SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP?

CÂU HỎI

Kính chào Công ty Luật TNHH TLK, kính mong được Quý Công ty giải đáp vấn đề như sau: Doanh nghiệp chúng tôi đang cần bổ nhiệm một người đại diện theo pháp luật. Vậy cho tôi hỏi, tôi có thể lựa chọn người đại diện theo pháp luật là người như thế nào, có những nghĩa vụ và quyền hạn gì trong công ty? Mong được Quý Công ty giải đáp. Tôi xin cảm ơn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

1. Người đại diện cho doanh nghiệp tư nhân, trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật

2. Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

3. Quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự về người đại diện

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH TLK, trên cơ sở quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết, chúng tôi xin gửi tới bạn nội dung tư vấn như sau:

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

2. Nghị định số: 01/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 01 năm 2021 về đăng ký doanh nghiệp;

3. Nghị định số: 50/2016/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày ngày 01 tháng 6 năm 2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

4. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.

quy-dinh-ve-nguoi-dai-dien-theo-phap-luat-cua-doanh-nghiep

Ảnh 1: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp_Hotline: +(84) 97 211 8764

NỘI DUNG TƯ VẤN

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Bởi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không chỉ nhân danh doanh nghiệp thực hiện các hoạt động pháp lý mà còn là người đứng ra thực hiện các giao dịch, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận với mọi cơ hội kinh doanh. 

Vậy, thế nào là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hay cụ thể hơn những đối tượng nào có thể trở thành người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, đối tượng nào không thể trở thành người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và một doanh nghiệp có thể có bao nhiêu người đại diện theo pháp luật, Công ty Luật TNHH TLK sẽ cung cấp thông tin cho Quý Khách hàng thông qua bài viết sau đây.

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là ai?

Luật Doanh nghiệp 2020 quy định người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các việc sau đây:

- Các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp;

- Yêu cầu, thực hiện giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng khác;

- Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Theo đó, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chỉ có thể là các cá nhân, không thể là tổ chức. Họ là người từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và nhân danh doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ được phép thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có thể là chủ sở hữu, thành viên hợp danh, giám đốc/chủ tịch,... Nhưng họ cũng có thể là một hay nhiều cá nhân khác. Ví dụ trường hợp chủ sở hữu thuê người về làm giám đốc quản lý và Điều lệ công ty quy định giám đốc chính là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật như nội dung hợp đồng đã ký kết, thực hiện các giao dịch kinh doanh,... 

2. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

- Trung thực, cẩn trọng thực hiện quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp;

- Đảm bảo lợi ích hợp pháp và trung thành với lợi ích của doanh nghiệp;

- Không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

- Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp.

Lưu ý: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm những trách nhiệm trên.

3. Ai không được trở thành người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp?

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, cá nhân không được phép trở thành người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân thuộc trường hợp không được thành lập và quản lý doanh nghiệp Việt Nam. Cụ thể như sau:

- Cán bộ, công chức, viên chức;

- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước;

- Chưa thành niên; bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; bị mất năng lực hành vi dân sự; có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

4. Số lượng người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Cùng với chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ, thì số lượng người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cũng cần được quy định rõ trong Điều lệ của công ty. Theo đó, công ty có thể có:

- Có một người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; hoặc

- Có nhiều người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (chỉ đối với công ty hợp danh, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn). Trường hợp này, Điều lệ công ty cần quy định riêng quyền và nghĩa vụ của mỗi người. Nếu Điều lệ công ty không quy định rõ, mỗi người đại diện theo pháp luật đều sẽ có thẩm quyền như nhau khi đại diện cho doanh nghiệp trước bên thứ ba, đồng thời tất cả người đại diện theo pháp của doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp.

Lưu ý: 

- Doanh nghiệp luôn phải đảm bảo có ít nhất một người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cư trú tại Việt Nam. Nếu chỉ có một người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cư trú tại Việt Nam, khi xuất cảnh khỏi Việt Nam, người này phải ủy quyền cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam bằng văn bản thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Tuy nhiên, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền;

Trường hợp văn bản ủy quyền hết thời hạn rồi mà người đại diện theo pháp luật vẫn chưa từ nước ngoài trở lại Việt Nam thì:

- Người được ủy quyền tiếp tục thực hiện công việc của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân tới khi người đại diện trở lại;

- Người được ủy quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh tới khi người đại diện trở lại; hoặc tới khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

5. Xử lý vi phạm về người đại diện theo pháp luật

Theo Nghị định 50/2016/NĐ-CP, những trường hợp bị coi là vi phạm quy định về người đại diện theo pháp luật và bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng là những trường hợp sau:

- Không có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Để khắc phục hậu quả, doanh nghiệp sẽ buộc phải đăng ký người đang cư trú tại Việt Nam làm người đại diện của doanh nghiệp;

- Khi xuất cảnh khỏi Việt Nam, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp duy nhất cư trú tại Việt nam không ủy quyền cho cá nhân khác bằng văn bản. Bên cạnh phạt tiền, doanh nghiệp còn bị buộc ủy quyền cho người khác làm đại diện;

- Ủy quyền cho người không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm người đại diện theo ủy quyền. Bên cạnh phạt tiền, doanh nghiệp còn bị buộc thay đổi người đại diện đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện.

Đối với trường hợp doanh nghiệp có hơn 1 người đại diện theo pháp luật mà không thông báo với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Đồng thời, để khắc phục hậu quả, doanh nghiệp sẽ phải thông báo thông tin với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đăng thông tin công khai lên Cổng thông tin điện từ.

6. Một số vấn đề cần lưu ý cho người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Doanh nghiệp có một người đại diện theo pháp luật duy nhất mà người này thuộc vào các trường hợp sau:

- Vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác;

- Chết, mất tích;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc;

- Bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự;

- Có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

- Bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.

Những trường hợp này, chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty. Riêng với trường hợp người đại diện duy nhất cư trú tại Việt Nam mà vắng mặt tại Việt Nam quá quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác còn bị phạt tiền theo quy định pháp luật (phần trên đã đề cập).

Riêng trường hợp của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, nếu thành viên là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thuộc một trong các trường hợp trên, thì doanh nghiệp không bị buộc cử người khác làm người đại diện theo pháp luật. Thay vào đó, thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty.

=> Xem thêm: Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

quy-dinh-ve-nguoi-dai-dien-theo-phap-luat-cua-doanh-nghiep

Ảnh 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp_Hotline: +(84) 97 211 8764

II. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau.

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Doanh nghiệp tư nhân thuê người quản lý, quản lý làm người đại diện theo pháp luật được không?

III. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG

Câu hỏi 1: Tôi mới thành lập công ty. Liệu công ty của tôi có bắt buộc phải có người đại diện theo pháp luật hay không?

Trả lời:

Câu trả lời là có. Bất cứ doanh nghiệp nào cũng bắt buộc phải có người đại diện theo pháp luật để nhân danh doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến giao dịch, các vấn đề pháp lý trong quá trình hoạt động doanh nghiệp. Trong trường hợp này, Quý Khách hàng chính là chủ sở hữu (hoặc đồng chủ sở hữu đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần), đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp Quý Khách hàng muốn thuê lao động bên ngoài về làm giám đốc để đại diện quản lý hoạt động kinh doanh thì người này cũng có thể trở thành người đại diện theo pháp luật của công ty nếu Điều lệ công ty có quy định (trừ trường hợp đối với Doanh nghiệp tư nhân thì chỉ có 1 người đại diện theo pháp luật là chủ sở hữu doanh nghiệp).  

Câu hỏi 2: Trong các loại hình doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp nào không thể có nhiều người đại diện theo pháp luật? Loại hình doanh nghiệp nào có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật?

Trả lời:

Trong số những loại hình doanh nghiệp, chỉ công ty tư nhân mới không thể có nhiều người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân là chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân (dưới chức danh giám đốc/chủ tịch/…). Nếu như người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân xuất cảnh khỏi Việt Nam, thì người này sẽ phải ủy quyền cho người khác bằng văn bản để thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. 

Mặt khác, Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: 

- “Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật”;

- Công ty hợp danh bắt buộc có 02 thành viên hợp danh trở lên và thành viên hợp danh là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

Do vậy, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh đều có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật.

Câu hỏi 3: Phó Tổng Giám đốc của công ty tôi có được trở thành người đại diện theo pháp luật hay không?

Trả lời:

Nếu công ty của Quý Khách hàng là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, thì Phó Tổng Giám đốc có thể trở thành người đại diện theo pháp luật. Pháp luật cho phép những loại hình doanh nghiệp này có nhiều người đại diện theo pháp luật. Đồng thời kể từ Luật Doanh nghiệp 2014 (hiện nay đã là Luật Doanh nghiệp 2020) không giới hạn chức vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (trong khi Luật Doanh nghiệp 2005 chỉ cho phép Giám Đốc, Tổng Giám đốc hoặc Chủ tịch hội đồng thành viên mới được là người đại diện theo pháp luật của công ty).

Câu hỏi 4: Tôi là Giám đốc của một công ty tư nhân và tôi có việc đột xuất, phải đi công tác tại nước ngoài. Do thời gian gấp gáp, tôi có thể ủy quyền cho người khác để thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật qua email hoặc các hình thức khác như lời nói, hành động hay không?

Trả lời:

Luật Doanh nghiệp quy định người đại diện theo pháp luật phải uỷ quyền cho người khác bằng văn bản, nhưng nếu như Quý Khách hàng không thể ủy quyền bằng văn bản trên giấy, thì cũng có thể ủy quyền thông qua email. Bởi vì, theo Luật Giao dịch điện tử 2005, trường hợp pháp luật yêu cầu thông tin phải được thể hiện bằng văn bản thì thông điệp dữ liệu (dữ liệu điện tử, chứng từ điện tử, thư điện tử, điện tín, điện báo, fax và các hình thức tương tự khác) được xem là đáp ứng yêu cầu này nếu thông tin chứa trong thông điệp dữ liệu đó có thể truy cập và sử dụng được để tham chiếu khi cần thiết. Tuy nhiên, đối với các hình thức khác như lời nói và hành động, pháp luật không được phép ủy quyền theo cách này.

=> Xem thêm: Xác định người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân

quy-dinh-ve-nguoi-dai-dien-theo-phap-luat-cua-doanh-nghiep

Ảnh 3: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp_Hotline: +(84) 97 211 8764

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. Với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới hotline: +(84) 97 211 8764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư – Công ty Luật TNHH TLK

CÔNG VIỆC LUẬT TLK THỰC HIỆN

1. Tư vấn cho Quý khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

2. Cung cấp tới Quý Khách hàng, đại diện thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi quý khách hàng sử dụng từ lần thứ 2.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý khách hàng.

Kính chúc Quý khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn và sử dụng dịch vụ, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK           

ĐT: +(84) 243 2011 747                       Hotline: +(84) 97 211 8764

Email: info@tlklawfirm.vn                 Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo