính từ ngày hồ sơ thay đổi được nộp và chấp nhận hợp lệ là 03 ngày làm việc.

=> Xem thêm: Thủ tục đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động doanh nghiệp đấu giá tài sản

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972 118 764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư - Công ty Luật TNHH TLK

CÔNG VIỆC LUẬT TLK THỰC HIỆN:

1. Tư vấn cho Quý khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

2. Cung cấp tới Quý Khách hàng, đại diện thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI:

1. Hỗ trợ cho Quý khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi quý khách hàng sử dụng từ lần thứ 2.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp). 

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý khách hàng.

Kính chúc Quý khách sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn và sử dụng dịch vụ, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK           

-  ĐT: +(84) 243 2011 747                        Hotline: +(84) 97 211 8764

-  Email: info@tlklawfirm.vn                     Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo